Навігація
Головна
Облік (дисконт), переоблік і флоут векселів банкамиОблік операцій з фінансовими векселями та векселями третіх осібВипуск фінансового векселя в обігОблік операцій з векселямиОблік операцій з власними векселямиЗаставні операції з векселямиБухгалтерський облік операцій з комерційними (товарними) векселями у...БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИОблік розрахунків та оподаткування операцій з використанням власних...Порядок відображення операцій з формування фінансового результату на...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Облік цінних паперів і фінансових вкладень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік операцій з фінансовими векселями

Фінансові векселі - векселі, які в своїй основі мають позиково-кредитні відносини, тобто позику, що надається однією особою - позикодавцем іншій особі - позичальнику за рахунок наявних у нього вільних коштів. Такі векселі купуються з метою отримання прибутку від зростання ринкової вартості або отримання відсотка. Вони використовуються в так званих нетоварних операціях і виступають в якості об'єктів купівлі-продажу (ст. 128, 143, 454 ЦК України).

Дебет 58

Кредит 62

118000 - отримано вексель третьої особи в рахунок оплати за майбутню поставку товарів на підставі акта приймання-передачі;

Дебет 62

Кредит 90-1

118000 - відбитий виторг від реалізації товарів і визнана дебіторська заборгованість в оцінці, зазначеної в договорі;

Дебет 90-3

Кредит 68

18000 - нарахований ПДВ з виручки від реалізації товарів;

Дебет 90-2

Кредит 41

70000 - списана собівартість реалізованого товару.

Фінансові векселі випускаються, як правило, великими банками та банківськими синдикатами з метою додаткового залучення коштів, витісняючи облігації, сертифікати та банківські депозити за рахунок більш пільговою схеми оподаткування та можливості використання векселів як засобу розрахунків (на відміну, наприклад, від депозитних сертифікатів). Випуск фінансових (банківських) векселів не регламентується законодавством Росії, не вимагає реєстрації і виконання нормативів ліквідності.

Порядок обліку фінансових векселів, звернення яких не пов'язане з оплатою товарів (робіт, послуг), встановлено Інструкцією щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку та ПБО 19/02.

Для обліку придбаних фінансових векселів використовують рахунок 58 "Фінансові вкладення", субрахунок 58-2 "Боргові цінні папери", виданих - рахунок 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" або рахунок 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками".

Придбані (надійшли) фінансові векселі організацією враховуються в оцінці, встановленої ПБО 19/02 (докладніше див. Розд. 3 "Облік фінансових вкладень"), тобто за фактичними витратами.

Фактичними витратами на придбання фінансових векселів можуть бути суми, що сплачуються згідно з договором продавцю; суми, що сплачуються спеціалізованим організаціям та іншим особам за інформаційно-консультаційні послуги, пов'язані з придбанням цінних паперів; винагороди посередникам, які брали участь в організації придбання векселів; витрати по сплаті відсотків за позиковими коштами, використовуваним на придбання цінних паперів до прийняття їх до бухгалтерського обліку; інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням цінних паперів.

Бухгалтерський облік фінансових векселів на балансі інвестора залежить від моменту переходу права власності на об'єкт фінансових вкладень. Якщо право власності перейшло до інвестора в момент оплати векселя, то в бухгалтерському обліку здійснюється такий запис:

Дебет 6 липня

Кредит 51

- Сума внесених грошових коштів в оплату векселя;

Дебет 58-2

Кредит 76

- Фінансовий вексель прийнятий до бухгалтерського обліку на повну суму фінансових вкладень.

Отримання фінансового векселя третьої особи (або банку) в оплату товарів відвантажених (робіт, послуг) відображається таким чином:

Дебет 62

Кредит 90-1

- Відвантажена продукція, товари покупцям;

Дебет 90-2

Кредит 41, 43

- Списана собівартість відвантажених товарів, готової продукції;

Дебет 90-3

Кредит 68

- Нарахований ПДВ на відвантажену продукцію;

Дебет 58-2

Кредит 62

- Отримано вексель третьої особи в оплату відвантажених товарів, готової продукції (робіт, послуг).

Номінальна вартість придбаних векселів відображається в аналітичному обліку.

Приклад 50. Придбано безвідсотковий вексель третьої особи за 9000 руб. при номіналі 10000 руб.

Дана операція в обліку буде відображена записами (руб.):

Дебет 58

Кредит 76 (60)

9000 - придбаний вексель;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Дебет 58

Кредит 91-1

1000 - різниця між номінальною та купівельною вартістю векселя (дисконт);

Дебет 76 (60)

Кредит 51

9000 - оплата векселя.

Безоплатно отриманий фінансовий вексель визнається за поточною ринковою вартістю на дату прийняття його до бухгалтерського обліку, тобто за номіналом векселя:

Дебет 58

Кредит 98

- На дату прийняття до бухгалтерського обліку;

Дебет 98

Кредит 91-1

- Списання доходу на фінансовий результат щомісяця.

Відповідно до вказівок гл. 25 НК РФ безоплатне отримання майна (у тому числі векселів) не є об'єктом оподаткування податком на прибуток, якщо воно надається засновником даної організації, що мають частку в статутному капіталі більше 50%.

Згідно з п. 21 ПБО 19/02 фінансові вкладення, за якими не визначається поточна ринкова вартість (включаючи векселі), підлягають відображенню в бухгалтерському обліку й у бухгалтерській звітності за первісною вартістю.

Разом з тим за борговими цінними паперами, за якими не визначається поточна ринкова вартість (а саме до них відносяться векселі), організації дозволяється різницю між первісною вартістю і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно по мірі належного за ним відповідно до умов випуску доходу відносити на фінансовий результат у складі операційних (інших) доходів.

У бухгалтерському обліку ця операція відображається записом:

Дебет 58

Кредит 91-1 - відображена сума дисконту, належного на кінець звітного періоду.

Так як у тексті ПБО 19/02 використовується термін "дозволяється", застосування або незастосування донарахування дисконту має бути закріплено облікової політикою організації.

Приклад 51. Отримано вексель номіналом 5000000 руб. За вексель виплачено 3200000 руб.

Різниця між сплаченою сумою за вексель і номіналом векселя становить 1800000 крб. Термін обігу векселя - 18 місяців. Щомісяця в бухгалтерському обліку донараховується сума 100000 руб .:

1800000 руб .: 18 міс. = 100000 руб.

У бухгалтерському обліку ця операція позначиться такими записами (руб.):

Дебет 6 липня

Кредит 51

3200000

- Відбита оплата векселя;

Дебет 58

Кредит 6 липня

3200000

- Вексель прийнято до обліку;

Дебет 58

Кредит 98

1800000

- Дисконт за отриманим векселем;

Дебет 98

Кредит 91-1

100000

- Щомісячне відображення дисконту за отриманим векселем.

Для цілей податку на прибуток нарахована сума дисконту також є іншим доходом і відображається в обліку (грн.):

Дебет 91-2

Кредит 68

20000 (100000 руб. Х 20%: 100%) - нарахований податок на прибуток з суми дисконту.

У листі Міністерства з податків і зборів РФ від 5 вересня 2003 № ВГ-6-02 / 945 вказується, що згідно ст. 43 НК РФ відсотками визнається будь-який заздалегідь заявлений (встановлений) дохід, у тому числі у вигляді дисконту, отриманий за борговим зобов'язанням будь-якого виду (незалежно від способу його оформлення).

У відповідності зі ст. 328 НК РФ в аналітичному обліку організація самостійно відображає суму доходів (витрат) у сумі, належної відповідно до умов договору (за векселями відповідно до умов випуску або передачі (продажу) відсотків (дисконту) окремо по кожному виду боргового зобов'язання з урахуванням ст. 269 НК РФ).

Для вторинних векселедержателей заздалегідь заявленим доходом за дисконтними векселями буде доход, розрахований виходячи з ціни придбання та номінальною вартістю векселя.

Оскільки даний дохід прирівняний до процентного, він також повинен бути врахований за методом нарахування при формуванні податкової бази відповідно до положень гл. 25 НК РФ.

Згідно з п. 1 ст. 328 НК РФ за векселем сума доходу у вигляді відсотка (дисконту), належного відповідно до умов випуску векселя, враховується за кожним векселем. При цьому процентний дохід, передбачений умовами передачі (продажу), визначається виходячи з ціни угоди, номіналу векселя і терміну, що залишається до його пред'явлення до погашення.

Для розрахунку накопичених сум доходів до отримання за придбаними (врахованим) дисконтними векселями в Методичних рекомендаціях по застосуванню гл. 25 НК РФ рекомендується проводити наступні розрахунки.

Процентна ставка для нарощування відсотка (дисконту) розраховується за формулою

де Н (%) - ставка для нарощування доходу;

N - номінальна вартість придбаного (врахованого) векселя;

К - покупна вартість дисконтного векселя;

Т - кількість днів від придбання до погашення векселя.

Сума, що підлягає відображенню в податковому обліку на рахунку доходів в останній день звітного періоду, визначається за формулою

де С - сума процентного доходу;

D - кількість днів, що пройшли після придбання векселя до звітної дати.

У нашому прикладі розрахунок процентної ставки для нарощування дисконту та сума, що підлягає відображенню в податковому обліку на рахунку доходів в останній день звітного періоду (D прийнято умовно в кількості 30 днів), представляється наступним чином:

Н (%) = (5000000 - 3200000): 3200000 х 365 дн. : 547 = 0,3754;

С = 3200000 х 0,3754 х 30: 365 = 98,74 руб.

Облік та оподаткування фінансових векселів виданих виробляється у відповідності зі ст. 815 ГК РФ і п. 7 ПБУ 15/2008.

Видача власного фінансового векселі, в основі якого лежить договір позики, в обліку відображається наступним записом:

Дебет 51

Кредит 66 (67)

субрахунок "Векселі видані"

- Виданий власний вексель з метою залучення грошових коштів.

Погашення векселя векселедавцем при пред'явленні його векселедержателем відбивається таким чином:

Дебет 66 (67), субрахунок "Векселі видані" Кредит 51

При цьому вексель як неемісійна ордерний цінний папір перестає існувати, а боржник (векселедавець) і кредитор (векселедержатель) збігаються в одній особі. Стаття 413 ЦК РФ говорить: "Зобов'язання припиняється збігом боржника і кредитора в одній особі".

Таким чином, при пред'явленні векселя до погашення не відбувається його реалізації, а значить, і не виникає об'єкта оподаткування ПДВ ні при видачі власного (фінансового) векселя, ні при його погашенні.

Фінансові векселі можуть видаватися з дисконтом. Стосовно до обігу векселів під дисконтом розуміється різниця між сумою, зазначеною в векселі, і сумою фактично отриманих грошових коштів або їх еквівалента при розміщенні векселя (п. 15 ПБУ 15/2008).

Видача власного (фінансового) векселя в бухгалтерському обліку відображається такими записами:

Дебет 76

Кредит 66 (67) "Векселі видані"

- Видано вексель з дисконтом;

Дебет 97

Кредит 66 (67) "Векселі видані"

- Віднесено на витрати майбутніх періодів сума дисконту за виданим векселем;

Дебет 51

Кредит 76

- Отримані грошові кошти в оплату векселя;

Дебет 009

- Врахована номінальна вартість виданого векселя;

Дебет 91-2

Кредит 97

- Віднесений дисконт за векселем на інші витрати по частинах з моменту його видачі;

Дебет 66 (67)

Кредит 51

- Погашений вексель;

Кредит 009

- Списана з позабалансового рахунку номінальна вартість векселя в міру погашення зобов'язань.

Податок на прибуток по дисконту і відсотку за виданими векселями встановлюється НК РФ. Відповідно до п. 3 ст. 43 НК РФ відсотками визнається будь-який заздалегідь заявлений дохід, в тому числі у вигляді дисконту, отриманий за борговим зобов'язанням будь-якого виду, включаючи вексель.

Відповідно до п. 1 ст. 269 НК РФ з метою податку на прибуток при відсутності боргових зобов'язань, виданих в тому ж кварталі на порівнянних умовах, гранична величина відсотків, визнаних витратою, приймається рівній ставці рефінансування Центробанку РФ, збільшеної в 1,1 рази.

Згідно з п. 8 ст. 272 НК РФ за договорами позики та іншим аналогічним договорами, термін дії яких припадає більш ніж на один звітний період, витрата визнається здійсненим і включається до складу відповідних витрат на кінець місяця відповідного звітного періоду.

Приклад 52. ВАТ "Альфа" 1 липня 2009 строком на три роки випустило власний простий вексель номіналом 10000000 руб. з метою залучення позикових коштів. Дисконт - 3000000 руб. Покупець перерахував на розрахунковий рахунок організації 7000000 руб.

Термін платежу за векселем - за пред'явленням, але не раніше 1 липня 2012 Ставка рефінансування Центробанку РФ на момент видачі векселя була 11%.

У бухгалтерському обліку видача власного векселя з терміном погашення більше одного року відображається за кредитом рахунка 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками", субрахунок "Векселі видані".

Сума дисконту попередньо враховується як витрати майбутніх періодів, а потім частина дисконту рівномірно списується на інші витрати (руб.):

Дебет 76

Кредит 67

7000000 - видано вексель;

Дебет 97

Кредит 67

3000000 - відображено дисконт за виданим векселем.

Щомісячна сума дисконту за векселем, що підлягає віднесенню на інший витрата, дорівнює

3000000 руб .: 3 роки: 12 міс. = 83333 руб.

Дебет 91-2

Кредит 97

83333 - відбита щомісячна сума дисконту виходячи з терміну обігу векселя;

Дебет 67

Кредит 51

7000000 - погашення векселя через 3 роки.

При видачі власного векселя з дисконтом 3000000 руб. і терміном погашення через 3 роки можна підрахувати, що в цьому випадку позику отриманий з розрахунку 14,29% річних.

3000000: 7000000: 3 х100% = 14,29%

Ставка рефінансування, діюча на момент видачі векселя, - 11%. Для цілей оподаткування прибутку до інших витрат відповідно до ст. 269 НК РФ щомісяця можна відносити суму дисконту з розрахунку 12,1% (11% х 1,1).

У бухгалтерському обліку на інші витрати щомісяця відноситься сума дисконту 83333 руб.

Для цілей оподаткування прибутку суму 70562 руб. (83333 х 12,1%: 14,29%) можливо віднести до інших витрат, що зменшують податкову базу на прибуток.

Таким чином, на підставі розглянутих особливостей обліку операцій з комерційними (товарними) і фінансовими векселями можна виділити їх характерні ознаки (табл. 13).

Таблиця 13

Характерні ознаки фінансових і комерційних (товарних) векселів

Фінансові векселі

Комерційні (товарні) векселі

Мета отримання

Фінансові вкладення, тобто вкладення коштів з метою придбання цінного паперу

Гарантія платежу, тобто спосіб оформлення наявної дебіторсько-кредиторської заборгованості

Вид векселі

Будь

Простий вексель може бути товарним тільки для ремітента (першого векселедержателя), для наступних утримувачів він стає фінансовим

Причина отримання векселя від, векселедавця

Вексель є самостійним предметом і метою правочину, тобто передача майна (як окремий випадок грошових коштів) здійснюється саме з метою придбання векселя

Метою операції є реалізація продукції, при розрахунках за яку передається вексель, тобто отримання векселя є переоформленням (зокрема, новацією) заборгованості по попередньому угоді

Причина отримання векселя від векселедержателя

Аналогічно отриманню векселі від векселедавця

Векселі, одержані за індосаментом, товарними бути не можуть

Причина видачі власних векселів

Метою видачі є залучення позикових оборотних коштів при нестачі власних, тобто отримання грошових коштів

Розрахунок за отримані товарноматеріальних цінностей, роботи, послуги

Причина передачі невласних (індосованих) векселів

Одержання замість векселі інших активів (грошових коштів або іншого майна) або зменшення пасивів (закриття кредиторської заборгованості)

Документарна форма

Довільна форма бланка за умови дотримання всіх істотних ознак даного виду цінних паперів

Рекомендована форма бланка єдиного зразка

Векселедавець

Будь-яка юридична особа, якщо інше не встановлено законодавством, установчими або іншими внутріфірмовими документами

Крім бланків бюджетних організацій, іноземних юридичних осіб (п. 7, 10, 15 постанови Уряду РФ від 26 вересня 1994 № 1 094)

Термін обігу

Не обмежений, якщо інше не встановлено законодавством, установчими або іншими внутріфірмовими документами

Не більше 180 днів (п. 8 постанови Уряду РФ від 26 вересня 1994 № 1094)

У даному розділі розглянуті різні варіанти і ситуації обліку розрахунків з використанням комерційних (товарних) і фінансових векселів, а також власних векселів покупця відповідно до вимог ПБО 18/02. Далі будуть представлені матеріали з обліку сертифікатів та похідних цінних паперів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Облік (дисконт), переоблік і флоут векселів банками
Облік операцій з фінансовими векселями та векселями третіх осіб
Випуск фінансового векселя в обіг
Облік операцій з векселями
Облік операцій з власними векселями
Заставні операції з векселями
Бухгалтерський облік операцій з комерційними (товарними) векселями у векселедавця і у векселедержателя
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ
Облік розрахунків та оподаткування операцій з використанням власних векселів покупця відповідно до вимог ПБО 18/02
Порядок відображення операцій з формування фінансового результату на рахунках бухгалтерського обліку
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук