Навігація
Головна
Операції кредитних організацій з векселямиВиди векселівЗаставні операції з векселямиЗахист від розкрадання грошових коштів з використанням векселяЗаходи захисту від конкретних видів посягань на вексель або...Шахрайство при видачі векселівКредитування з використанням векселівВексельні кредитиВексельний обігВипуск фінансового векселя в обіг
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Облік цінних паперів і фінансових вкладень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Види векселів та їх класифікація

Вексель - це письмове боргове зобов'язання строго встановленої форми, яке засвідчує безумовне зобов'язання одного боку сплатити у встановлений термін певну грошову суму іншій стороні і право останньої вимагати цієї сплати.

Крім такого визначення векселі мається дещо інше, а саме: вексель - ордерна неемісійна цінний папір, що засвідчує нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця (простий вексель) або іншого вказаного у векселі платника (перекладної вексель) виплатити по наступі передбаченого векселем терміну позначену в ньому грошову суму власнику векселя (векселедержателю). Вексель як борговий грошове зобов'язання має ряд особливостей:

o абстрактність, яка полягає в тому, що вексель юридично не прив'язаний до конкретного договору, тобто, виникнувши як результат певної угоди, вексель від неї відокремлюються і існує як самостійний документ;

o безперечність, що полягає в тому, що векселедержатель вільний від заперечень, які можуть бути висунуті іншими учасниками вексельного договору або по відношенню до них;

o право протесту: якщо боржник не оплачує вексель, то векселедержатель може здійснити протест, тобто на наступний день після закінчення дати платежу офіційно засвідчити факт відмови від оплати в нотаріальній конторі за місцем знаходження платника;

o солідарна відповідальність, яка полягає в тому, що при своєчасному скоєнні протесту векселедержатель має право пред'явити позов до всіх осіб, пов'язаних зверненням цього векселя, і до кожного з них окремо, не будучи вимушеним при цьому дотримуватися послідовність.

Економічні функції векселя як універсального фінансового інструменту полягають у наступному:

1. За допомогою векселі можна оформити різні кредитні зобов'язання: оплатити куплений товар, повернути отриману позику, надати кредит, оформити залучення додаткового оборотного капіталу.

2. Можливість відстрочити платіж, тобто використовувати його в якості засобу забезпечення операцій та кредитів.

3. Вексель служить засобом платежу, кредитної формою грошей, при цьому вексельний обіг здатне багаторазово прискорювати розрахунки, проходячи через десятки власників, погашаючи їх грошові зобов'язання і зменшуючи потребу у наявності коштів.

4. Вексель виступає в ролі інструменту рефінансування та грошово-кредитного регулювання Центрального банку Росії за допомогою переобліку векселів.

Залежно від виконуваних функцій і умов виникнення боргу векселі класифікуються за різними ознаками та видами (табл. 12).

Таблиця 12

Класифікація векселів але ознаками та видами

Ознака

класифікації

Види векселів

Коротка характеристика

1. Емітент

Казначейські

Боргові зобов'язання, що випускаються від імені держави Центральним банком РФ або Мінфіном Росії

Муніципальні

Випускаються місцевими органами влади і управління при узгодженні з урядом

Приватні

Випускаються корпораціями, фінансово-промисловими групами, комерційними банками, приватними особами

2. Економічна сутність

Комерційні

В основі лежить конкретна товарна угода продажу (поставки) товару (продукції). Сутність - відстрочка платежу, надання комерційного кредиту

Фінансові

В основі - видана позичка. Сутність - гарантія повернення отриманої позики

Фіктивні

В основі немає ні руху товару, ні руху грошей

Ознака

класифікації

Види векселів

Коротка характеристика

Банківські (випускаються тільки в Росії)

Суть - залучення "дешевих" тимчасово вільних грошових коштів, відображає відношення позики грошей векселедавцем у векселедержателя за певну винагороду

3. Платник за векселем

Прості (соло)

Платник і векселедавець - одна особа. Суть - векселедавець - боржник, векселедержатель - кредитор

Перекладні

(тратта)

Платник і векселедавець - різні особи. Необхідна згода платника бути платником - головним боржником за векселем.

Платник - боржник векселедавця, векселедавець - боржник першого векселедержателя

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

4. Термін платежу

Безумовно

термінові

Можна встановити конкретну дату (день) оплати

Невизначено

термінові

День платежу заздалегідь не визначений і залежить в основному від векселедержателя

5. Наявність застави

Забезпечені

Вексель гарантований заставою, яка залишається в розпорядженні кредитора до повної оплати боргу

Незабезпечені

Вексель не гарантований заставою

6. Можливість передачі іншій особі

Індоссіруемие

За індосаментом можуть передаватися іншій особі, вільно звертаються

Неіндоссіруемие

Іменні, передача іншій особі неможлива, робиться застереження "не наказу"

7. Місце платежу

Доміцилювати

Місце платежу не збігається з місцезнаходженням платника, першого держателя або з місцем видачі векселя. Зазначено у векселі додатково

Недоміцілірованние

Місцем платежу є місце знаходження трасата (перекладної вексель), векселедавця (простий вексель), ремітента (першого одержувача) або місце видачі векселя

Найбільше практичне значення має підрозділ векселів на прості і переказні.

Простий вексель - це письмовий документ, що містить просте і нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця (боржника) сплатити певну суму грошей у встановлений термін і в конкретному місці векселедержателю або його наказу (додаток 8).

Схема вексельної угоди з використанням простого векселя наведена на рис. 18.

Рис. 18. Схема вексельної угоди з використанням простого векселя

Переказний вексель (тратта) являє собою письмовий документ, що містить безумовний наказ векселедавця платнику сплатити певну суму грошей у встановлений термін і в конкретному місці векселедержателю або його наказу (додаток 9). Схема вексельної угоди з використанням переказного векселя наведена на рис. 19.

Рис. 19. Схема вексельної угоди з використанням переказного векселя: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - порядок здійснення операцій

Як видно з рис. 19, перекладної вексель (тратта) - це документ, що регулює вексельні відносини трьох сторін: векселедавця (трасанта), боржника (трасата) і векселедержателя - одержувача платежу (ремітента). При цьому трасант - боржник перед ремитентом, трасат - боржник перед трасантом. Трасат стає головним платником після угоди (акцепту) прийняти на себе платіж за векселем. Закон встановлює, що векселедавець (трасант) несе відповідальність і за акцепт, і за платіж за векселем.

Не менш важливе значення має підрозділ векселів на комерційні (товарні) та фінансові. Під першими розуміються векселі, видані покупцями постачальникам продукції, робіт, послуг в якості засобу оформлення відстрочки платежу, під другими - векселі, видані позичальниками (кредитоотримувача) в посвідчення відносин грошової позики або кредитних відносин.

Комерційні векселі засновані на реальній угоді купівлі-продажу товарів з відстрочкою платежу. Вони передаються фактично під заставу товару і забезпечуються тими коштами, які надійдуть від продажу товарів, придбаних за допомогою векселя.

Фінансові векселі є безпосереднім наслідком договору позики, коли одна сторона отримує від іншої деяку суму грошей, видаючи натомість вексель. Такі векселі використовуються в торгово-промисловому обороті для поповнення оборотних коштів підприємства.

В окремих спеціальних виданнях з ринку цінних паперів фінансовий вексель вважається банківським, тобто векселем, що видаються одним банком або об'єднанням банків (емісійний синдикат) іншому для отримання взамін нього грошей. Однак таке ототожнення цих понять не можна вважати виправданим.

Векселі, використовувані як розрахунків, поділяються на власні і векселі третіх осіб.

Власні векселі видаються постачальнику за отримані від нього матеріальні цінності, виконані роботи і послуги. Векселі третіх осіб передаються за індосаментом, тобто це векселі будь-якої організації, що не є контрагентом по даній конкретній угоді.

Вексель повинен містити обов'язкові реквізити: найменування "Вексель"; просте нічим не обумовлене пропозицію або зобов'язання сплатити певну суму; найменування та адресу того, хто повинен платити; найменування одержувача платежу; зазначення терміну і місця платежу; зазначення дати і місця складання векселя; найменування і підпис особи, яка видала вексель; найменування того, хто повинен платити за векселем, - трасат (цей реквізит призначається тільки для переказного векселя).

Вексель можна зберігати до моменту настання строку платежу, а потім пред'явити до оплати, передати іншій особі, закласти, перепродати.

Отримання платежу за векселем - право власника, яке може бути реалізовано при пред'явленні його боржникові у встановлені терміни. Платіж за векселем повинен слідувати негайно за його пред'явленням.

При відмові боржника від оплати за векселем відбувається вексельний протест, тобто векселедержатель або його уповноважена особа повинна пред'явити неоплачений вексель та інші необхідні документи в нотаріальну контору за місцем знаходження платника для пред'явлення їх до оплати.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Операції кредитних організацій з векселями
Види векселів
Заставні операції з векселями
Захист від розкрадання грошових коштів з використанням векселя
Заходи захисту від конкретних видів посягань на вексель або використання векселя в злочинних цілях
Шахрайство при видачі векселів
Кредитування з використанням векселів
Вексельні кредити
Вексельний обіг
Випуск фінансового векселя в обіг
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук