Навігація
Головна
Розрахунки з використанням векселів і чеківАудит розрахунків з використанням векселівОсобливості обліку та оподаткування розрахунків перекладними векселямиОблік операцій з власними векселямиБухгалтерський облік розрахунків з використанням векселівОблік (дисконт), переоблік і флоут векселів банкамиРозрахунки з використанням векселівВплив вимог ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток...Облік розрахунків при припиненні зобов'язань шляхом заліку взаємних...Облік розрахунків з покупцями і замовниками
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Облік цінних паперів і фінансових вкладень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік розрахунків та оподаткування операцій з використанням власних векселів покупця відповідно до вимог ПБО 18/02

Вексель, випущений безпосередньо покупцем товарів (робіт, послуг) та виданий продавцю (постачальнику), є власним векселем покупця. Власний вексель - це зобов'язання перед постачальником з оплати за отримані матеріальні цінності. З його допомогою оформляється надання комерційного (товарного) кредиту у вигляді відстрочки оплати товарів, робіт, послуг (ст. 823 ГК РФ, гл. 42 "Позика і кредит" ГК РФ).

Облік витрат, пов'язаних із зобов'язаннями за отриманими кредитами і позиками, здійснюється відповідно до ПБО 15/2008. Договір комерційного кредиту, як правило, оформляється видачею покупцем векселі на суму більшу, ніж вартість поставлених йому товарів (виконаних робіт, послуг).

При видачі покупцем власного векселя в забезпечення погашення заборгованості з оплати відвантажених товарів заборгованість покупця продовжує значитися на рахунку 62

"Розрахунки з покупцями і замовниками". При цьому побудова аналітичного обліку за рахунком 62 повинна забезпечувати можливість отримання необхідних даних за векселями, термін надходження грошових коштів по яких не настав. Видача векселя в обліку відображається записом за дебетом 62вв і кредиту 62.

Отримані організацією відсотки за векселем включаються до складу інших доходів (п. 7 ПБУ 9/9 9) і визнаються на дату виникнення у організації права на їх отримання (п. 12, 16 ПБУ 9/99), яке виникає тільки при пред'явленні векселя до платежу. До пред'явлення векселя до платежу відсотки за векселем векселедержателем не нараховуються.

Відсотки в розмірі, прийнятому для оподаткування прибутку, включаються в податкову базу на кінець місяця відповідного звітного періоду.

Відповідно до п. 14 ПБУ 18/02 в бухгалтерському обліку утворюються тимчасові різниці, що призводять до утворення відкладеного податкового активу (ВПА), який відображається записом:

Дебет 09 "Відкладені податкові активи"

Кредит 68, субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток".

Відповідно до підп. 3 п. 1 ст. 162 НК РФ податкова база для нарахування ПДВ збільшується на суми, отримані у вигляді відсотка (дисконту) за векселями в частині, що перевищує розмір відсотка, розрахованого відповідно до ставок рефінансування Банку Росії, що діяли в періодах, за які проводиться розрахунок відсотка. Нарахований ПДВ із суми відсотків за векселем відображається бухгалтерським записом:

Дебет 91-2 "Інші витрати"

Кредит 68, субрахунок "Розрахунки з ПДВ";

Дебет 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат"

Кредит 99 "Прибутки і збитки".

Погашення відкладеного в попередні періоди податкового активу відображається в обліку наступним чином:

Дебет 68, субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"

Кредит 09 "Відкладені податкові активи". Платник податків-покупець, який використовує в розрахунках власний вексель, має право на відрахування суми податку, сплаченого постачальнику товарів (робіт, послуг), тільки в момент оплати ним свого векселя коштами його пред'явнику як при настанні терміну платежу, позначеного на векселі, так і при його достроковій оплаті:

Дебет 68, субрахунок "Розрахунки з податку на додану вартість"

Кредит 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям".

Передача векселя за індосаментом організації (третій особі) в рахунок оплати за придбані товари погашення заборгованості перед постачальником - третьою особою буде відображена бухгалтерським проведенням:

Дебет 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" Кредит 62, субрахунок "Векселі отримані".

Якщо вексель до настання моменту оплати переданий за індосаментом постачальнику в погашення заборгованості за придбані товари вартістю менше ніж сума заборгованості за реалізовані товари, то в бухгалтерському обліку організації-векселедавця відображається збиток від передачі векселя:

Дебет 91-2 "Інші витрати"

Кредит 62, субрахунок "Векселі отримані".

Для цілей обчислення податку на прибуток збиток, отриманий у звітному періоді від реалізації векселі, може зменшувати податкову базу від операцій з векселями в наступних звітних (податкових) періодах (п. 10 ст. 280 НК РФ, ст. 283 НК РФ), тому в бухгалтерському обліку визнається відстрочений податковий актив:

Дебет 09 "Відкладені податкові активи"

Кредит 68, субрахунок "Розрахунки з податку на додану вартість".

Дані операції проілюструємо на прикладі.

Приклад 45. ЗАТ "Марс" відвантажило ТОВ "Альфа" 9 лютого 2009 продукцію на суму 177 000 руб., У тому числі ПДВ 27 000 руб. ТОВ "Альфа" за отриману продукцію видало власний вексель терміном оплати за пред'явленням, але не раніше двох місяців з дати складання. На вексельну суму нараховуються відсотки за ставкою 18% (ставка рефінансування Банку Росії - 11%).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Варіант 1. Вексель пред'явлено ЗАТ "Марс" до оплати й оплачений 15 квітня 2009

Варіант 2. Вексель переданий ЗАТ "Марс" за індосаментом постачальнику матеріалів організації "Лента" в рахунок оплати за придбані 21 березня 2009 товари вартістю 165200 руб., В тому числі ПДВ - 25 200 руб.

Відображення операцій в бухгалтерії ЗАТ "Марс" буде вироблено наступним чином (грн.):

9 лютого 2009

Дебет 62

Кредит 90-1

177000 - відбитий виторг за реалізовану продукцію;

Дебет 90-3

Кредит 68-3

27000 - нарахований ПДВ з вартості реалізованої продукції;

Дебет 62вп

Кредит 62

177000 - видано вексель у забезпечення оплати реалізованої продукції;

Дебет 62вп

Кредит 91-1

+5674 - Нараховані відсотки за векселем, включені в інші витрати

(177000 х 18%: 100% х 65 дн.: 365 дн.).

28 лютого 2009

Дебет 09

Кредит 68

"Податок на прибуток"

349 (177000 х 18%: 100% х 20 дн.: 365 дн.) Х 20%: 100% - визнаний відстрочений податковий актив (ВПА).

При варіанті 1 вексель пред'явлено ЗАТ "Марс" до оплати й оплачений ТОВ "Альфа" 15 квітня 2009 р цьому випадку 31 березня 2009 будуть проведені такі записи (руб.):

Дебет 09

Кредит 68

"Податок на прибуток"

541 (177000 х 18%: 100% х 31 дн.: 365 дн. Х 20%: 100%) - відбитий визнаний відстрочений податковий актив.

Квітень 2009

Дебет 51

Кредит 62вп

182674 (177000 + 177000 х 18%: 100% х 65 дн.: 365 дн.) - Здійснено погашення векселя покупцем з урахуванням суми нарахованих відсотків.

При цьому в бухгалтерському обліку організації необхідно погашення відкладеного податкового активу, нарахованого в попередні періоди, відобразити таким чином (руб.):

Дебет 68 "Податок на прибуток"

Кредит 09 "ВОНА"

890 (349 + 541) - відображено погашення ВОНА;

Дебет 99

Кредит 68 "Податок на прибуток"

1097 (5484 х 20%): 100% -начіслен УРНП з податку на прибуток.

(Сума +5484 становить прибуток від інших доходів).

При варіанті 2 вексель переданий ЗАТ "Марс" за індосаментом організації "Лента" в рахунок оплати за придбані товари. Дана операція в ЗАТ "Марс" буде відображена наступним чином:

21 березня 2009

Дебет 10

Кредит 60

140000 - оприбутковано товари, які надійшли від організації "Лента";

Дебет 19

Кредит 60

25200 - врахований ПДВ по придбаних товарах;

Дебет 60

Кредит 62вп

165200 - погашена заборгованість перед постачальником - організацією "Лента" передачею векселя за індосаментом;

Дебет 91-2

Кредит 62вп

11800 - відбито втрати від передачі векселя (177000 -165200).

Виручка для цілей оподаткування ПДВ визначається з моменту відвантаження. У березні слід нарахувати ПДВ до сплати в бюджет і відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наступними записами (руб.):

Дебет 90-3 "ПДВ"

Кредит 68 "ПДВ"

27000 - нарахований ПДВ з вартості реалізованої продукції;

Дебет 68 "ПДВ"

Кредит 19

25200 - прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ по придбаних матеріалів;

Дебет 09 "ВОНА"

Кредит 68 "ПДВ"

2360 (11 800 х 20%: 100%) - визнані ВОНА.

У ТОВ "Альфа" бухгалтерський облік заборгованості за виданими векселями необхідно вести з урахуванням належних до оплати на кінець звітного періоду відсотків за умовами видачі векселя. При цьому будуть зроблені такі записи на рахунках (грн.):

9 лютого 2009

Дебет 10

Кредит 60

150000 - відбито заборгованість за матеріали, забезпечена власним векселем;

Дебет 19

Кредит 60

27000 - відбито ПДВ по придбаних матеріалів;

Дебет 009

177000 - відбито заборгованість за векселем у складі виданих зобов'язань на позабалансовому рахунку.

28 лютого 2009

Дебет 91-2

Кредит 60

1745 (177 000 х 18%: 100% х 20 дн .: 365 дн.) - Нараховані відсотки за векселем, виданим організації "Марс" за лютий;

Дебет 009

1745 - відбита сума нарахованих відсотків за векселем у складі виданих зобов'язань.

Відповідно до підлий. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ витрати у вигляді відсотків за борговими зобов'язаннями будь-якого виду визнаються для цілей оподаткування прибутку як інші витрати (дебет 91-2).

Гранична величина відсотків, визнаних витратою при оподаткуванні прибутку за лютий 2009 р, складе

173 руб. (177000 х 11%: 100% х 1,1 х 20 дн .: 365 дн.).

Сума нарахованих відсотків за векселем більше граничної величини, тому відповідно до гл. II ПБО 18/02 в розглянутому прикладі утворюються постійні різниці, що призводять до утворення постійного податкового зобов'язання (ВНО).

Якщо зазначеним періодом з податку на прибуток для організації є місяць, то в бухгалтерському обліку буде зроблено запис (руб.):

Дебет 99

Кредит 68

"Податок на прибуток"

114 [(1745 - 1 173) х 20%: 100%] - визнано постійне податкове зобов'язання (ВНО).

31 березня 2009

Дебет 91-2

Кредит 60

Січень 2706 (177000 х 18%: 100% х 31 дн .: 65 дн.) - Нараховані відсотки за векселем за березень;

Дебет 009

2 706 - сума нарахованих за векселем відсотків відображена у складі виданих зобов'язань.

Гранична величина відсотків, визнаних витратою при оподаткуванні прибутку за березень 2009 р, складе 1 819 руб. (177000 х 11%: 100% х 1,1 х 31 дн.: 365 дн.). У бухгалтерському обліку буде зроблено запис (руб.):

Дебет 99

Кредит 68

"Податок на прибуток"

177 [(2706 - 1819) х 20%: 100%] - визнано постійне податкове зобов'язання.

15 квітня 2009

Дебет 91-2

Кредит 60ВВ

1222 (177 000 x 18%: 100% х 14 дн.: 365 дн.) - Нараховані відсотки за векселем за квітень;

Дебет 009

+1222 - Відбита сума нарахованих відсотків за векселем у складі виданих зобов'язань;

Дебет 60ВВ

Кредит 51

182 674 (177 000 + 5674) - погашена заборгованість за векселем, включаючи відсотки;

Кредит 009

182674 - списана заборгованість за виданими зобов'язаннями.

Гранична величина відсотків, визнаних витратою при оподаткуванні прибутку за квітень 2009 р, складе 821 руб. (177000 х 11%: 100% х 1,1 х 14 дн .: 365 дн.).

Тому постійне податкове зобов'язання за квітень 2009 р складе 80 руб. (1222 - 821 х 20%: 100%), що буде відображено записом (руб.):

Дебет 99

Кредит 68 "Податок на прибуток"

80 - відображено постійне податкове зобов'язання;

Дебет 68, "ПДВ"

Кредит 19

27000 - прийнятий до відрахування ПДВ по придбаних матеріалами.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Розрахунки з використанням векселів і чеків
Аудит розрахунків з використанням векселів
Особливості обліку та оподаткування розрахунків перекладними векселями
Облік операцій з власними векселями
Бухгалтерський облік розрахунків з використанням векселів
Облік (дисконт), переоблік і флоут векселів банками
Розрахунки з використанням векселів
Вплив вимог ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток організацій" на бухгалтерську звітність
Облік розрахунків при припиненні зобов'язань шляхом заліку взаємних вимог і зобов'язань
Облік розрахунків з покупцями і замовниками
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук