Навігація
Головна
АНАЛІЗ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)Аналіз критичного обсягу виробництваАналіз обсягу виробництва продукціїЗавдання маркетингового аналізу й обґрунтування максимально можливого...Визначення критичного обсягу при багато виробництві
Аналіз загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукціїСистема вартісних показників виробництва і реалізації продукціїЗміст, вимірники і показники плану виробництва і реалізації продукціїАналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукціїКласифікація витрат підприємств на виробництво і реалізацію...
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз обсягів виробництва і продажів

Мета, завдання, основні показники виробництва і реалізації продукції та джерела даних для їх аналізу

Обсяги виробництва і продажів впливають на всі результативні показники діяльності організації і насамперед на суму витрат, фінансові результати і рентабельність. Тому дослідженню виробництва і реалізації продукції приділяють особливу увагу в процесі комплексного економічного аналізу, основна мета якого - розкрити резерви збільшення темпів зростання обсягу продажів при відносному зниженні витрат виробництва та обігу. Завданнями аналізу виробництва і реалізації продукції є:

■ оцінка виконання запланованого рівня але обсягом виробництва і продажів продукції;

■ вивчення динаміки цих показників;

■ визначення впливу факторів на зміну рівня показників виробництва продукції та її продажу;

■ аналіз складу, структури та асортименту продукції;

■ оцінка ритмічності виробництва;

■ виявлення резервів збільшення виробництва і реалізації продукції.

До основних джерел даних для здійснення аналізу виробництва і реалізації продукції відносяться:

1) форма № 1-п статистичної звітності "Відомості про виробництво промислової продукції";

2) звіт про прибутки і збитки;

3) дані оперативно-технічного обліку, первинного та системного бухгалтерського обліку;

4) бізнес-план;

5) оперативні плани-графіки та ін.

У російській практиці склалася спеціальна термінологія, що дозволяє описати випуск продукції підприємством. Насамперед слід враховувати, що продукція, вироблена в даному періоді (ПП), з ідентична продукції, випущеної в обіг (ПВ), тобто закінченою. З одного боку, не все вироблене може бути закінчене, і тоді ПП> ПВ; з іншого - випущене могло складатися з виробленого в даному періоді плюс залишки заготовок попереднього періоду, тоді ПВ> ПП. Перший випадок відповідає збільшенню запасу напівфабрикатів, а другий - їх зменшення. Однозначно сказати, що одна з двох цих ситуацій хороша, а інша - погана, не можна, оскільки ділова активність будь-якого підприємства носить циклічний характер. У процесі роботи бувають періоди, коли виконання великої кількості термінових замовлень вимагає підвищених темпів виробництва. У цей час обсяг випущеної продукції може перевищувати обсяг виробленої. Для того щоб підприємство могло впоратися з такими ситуаціями, в періоди відносного "затишшя" створюються запаси напівфабрикатів, заготовок, частково обробленої продукції. Якщо випущена за ці періоди продукція невелика, її обсяг буде нижче, ніж виробленої.

Продукцію слід розрізняти за ступенем готовності з точки зору виробничого циклу даного підприємства і з точки зору споживання. Виріб, закінчене з погляду виробничого циклу даного підприємства, є готовою продукцією (ГП) і призначене для реалізації зовнішнім споживачам. Готова продукція є частиною товарної продукції підприємства (ТП). Сюди ж входять вироби, що не закінчені з погляду виробничого циклу даного підприємства і призначені для відпустки на сторону або кінцевого споживання на даному підприємстві. Наприклад, чорнове необроблене лиття, вироблене машинобудівним заводом і відпущене іншим споживачам, є товарною продукцією, хоча воно і не пройшло весь виробничий цикл даного заводу. Та частина лиття, яка буде використана на самому підприємстві для випуску іншої продукції, товарною продукцією не є, а та його частина, передана сторонньому споживачеві, яка вже пройшла повний технологічний виробничий цикл, необхідний з точки зору цього споживача, включається в обсяг товарної продукції. Крім того, до складу останньої входять інструменти, пристосування і роботи (послуги), реалізовані па сторону (ІПРС), а також вироби, виготовлені на підприємстві для подальшого використання (споживання). Як приклад можна привести обробку приміщень шпоном або фанерою власного виробництва на деревообробному комбінаті. Таким чином, товарна продукція - це вироби підприємства, призначені для продажу стороннім споживачам і внутрішнього споживання на самому підприємстві. Якщо вироблена цехом, відділом або іншим підрозділом продукція призначена не для продажу або споживання, а для подальшої переробки іншими підрозділами, вона відноситься до категорії напівфабрикатів . Напівфабрикат (ПФ) - це готова продукція підрозділів підприємства, призначена для подальшої переробки всередині даного підприємства. Таким чином, товарна продукція без урахування напівфабрикатів, відпущених на сторону, складе готову продукцію (ГП):

ТП = ДП + ПФ + ІПРС. (4.1)

Один і той самий продукт може бути сировиною, напівфабрикатом і готовою продукцією для різних стадій виробництва. Наприклад, тісто, вироблене і використовується кондитерським комбінатом, вважатиметься:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

а) напівфабрикатом, якщо з нього комбінат виробляє кондитерські вироби;

б) готовою продукцією, якщо частина його продається у фірмових магазинах комбінату;

в) сировиною, якщо у разі виробничої необхідності таке тісто буде закуплено у сусідній пекарні.

Продукція, яка на момент аналізу знаходиться в цехах на стадії триваючих або зупинених технологічних процесів і ще не готова до передачі в інші підрозділи підприємства, відноситься до внутрішньоцехового незавершеного виробництву (ВЦНП).

Внутрішньоцехове незавершене виробництво разом з напівфабрикатами складають повне незавершене виробництво (НП): НП = ПФ + ВЦНП. (4.2)

Валову продукцію (ВП) підприємства складають готова продукція, вироблена в даному періоді, напівфабрикати, інструменти, пристосування і роботи (послуги), відпущені на сторону, і незавершене виробництво за звітний період. Розрізняють валову продукцію нетто і валову продукцію брутто: в першу внутрішньоцехова незавершене виробництво не включається, у другу - включається. Відповідні формули розрахунку валової продукції нетто (ВПнетто) і валової продукції брутто (ВПбрутто) мають такий вигляд:

де індекс 2 - величина залишків на кінець періоду, а індекс 1 - на початок;

НФС - напівфабрикати власного виробництва. Величини в дужках можуть бути як позитивними, так і негативними, оскільки в окремі періоди може спостерігатися як збільшення, так і зменшення залишків напівфабрикатів і незавершеного виробництва.

З визначення товарної продукції як суми готової продукції та напівфабрикатів, відпущених на сторону, випливає, що

Сумарний випуск всіх цехів підприємства разом з обсягом напівфабрикатів, перероблених цими підрозділами за звітний період, становить валовий оборот (ВО). Розрізняють валовий оборот нетто (без внутрішньоцехового незавершеного виробництва) і валовий оборот брутто (з урахуванням внутрішньоцехового незавершеного виробництва). Відповідні формули розрахунку мають вигляд

Валовий оборот дорівнює валової продукції, якщо всі цехи та підрозділи підприємства працюють незалежно один від одного, тобто випускають продукцію, призначену для прямої реалізації, і не передають вироби іншим підрозділам на переробку.

Оскільки при обчисленні величини валового обороту кожен напівфабрикат включається до розрахунку кілька разів (стільки, скільки відбувається передача включає його вироби іншому цеху або підрозділу), цей показник має досить обмежену значимість, будучи лише індикатором довжини виробничого циклу в порівнянні з виробничим циклом аналогічних підприємств. Наприклад, якщо підприємства А і В справили товарну продукцію на однакову суму, а обсяги валового обороту у першого істотно більше, ніж у другого, сторонній аналітик може зробити висновок, що швидше за все на підприємстві А продукція пройшла більше цехових циклів, а підприємство В, можливо , закуповує напівфабрикати в якійсь мірі готовності на стороні.

Крім перерахованих показників, у процесі аналізу виробництва продукції використовують такі, як чиста продукція і умовно чиста продукція. Перша являє собою різницю між вартістю валової продукції і сумою матеріальних витрат (разом з амортизацією) і включає заробітну плату і прибуток. Другий показник розраховується як різниця між вартістю товарної продукції в оптових цінах підприємства і матеріальними витратами. Він включає амортизацію, заробітну плату і прибуток і характеризує новостворену вартість.

Аналіз різних категорій продукції проводять у розрізі відповідності досягнутих результатів запланованому рівню. У ринковій економіці виконання плану не відіграє тієї ролі, яку воно відігравало в умовах централізованого планування, тому основне значення таке дослідження має тільки для процедур внутрішнього контролю на самому підприємстві, управлінського обліку та оцінки ефективності роботи виробничих менеджерів.

Проведення такого аналізу - досить трудомісткий процес, який вимагає узагальнення великого обсягу інформації. При цьому зі зростанням виробництва обсяг відомостей збільшується буквально лавиноподібно. Тому, приймаючи рішення про необхідність здійснення на підприємстві повного аналізу категорій продукції, керівництво повинне розуміти, що це зажадає істотних витрат робочого часу, причому не тільки спеціальних співробітників аналітичної служби, але і виробничих менеджерів. У будь-якому випадку, варто спочатку вирішити, чи виправдає отриманий результат такі витрати.

При аналізі виробництва продукції за певний період вона розглядається як в натуральному, так і в грошовому вираженні. У натуральному виразі вироблена продукція оцінюється в тоннах, метрах, штуках та інших одиницях; в грошовому - в рублях або іншій валюті. Оскільки питання про грошову оцінку продукту на різних стадіях виробництва є досить спірним, для аналізу випуску продукції найчастіше використовується натуральне вираження. У застосуванні натуральних одиниць є певні тонкощі. Оскільки для виготовлення різних марок, сортів і різновидів продукції потрібні різні технологічні процеси, витрати часу, праці і матеріалів, порівнювати і підсумовувати випуск різних (навіть родинних) видів продукції некоректно. Наприклад, випуск трьома ділянками металургійного комбінату однакової кількості чавуну марок 1, 2 і 3 буде свідчити про різної продуктивності і означати, але суті, різні комерційні результати. Крім того, істотно впливає на комерційний результат якість виробленої продукції. Тому для коректних висновків про кількість випущеної продукції необхідно знайти спосіб, щоб враховувати відмінності в технологіях та якість. Роблять це шляхом переведення результатів в умовні одиниці - умовні тонни, умовні штуки тощо, які перемножують на коефіцієнти, встановлені для кожного сорту і різновиди.

У тих випадках, коли в умовах багато-номенклатурних виробництва не представляється можливим використовувати натуральні або умовно-натуральні вимірники, для узагальненої оцінки обсягів випуску продукції застосовують нормативні трудовитрати. Вони не мають інфляційної складової і залежать лише від динаміки процесів всередині організації.

Введення умовних одиниць випуску продукції призводить іноді до того, що картина виконання планових або бюджетних завдань виявляється зовсім інший, ніж при використанні натуральних одиниць. Проілюструємо це на прикладі.

Підприємство випускає три види виробів різної ресурсоємності - А, В і С. Для аналізу натуральних показників виконання планових завдань використовується умовна одиниця кількості, і коефіцієнти перерахунку випуску виробів різного виду переводяться в умовні штуки. За еталон прийнято виріб А. У таблиці 4.1 представлені дані про виконання підприємством плану за I квартал року.

Таблиця 4.1. Аналіз виконання підприємством плану за I квартал року

Виріб

Коефіцієнт

План

, Шт.

Фактичний випуск, шт.

% До плану

натуральні показники

наведені дані

натуральні показники

наведені дані

натуральні показники

наведені дані

А

1

100

100

120

120

120

120

У

0,8

200

160

400

320

200

200

З

1,2

300

360

100

120

33

33

Разом

600

620

620

560

103

90

Незважаючи на те що план по натуральними показниками виконано на 103%, в умовних одиницях планові завдання не виконані. Це сталося тому, що найбільш ресурсномістке виріб С було вироблено лише на 1/3 від планового завдання. І хоча план по інших позиціях був істотно перевиконано (по виробу В - навіть у два рази), це не дозволило в масштабах всього підприємства говорити про виконання плану.

Ситуація може скластися протилежним чином. Для прикладу візьмемо те ж саме підприємство і результати виконання плану в II кварталі того ж року (табл. 4.2). Передбачається, що план той же.

Таблиця 4.2. Аналіз виконання підприємством плану за II квартал року

Виріб

Коефіцієнт

План, шт.

Фактичний випуск, шт.

% До плану

натуральні показники

наведені дані

натуральні показники

наведені дані

натуральні показники

наведені дані

А

1,0

100

100

120

120

120

120

У

0,8

200

160

160

128

80

80

З

1,2

300

360

330

396

110

110

Разом

600

620

590

624

98

101

Як видно з табл. 4.2, план виробництва продукції в натуральному вираженні виконаний не повністю. Однак перевиконання плану по найбільш ресурсномістких виробу С "перекрило" недовиконання його по інших видах продукції. В цілому план виробництва продукції в умовних одиницях виміру за квартал виконано на 101%.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

АНАЛІЗ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)
Аналіз критичного обсягу виробництва
Аналіз обсягу виробництва продукції
Завдання маркетингового аналізу й обґрунтування максимально можливого обсягу продажів
Визначення критичного обсягу при багато виробництві
Аналіз загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції
Система вартісних показників виробництва і реалізації продукції
Зміст, вимірники і показники плану виробництва і реалізації продукції
Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції
Класифікація витрат підприємств на виробництво і реалізацію продукції, планування собівартості
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук