Навігація
Головна
Облік операцій з векселямиБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИОблік (дисконт), переоблік і флоут векселів банкамиБухгалтерський облік операцій за договором комерційної концесіїБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРОМ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇКласи програмних продуктів ІС бухгалтерського облікуОсобливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валютіБухгалтерський облік розрахунків з використанням векселівОсновні принципи бухгалтерського обліку процесу заготовляння...Облік операцій з власними векселями
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Облік цінних паперів і фінансових вкладень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік операцій з комерційними (товарними) векселями у векселедавця і у векселедержателя

Основними документами, регулюючими віднесення векселів до категорії комерційних (товарних) та їх бухгалтерський облік, є постанова Уряду РФ від 26 вересня 1994 № 1094 "Про оформлення взаємної заборгованості підприємств і організацій векселями єдиного зразка та розвитку вексельного обігу" та лист Мінфіну Росії від 31 жовтня 1994 № 142 "Про порядок відображення в бухгалтерському обліку та звітності операцій із векселями, застосовуваними при розрахунках організаціями за поставку товарів, виконані роботи та надані послуги". І покупець, і продавець (постачальник) повинні вести облік комерційних (товарних) векселів на рахунках розрахунків 60, 62 за номінальною вартістю, тобто у розмірі вексельної суми. Цими нормативними документами відзначаються такі найбільш важливі положення:

o рекомендуються єдині зразки бланків простого та переказного векселя, які за дорученням Мінфіну Росії регламентуються Федеральним казначейством;

o використовуються комерційні векселі тільки юридичними особами, зареєстрованими і розташованими на території РФ;

o застосовуються комерційні векселі при укладанні угод на термін не більше 180 днів;

o забороняється використовувати комерційні векселі організаціям, що перебувають на бюджетному фінансуванні.

Дана нормативна база не застосовується до векселів, випущеним комерційними банками.

За наявності у підприємства дебіторської заборгованості конкретного контрагента та отримання від нього комерційного (товарногоJ векселі означає переоформлення заборгованості, тобто отримання не самого платежу, а тільки його гарантії. Сама дебіторська заборгованість продовжує числитися в обліку на рахунках 62 або 76.

Важливою умовою віднесення векселя до категорії комерційних (товарних) є його отримання в рахунок оплати за реалізовану продукцію (роботи і послуги) і збереження заборгованості одного і того ж особи, але при цьому відбувається трансформація заборгованості за продукцію в заборгованість за векселем.

Векселі, видані покупцем продукції, враховуються у організації-покупця на рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", субрахунок "Векселі видані" (далі - 60 вв); векселі, одержані організацією-продавцем, відображаються на рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", субрахунок "Векселі отримані" (далі - 62 вп). Кредиторська заборгованість за векселями, виданими покупцем (кредит рахунку 60ВВ), в обліку відображається повною вексельній сумі.

Відсотки, сплачені за векселем, відображаються за дебетом рахунків 91 "Інші доходи і витрати" або 97 "Витрати майбутніх періодів". З метою рівномірного щомісячного включення відсотків у операційні витрати доцільно враховувати їх як витрати майбутніх періодів.

З 1 січня 2009 р покупцеві, розплатитися векселем, стало простіше застосовувати до відрахування ПДВ із своєї покупки. Для цього необхідно перераховувати суму податку компанії-продавцеві окремим платіжним дорученням. У сучасних умовах фінансової та економічної кризи при нестачі у підприємств живих грошей діюча практика повернула векселем його колишню популярність.

Облік операцій з комерційними (товарними) векселями

Приклад 41. ВАТ "Альфа" одержало товари на суму 118 000 руб., У тому числі ПДВ-18000 руб. Виданий власний вексель постачальнику - ТОВ "Вектор" на суму 140 000 руб. з терміном погашення через два місяці.

У бухгалтерії ВАТ "Альфа" - векселедавця (покупця) дані операції будуть відображені наступним чином (грн.):

Дебет 41

Кредит 60

100000 - заборгованість постачальнику за товар;

Дебет 19

Кредит 60

18000 - ПДВ за оприбуткований товар;

Дебет 60

Кредит 60ВВ

118000 - вексель виданий постачальнику в сумі боргу за товар та ПДВ;

Дебет 91-2 (97)

Кредит 60ВВ

22000 - дисконт за векселем;

Дебет 60 вв

Кредит 51

140000 - оплата векселя;

Дебет 68

Кредит 19

18000 - залік ПДВ.

У бухгалтерії ТОВ "Вектор" - векселедержателя (постачальника):

Дебет 62

Кредит 90-1

118000 - відбита реалізація

Дебет 90-3

Кредит 68 "ПДВ"

товарів;

18000 - ПДВ за відвантажений товар;

Дебет 62вп

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Кредит 62

118000 - відображено отримання

Дебет 62вп

Кредит 91-1

товарного векселя;

22000 - сума дисконту по товар

Дебет 008

ному векселем;

140000 - облік векселі на позабалансовому рахунку;

Дебет 51

Кредит 62вп

140000 - оплата векселі покупцем;

Дебет 68

Кредит 51

18000 - погашення суми ПДВ;

Кредит 008

140000 - списання сплаченого векселя.

Виходячи з ситуації, викладеної у прикладі 41, слід зазначити, що вексель ВАТ "Альфа", виданий від свого імені постачальнику, може вважатися одночасно власним і комерційним, оскільки їм оформляється відстрочення платежу за отримані товари.

У відповідності зі ст. 265, 269 НК РФ сума дисконту за векселем у векселедавця відноситься до позареалізаційних витрат.

Приклад 42. ТОВ "Сатурн" придбало у ТОВ "Юпітер" матеріали на суму 236000 руб., В тому числі ПДВ - 36 ТОВ руб. з відстрочкою платежу на два місяці. У зв'язку з цим ТОВ "Сатурн" видало продавцю простий вексель номінальною вартістю 270 000 руб. Суму перевищення номіналу векселя над договірною ціною угоди, рівну 34000 руб., Часто називають відсотками, включеними в вексельну суму. Доходи з метою податку на прибуток визначаються з 2002 р за методом нарахування.

У бухгалтерії ТОВ "Сатурн" дані операції будуть відображені в такий спосіб (руб.):

Дебет 10

Кредит 60

/ ТОВ "Юпітер" *

200000 - оприбутковано матеріали;

Дебет 19

Кредит 60

/ ТОВ "Юпітер" *

36000 - відбито ПДВ за отриманими матеріалами;

Дебет 60

/ ТОВ "Юпітер" *

Кредит 60ВВ

/ ТОВ "Юпітер" *

270000 - переоформлена заборгованість постачальнику за матеріали на заборгованість за векселем (видано вексель ТОВ "Юпітер");

Дебет 10

Кредит 60

/ ТОВ "Юпітер" *

34000 - відбита сума перевищення номіналу виданого векселя над договірною ціною матеріалів (п. 6 листа Мінфіну Росії від 31 жовтня 1994 № 142; п. 6 ПБУ 10/99).

* Субрахунки аналітичного обліку.

У прикладі 42 видача векселя на суму 270 ТОВ руб. означає не погашення кредиторської заборгованості ТОВ "Юпітер", а її переоформлення на заборгованість за векселем за отримані товари (див. постанови Президії Верховного Арбітражного Суду РФ від 16 грудня 1997 № 4863/97 і від 20 червня 2000 № 8632/99 ).

Суми податку, фактично сплачені платником податків-векселедавцем при придбанні матеріалів, обчислюються виходячи із сум, фактично сплачених ним за власним векселем:

Дебет 60ВВ

Кредит 51

270000 - погашений борг за виданими векселями;

Відповідно до п. 6.2 ПБУ 9/99 у постачальника-векселеполучателю (продавця матеріалів) суму перевищення номіналу векселя над договірною вартістю придбаних цінностей слід включати до складу виручки, а саме: "при продажу продукції та товарів (робіт, послуг) на умовах комерційного кредиту, наданого у вигляді відстрочення оплати, виручка приймається до бухгалтерського обліку в повній сумі дебіторської заборгованості ".

Операції у ТОВ "Юпітер" в даному випадку будуть відображені в такий спосіб (руб.):

Дебет 68

Кредит 19

36000 - Зарахований ПДВ за матеріалами, придбаним ТОВ "Сатурн" у ТОВ "Юпітер".

Дебет 62 / ТОВ "Сатурн"

Кредит 90-1

236000 - відбитий виторг за реалізовані матеріали;

Дебет 90-3

Кредит 68

36000 - нарахована заборгованість з ПДВ;

Дебет 62вп від ТОВ "Сатурн"

Кредит 62

236000 - переоформлена заборгованість за реалізовані товари на заборгованість за векселем;

Дебет 62вп від ТОВ "Сатурн"

Кредит 90-1

34000 - до складу виручки включена сума перевищення номіналу векселя над договірною ціною матеріалів;

Дебет 51

Кредит 62вп від ТОВ "Сатурн"

270000 - погашений борг за векселем;

Дебет 68

Кредит 51

36000 - перерахований ПДВ до бюджету.

З метою податку на прибуток розглянута вище сума дисконту за векселем (34000 руб.) У відповідності зі ст. 265 НК РФ належить у векселедавця до позареалізаційних витрат, до складу яких включаються витрати у вигляді відсотків за борговими зобов'язаннями будь-якого виду, включаючи векселя. У п. 1 ст. 269 НК РФ сказано, що дане положення застосовується також до відсотків у вигляді дисконту. Дисконт являє собою різницю між сумою фактично отриманих товарів (робіт, послуг) та вексельної сумою. Розмір дисконту організація-покупець включає в витрати, пов'язані з одержанням позики (ПБО 15/2008).

При цьому істотним відхиленням розміру нарахованих відсотків по борговому зобов'язанню вважається відхилення більш ніж на 20% у бік підвищення або в бік зниження від середнього рівня відсотків, нарахованих за аналогічними борговими зобов'язаннями, виданими в тому ж кварталі на порівнянних умовах (п. 1 ст. 269 НК РФ).

При відсутності боргових зобов'язань, виданих в тому ж кварталі на порівнянних умовах, а також за вибором платника податку гранична величина відсотків, визнаних витратою, приймається рівній ставці рефінансування Центрального банку РФ, збільшеної в 1,1 рази - при оформленні боргового зобов'язання в рублях, і рівної 15% - за борговими зобов'язаннями в іноземній валюті.

Отже, сума перевищення номіналу векселя над договірною ціною матеріалів, що є сумою дисконту (34 ТОВ руб.), Може бути відображена за дебетом рахунка 62 "Векселі отримані" від ТОВ "Сатурн" і кредитом рахунку 91-1.

Розрахунок ПДВ у покупця з урахуванням змін законодавства з січня 2009 р (розрахунки з постачальником за поставлені товари власним векселем)

ПДВ нараховується і за відсотками, і по дисконту, якщо вексель отриманий в обмін на реалізовані товари, роботи і послуги, оподатковувані цим податком. У податкову базу включається сума відсотків (дисконту), яка перевищує дохід, розрахований з суми боргу виходячи із ставки рефінансування. Ця величина розраховується за формулою

де С н; л - сума відсотків (дисконту), оподатковувана ПДВ;

З в - сума відсотків (дисконту), нарахована за векселем;

З р - сума відсотків, обчислена виходячи із ставки рефінансування, що діє в період, за який проводиться розрахунок (подп. 3 п. 1 ст. 162 НК РФ).

Приклад 43. ТОВ "К +" 5 березня 2009 реалізувало покупцеві товари на суму 1 180 000 руб., У тому числі ПДВ - 180 000 руб. За угодою сторін у той же день покупцем в оплату товару переданий власний вексель на суму 1200000 крб. зі строком платежу 31 березня 2009, тобто через 26 днів.

Вартість векселя визнана сторонами рівний договірною ціною товару. Дисконт за отриманим векселем дорівнює 20000 руб. (1200000 - 1180000). При цьому сума відсотків, обчислена виходячи із ставки рефінансування ЦБ РФ 13%, склала:

1180000 х 13%: 100%: 365 дн. х 26 = 10 927, 12 руб.

Отримана сума менше суми дисконту, тому сума ПДВ, яку слід розрахувати по дисконту, складе

(20000 - 10927, 12) х 18%: 118% = 1384 руб.

Дані розрахунку дозволяють бухгалтеру ТОВ "К +" призвести такі бухгалтерські записи (руб.):

5 березня 2009

Дебет 62

Кредит 90-1

1180000 - відвантажені товари покупцю;

Дебет 90-3

Кредит 68 "ПДВ"

180000 - нарахований ПДВ на реалізовані товари;

Дебет 90-2

Кредит 41

80000 - списана фактична собівартість реалізованих товарів;

Дебет 62вп

Кредит 62

1180000 - отримано від покупця власний вексель в сумі поставки;

Дебет 62вп

Кредит 91-1

20000 - відображено дисконт за векселем.

31 березня 2009

Дебет 51

Кредит 62вп

1200000 - отримані гроші при погашенні векселя;

Дебет 91-2

Кредит 68 "ПДВ"

1384 - нарахований ПДВ із суми дисконту.

Розрахунок ПДВ у покупця з урахуванням змін законодавства з січня 2009 р (розрахунки з покупцем векселями третіх осіб)

Приклад 44. ТОВ "Альфа" в лютому 2009 р відвантажило на адресу ВАТ "Гамма" товар на суму 1770000 крб., В тому числі ПДВ - 270 000 руб.

За домовленістю сторін у рахунок оплати покупець передав постачальнику безвідсотковий вексель третьої особи (банку) номінальною вартістю 2000000 крб. з терміном погашення "за пред'явленням, але не раніше 1 червня 2009 року". Первісна вартість векселя для ВАТ "Гамма" склала 1600000 руб., Куплений він також в лютому 2009 р

У бухгалтерському обліку ВАТ "Гамма" в лютому 2009 р зроблено такі записи (руб.):

Дебет 76

Кредит 51

1600000 - оплачений вексель третьої особи;

Дебет 58-2

Кредит 76

1600000 - прийнято до обліку вексель третьої особи;

Дебет 41

Кредит 60

1500000 (1770000 - 270000) - оприбутковано надійшли;

Дебет 19

Кредит 60

270000 - оплачений "вхідний" ПДВ;

Дебет 68

Кредит 19

270000 - прийнятий до відрахування "вхідний" ПДВ;

Дебет 60

Кредит 91-1

1770000 - переданий постачальнику вексель третьої особи;

Дебет 91-2

Кредит 58

1600000 - списана первісна вартість векселя третьої особи.

Примітка. Реалізація цінних паперів не обкладається ПДВ (підлий. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ). Однак згідно з п. 4 ст. 170 НК РФ, якщо в компанії є операції, оподатковувані і не обкладаються ПДВ, то необхідно вести окремий облік. Це правило стосується і операцій товарного характеру, розрахунки за якими здійснюються векселями третіх осіб (лист Мінфіну Росії від 6 червня 2005 № 03-04-11 / 126).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Облік операцій з векселями
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ
Облік (дисконт), переоблік і флоут векселів банками
Бухгалтерський облік операцій за договором комерційної концесії
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРОМ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ
Класи програмних продуктів ІС бухгалтерського обліку
Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
Бухгалтерський облік розрахунків з використанням векселів
Основні принципи бухгалтерського обліку процесу заготовляння товарно-матеріальних цінностей
Облік операцій з власними векселями
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук