Навігація
Головна
Аналіз організаційно-технічного рівня та інших умов виробництваАналіз науково-технічного рівня виробництваСистемні завдання технічного розвитку виробництваВиробництво і науково-технічний розвитокПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВАДиференціація інвестиційних механізмів за рівнями науково-технічного...Порівняльна характеристика технічного та фундаментального аналізуТехнічний аналіз на ринку цінних паперівПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВААналіз обсягів виробництва і продажів
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз технічного рівня розвитку виробництва

Технічний прогрес означає систематичне вдосконалення продукції, впровадження у виробництво нової техніки і передової технології, широке поширення передових методів праці, вдосконалення форм виробничих процесів і організаційної структури виробництва. В економіці підприємств технічна сторона виробництва, рівень розвитку техніки і технології мають найважливіше значення. Технічний рівень виробництва - це той фундамент, на якому базуються економічна ефективність виробництва, рівень всіх економічних показників. Його оцінка є комплексним завданням і охоплює такі питання, як оцінка прогресивності продукції, рівня механізації і автоматизації, оцінка технічної озброєності праці і виробнича оцінка застосовуваних технологічних процесів.

Найважливішими напрямами підвищення продуктивності праці є комплексна механізація, автоматизація, впровадження гнучких автоматизованих систем. На підприємствах в цьому плані робиться багато, але розрив у рівні механізації та автоматизації основних і допоміжних робіт все ж високий. Питома вага ручної праці скорочується повільно.

Рівень механізації та автоматизації виробничих процесів є показником технічної озброєності. Залежно від ступеня механізації розрізняють механизированно-ручне, механізоване, комплексно-механізована, автоматизоване і комплексно-автоматизоване виробництво.

Механізовано-ручне виробництво характеризується виконанням операцій вручну за допомогою машин і механізмів. Механізовані операції передбачають використання машин з обмеженою участю робітника, який управляє верстатом, установкою і знімає деталі, виконує контрольні заміри. Комплексно-механізоване виробництво засновано на дії системи машин, робота яких взаємно узгоджена. Автоматизоване виробництво протікає без безпосередньої участі робітника. Комплексно-автоматизоване виробництво характеризується виконанням всіх операцій виробничого процесу за допомогою автоматизованої системи машин.

Показника, що характеризує ступінь механізації (автоматизації), відносяться наступні:

1) коефіцієнт механізації праці, рівний відношенню часу механізованого праці до суми часу механічного праці і часу ручної праці;

2) коефіцієнт механізації робіт, рівний відношенню трудомісткості механізації та автоматизації до загальної трудомісткості продукції;

3) механовооруженность праці, рівна відношенню середньорічної вартості машин до числа робітників, зайнятих у найбільшій зміні.

Для оцінки рівня механізації та автоматизації виробництва доцільно скористатися табл. 3.3.

Таблиця 3.3. Аналіз структури витрат за видами виробів

Види виробів

Звітний період

Базисний період

Витрати праці, всього

Витрати механічного праці, всього

Витрати ручної праці, всього

Питома вага механічного

праці,%

Витрати праці, всього

Витрати механічного праці, всього

Витрати ручної праці, всього

Питома вага механічного

праці,%

Виріб ТК,

нормо-години

139,3

121,2

18,1

87

150

140

10

93,3

Виріб ТК 2, нормо-години

98,5

90

8.5

91,3

200

150

50

75

Структура витрат по виробу ТК така, що 87% витрат складає механізований працю і тільки 13% - ручний. Однак у базисному періоді питома вага механічного праці становив 93,3%. Фактори зміни питомої ваги механізованого та ручного праці в загальній сукупності витрат пов'язані зі зміною технології виготовлення продукції. По виробу ТК-2 питома вага механізованої праці у звітному періоді зріс до 91,3%. При проведенні аналізу в конкретному структурному підрозділі мотиви зміни технології, а відповідно до неї і структури витрат, необхідно розглядати але кожного виробу. Рівень механізації та автоматизації виробництва, структура витрат багато в чому визначаються забезпеченістю даного структурного підрозділу технологічним обладнанням відповідно з виробничою програмою. Аналіз забезпеченості можна провести на прикладі даних табл. 3.4.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Таблиця 3.4. Забезпеченість цехів технологічним обладнанням, шт.

Верстат

Всього по заводу

У тому числі по цехах

Цех № 1

Цех № 2

розрахунок

факт

розрахунок

факт

розрахунок

факт

Токарний

35

38

30

28

5

10

Розточувальний

30

28

20

21

10

7

Відповідно до даних табл. 3.4 можна зробити висновок, що технологічним обладнанням підприємство забезпечене не повністю. За розточувальним верстатів воно розташовує 28 одиницями з 30 необхідних. Тому в цехах необхідно провести заходи щодо забезпечення обладнанням відповідних робіт. Там, де верстатів більше, ніж передбачено для виконання робіт, необхідно передбачити випуск напівфабрикатів, комплектуючих виробів для реалізації на сторону.

Узагальнюючими характеризують технічний рівень виробництва є також показники якості і трудомісткості продукції (табл. 3.5).

Таблиця 3.5. Дані для аналізу показників озброєності праці робітників

Дані для аналізу показників озброєності праці робітників

На підставі табл. 3.5 можна дати характеристик) 'динаміки і виконання плану але забезпеченню рівня фондоозброєності праці. Так, у звітному періоді фондоозброєність праці працюючих зросла в порівнянні з минулим роком на 25,8%. Фондоозброєність праці робітників була вищою, ніж у попередньому році, на 25,8%, при цьому у найбільшу зміну приріст фондоозброєнності склав 25,2%. Технічна озброєність праці за цей період зросла на 11,8%, що свідчить про більш швидкому зростанні активної частини ОППФ. Основними факторами, що впливають на фондоозброєність праці, є зростання середньорічної вартості ОППФ, у тому числі машин і устаткування, і зниження чисельності як працюючих, так і робітників. Однак її розрахунок за вартісними показниками в умовах інфляції не дозволяє об'єктивно визначити динаміку їх зміни. Тому в даній ситуації необхідно здійснювати аналіз але структурним підрозділам, але видами і групами устаткування і із використанням натуральних показників. А в цілому але підприємству перед складанням аналітичної таблиці необхідно привести показники до порівнянної увазі.

Наступний етап - аналіз прогресивності застосовуваних технологічних процесів. Об'єктом характеристики може бути технологія виробництва по підприємству в цілому, окремих цехах і процесами, видами продукції. Комплексна система показників, що дозволяє оцінити прогресивність і економічність технологічних процесів, ще не розроблена. До загальних показників рівня застосовуваних технологічних процесів відносяться:

1) структура технологічного обладнання з підрозділом його окремих груп але віком (до 10 років, від 10 до 20 років, понад 20 років);

2) питома вага передових методів у загальному технологічному процесі підприємства;

3) ступінь інтенсивності застосовуваних технологічних режимів.

При оцінці ефективності різних варіантів технологічного процесу головним критерієм є мінімальна собівартість продукції. У розрахунках використовується показник не повної собівартості, а технологічної (тобто сума витрат, безпосередньо пов'язаних з даним варіантом технологічного процесу). Якщо для впровадження того чи іншого варіанту технологічного процесу потрібні значні і до того ж неоднакові капітальні вкладення, то для аналізу додатково використовується коефіцієнт ефективності капітальних витрат К>, або показник терміну окупності:

де К3 - величина капітальних витрат;

Пк - приріст прибутку, отриманого за рахунок капітальних вкладень, у розрахунку на рік.

Таким чином, коефіцієнт ефективності капітальних вкладень - це величина, зворотна терміну окупності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз організаційно-технічного рівня та інших умов виробництва
Аналіз науково-технічного рівня виробництва
Системні завдання технічного розвитку виробництва
Виробництво і науково-технічний розвиток
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА
Диференціація інвестиційних механізмів за рівнями науково-технічного розвитку виробництва і радикальності нововведень
Порівняльна характеристика технічного та фундаментального аналізу
Технічний аналіз на ринку цінних паперів
ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
Аналіз обсягів виробництва і продажів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук