Навігація
Головна
Аналіз динаміки прибуткуФакторний аналіз прибутку в системі директ-костингФакторний аналіз прибуткуАналіз результатів оцінки рівня КСВ і факторний аналіз зміни рівняВплив зміни обсягів продажів на прибутокМодель факторного аналізуАналіз співвідношення "продажу - витрати - прибуток" та прикладні...Графіки "прибуток - обсяг продажів"Аналіз причин зміни величини прибутку на акціюАналіз наслідків зміни політики комерційного кредитування компанії:...
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Факторний аналіз зміни прибутку від продажів

Особливу увагу в процесі аналізу та оцінки динаміки фінансових результатів слід звернути на найбільш значимий показник їх формування - прибуток (збиток) від продажів. В "Звіті про прибутки і збитки" маються аналітичні можливості, які дозволяють повніше врахувати взаємозв'язок між показниками формування прибутку, точніше виміряти силу і напрям впливу факторів і на підставі цього ефективніше управляти процесом формування фінансових результатів. Так, в процесі аналізу фінансових результатів на основі даних цієї форми річного звіту та інших облікових регістрів слід визначити вплив на зміну прибутку від продажів наступних факторів:

■ обсягу продажів;

■ структури продажів;

■ собівартості проданих товарів, продукції, робіт і послуг;

■ комерційних витрат;

■ управлінських витрат;

■ цін реалізації.

Методику розрахунку впливу перерахованих факторів розглянемо, використовуючи інформацію, представлену в табл. 10.4.

Дані табл. 10.4 показують, що прибуток від продажів у звітному році, але порівнянні з базисним періодом, збільшилася на 3 817 тис. Руб. Визначення впливу перерахованих факторів на зміну прибутку від продажів здійснюється наступним чином.

Таблиця 10.4. Дані для факторного аналізу зміни прибутку від продажу, тис. Руб.

Показник

Попередній

рік

Звітний

рік у цінах

і тарифах

попереднього

року

Звітний

рік

Виручка від продажів товарів,

135468

124090

136500

продукції (робіт, послуг)

Собівартість проданих товарів

131383

115980

127578

продукції (робіт, послуг)

Комерційні витрати

150

181

200

Управлінські витрати

900

1 700

1870

Прибуток (збиток) від продажу

3035

6229

6852

По-перше, розраховують приріст прибутку від продажів у звітному році але порівнянні з базисним періодом. У нашому прикладі він склав 3 817 тис. Руб. (6852 - 3035 = 3817). Потім визначають тими зростання (зниження) обсягу продажів у порівнянних цінах (124090: 135468 х 100 = 91,6%). Темп скорочення обсягу продажів склав 91,6 - 100 = -8,4%. Отже, зниження суми прибутку від продажів за рахунок зменшення обсягу продажів: (-8,4) х 3035/100 = -254,94 тис. Руб. Отже, вплив першого фактора - зміна обсягу продажів - склало -254,94 тис. Руб.

По-друге, визначають вплив собівартості проданих товарів, продукції, робіт і послуг на зміну прибутку від продажів (127578 - 115980 = 11598 тис. Руб.). Це означає, що під впливом зростання собівартості проданих товарів, продукції і послуг прибуток від продажів знизився на 11598 тис. Руб.

По-третє, розраховують вплив зміни комерційних витрат (200 - 181 = 19 тис. Руб.). Цей фактор також надав негативний вплив на прибуток від продажів і зменшив її на 19 тис. Руб.

По-четверте, визначають вплив зміни управлінських витрат (1870 - 1700 = 170 тис. Руб.). За рахунок збільшення суми комерційних витрат прибуток від продажів зменшилася на 170 тис. Руб.

По-п'яте, вплив на прибуток від продажів зміни цін на продукцію та послуги визначається наступним чином: 136500 - 124090 = 12410 тис. Руб. Це свідчить про те, що зростання цін у звітному періоді, порівняно з попереднім роком, забезпечив приріст прибутку від продажів на суму 12410 тис. Руб.

Розрахунок впливу зміни структурних зрушень (збільшення або зменшення частки більш рентабельних товарів, продукції і послуг у загальному обсязі реалізації) на зміну прибутку від продажів здійснюється наступним чином: 6 229 - 3035 х 0,916 = 3448,94 тис. Руб. Це означає, що за рахунок зміни структури продажів прибуток від продажів в організації збільшилася на 3446,94 тис. Руб.

Узагальнимо результати факторного аналізу зміни прибутку від продажів в табличній формі (табл. 10.5).

Таблиця 10.5. Результати факторного аналізу прибутку від продажів

Фактор

Вплив, тис. Руб.

Об'єм продажу

-254,94

Собівартість проданих товарів, продукції і послуг

-11598

Комерційні витрати

-19

Управлінські витрати

-170

Ціна реалізації

12410

Структура продажів

3 448,94

Разом

3817

Дані факторного аналізу прибутку від продажів наочно показують, що на даному підприємстві є значні резерви для збільшення прибутку від реалізації і насамперед за рахунок зниження собівартості реалізованої продукції, комерційних і управлінських витрат, а також за рахунок нарощування обсягу продажів. Розглянута методика аналізу базується в основному на відкритій, тобто доступною для будь користувача, бухгалтерської звітності. Тим часом у рамках внутрішнього аналізу, коли аналітик має доступ до додаткових джерел інформації, аналітичні процедури можуть бути значно розширені. Аналіз в цьому випадку стосується ідентифікації та оцінки внутрішніх факторів росту прибутку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз динаміки прибутку
Факторний аналіз прибутку в системі директ-костинг
Факторний аналіз прибутку
Аналіз результатів оцінки рівня КСВ і факторний аналіз зміни рівня
Вплив зміни обсягів продажів на прибуток
Модель факторного аналізу
Аналіз співвідношення "продажу - витрати - прибуток" та прикладні аспекти використання його результатів
Графіки "прибуток - обсяг продажів"
Аналіз причин зміни величини прибутку на акцію
Аналіз наслідків зміни політики комерційного кредитування компанії: оцінка приростном прибутку
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук