Навігація
Головна
Поняття фінансового стану підприємства та завдання його аналізуЕтапи і процедури аналізу фінансового стану підприємстваМетодика фінансового аналізу діяльності підприємстваСутність і методи аналізу фінансового стану підприємстваАналіз фінансового стану підприємстваАналіз фінансового стану підприємстваФінансово-економічний аналіз стану підприємстваАналіз фінансового стану підприємстваАналіз фінансового стану аудійованої особиСутність, значення, завдання та інформаційна база аналізу фінансових...
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Значення, завдання та етапи аналізу фінансового стану підприємства

Професійне управління фінансами неминуче вимагає глибокого аналізу, що дозволяє більш точно оцінити невизначеність ситуації з допомогою сучасних кількісних методів дослідження. У зв'язку з цим істотно зростають пріоритетність і роль фінансового аналізу, тобто комплексного системного вивчення фінансового стану підприємства (ФСП) і факторів його формування з метою оцінки ступеня фінансових ризиків і прогнозування рівня прибутковості капіталу. У процесі такого аналізу виявляються взаємозв'язку і взаємозалежності між різними показниками фінансово-господарської діяльності, що дозволяє суб'єктам господарювання приймати обгрунтовані економічні рішення на основі вивчення поточного фінансового стану та інших результатів діяльності підприємства за попередні періоди (роки, квартали, місяці), а також потенційних можливостей на перспективу.

Фінансовий стан підприємств характеризується системою показників, що відображають стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання фінансувати свою діяльність на фіксований момент часу. У процесі постачальницької, виробничої, збутової і фінансової діяльності відбувається безперервний кругообіг капіталу, змінюються структура засобів і джерел їх формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і, як наслідок, фінансовий стан підприємства, зовнішнім проявом якого є платоспроможність.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. Здатність підприємства успішно функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в змінюється внутрішньому та зовнішньому середовищі, постійно підтримувати свою платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня ризику свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки.

Якщо платоспроможність - це зовнішній прояв фінансового стану підприємства, то фінансова стійкість - внутрішня його сторона, що відображає збалансованість грошових і товарних потоків, доходів і витрат, засобів і джерел їх формування. Для забезпечення фінансової стійкості підприємство повинно володіти гнучкою структурою капіталу і вміти організувати його рух таким чином, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з метою збереження платоспроможності і створення умов для нормального функціонування.

Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий план успішно виконується, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. Навпаки, в результаті спаду виробництва і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан є не грою випадку, а підсумком вмілого управління всім комплексом факторів, що визначають результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

Стійкий фінансовий стан в свою чергу позитивно впливає на обсяги основної діяльності, забезпеченість потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності повинна бути спрямована на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання (дотримання) розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективне його використання.

Головна мета фінансової діяльності підприємства - нарощування власного капіталу та забезпечення стійкого положення на ринку. Для цього необхідно постійно підтримувати його платоспроможність і рентабельність, а також оптимальну структуру активу і пасиву балансу.

Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства:

■ своєчасна та об'єктивна діагностика фінансового стану підприємства, встановлення його "больових точок" і вивчення причин їх утворення;

■ пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємства, його платоспроможності та фінансової стійкості;

■ розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства;

■ прогнозування можливих фінансових результатів і розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.

Аналіз фінансового стану ділиться на внутрішній і зовнішній, цілі і зміст яких різні.

Перший спрямований на дослідження механізму формування, розміщення та використання капіталу з метою пошуку резервів зміцнення фінансового стану, підвищення прибутковості і нарощування власного капіталу суб'єкта господарювання; другий - на оцінку фінансового стану суб'єкта господарювання з метою прогнозування ступеня ризику інвестування капіталу та рівня його прибутковості.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Г.В. Савицька [48] виділяє наступні етапи аналізу фінансового стану підприємства:

1) аналіз розміщення капіталу і оцінка майнового стану підприємства;

2) аналіз фінансової стійкості;

3) аналіз платоспроможності підприємства.

Методика Н.П. Любушина [33] дещо відрізняється від розглянутої. Вона спрямована на виявлення найважливіших характеристик балансу: оцінку загальної вартості майна, співвідношення іммобілізованих та мобільних засобів, власних і позикових коштів. Тут важливо зіставити динаміку заборгованості організації та динаміку обсягу реалізації і прибутку. При цьому здійснюється:

1) аналіз змін у складі і структурі активів і пасивів;

2) оцінка платоспроможності;

3) оцінка кредитоспроможності;

4) оцінка фінансової стійкості організації.

Найбільш доцільно починати аналіз фінансового стану з вивчення формування і способів розміщення капіталу підприємства, оцінки якості управління його активами і пасивами, визначення операційного та фінансового ризиків. Після цього слід проаналізувати ефективність і інтенсивність використання капіталу, оцінити ділову активність підприємства і ризик втрати його діловій репутації. Потім треба вивчити фінансову рівновагу між окремими розділами та підрозділами активу і пасиву балансу але функціональною ознакою і оцінити ступінь фінансової стійкості підприємства. На наступному етапі розглядаються ліквідність балансу (рівновага активів і пасивів за термінами використання), збалансованість грошових потоків, платоспроможність підприємства. На закінчення дається узагальнююча оцінка фінансової стійкості підприємства та його платоспроможності, робиться прогноз на майбутнє і оцінюється ймовірність банкрутства.

Така послідовність аналізу дозволяє забезпечити системний підхід у викладі курсу і більш глибоке засвоєння його основ. Що стосується практики його проведення, то зміст і послідовність процедур повністю залежать від мети аналізу та інформаційної бази. Спочатку аналітик дослідним шляхом повинен визначити пріоритетні напрямки дослідження, основні зони зосередження ризиків, а потім - послідовність етапів. Порядок акцентів та пріоритетів може змінюватися в ході самого аналізу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Поняття фінансового стану підприємства та завдання його аналізу
Етапи і процедури аналізу фінансового стану підприємства
Методика фінансового аналізу діяльності підприємства
Сутність і методи аналізу фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства
Фінансово-економічний аналіз стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану аудійованої особи
Сутність, значення, завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук