Навігація
Головна
Методи інтелектуального аналізу данихАналіз основних показників господарської діяльності підприємстваАналіз витрат на 1 руб. товарної продукціїСитуаційний стратегічний аналіз конкретної компаніїАВС-аналізХарактеристика методів стохастичного факторного аналізуПорівняльний аналіз та аналіз тенденцій на базі фінансової звітностіSWOT-АНАЛІЗ: ХАРАКТЕРИСТИКА І РОЗВИТОКАналіз цілей і функцій у складних багаторівневих системахВикористання методології трансакційного аналізу Е. Берна в діловому...
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз ринку

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Важливе місце в системі маркетингу займає дослідження ринків. Для підприємств це ринок сировини, комплектуючих виробів, пристроїв, обладнання, предметів постачання, послуг тощо Він складається із сукупності осіб та організацій, що закуповують товари для використання в подальшому виробництві, для перепродажу або перерозподілу. На споживчому ринку купують товари та послуги для особистого споживання. Він складається з субринков, що відображають інтереси і потреби конкретних груп покупців. Попит на товари промислового призначення пов'язаний з ринком товарів широкого вжитку, він різко мінливий. Там діє інший вид покупця - підприємства. Аналіз маркетингових досліджень на ринку підприємств дозволяє виявити виконання плану, встановити тенденції по обороту в розрізі типів споживачів і визначити ефективність витрат.

Аналіз ринку покликаний дати відповідь на три групи стратегічних питань, пов'язаних з його сегментацією, мотивацією споживачів і виявленням їх незадоволених потреб і потреб. Сегментація ринку може бути багатовимірної, тобто на основі комбінації різних факторів. Ринкові сегменти не є раз і назавжди встановленими. Привабливість сегмента визначається його розміром та інтенсивністю конкуренції. Завдання менеджменту організації полягає в тому, щоб з великого числа потенційних споживачів певного виду продукції вибрати більш-менш однорідні групи, які при оптимальних умовах легше і швидше в порівнянні з іншими стануть реальними споживачами пропонованих товарів і послуг підприємства. Всі ці фактори враховуються при плануванні та оцінці рівня всіх цільових споживачів, а в процесі аналізу виявляється, наскільки правильно і ефективно була визначена програма маркетингу. Вивчення ринку націлене на отримання вичерпної інформації про всі його елементах; в центрі уваги, як правило, знаходяться споживачі (табл. 2.6).

Таблиця 2.6. Споживачі як об'єкт аналізу

Постановка питання при обстеженні об'єкта

Характеристика і оцінка фактичного стану справ

Прогноз стану справ

1. Які фірми купують товари вашого підприємства?

2. Які з них найбільш кращі для вас?

3. Як ці фірми ставляться до ваших товарів?

4. Що впливає на їхнє рішення про покупку?

5. Чим обумовлена покупка ваших товарів контрагентами?

6. Які перспективи зміни цих можливостей?

7. Хто ваші потенційні покупці?

8. Сформували ви на кожному ринку групу покупців, яких можна вважати постійними і які забезпечують вашу економічну безпеку, а також розвиток комерційних операцій в майбутньому?

9. Скільки типів потенційних покупців вашого нового товару ви виділили?

10. Чи визначили ви категорії споживачів:

■ инициирующими покупку;

■ впливають на рішення про покупку;

■ приймають рішення;

■ безпосередньо приобретающими;

■ безпосередньо використовують;

■ випробовують і формулюють думку про споживчих властивості товару?

В особливих випадках підвищений інтерес може бути направлений на інші елементи ринку постачальників, торговців, посередників. Для аналізу використовуються як уже наявна інформація, наприклад звіти служби побуту, листи клієнтів, так і дані, отримані за допомогою методів дослідження ринку. Об'єктом аналізу служать ринки або ринкові сегменти, які спочатку необхідно виділити, а потім вивчити, визначивши структуру і можливі тенденції розвитку (табл. 2.7).

Таблиця 2.7. Ринок як об'єкт аналізу

Аналізовані об'єкти (групи споживачів сегменти ринку)

Оцінка

швидше позитивна

швидше негативна

Кількісна характеристика

Потенціал ринку

Об "єм ринку

Рівень насичення ринку

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Темпи зростання ринку

Розподіл ринку між виробниками

Рівень стабільності потреби

Динаміка розвитку цін

Фактичні дані про прибуток і його прогноз

Якісна характеристика

Структура потреб клієнтів

Мотиви покупок

Вид придбання

Способи одержання інформації споживачами

Розподіл сил між елементами ринкової системи

Диференційоване розгляд всіх ринків підприємства полегшує порівняння їх структур і дозволяє оцінити зміни, що відбуваються в конкретних областях. За допомогою цього можна своєчасно встановити ступінь шансів-ризиків окремих ринків для наступного планування і вироблення стратегії. Для аналізу дані за типами споживачів згруповані в табл. 2.8.

За даними табл. 2.8 можна зробити висновок, що підприємство працює на споживчому ринку і ринку підприємств, оборот але яким становить понад 70%. В аналізованому періоді воно допустило відхилення від плану: зріс оборот з продажу на споживчому ринку на 20 млн руб., Що призвело до збільшення його частки в загальному обсязі продажів з 24,2 до 28,7% і відповідно до зниження частки продажів на ринку підприємств з 75,8 до 71,3%.

Таблиця 2.8. Дані для аналізу покупців і споживачів

Тип ринків

і споживачів

Об'єм продажу

Абсолютна

відхилення,

млн руб.

План

Фактично (+, -),

млн

руб.

млн

руб.

%

1. Споживчий ринок:

споживачі типу А

35

56,2

45

45,0

-

споживачі типу Б

35

43,8

55

55,0

20

Разом

80

24,2

100

28,7

20

2. Ринок підприємств:

споживачі типу В

128

51,2

128

51,6

-

споживачі типу Г

122

48,8

120

48,4

-2

Разом

250

75,8

248

71,3

-2

Всього

330

100,0

348

100,0

18

Для ефективного комплексу маркетингу проводиться дослідження пріоритетів, яке сприяє розкриттю ряду привабливих з точки зору фірми ринкових можливостей. Аналіз пріоритетів по продукції з метою з'ясування, які споживачі є найкращими клієнтами, що необхідно зробити для залучення нових покупців, проводиться в розрізі видів або груп продукції, послуг (табл. 2.9).

Таблиця 2.9. Дані для аналізу пріоритетів по продукції

Тип споживача

Обумовлена величина, млн руб.

Число споживачів

Досягнутий оборот

кількість організацій

млн

руб.

%

Споживачі типу

А

Оборот не менше 2

6

4

180

75

Споживачі типу

Б

Оборот

від 0,4 до 2,0

48

34

35

15

Споживачі типу

У

Оборот

не більше 0,4

89

62

25

10

Разом

143

100

240

100

За даними табл. 2.9 видно, що визначальна частка в обороті належить споживачам типу А (75%), які в загальній кількості учасників ринку по даному виду продукції складають всього 4%. Необхідно звернути увагу на споживачів типу В, питома вага яких - 62% від загального числа покупців, вивчити можливість розширення цього ринку.

Аналіз пріоритетів можна здійснювати і по галузях (табл. 2.10).

Таблиця 2.10. Дані для аналізу пріоритетів по галузях

Галузь

Частка в обороті

млн руб.

%

Товари для дозвілля

24

10

Медична промисловість

12

5

Харчова промисловість

96

40

Військово-промисловий комплекс

60

25

Хімічна промисловість

48

20

Разом

240

100

За даними структурного аналізу (див. Табл. 2.10) робимо висновок, що найбільшу частку реалізації виробів але галузям займають харчова промисловість (40%) і підприємства військово-промислового комплексу (25%). Висока частка ринку в одній галузі вказує на те, що діяльність тут ведеться успішно. Однак слід сконцентрувати зусилля на нових ринках. При цьому необхідно мати на увазі, що у підприємств кожної галузі можуть бути специфічні вимоги до якісних параметрів виробів і їх потрібно враховувати при виробництві, щоб не втратити ринок або мати успіх за його "обробці". Фірмі треба більш ретельно оцінити поточний і майбутній попит, потім провести сегментування ринків для виявлення груп споживачів і потреб, які вона може задовольнити найкращим чином. Також необхідно вивчити позицію на цільовому ринку марочних товарів конкурентів з погляду властивостей, є, на думку споживачів, найбільш важливими, оцінити обсяг попиту на можливі поєднання властивостей товару.

Аналіз пріоритетів але ринкам дозволяє виявити, які з "оброблюваних" ринків дають найбільший оборот (табл. 2.11).

Дані табл. 2.11 свідчать, що найбільшу питому вагу в загальному обороті складають ринки Казахстану (34,2%), Болгарії (16,7%) і України (15%). Однак місткість ринку не буває постійною. Підвищення її частки є ключовим фактором у досягненні лідируючих позицій в галузі, і тут перевага треба віддавати "обробці" ринків, на яких вже досягнуто успіх.

Таблиця 2.11. Оборот по ринках

Оборот по ринках

Обсяг реалізованого на даному ринку країни певного товару протягом конкретного відрізка часу називається його ємністю (£ ").

Ємність ринку залежить від обсягу реалізованих на ньому товарів (зазвичай протягом року) і розраховується за формулою

гДе Ун.п - обсяг національного продукту; Уї - обсяг імпорту; Ул - обсяг експорту.

При визначенні місткості ринку необхідно проаналізувати фактори платоспроможного попиту на дану категорію товарів. Цей показник залежить від економічної кон'юнктури - форми прояву на ринку системи умов і факторів процесу відтворення, що виражається в певному співвідношенні попиту, пропозиції та динаміки цін. При падаючої кон'юнктурі місткість ринку знижується, при підвищенні - зростає.

Знання ємності товарного ринку залежить від визначення його частки, яка належить фірмі, котра поставляє на нього товар. Висока частка ринку дозволяє досягти значного обсягу виробництва, що в свою чергу сприяє розширенню ділової активності фірми. Існує тісний зв'язок між часткою ринку, що належить підприємству, і нормою прибутку останнього на вкладений капітал:

де К ,,,, - норма прибутку на вкладений капітал; 411 - чистий прибуток; Упр - обсяг продажів; КБ - сума капітальних вкладень.

Частка ринку, що належить підприємству (ДР "). Визначається але формулою

де 5 - обсяг попиту.

Частку ринку, яку теоретично може мати підприємство в умовах конкуренції, можна знайти за такою формулою:

де 5д - частка (за вартістю) товару А в задоволенні попиту (загальних продажів цього товару і його конкурентів); "І.К - число виробів - конкурентів товару А; Ь {- показник престижу фірми-конкурента; Пекло - показник престижу постачальника товару А; від - показник співвідношення попиту та пропозиції; КА - конкурентоспроможність товару А.

Для аналізу місткості ринку можна скористатися також табл. 2.12.

Дані табл. 2.12 показують, що але виробу А найбільшу частку підприємство має на ринку 1 (79,2%). Перший конкурент займає на ньому 14,9%. Завдання аналізованого підприємства - утримати пріоритет на ринку 1. Позиції на ринках 2 і 3 - більш міцні у інших конкурентів, тому завдання фірми - розширити можливості на цих ринках.

Таблиця 2.12. Дані для аналізу місткості ринку

Виріб А

Ринок 1

Ринок 2

Ринок 3

Разом, млн руб.

млн руб.

%

млн руб.

%

млн

руб.

%

Власна частка

160

79

48

6

32

7

240

Перший конкурент

30

15

140

17

32

7

202

Інші конкуренти

12

6

625

77

390

86

1027

Разом

202

100

813

100

454

100

Тисяча чотиреста шістьдесят-дев'ять

Оцінка ємності ринку може проводитися на основі даних табл. 2.13.

Таблиця 2.13. Оцінка ємності ринку

Галузь

Частка в загальному обороті,%

Частка ринку,

%

Щодо іншого ринку

Висновок

Товари для дозвілля

10

40

Позиції хороші. Ринок маленький

Слід додатково вивчити попит

Медична промисловість

5

15

Позиції погані. Ринок маленький

Слід додатково вивчити попит

Харчова промисловість

40

85

Позиції сильні. Ринок сприйнятливий

Потрібно дослідження; гарне стратегічне поле діяльності; дати "зелене світло"

Військово-промисловий комплекс

25

80

Позиції сильні. Ринок відносно малий

Слід додатково вивчити попит

Хімічна промисловість

20

65

Позиції хороші. Ринок маленький

Слід додатково вивчити попит

З таблиці 2.13 видно, що для аналізованого ринку перспективними галузями є хімічна і харчова.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Методи інтелектуального аналізу даних
Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства
Аналіз витрат на 1 руб. товарної продукції
Ситуаційний стратегічний аналіз конкретної компанії
АВС-аналіз
Характеристика методів стохастичного факторного аналізу
Порівняльний аналіз та аналіз тенденцій на базі фінансової звітності
SWOT-АНАЛІЗ: ХАРАКТЕРИСТИКА І РОЗВИТОК
Аналіз цілей і функцій у складних багаторівневих системах
Використання методології трансакційного аналізу Е. Берна в діловому спілкуванні і маніпулятивних діях
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук