Навігація
Головна
Знаходження точки беззбитковості і аналіз чутливості компанії до змінАналіз беззбитковості підприємстваАналіз беззбитковості в процесі інвестиційного проектуванняЗастосування моделі до аналізу можливості успішної діяльності...Методика фінансового аналізу діяльності підприємстваАналіз беззбитковостіРозрахунок точки беззбитковості для підприємства логістичної системиВизначення тонкі беззбитковості підприємства логістичної системиАналіз беззбитковості діяльності організаціїЯк використовувати точку беззбитковості в аналізі чутливості?
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз беззбитковості підприємства

Важливим розділом аналізу собівартості продукції є вивчення взаємозв'язку собівартості, обсягу продажів і прибутку. При цьому застосовується класифікація витрат на виробництво за принципом залежності від обсягу випущеної продукції, тобто роздільний облік змінних і постійних витрат. Одним з практичних результатів використання даної класифікації є можливість прогнозування прибутку виходячи з передбачуваного стану витрат, а також визначення для кожного конкретного випадку обсягу реалізації, який би забезпечив беззбиткову діяльність. Крім того, з'являється можливість проводити ефективну політику цін. Величину виручки від продажу, при якій підприємство буде в змозі покрити всі свої витрати без отримання прибутку, прийнято називати критичним обсягом виробництва (точкою беззбитковості). Його знаходять але формулою

де ВІН - обсяг продажів у вартісному вираженні, руб .; 3Пер - змінні витрати, руб .; Зпост - постійні витрати, руб .; П - прибуток, руб.

Змінні витрати безпосередньо залежать від обсягу продажів, тому

де а - коефіцієнт пропорційності, рівний відношенню змінних витрат до цепе реалізації.

Тоді, використовуючи формулу (8.1), отримаємо:

Оскільки критичним вважають обсяг, при якому виручка дорівнює повним витратам (без прибутку), то для критичного обсягу ОПК формула (8.3) набуде вигляду

Приклад 1.

Підприємство виробляє продукцію А, попит на яку еластичний. Ринкова ціна на неї склала 1000 руб. за тонну, змінні витрати - 620 руб. за одну тонну, загальна величина постійних витрат - 1100 тис. руб. Розрахуємо критичний обсяг випуску (точку беззбитковості). Його визначимо згідно з формулою (8.5): 1100000 / (1 - (620/1 000)) х 1000 = 2895 т. Таким чином, реалізувавши 2895 т продукції А на суму 2895000 крб., Підприємство покриє всі витрати і досягне критичного обсягу.

На прикладі рис. 8.1 покажемо графічно критичний обсяг реалізації. З графіка видно, що на перетині лінії виручки і собівартості, що відповідає обсягу виробництва 2895 т (точка К), досягається стан беззбитковості, оскільки загальний дохід в цій точці в розмірі 2895000 крб. достатній для того, щоб покрити витрати. При обсязі реалізації нижче цієї точки підприємство не може компенсувати всі витрати, і, отже, фінансовим результатом його діяльності будуть збитки. Навпаки, при обсязі реалізації більшому, ніж критичний, фінансовий результат позитивний, тобто діяльність підприємства стає прибутковою.

Критичний обсяг реалізації

Рис. 8.1. Критичний обсяг реалізації

На величину критичного обсягу впливають величина постійних витрат, зміна змінних витрат на одиницю продукції, ціна виробу. Якщо у формулі (8.1) обсяг реалізації представити як

де ОН || ат - обсяг реалізації в натуральному вираженні, то отримаємо:

Вплив постійних витрат на критичний обсяг можна визначити але формулою

де ЗПОСТ1, пост - передбачувані та поточні постійні витрати.

Відповідно до формули (8.6) будь-яке збільшення постійних витрат призводить до зростання критичного обсягу, і навпаки. Таким чином, виникає необхідність у додатковій продажу певної кількості виробів з тим, щоб виручка від продажу покрила збільшені витрати. Зменшення постійних витрат є конкретним способом зниження беззбитковості і поліпшення фінансового становища підприємства.

Вплив на критичний обсяг змінних витрат встановлюється наступним чином:

де 3 "ерь Зпер - передбачувані та поточні змінні витрати па одиницю продукції.

Скорочення змінних витрат може зробити сприятливий вплив на зміщення точки беззбитковості, а отже, на фінансову стійкість підприємства. Зміна продажної ціни виробів впливає на величину критичного обсягу. Тому слід мати на увазі, що зміна ціни реалізації впливає на фінансовий результат діяльності і може мати наслідки для подальшої конкурентоспроможності продукції підприємства.

Залежність критичного обсягу від зміни продажної ціни визначається за формулою

де Ц |, До - передбачувана і діюча величина продажної ціни відповідно.

Приклад 2. Розрахуємо вплив на критичний обсяг виробництва продукції А змін суми постійних витрат, ціни і змінних витрат на одиницю продукції, використовуючи наведені раніше формули і дані прикладу 1.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Вплив зміни постійних витрат визначимо як

Таким чином, збільшення постійних витрат на 100 000 руб. призвело до необхідності збільшення обсягу продажів на 263 т для досягнення беззбиткового рівня виробництва.

Вплив зміни змінних витрат на одиницю продукції розрахуємо наступним чином:

1100000 ((1 / (1 000 - 700)) - (1 / (1 000 - 620)) = +772 т.

Збільшення змінних витрат на 80 руб. призвело до збільшення обсягу продажів на 772 т для досягнення беззбиткового рівня виробництва.

Потім визначимо вплив зміни ціни:

1100000 ((1 / (1200 - 620)) - (1 / (1 000 - 620)) = -998 т.

Збільшення продажної ціни на 200 руб. призвело до того, що для досягнення беззбиткового рівня виробництва довелося знизити обсяг продажів на 998 т.

За допомогою представленої методики був визначений беззбитковий обсяг реалізації продукції для однономенклатурного виробництва. Однак діяльність більшості підприємств характеризується багатопродуктових випуском. Визначення критичного обсягу в цих умовах ускладнюється. Тому формулу (8.3) необхідно перетворити:

де ОПнат (- кількість реалізованих виробів 1-го виду, шт.

Аналізоване підприємство виробляє і реалізує продукцію чотирьох найменувань: А, В, С, О. У таблиці 8.10 наведено вихідні дані для розрахунку беззбиткового обсягу многономенклатурного виробництва.

Таблиця 8.10. Вихідні дані для розрахунку точки беззбитковості многономенклатурного виробництва

Продукція

Об'єм продажу

Ціна

Змінні

витрати на одиницю

Постійні витрати

А

3500

1000

620

-

У

4000

1200

700

-

З

2800

2300

760

Д

2000

2700

800

Разом

12300

-

-

4000000

Критичний обсяг дорівнює: (<у, х +1000 + а2 х 1200 + цлх +2300 + а * х 2 700) - (а, х 620 + + а> х 700 + с /: 1 х 760 + q ^ x 800) - 4 000000 = 0. Висловимо дані значення через отримаємо: Ц = 1; <7з = 1,4 ^; ЦГ = 2ДЛ; Ц = 1,7504. Підставимо отримані значення у формулу: (1,7504 х тисячу + х 1200 + 1,4 <? 4 х 2300 + 04 х 2 700) - (1,75 ^ 4 х 620 + 204 х 700 + 1,404 х 760 + а, х 800) - 400 000 = 0. Зробивши перетворення, отримуємо:

10 07 (к / 1 - 4 949 ?, = 4000000; 512194 = 4000000;

= 781 т. Звідси: ц'= 1093 т; ЦГ = 1562 т; цх = +1367 т.

Таким чином, реалізувавши 1 367 т продукції А, 562 т продукції В, 1 367 т продукції С і 781 т продукції О, підприємство досягне точки беззбитковості і покриє всі свої витрати.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Знаходження точки беззбитковості і аналіз чутливості компанії до змін
Аналіз беззбитковості підприємства
Аналіз беззбитковості в процесі інвестиційного проектування
Застосування моделі до аналізу можливості успішної діяльності підприємства
Методика фінансового аналізу діяльності підприємства
Аналіз беззбитковості
Розрахунок точки беззбитковості для підприємства логістичної системи
Визначення тонкі беззбитковості підприємства логістичної системи
Аналіз беззбитковості діяльності організації
Як використовувати точку беззбитковості в аналізі чутливості?
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук