Навігація
Головна
Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсівОрганізація поставки матеріально-технічних ресурсівМатеріальні ресурсиМатеріально-технічні ресурси
Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсамиНематеріальні ресурси в забезпеченні конкурентоспроможності...АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ І ЇХ...Статистичне вивчення забезпеченості підприємства матеріальними...Аналіз якості забезпечення підприємства ресурсами
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз матеріальних ресурсів

Завдання аналізу матеріальних ресурсів

Важливою умовою виконання планів по виробництву продукції, зниження її собівартості, збільшення прибутку, рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості. Зростаючі потреби підприємства в матеріальних ресурсах можуть бути задоволені екстенсивним шляхом, тобто за рахунок придбання або виготовлення більшої кількості матеріалів, або інтенсивним - за допомогою більш економного використання наявних запасів в процесі виробництва продукції. Перший напрямок веде до зростання питомих матеріальних витрат на одиницю продукції, хоча собівартість може знизитися через збільшення обсягу виробництва і зниження частки постійних витрат. Другий напрямок забезпечує скорочення питомих матеріальних витрат і зниження собівартості одиниці продукції.

Завданнями аналізу забезпеченості та використання матеріальних ресурсів є:

1) оцінка реальності, якості планів матеріально-технічного постачання, ступеня їх виконання;

2) оцінка ступеня забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами;

3) визначення ефективності використання матеріальних ресурсів;

4) виявлення внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів та розробка заходів але їх використанню.

Джерелами інформації для здійснення даного аналізу є: план матеріально-технічного постачання, заявки, на

ряди, договори на постачання сировини і матеріалів, форми статистичної звітності про наявність і використання матеріальних ресурсів, про витрати на виробництво, оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання, відомості аналітичного обліку про надходження, витраті, залишках сировини, матеріалів, планові і звітні калькуляції собівартості випущених виробів, дані про нормативи і нормах витрат матеріальних ресурсів і їх зміну.

Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами

При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами в першу чергу перевіряють якість плану матеріально-технічного постачання. Перевірку його реальності починають з вивчення норм і нормативів, які покладені в основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Потім аналізуються відповідність плану постачання потребам виробництва продукції і правильність утворення необхідних запасів виходячи з прогресивних норм витрати матеріалів.

Важливою умовою безперебійної роботи підприємства є повне задоволення потреби в матеріальних ресурсах за допомогою джерел покриття. Вони можуть бути зовнішніми і внутрішніми. До зовнішніх джерел відносяться матеріальні ресурси, що надходять від постачальників згідно з укладеними договорами. Внутрішні джерела - це скорочення відходів сировини, використання вторинної сировини, власне виготовлення матеріалів і напівфабрикатів, економія матеріалів внаслідок впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Реальна потреба в завезенні матеріальних ресурсів з боку визначається різницею між загальною потребою у певному виді матеріалу і сумою власних внутрішніх джерел її покриття.

У процесі аналізу необхідно перевірити, чи на всі матеріальні ресурси і чи в повному обсязі укладені договори на завезення і як фактично вони виконуються. Наприклад, з табл. 6.1 видно, що але плану потреба в матеріалі А чи не повністю забезпечена договорами на постачання і внутрішніми джерелами покриття. Коефіцієнт забезпечення але планом становить:

План поставки матеріалу недовиконаний на 10%:

Таблиця 6.1. Забезпеченість матеріальними ресурсами за договорами і фактичне їх виконання

Вид

мате-

ріалу

Планова

потреба, т

Джерела

покриття

потреби, т

Кількість

укладених

договорів, т

Забезпечення

потреби

договорами,%

Посту-

пило від

постачальників, т

Виконання

договорів,%

А

4700

50

+4650

+4420

95,0

4190

94,8

Далі в процесі аналізу перевіряються якість матеріалів, отриманих від постачальників, відповідність їх стандартам, технічним умовам. Велике значення надається виконанню плану але строками поставки матеріалів (ритмічності), так як їх порушення призводить до недовиконання плану виробництва і реалізації продукції. Для оцінки ритмічності поставок використовують коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Особлива увага приділяється стану складських запасів сировини і матеріалів. Розрізняють поточні запаси, сезонні і страхові. Величина поточного запасу залежить від інтервалу постачання (у днях) (І) і середньодобового витрати матеріалу (РСт):

У процесі аналізу визначається відповідність фактичного розміру запасів найважливіших видів сировини і матеріалів нормативним. З цією метою на підставі даних про фактичну наявність матеріалів у натуральному вираженні і середньодобовому їх витрачанні розраховують фактичну забезпеченість матеріалами в днях і порівнюють її з нормативною.

На закінчення визначається приріст (зменшення) обсягу виробництва продукції але кожному виду за рахунок зміни:

а) кількості заготовленої сировини і матеріалів (3);

б) кількості минущих залишків сировини і матеріалів (Ост);

в) кількості надпланових відходів через низьку якість сировини, заміни матеріалів та інших факторів (Отх);

г) питомої витрати сировини на одиницю продукції (УР).

При цьому використовується наступна модель випуску продукції:

Вплив перерахованих факторів на випуск продукції можна визначити методом ланцюгової підстановки або абсолютних різниць (табл. 6.2, 6.3).

Таблиця 6.2. Аналіз використання сировини на випуск вироби З

Показник

За планом

Фактично

Відхилення

Маса виготовленого сировини, т

5000

5500

500

Зміна перехідних залишків, т

+6

-7

-13

Відходи сировини, т

308,5

380,4

71,9

Витрата сировини на виробництво продукції, т

4 685,5

5 126,6

441,1

Кількість випущеної продукції, од.

3300

4500

1200

Витрата сировини на виробництво одиниці продукції, т

1,42

1,14

-0,3

Таблиця 6.3. Розрахунок впливу факторів на випуск вироби З способом абсолютних різниць

Розрахунок впливу факторів на випуск вироби З способом абсолютних різниць

Розрахунок впливу факторів способом цінної підстановки:

в тому числі за рахунок зміни: маси заготовленої сировини - ЛУВПЕ = 3651,76 - 3299,65 = +352,11 од .; перехідних залишків сировини - ДІЗП, К1 = 3660,92 - 3651,76 = +9,16 од .; відходів сировини - АУВПтх = 3610,28 - 3660,92 = -50,64 од .; питомої витрати сировини - ДУВПУР = 4497,02 - 3610,28 = +886,74 од.

Таким чином, план з виробництва вироби З перевиконано в основному за рахунок збільшення маси заготовленої сировини і більш економного його використання. У результаті надпланових відходів сировини випуск продукції зменшився на 50,64 од.

Основними шляхами зменшення витрат сировини на виробництво одиниці продукції є спрощення конструкцій виробів, вдосконалення техніки, технології виробництва, заготівля більш якісної сировини, недопущення шлюбу, підвищення кваліфікації працівників та ін.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
Організація поставки матеріально-технічних ресурсів
Матеріальні ресурси
Матеріально-технічні ресурси
Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами
Нематеріальні ресурси в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Статистичне вивчення забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
Аналіз якості забезпечення підприємства ресурсами
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук