Навігація
Головна
Модель факторного аналізуФакторний аналіз прибуткуХарактеристика методів стохастичного факторного аналізуФакторний аналіз рентабельностіФакторний аналізПЛАНУВАННЯ ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВФакторний аналізФакторний аналіз прибутку в системі директ-костингПроцедури факторного аналізуФакторний аналіз в педагогіці
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Факторний аналіз матеріаломісткості

Одним з найважливіших факторів розвитку виробництва і зниження витрат на виробництво продукції, а отже, зростання прибутку і рівня рентабельності є раціональне використання матеріальних ресурсів. Узагальнюючим показником використання матеріальних витрат є матеріаломісткість (матеріаловіддача) продукції. Розглянемо методику аналізу матеріаломісткості на основі кратної факторної моделі, в якій фактором першого порядку виступає зміна матеріальних витрат і обсягу товарної продукції (табл. 6.6).

Таблиця 6.6. Дані для факторного аналізу матеріаломісткості

Показник

За планом

Фактично

Відхилення

Відсоток виконання

Товарна продукція, тис. Руб.

135800

136500

700

100,52

Матеріальні витрати, тис. Руб.

78700

79172

472

100,60

Матеріаловіддача, руб.

1,726

1,724

-0,002

99,9

Матеріаломісткість, руб.

0,579

0,580

0,001

100,2

Використовуючи дані табл. 6.6, методом цінних підстановок визначимо вплив зміни обсягу товарної продукції і матеріальних витрат па матеріаломісткість.

1. Знайдемо вплив зміни матеріальних витрат: 79 172/135 800 = 0,583;

0,583 - 0,579 = 0,004.

З розрахунків видно, що матеріаломісткість продукції за рахунок збільшення матеріальних витрат зросла на 0,004 руб.

2. Визначимо вплив зміни обсягу товарної продукції: 79 172/136 500 = 0,580;

0,580 - 0,583 = -0,003.

Розрахунки показують, що матеріаломісткість продукції за рахунок збільшення обсягу товарної продукції знизилася на 0,003 руб.

Слід зауважити, що використання даної факторної моделі спрощує аналіз, оскільки матеріальні витрати не впливають на матеріаломісткість. Її зміна тягне за собою зміну величини матеріальних витрат. Для підвищення ефективності необхідно раціонально використовувати матеріальні ресурси, прагнути до скорочення матеріаломісткості, а в кінці місяця підраховувати загальні матеріальні витрати.

Таким чином, при аналізі ефективніше застосовувати таку факторну модель матеріаломісткості:

де ПМЗ - прямі матеріальні витрати, тис. руб .; ОМЗ - загальні матеріальні витрати, тис. Руб .; М11МЗ - матеріаломісткість продукції за прямими матеріальними витратами, коп .; Кмя - коефіцієнт співвідношення всіх матеріальних витрат і прямих матеріальних витрат.

У заспіваю чергу на показник зміни матеріаломісткості продукції за прямими матеріальними витратами впливають такі чинники: структура продукції, питома матеріаломісткість, ціни на матеріальні ресурси, відпускні ціни на матеріальні ресурси, відпускні ціни на продукцію. Для їх аналізу слід використовувати дані бухгалтерського обліку про відхилення цін на матеріальні ресурси, продукцію, розрахункові дані економічних служб підприємства про прямих матеріальних витратах але план) ', виходячи з фактичного обсягу та асортименту продукції.

На зміну рівня матеріальних витрат на окремі вироби впливають заходи інноваційної діяльності: вдосконалення конструкторських характеристик виробів, впровадження нової техніки, технології, модернізація обладнання, впровадження нових, більш прогресивних видів сировини, матеріалів, підвищення рівня кваліфікації працівників та ін. Вплив цих заходів на питому матеріаломісткість доцільно визначати за допомогою прийому пайової участі за наступною формулою:

де ДМЗ, - приріст рівня матеріальних витрат на окремі вироби за рахунок 1-го інноваційного заходу, руб .; ЛМцмз - приріст матеріаломісткості за прямими матеріальними витратами за рахунок

зміни рівня матеріальних витрат на окремі вироби, руб .; ДПМЗ / - приріст прямих матеріальних витрат за рахунок / -го інноваційного "заходи (у вартісному вираженні);

^ Д11МЗ; - Загальне прирощення прямих матеріальних витрат за рахунок усіх проведених інноваційних заходів у вартісному вираженні;

і - число інноваційних заходів, проведених на підприємстві за аналізований період.

Фактори, що впливають на зміну питомої матеріалоємності, умовно можна розділити на фактори норм і цін.

Фактор норм об'єднує як вплив зміни поточних норм витрати протягом року, так і відхилення фактичної витрати від поточних норм але різних причин. Він визначається шляхом ділення відхилень фактичної вартості витрачених матеріалів від планової на ціну виробу. У свою чергу відхилення від норм встановлюються множенням різниці між фактичним і нормативним витратою по кожному найменуванню матеріалів на планову відпускну ціну цього матеріалу.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Виявити і проаналізувати відхилення від норм по кожному виробу і виду матеріалів, але причин і місцем їх виникнення часто не представляється можливим, оскільки об'єктивність відхилень залежить від методу їх визначення і способів розподілу між виробами. Крім того, в загальній сумі відхилень фактичної витрати від норм є невраховані, тобто задокументовані, причину виникнення яких визначити важко.

Відхилення від норм часто виникають в результаті застосування застарілих, завищених норм витрат сировини і матеріалів, які сприяють економії, що представляє приховані резерви зниження собівартості і матеріаломісткості продукції.

Фактор цін відображає вплив ряду факторів, що змінюють фактичну вартість заготовляння і придбання матеріалів, напівфабрикатів, палива, енергії в порівнянні з плановою. До них відносяться: зміни цін, величини транспортних витрат, заміна одних матеріалів і палива іншими.

Фактор цін розраховується по кожному виду витрачається матеріалу: відхилення фактичної заготівельної та планової ціп множаться на фактично спожите кількість матеріалу і діляться на ціну виробу.

Розрахунок впливу факторів норм і цін на зміну питомої матеріалоємності представлений в табл. 6.7.

Таблиця 6.7. Аналіз питомої матеріалоємності виробу С

Матеріал

За планом

Фактично

кількість, кг

Ціна, руб.

сума, тис. руб.

кількість, кг

Ціна, руб.

сума, тис. руб.

1

200

1500

300

250

2500

625

2

120

5000

600

100

+6200

620

На основі алгоритму розрахунку загального показника матеріаломісткості через приватні показники можна провести його факторний аналіз:

де СД - вартість інших матеріальних витрат, тис. руб .;

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Модель факторного аналізу
Факторний аналіз прибутку
Характеристика методів стохастичного факторного аналізу
Факторний аналіз рентабельності
Факторний аналіз
ПЛАНУВАННЯ ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ
Факторний аналіз
Факторний аналіз прибутку в системі директ-костинг
Процедури факторного аналізу
Факторний аналіз в педагогіці
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук