Навігація
Головна
Призначення, загальна характеристика та класифікація маркетингових...
Завдання маркетингового аналізу й обґрунтування максимально можливого...Сутність, цілі, завдання, види і зміст управлінського аналізу в...Завдання і зміст маркетингових досліджень
МАРКЕТИНГ: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І АНАЛІЗМАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО...Маркетингове інформаційне забезпечення
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Маркетинговий аналіз

Сутність, зміст, завдання маркетингового аналізу

З розвитком ринкових відносин все більшого значення набуває організація маркетингових досліджень на підприємстві, істотну роль в яких грає економічний аналіз.

Маркетинг - цілісна концепція управлінської діяльності, яка виходить із розвитку і вимог ринку і власних можливостей підприємства. Це ринкова концепція управління виробничо-збутової і науково-технічною діяльністю підприємства, спрямована на вивчення ринку і економічної кон'юнктури, конкретних запитів споживачів і орієнтацію на них вироблених товарів і послуг.

Основний принцип маркетингу - виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється. Отже, підприємство мусить проводити ретельне дослідження потреб конкретних споживачів, збирати достатньо інформації про них, їх запити, про стан ринків, конкуренції, аналізувати її, приймати рішення про удосконалення товару. Один з напрямків маркетингової діяльності - комплексне дослідження ринку. Воно передбачає вивчення його ємності, фірмової структури, вимог до товар} ', форм і методів, прийнятих в торговій практиці по даному товару на даному ринку і його сегментах, економічну кон'юнктуру.

Проблеми збуту тісно переплетені з проблемами виробництва товарів. Аналіз виробничо-збутових можливостей підприємства є важливим видом маркетингових досліджень. З його допомогою менеджмент підприємства співвідносить вимоги і запити ринку зі своїми можливостями та перспективами розвитку, визначаючи стратегію поведінки на ринку.

На основі маркетингових досліджень складаються стратегічні, тактичні й оперативні плани, прогнози технічного розвитку, а потім дається оцінка їх виконання за допомогою економічного аналізу.

Інформаційне забезпечення маркетингового аналізу

Для організації ефективної системи аналізу необхідний великий обсяг інформації. Будучи засобом спілкування людей, вона дозволяє нам отримувати відомості про навколишній світ і що відбуваються в ньому процесах. Інформація має різні форми подання, у тому числі документи, таблиці.

Інформаційне забезпечення у свою чергу є процес задоволення потреб конкретних користувачів в інформації. Воно передбачає застосування спеціальних методів і засобів її отримання, обробки, накопичення і видачі в зручному для використання вигляді. Сукупність інформації, необхідної для виконання маркетингового аналізу, називають маркетинговою інформаційною системою (МІС), яка включає внутрішню і зовнішню інформацію (рис. 2.1).

Система внутрішньої інформації включає сукупність даних, відображених у формі бухгалтерської та статистичної звітності, оперативної та поточної виробничої і науково-технічної інформації. Система зовнішньої інформації представлена розвідувальної системою маркетингу, маркетинговими дослідженнями, системою підтримки маркетингових рішень.

Важливим елементом зовнішньої інформації є розвідувальна система маркетингу, яка об'єднує відомості про стан зовнішнього середовища підприємства, ринку та його інфраструктури, поведінці покупців і постачальників, дії конкурентів, заходи державного регулювання ринкових механізмів і т.д. Ці дані зосереджені в публікованих періодичних та спеціальних виданнях, статистичних збірниках, кон'юнктурних оглядах комерційних дослідницьких організацій. Вони також збираються фахівцями з маркетингу під час відвідування виставок і конференцій, проведення переговорів і ділових зустрічей. Працівники маркетингових служб отримують зовнішню поточну маркетингову інформацію в процесі бесіди з клієнтами, постачальниками, дистриб'юторами, з літературних джерел і газет. Багато фірм навчають своїх продавців, працівників відділів збуту фіксувати події, а потім узагальнювати їх і аналізувати або призначають спеціалістів, відповідальних за збір зовнішньої поточної маркетингової інформації.

Маркетингова інформаційна система

Рис. 2.1. Маркетингова інформаційна система

Маркетингові дослідження є систематичну діяльність по отриманню інформації, необхідної для вирішення специфічних маркетингових проблем, наприклад для з'ясування причин різкого скорочення продажів основного продукту. Ці дослідження спрямовані на вивчення потенціалу ринку або продукту, параметрів ринку і його освоєння конкурентами, виявлення тенденцій ділової активності партнерів, політики цін і способів просування товарів, реакції на нові товари, а також на короткострокове і довгострокове прогнозування обсягів реалізації товарів.

Система підтримки маркетингових рішень припускає використання обчислювальної техніки, спеціально розроблених програм маркетингових досліджень.

За періодичністю, або стабільності виникнення, маркетингову інформацію підрозділяють на постійну, змінну і епізодичну. Постійна інформація відображає тривалий час незмінні величини маркетингового середовища. Змінна інформація - це фактичні кількісні та якісні характеристики функціонування об'єктів маркетингу. Епізодична інформація формується в міру необхідності, наприклад, коли потрібно отримати додаткові відомості про новий конкурента для оцінки можливої зміни ціни продаваного товару.

За призначенням маркетингову інформацію поділяють на довідкову, рекомендаційну, нормативну, сигнальну і регулюючу. Довідкова носить ознайомлювальний, допоміжний характер, відображає відносно стабільні ознаки об'єктів маркетингу і представляється у вигляді системи довідників але техніко-експлуатаційними характеристиками продукції, цінами, тарифами тощо Рекомендаційна інформація має необов'язковий характер і містить пропозиції по використанню. Вона формується в результаті спеціальних маркетингових досліджень або на основі аналізу даних, наведених у друкованих виданнях, і комерційних баз даних, містить прогнози продажу продукції, пріоритети вибору цільових ринків, агентів-посередників, фірм - постачальників сировини і т.зв. Нормативна інформація концентрується в основному у виробничій сфері і включає норми і нормативи різних елементів виробництва, а також нормативні законодавчі акти. Сигнальна інформація виникає зазвичай в ході появи відхилень фактичного поведінки об'єктів маркетингового середовища від запланованого. Після встановлення причин цих відхилень з метою їх усунення виконуються відповідні заходи, що відображаються у регулюючої інформації.

Для отримання інформації в маркетингу використовуються наступні методи: спостереження, опитування і автоматична реєстрація даних. Вибір конкретного з них залежить від мети, досліджуваної ознаки і носія останнього.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Призначення, загальна характеристика та класифікація маркетингових досліджень
Завдання маркетингового аналізу й обґрунтування максимально можливого обсягу продажів
Сутність, цілі, завдання, види і зміст управлінського аналізу в системі планування
Завдання і зміст маркетингових досліджень
МАРКЕТИНГ: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І АНАЛІЗ
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ КОМПАНІЇ
Маркетингове інформаційне забезпечення
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук