Навігація
Головна
Схема формування валової (операційної) і балансового прибуткуАНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ "ВИТРАТИ - ОБСЯГ - ПРИБУТОК"Операційний аналізАналіз операційних і фінансових ризиків компанії за даними фінансової...Передплановий аналіз і операційні ризикиАналіз ключових показників, що впливають на операційні витрати...Сутність і функції прибутку, її планування, розподіл і використання....Виручка і прибутокОпераційний аналіз діяльності організаціїАналіз динаміки прибутку
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Операційний аналіз прибутку

Формування і використання прибутку - основа підприємницької діяльності та її кінцевий фінансовий результат. Порівняння суми прибутку з витратами характеризує ефективність роботи підприємства. Одним з найбільш доступних методів управління підприємницькою діяльністю є операційний аналіз, здійснюваний за схемою "витрати - оборот - прибуток". Даний метод дозволяє виявити залежність фінансового результату виробничо-комерційної діяльності від зміни витрат, цін, обсягу виробництва і реалізації продукції. Результати операційного (внутрішнього) аналізу становлять комерційну таємницю підприємства.

За допомогою операційного аналізу можна вирішити широкий спектр управлінських завдань:

1) оцінити чутливість прибутку до зміни основних показників-факторів, що формують її рівень;

2) прогнозувати рівень показників рентабельності на основі розрахунку запасу фінансової міцності;

3) оцінити підприємницький ризик;

4) вибрати оптимальні шляхи виходу з кризового стану;

5) оцінити результати початкового періоду функціонування нової фірми чи прибутковість інвестицій;

6) розробити найбільш вигідну для підприємства асортиментну політику у сфері виробництва та реалізації готової продукції.

Ключовими елементами операційного аналізу виступають порогові значення показників діяльності підприємства: критичний обсяг виробництва і реалізації товарів, поріг рентабельності і запас фінансової міцності. Їх розрахунок тісно пов'язаний з поняттям "маржинальний дохід", що означає результат від реалізації продукції після відшкодування змінних витрат. Поріг рентабельності визначається відношенням постійних витрат до частки маржинального доходу до виручки від продажів, а запас фінансової міцності представляє собою різницю між виручкою від продажу і порогом рентабельності.

Операційний аналіз тісно пов'язаний з поняттям виробничого (операційного) важеля, сила впливу якого визначається відношенням маржинального доходу до валового прибутку. Цей показник вказує на ступінь чутливості валового прибутку до зміни обсягу виробництва і відображає ступінь виробничого ризику. При його високому значенні навіть незначний спад або збільшення виробництва продукції призводить до істотної зміни валового прибутку.

Розрахунок маржинального доходу на конкретному підприємстві дозволяє отримати наступні результати.

1. Маржинальний дохід дорівнює нулю. У цьому випадку виручка від продажів покриває тільки змінні витрати, тобто підприємство працює зі збитком, рівним сумі постійних витрат.

2. Маржинальний дохід менше нуля, якщо виручка покриває змінні витрати і частину постійних витрат.

3. Маржинальний дохід дорівнює постійним витратам. У такій ситуації виручки достатньо, щоб відшкодувати всі постійні та змінні витрати, але прибуток при цьому дорівнює нулю.

4. Маржинальний дохід більше постійних витрат. Це означає, що діяльність підприємства прибуткова, тобто виручка не тільки покриває загальну суму всіх витрат, але й утворює прибуток.

Ефект виробничого важеля виявляється в тому, що будь-яка зміна виручки від продажу товарів, продукції, робіт і послуг призводить до ще більш інтенсивному коливанню фінансового результату (прибутку або збитку). Дія даного ефекту пов'язано з неоднаковим впливом змінних і постійних витрат на кінцевий фінансовий результат при зміні обсягу виробництва і реалізації продукції. Якщо поріг рентабельності пройдено, то частка постійних витрат в сумарних витратах знижується і сила впливу виробничого (операційного) важеля падає. Навпаки, підвищення питомої ваги постійних витрат підсилює дію виробничого важеля. Можна сказати, що сила впливу виробничого важеля - це об'єктивний фактор, що виражає рівень підприємницького ризику.

Щоб забезпечити безпеку і беззбитковість виробництва, підприємство з невеликою часткою постійних витрат може виробляти відносно менше продукції (у фізичному вираженні), ніж підприємство з більш високою їх часток у сумарних витратах. Величина запасу фінансової міцності у першого підприємства вище, ніж у другого. Фінансовий результат підприємства з низьким рівнем постійних витрат у меншій мірі залежить від зміни фізичного обсягу виробництва. Підприємство з високою часткою постійних витрат змушене в значно більшій мірі побоюватися падіння обсягів виробництва і продажів.

У разі зниження виручки від реалізації продукції (за рахунок зменшення обсягу виробництва) сила впливу виробничого важеля характеризує можливу втрату прибутку (або збільшення збитку). В особливо скрутне становище потрапляє те підприємство, у якого в умовах спаду виробництва збитки перевищують маржинальний дохід, тобто ефект виробничого важеля але модулю нижче одиниці. Збільшення виручки від реалізації продукції на такому підприємстві не викличе швидкого зниження збитків і зростання обсягу виробництва, що викликав його. Навпаки, підприємство, що має збитки нижче маржинального доходу, швидше вийде з кризового стану, так як аналогічне зростання обсягу реалізації продукції викличе більш інтенсивне зниження збитків. Покажемо цю залежність на наступному прикладі (табл. 10.6).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Операційний аналіз показує чутливість, можливу реакцію фінансового результату на зміну зовнішніх і внутрішніх факторів виробництва і збуту товарів і, зокрема, відповідає на питання: на скільки можна змінити обсяг продажів без втрати прибутку? Вирішення даного питання пов'язане з наступною ситуацією. У сучасних умовах на перший план виходить проблема не зростання суми прибутку, а її збереження в заданих самим підприємством параметрах, що забезпечують оптимальне співвідношення між виробничими і соціальними виплатами і величиною податкових платежів. Часто ці обмеження не відповідають максимально можливого рівня прибутку.

Таблиця 10.6. Залежність величини фінансового результату від зростання виручки від продажу продукції, тис. Руб.

Показник

Базові умови

Зростання виручки від реалізації на 10%

1-й рік

2-й рік

Третій рік

1

2

3

4

5

Виручка від продажу продукції

150000

165000

181500

199650

Змінні витрати (зростання на 10%)

120000

132000

145000

159720

Маржинальний дохід

30000

33000

36300

39930

Постійні витрати

38000

38000

38000

38000

Прибуток (+), збиток (-)

-8000

-5000

-1700

+ 1930

В основу аналізу чутливості покладений обсяг виробництва, який забезпечує вихідний фінансовий результат при зміні одного з таких показників: постійних витрат, змінних витрат і ціни за одиницю виробу. Розглянемо можливі варіанти.

1. Якщо постійні витрати змінюються, то обсяг виробництва в натуральному вираженні (Ц), що забезпечує вихідні умови, можна визначити наступним чином:

де МД '- маржинальний дохід у звітному періоді;

Кмд0 - частка маржинального доходу у виручці в базисному періоді; Цо - ціна за одиницю продукції в базисному періоді.

2. Якщо змінюються змінні витрати (ПР), то обсяг виробництва у фізичному вираженні ((¿2) встановлюється але формулою

де МДО - маржинальний дохід в базисному періоді.

3. Якщо змінюється ціна (Ц), то обсяг виробництва (Оз) у фізичному вираженні обчислюється за формулою

], | з Ц | - ціна за одиницю продукції у звітному періоді.

Наприклад, підприємство, що випускає 10 тис. Шт. виробів за ціною 20 000 руб. за одиницю (в тому числі 14 400 руб. - змінні витрати), а загальна сума постійних витрат (СР) становить 30540 тис. руб.

Отже, базові умови:

1) виручка від реалізації (обсяг продажів) - 200000 тис. Руб. (100%);

2) змінні витрати (ПР) - 144 000 тис. Руб. (72%);

3) маржинальний дохід - 56000 тис. Руб. (28%);

4) постійні витрати (СР) - 30540 тис. Руб. (15,27%);

5) прибуток (П) - 25460 тис. Руб. (12,73%).

Оцінимо 10% збільшення ціни до 22000 руб. (20000 х 1,1). Тоді при вихідному обсязі виробництва в 10 тис. Шт. виробів показники діяльності підприємства приймуть наступний вигляд:

1) виручка від реалізації продукції - 220 000 тис. Руб. (100%);

2) змінні витрати (колишні) - 144 000 тис. Руб. (65,45%);

3) маржинальний дохід - 76000 тис. Руб. (34,55%);

4) постійні витрати (СР) - 30540 тис. Руб. (13,88%);

5) прибуток (П) - 45460 тис. Руб. (20,67%).

Далі підставимо базисні і нові показники діяльності підприємства в наведені формули (10.2) - (10.4). У підсумку отримаємо наступний результат.

1. Якщо змінюються постійні витрати (CP), то обсяг виробництва (Q) у фізичному вираженні складе: 76000: 0,28 / 20,0 = 13571 виріб. Отже, через збільшення постійних витрат на 10% (з 30 540 тис. До 33 594 тис. Руб.) Для забезпечення базисного фінансового результату підприємство змушене буде додатково виробити +3571 виріб.

2. Якщо змінюються змінні витрати, то обсяг виробництва у фізичному вираженні дорівнює: 56000: 0,345 5: 20,0 = 8104 вироби. Отже, в результаті зростання змінних витрат на 10% підприємство змушене знизити обсяг виробництва на 1896 виробів (10000 - 8104).

3. Якщо збільшується продажна ціна, то обсяг виробництва у фізичному вираженні складе: 56000: 0,345 5: 22,0 "+7367 виробів.

Таким чином, 10% зростання продажної ціни (з 20,0 тис. До 22,0 тис. Руб.) Сприяв зниженню обсягу виробництва на 2633 вироби (К) 000 - 7367), що характерно для підприємств-монополістів.

На основі операційного аналізу можна оцінити фактори, що впливають на зміну прибутку. Наприклад, якщо розглянути послідовно 10% зміни змінних і постійних витрат, то отримаємо наступні результати.

1. Збільшення змінних витрат (на 10%) призвело до зниження прибутку на 14 400 тис. Руб. : (200000 - 144000 - 30540) -

- (200000 - 158400 - 30540), або 43,4%.

2. Зростання постійних витрат (на 10%) викликав зниження прибутку на 3 054 тис. Руб. (200000 - 144000 - 30540) - (200 000 -

- 144000 - 33594), або 12%.

3. Зростання продажної ціни виробу на 10% призвів до зростання прибутку на 20000 тис. Руб .: (45460 - 25460), або 56,0%.

Таким чином, пріоритетне значення за ступенем впливу на прибуток має зміна ціни і менш істотне - коливання постійних витрат. Дане співвідношення вказує на значний запас фінансової міцності підприємства. У нашому прикладі він буде дорівнює: виручка від реалізації - поріг рентабельності: 200000 тис. - 109 071 тис. Руб. = 90929 тис. Руб., Або 45,5% до суми виручки від реалізації. Це означає, що підприємство зможе витримати 45,5% зниження виручки від реалізації продукції без серйозної загрози для свого фінансового стану. У розглянутій ситуації керівництво підприємства повинно сконцентрувати увагу на розробці обгрунтованої цінової політики, яка при успішній її реалізації дасть максимальний фінансовий результат.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Схема формування валової (операційної) і балансового прибутку
АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ "ВИТРАТИ - ОБСЯГ - ПРИБУТОК"
Операційний аналіз
Аналіз операційних і фінансових ризиків компанії за даними фінансової звітності
Передплановий аналіз і операційні ризики
Аналіз ключових показників, що впливають на операційні витрати ланцюжка створення вартості, і виявлення на цій основі навичок, компетенції та рівня менеджменту за функціями управління, а потім побудова ієрархії навичок і компетенції
Сутність і функції прибутку, її планування, розподіл і використання. Точка беззбитковості. Операційний (виробничий) і фінансовий леверидж
Виручка і прибуток
Операційний аналіз діяльності організації
Аналіз динаміки прибутку
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук