Навігація
Головна
Стандарти вартості в оцінці бізнесу. Інформаційне забезпечення...Показники оцінки економічного потенціалу господарюючого суб'єкта та...КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ...Оцінка економічного потенціалу бізнесуСутність, види й методи фінансово-економічного аналізу в оцінці...
Основні поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)Основні поняття та визначення оцінки бізнесуПсихологія бізнесу: предмет, завдання, методи, місце в системі наук,...ЕТИКА БІЗНЕСУ. ВИНИКНЕННЯ, ПРЕДМЕТ, АКТУАЛЬНІСТЬНеформальні методи уточнення результатів фінансової діагностики стану...
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз використання економічного потенціалу господарюючого суб'єкта та оцінка бізнесу

Оцінка бізнесу являє собою процедуру, яку в різних ситуаціях часто доводиться здійснювати в ринковій економіці. Оцінкою бізнесу необхідно займатися як при продажу підприємства-банкрута, так при визначенні суми емісії акцій нормально функціонуючої організації, а також при встановленні ціни, за якою акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю може здійснювати викуп акцій або Наєв своїх акціонерів (партнерів).

Поняття предмета оцінки бізнесу

У найбільш широкому сенсі предмет оцінки бізнесу розуміється двояко. В даний час у вітчизняній практиці поширений традиційний підхід, відповідно до якого оцінка бізнесу компаній ототожнюється з оцінкою майна, що є на балансі підприємств - юридичних осіб. У світовій практиці оцінка бізнесу називається оцінкою "бізнес-ліній" і розуміється як сукупність права власності, довгострокових привілеїв і конкурентних переваг, спеціального та універсального майна, технологій та активів, що забезпечують очікувані з деякою ймовірністю майбутні доходи і грошові потоки (stream of cash-flows ). "Бізнес-лінію" часто називають ще продуктової лінією, а в інвестиційному аналізі - інвестиційним проектом, який може знаходитися на різних стадіях життєвого циклу (на початку процесу інвестицій, в середині або в завершенні інвестиційного процесу і т.д.).

Необхідно відзначити, що оцінка підприємства має сенс лише тоді, коли ринок об'єктивно оцінити його не в змозі. Така ситуація може виникати в наступних випадках:

■ оцінювана компанія є закритою, тобто не береться оцінці на фондовому ринку (наприклад, закриті акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю);

■ оцінювана фірма є формально відкритою, проте не перебуває у лістингу фондових бірж, бо не відповідає їхнім вимогам (але розміром, відкритості фінансової звітності) і на позабіржовому ринку постійне котирування її акцій також не проводиться;

■ підприємство являє собою відкрите акціонерне товариство, що котируються на фондовому ринку, але акції даного підприємства недостатньо ліквідні або фондовий ринок в країні недостатньо ліквідний і залежить від короткострокових зовнішньоекономічних факторів, що в даний час характерно для російського ринку капіталу.

За наявності перелічених ситуацій оцінка бізнесу компаній спрямована на досягнення наступних цілей:

а) перевірити, наскільки об'єктивна поточна ринкова оцінка тієї чи іншої компанії з досить ліквідними акціями, а також спостережуваний на ринку тренд зміни котирування цінних паперів акціонерних товариств;

б) стежити за ринковою вартістю підприємств з недостатньо ліквідними акціями, але яким інший спосіб отримати інформацію про їх ринкової вартості в принципі неможливий;

в) готувати пропозиції але ціною купівлі-продажу закритих компаній з недостатньо ліквідними акціями;

г) використовувати аудит компаній всіх типів для надання їх власникам повної інформації про справжній фінансовому становищі і перспективах підприємства.

Результатом аналізу компаній загальноприйнятими, або традиційними, методами оцінки бізнесу завжди є отримання оцінки власного (статутного) капіталу компанії, яка найчастіше не збігається з вартістю її власного (статутного) капіталу, що вказується в бухгалтерському балансі підприємства. Це один з фундаментальних способів захисту інтересів акціонерів і потенційних учасників фондового ринку за допомогою адекватного інформування.

У світовій практиці, крім оцінки майна підприємств, вартість бізнесу може розглядатися в якості:

■ продуктових ліній, або інвестиційних проектів;

■ сукупності контрактів, що забезпечують закупівельні і збутові лінії бізнесу та дозволяють отримувати додаткові доходи або мати певну економію витрат (наприклад, договір про довгострокову оренду майна, про поставку товару, наймі робочої сили і т.д.).

Отже, оцінка "бізнес-ліній" у господарській практиці може бути спрямована на реалізацію наступних основних цілей:

а) оцінити "бізнес-лінії" компанії для того, щоб охарактеризувати справжню ринкову вартість даної фірми як діючого підприємства;

б) визначити орієнтовну обгрунтовану максимальну цін) ', яка встановлюється контрактом, але якою можна продати своє право третім особам у вигляді контрактної цесії (якщо дана операція не заборонена законодавством країни);

в) оцінити однопродуктовие підприємства, ціна яких збігається (без урахування нефункціонуючих активів) з оцінкою його єдиною "бізнес-лінії";

г) визначити ринкову цінність інвестиційного проекту, що збігається з розглянутою "бізнес-лінією". Дана процедура часто використовується в цілях відбору інвестиційного проекту для фінансування;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

д) встановити орієнтовну обгрунтовану ринкову вартість власного (статутного) капіталу підприємства, заснованого для реалізації планованого інвестиційного проекту і має для цього вирішальні конкурентні переваги, але ще не приступив до реалізації оцінюваного проекту. Найчастіше це стосується нових Однопродуктовая підприємств, які були створені для реалізації нових інвестиційних проектів, але які до даних проектів ще не приступали.

Оцінка "бізнес-ліній" має сенс лише тоді, коли передбачається їх відання або використання протягом усього періоду, очікуваний дохід за який включається в дану оцінку. Якщо тривалість періоду, протягом якого планується здійснювати приносять доходи операції, виявиться коротше терміну обліку в оцінці бізнесу потенційно можливих від нього доходів, то оцінка бізнесу при такому підході буде завищена або занижена. Основні цілі та спеціальні напрями оцінки "бізнес-ліній" представлені в табл. 13.1.

Розглядаючи можливості практичного використання оцінки бізнесу, необхідно відзначити, що головним її застосуванням є проста практична ситуація, коли в інтересах підготовки звичайної угоди але купівлі-продажу того чи іншого пакета акцій (частки) будь-якого підприємства потрібно визначити його ціну, яка може вважатися розумною і максимально прийнятною (з урахуванням оцінки підприємства і цілому).

Таблиця 13.1. Цілі і спеціальні напрями оцінки "бізнес-ліній"

Мета

Спеціальні напрямки

Оцінка фірми по сумі вартостей її "бізнес-ліній" (плюс функціонуючі активи)

Визначення ціни викупу компанією акцій (паїв) у виходять з неї акціонерів (пайовиків)

Оцінка вартості цесії за контрактами, складовим "бізнес-лінію"

Обгрунтування правочинності емісії нових акцій

Оцінка ринкової вартості однопродуктового підприємства

Визначення продажної ціни підприємств-банкрутів

Визначення ринкової цінності інвестиційного проекту

Оцінка обгрунтованою продажної ціни для підприємств, що приватизуються (або належних державі пакетів їх акцій)

Оцінка ринкової вартості статутного капіталу підприємства, заснованого для реалізації інвестиційного проекту підприємства

Прогнозування продажної ціни сануються підприємств

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Стандарти вартості в оцінці бізнесу. Інформаційне забезпечення аналізу використання економічного потенціалу господарюючого суб'єкта
Показники оцінки економічного потенціалу господарюючого суб'єкта та вартості його бізнесу
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ
Оцінка економічного потенціалу бізнесу
Сутність, види й методи фінансово-економічного аналізу в оцінці бізнесу
Основні поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Основні поняття та визначення оцінки бізнесу
Психологія бізнесу: предмет, завдання, методи, місце в системі наук, історія становлення
ЕТИКА БІЗНЕСУ. ВИНИКНЕННЯ, ПРЕДМЕТ, АКТУАЛЬНІСТЬ
Неформальні методи уточнення результатів фінансової діагностики стану бізнесу
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук