Навігація
Головна
Аналіз організації збутової мережі конкурентів і використовуваних...Елементи аналізу конкурентівАналіз витрат конкурентівКонкурентний аналіз / РR-аналіз конкурентівАналіз конкурентів. Основні характеристики
Інфраструктура транспортних системІНФРАСТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАІнфраструктураІнфраструктураІнфраструктура
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз конкурентів

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У багатьох випадках не споживачі, а конкуренти визначають, що, як і за якою ціною можна запропонувати на ринку. При цьому в якості конкурентів можуть виступати виробники не тільки аналогічної продукції, але і сполучених (взаємозамінних) товарів, а також всі організації, що використовують (можливо, за іншим призначенням) ті ж трудові, матеріальні, фінансові та інші ресурси. Підвищення конкурентної переваги інших організацій говорить про те, що вони використовують кращі технології, маркетингові стратегії, управлінські кадри та ін. Цей фактор менш небезпечний на етапах росту, так як в даний період бізнес найбільш динамічний і може протистояти суперникам. Але на стадіях зрілості і спаду, коли виробництво стає менш гнучким, нові потужні конкуренти можуть витіснити організацію з ринку і навіть призвести до її ліквідації. Таким чином, важливість спостереження за діяльністю конкурентів визначається тією обставиною, що вона в певному сенсі є дзеркальним відображенням власної діяльності організації.

Вивчення конкурентів передбачає необхідність розгляду всіх підприємців, яких можна віднести до кола реальних або потенційних суперників. Головна трудність тут полягає в тому, що зібрати всі дані, необхідні для аналізу, неможливо, тому часто використовується схема досліджень, запропонована М. Портером. Вона полягає у зведенні інформації до чотирьох елементів: цілі на майбутнє, поточні стратегії, уявлення про можливості та можливості конкурентів. Ідея виділення стратегічних груп конкурентів, а по суті, їх сегментація дозволяє зробити процес конкуренції керованим. Даний підхід корисний у тих випадках, коли кожен із суперників займає чітко розрізняти покупцями позицію на ринку і оперує власними способами роботи з споживачами. Для проведення аналізу конкурентного положення підприємства можна запропонувати наступний алгоритм:

■ виявлення основних конкурентів організації;

■ виділення основних сегментів ринку, на яких відбувається конкуренція;

■ виявлення характеру конкуренції на даному сегменті ринку;

■ визначення загальних тенденцій конкурентного положення організації на цих сегментах ринку;

■ проведення параметричного аналізу організації та конкурентів.

Запропонована М. Портером модель аналізу конкуренції (рис. 2.2) описує всіх учасників галузевого ринку і може використовуватися для вивчення структури галузі. Вона показує, що отримувана галуззю прибуток залежить від ряду чинників:

■ цінності товару для покупця, яка визначається важливістю потреби і наявністю товарів-замінників;

■ рівня конкуренції між виробниками;

■ здатності керівників фірм, що знаходяться на різних стадіях виробництва і розподілу, домовлятися.

Модель аналізу структури галузі за М. Портером

Рис. 2.2. Модель аналізу структури галузі за М. Портером

Модель М. Портера - зручний концептуальний інструмент для діагностики конкурентного напруженості на ринку і визначення значимості конкурентів.

Вплив на життєвий цикл підприємства споріднених і підтримуючих галузей роблять насамперед постачальники ресурсів. Цей фактор особливо сильно проявляється у випадках, коли продукція підприємства ресурсномістких; на ринку постачальники є монополістами; перейти до іншого постачальника складно або дорого; підприємство не є покупцем, але зв'язками з ним постачальник дорожить; існує пряма загроза включення покупця в бізнес; постачальники мають можливість інтенсивно використовувати ціновий фактор, знижуючи прибутковість підприємства; погіршення якості продукції постачальників призводить до зменшення прибутку підприємства-споживача.

Погіршення конкурентної переваги підприємств-постачальників може викликати банкрутство залежних від них підприємств. Особливо цей фактор важливий на стадіях становлення і спаду активності організації, так як саме в ці періоди вона найбільш вразлива. Для аналізу конкурентів рекомендуємо використовувати дані табл. 2.14.

Таблиця 2.14. Конкуренти як об'єкт аналізу

Постановка питання при дослідженні конкурента

Характеристика і оцінка фактичного стану справ

Прогноз стану справ

1. Хто основні конкуренти підприємства в кожній країні, по кожному регіону і кожному сегменту?

2. Які методи конкурентної боротьби вони використовують?

3. Яку частку ринку займає кожен конкурент?

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

4. Наявність потенційних і реальних конкурентів

5. Які у конкурентів ціни, цінова політика, якість товарів, упаковка?

6. Які сильні і слабкі сторони кожного конкурента?

7. По відношенню до яких конкурентам і в яких країнах (регіонах) ви дієте успішніше і чому?

8. Способи поширення цього досвіду на інші країни (регіони)

9. Чи відповідають товари конкурентів вимогам покупців до якості?

10. Яка можлива реакція конкурентів:

■ на введення нового товару на ринок

■ зміна ціни вашого товару

■ збільшення ринку підприємства?

11. Які стратегії стимулювання збуту застосовують ваші конкуренти?

12. Що вам відомо щодо НДДКР ваших конкурентів?

13. Що ви знаєте про їх технології виробництва?

14. Яка патентний захист товарів ваших конкурентів?

15. Які їх офіційні дані про прибутки і збитки?

16. Число працюючих у кожного конкурента

17. Як вони рекламують нові товари?

18. Як вони підбирають менеджерів?

19. Яка у них обстановка з постачанням сировиною і комплектуючими виробами?

20. Які їх комерційні результати на виставках і ярмарках?

Визначення сильних і слабких сторін діяльності конкурентів - це заключний етап аналізу конкуренції. Тут акумулюються результати вивчення всіх аспектів виробництва, фінансів, збуту і стратегії фірм-конкурентів і формулюються висновки про можливі способи протистояння їм. Об'єктивність цього аналізу залежить від наявності відповідної інформації і ступеня небезпеки розглянутого суперника. Проте для основних конкурентів така схема оцінки є, як правило, достатньо повною і включає показники, наведені в табл. 2.15.

Таблиця 2.15. Аналіз сильних і слабких сторін підприємства

Фактори,

Оцінка, бали

характеризують підприємство

5

4

3

2

1

0

Менеджмент підприємства

Підприємницька культура та філософія

Цілі і формулюються стратегії

Система мотивації співробітників

Виробництво

Устаткування

Гнучкість виробничих ліній

Якість виробничого планування і управління

Наукові дослідження та розвиток

Інтенсивність і результати

Ноу-хау

Використання нових інформаційних технологій

Маркетинг

Організація збуту

Розташування збутових філій

Фаза життєвого циклу у найважливіших продуктів

Кадри

Вікова структура

Рівень освіти

Кваліфікація і мотивація менеджменту

Фінанси

Частка власного капіталу

Можливості отримання кредиту

Платоспроможність

На основі проведеного аналізу менеджмент організації може зробити певні висновки про фактори, що впливають на ринкову частку бізнесу. Він допоможе внести відповідні корективи в управлінську політику.

Аналіз інфраструктури

Стійке функціонування будь-якого підприємства забезпечується наявністю інфраструктури - обов'язкового компонента будь цілісної економічної системи. Взаємні відносини між підприємцями, найманими працівниками, споживачами обумовлюються величезним безліччю проміжних форм, що встановлюють ці відносини і тим самим допомагають названим суб'єктам реалізувати ділові інтереси. Інфраструктура сучасного підприємства - невід'ємний компонент ділових відносин. Завдяки наявності її елементів бізнес є цивілізованою формою відносин між людьми. Особливо важливо те, що елементи інфраструктура не нав'язані організаціям ззовні, вони породження самих ділових відносин. Інфраструктура сформувалася в результаті тривалої еволюції ділових відносин. В даний час вона виконує ряд істотно важливих функцій:

■ організаційне оформлення ділових відносин між організаціями;

■ спрощення фірмам реалізації їхніх інтересів, юридичного та економічного контролю, державного і суспільного регулювання ділової практики фірм;

■ спеціалізація різних суб'єктів економіки, підвищення оперативності та ефективності їх роботи на основі диференціації заповнюваних ними ринкових ніш.

В даний час зазначені фактори тісно переплітаються. Дійсно, приймаючи виклик з боку зовнішнього оточення, підприємство повинно не тільки швидко і гнучко перебудовуватися з метою збереження себе як організації та досягнення економічної ефективності, але і прагнути передбачити будь-які зміни в зовнішньому середовищі, активно шукати і виявляти нові комерційні та технологічні можливості, а також підготовлятися до них так, щоб його позиції в майбутньому були кращими з можливих.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз організації збутової мережі конкурентів і використовуваних засобів стимулювання організації
Елементи аналізу конкурентів
Аналіз витрат конкурентів
Конкурентний аналіз / РR-аналіз конкурентів
Аналіз конкурентів. Основні характеристики
Інфраструктура транспортних систем
ІНФРАСТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Інфраструктура
Інфраструктура
Інфраструктура
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук