Навігація
Головна
Аналіз техніко-організаційного рівня та інших умов виробництваТехнічні умови як нормативний документАналіз технічного рівня розвитку виробництва
Аналіз техніко-організаційного рівня та інших умов виробництваМета, завдання, основні показники виробництва і реалізації продукції...Технічні умови як нормативний документ
Методологія аналізу ефективності комплексної системи управління...Аналіз економічної ефективності одноцільових природоохоронних заходівОцінка ефективності методів управління ризиками
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз організаційно-технічного рівня та інших умов виробництва

Задачі і джерела аналізу організаційно-технічного рівня та інших умов виробництва

Аналіз організаційно-технічного рівня, зовнішньоекономічних зв'язків, соціальних і природних умов виробництва здійснюється з метою обґрунтування планів продажів і виробництва, моніторингу виконання планів. Вивчення організаційно-технічного рівня охоплює велике коло питань (рис. 3.1).

Від організаційно-технічного рівня та інших умов господарювання залежать якісні показники використання виробничих ресурсів, ефективність діяльності організації, стійкість фінансового становища, конкурентоспроможність підприємства.

Під вдосконаленням організаційно-технічного рівня слід розуміти комплексну раціоналізацію виробничо-господарської діяльності підприємства, яка передбачає вирішення проблем вдосконалення організаційної структури підприємства, раціонального використання потужностей, використання технічного прогресу в техніці і технології, застосування більш досконалих методів і форм організації виробництва, використання математичних методів і ЕОМ з метою оптимізації виробничих процесів, раціонального використання сировини і матеріалів, вдосконалення систем постачання і збуту і поряд з цим питань безпосередньої організації трудового процесу.

Аналіз даної області виробництва насамперед спирається на бізнес-плани технічного розвитку і підвищення ефективності виробництва, а також на дані про їх виконання. Останні містяться в спеціальних формах статистичної звітності.

Приблизний зміст аналізу організаційно-технічного рівня та інших умов виробництва

Рис. 3.1. Приблизний зміст аналізу організаційно-технічного рівня та інших умов виробництва

Аналіз ефективності управління

Велике значення для вдосконалення системи управління має формування найбільш раціональної організаційної структури підприємства. Раціональність структури його виробничих ланок (принципи побудови цехів і дільниць, співвідношення між основними і допоміжними цехами і т.д.) значно впливає на економічні та фінансові показники роботи. До того ж хороша організація культури виробництва (харчування працівників, житлово-побутові умови, задоволення культурних потреб, підвищення кваліфікації співробітників) збільшує зацікавленість трудового колективу в поліпшенні роботи підприємства.

Для підвищення продуктивності праці і поліпшення використання техніки виробнича структура повинна будуватися з урахуванням найбільш повного поділу праці між учасниками виробництва. Вивчення структури підприємства починають з виявлення питомої ваги промислово-виробничого персоналу (ППП) і непромислового, динаміки чисельності цих категорій, ком в основному і допоміжному виробництвах, обслуговуючих та побічних цехах, відділах заводоуправління. Такі ж розрахунки роблять по зайнятій виробничої площі. Це необхідно для визначення частки зайнятих працівників, ступеня раціональності організаційної структури підприємства.

Вимірювати результат впливу управлінського апарату на господарську діяльність підприємства важко. Наука і практика не мають поки критеріїв такої оцінки. Тому ефективність впливу оцінюється за допомогою непрямих показників (відношення обсягу реалізованої продукції до вартості основних промислово-виробничих фондів (ОППФ); чисельності робітників до кількості працівників управління). Узагальнюючим її показником є коефіцієнт ефективності управління, рівний відношенню витрат на управління до обсягу виручки від реалізації продукції.

Характеристику стану управління підприємством дають, наприклад, такі показники: питома вага співробітників управління в загальному складі працівників підприємства, середня чисельність робітників у цехах, на дільницях, ступінь централізації управлінських функцій як відношення кількості ІТП і службовців заводоуправління до загальної чисельності всіх інших категорій.

Ефективність управління виражається в зниженні витрат на управління. Показником системи управління є норматив керованості, тобто скільки працюючих припадає на 1 працівника управління. У процесі аналізу для характеристики системи управління складається наступна таблиця (табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Дані для аналізу системи управління на підприємстві

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Абсолютне відхилення

1

2

3

4

1. Виручка від реалізації продукції, тис. Руб.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

13546

13650

+1 032

2. Середньорічна вартість обладнання в управлінні, тис. Руб.

Тисячу дев'ятсот вісімдесят два

2022

+40

3. Середньооблікова чисельність ППП, людина

502

502

0

4. Чисельність працівників управління, людина

55

52

-3

5. Чисельність працівників заводоуправління, людина

20

22

+2

6. Витрати на управління, тис. Руб.

125

109,4

-15,6

7. Доводиться на 1 працівника управління:

витрат (стор. 6: стор. 4), тис. руб.

обсягу реалізованої продукції

(стор. 1: стор. 4), тис. руб.

ОПФ (стор. 2: стор. 4), тис. Руб.

працівників ППП (стор. 3: стор. 4),

людина

2,27 246,3

36,04 9,13

2,10 262,5

38,90 9,65

-0,17 16,2

2,86 0,52

Коефіцієнт ефективності управління (стор. 6: стор. 1)

0,0009

0,0008

-0,0001

Питома вага працівників управління в загальному складі ППП (стор. 4: стор. 3)

10,9

10,4

-0,5

Ступінь централізації управлінських функцій (стор. 5: стор. 4),%

36

42

+6

З даних табл. 3.1 видно, що норма керованості була зменшена на 0,52 людини, в той же час витрати на управління в цілому знизились на 15,6 тис. Руб.

Дані табл. 3.2 показують, що чисельність апарату управління на 8 одиниць більше, ніж передбачено за нормою. Однак за складом працівників у підрозділах спостерігаються деякі коливання. Ефективність управління багато в чому залежить від організації економічної служби на підприємстві. На великих підприємствах економічну роботу очолює головний економіст підприємства, комерційний або фінансовий директор. Важливою умовою ведення раціонального господарювання є якісна бізнес-планування, спрямоване на підвищення відповідальності підприємства за власну діяльність, орієнтацію на споживача.

Таблиця 3.2. Дані для аналізу апарату менеджменту

Показник

Чисельність

Абсолютне відхилення

за нормою

фактично

(+, -)

Конструкторська підготовка виробництва

7

8

-1

Технологічна підготовка виробництва

8

8

0

Оперативне управління виробництвом

4

7

3

Ремонтні, енергетичні служби

7

9

2

Логістика, маркетинг

7

8

1

Економічні та фінансові служби, бухгалтерія

11

12

1

Разом

44

52

8

Якісно новою рисою планування виступає впровадження математичних методів та комп'ютерних технологій в даний процес. Найбільш прогресивними напрямками у вдосконаленні обліку є його спрощення та досягнення максимальної аналітичності; використання раціонального документообігу, що дозволяє підвищити контрольне значення обліку і скоротити число документів.

Для більш ефективної структури системи управління необхідно привести у відповідність чисельність працівників і нормативи. Ефективність системи управління багато в чому залежить від централізації і децентралізації його функцій. При аналізі цієї сфери діяльності вивчається питання про ступінь і доцільності централізації чи децентралізації функцій управління.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз техніко-організаційного рівня та інших умов виробництва
Технічні умови як нормативний документ
Аналіз технічного рівня розвитку виробництва
Аналіз техніко-організаційного рівня та інших умов виробництва
Мета, завдання, основні показники виробництва і реалізації продукції та джерела даних для їх аналізу
Технічні умови як нормативний документ
Методологія аналізу ефективності комплексної системи управління персоналом
Аналіз економічної ефективності одноцільових природоохоронних заходів
Оцінка ефективності методів управління ризиками
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук