Навігація
Головна
Грошовий оборот і його структураПринципи організації грошового оборотуОрганізація готівково-грошового оборотуСутність і принципи організації готівково-грошового оборотуЗагальні положення про перекази грошових коштів (безготівкові...
Сутність грошового обороту і ознаки його класифікаціїСутність і принципи організації готівково-грошового оборотуПринципи організації грошового оборотуОрганізація готівково-грошового оборотуЗагальні положення про перекази грошових коштів (безготівкові...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Безготівковий грошовий оборот та порядок його організації

Сутність і принципи організації безготівкового грошового обороту

Безготівкові розрахунки - розрахунки, що здійснюються без використання готівкових грошей, у вигляді перерахування коштів за рахунками в кредитних установах і заліків взаємних вимог. Безготівкові розрахунки мають важливе економічне значення в прискоренні оборотності коштів, скороченні готівки, необхідних для звернення, зниженні витрат обігу.

У міру вдосконалення платіжно-розрахункових відносин мінялося співвідношення між готівкою і безготівковими сферами грошового обороту. До кінця XIX в. переважали платежі готівкою. У сучасних умовах питома вага готівки, особливо в промислово розвинених країнах, невеликий, наприклад, у США він становить близько 10%.

Неоднакова частка готівково-грошового обороту і відмінності в організації безготівкових розрахунків обумовлені історичним та економічним розвитком окремих країн. Так, у Великобританії раніше, ніж в інших країнах, набули поширення безготівкові розрахунки векселями і чеками. З 1775 року тут виникли розрахункові (клірингові палати) - спеціальні міжбанківські організації, що здійснюють безготівкові розрахунки за чеками та іншими платіжними документами шляхом заліку взаємних вимог. Комерційні банки - члени розрахункової палати приймають до оплати чеки, виписані на будь-який банк або його відділення. Всі чеки надходять у розрахункову палату, де їх сортують і проводять залік кілька разів на день. Оплачується тільки кінцеве сальдо розрахунків через рахунки в центральному банку.

У ряді країн функції розрахункових палат виконують центральні банки. Розрахункові палати існують також при товарних і фондових біржах для взаємного заліку вимог за укладеними тут операціях, що значно спрощує і прискорює розрахунки.

У Німеччині, Франції, Італії та інших країнах широкого поширення набули жиро-розрахунки - різновид безготівкових розрахунків, спочатку - через спеціальні банки, а потім - через комерційні банки та ощадні каси. Сутність цих розрахунків полягає в перерахуванні коштів з особливих рахунках на основі доручень - жиро-наказів, т. Е. Письмових розпоряджень про перерахування грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача.

З метою розвитку та вдосконалення автоматизації банківських операцій з середини 1970-х рр. в розвинених країнах стала застосовуватися система електронних платежів, використовуваних для кредитних і платіжних операцій і контролю банківських рахунків за допомогою передачі електронних сигналів, без участі паперових носіїв інформації. Вони сприяють прискоренню грошового обігу, поліпшенню кредитно-банківського обслуговування клієнтів, зменшують витрати, пов'язані з виконанням платіжних операцій.

Розрахунки за допомогою електронних пристроїв і сучасних засобів зв'язку здійснюються через ЕОМ у банках або через автоматичні розрахункові палати (АРП). Автоматична платіжна система функціонує при Лондонській розрахунковій палаті, членами якої є шестеро клірингових банків. У США діє міжбанківська платіжна система розрахункових палат Нью-Йорка і 32 АРП Федеральної резервної системи. Для своєчасного переміщення коштів від відправника грошового переказу до одержувача при оптових платіжних операціях використовуються телеграфні перекази.

В електронній системі грошових переказів в даний час діють банківські автомати (БА), що дозволяють клієнту банку самостійно підключатися до банківської ЕОМ і здійснювати найбільш поширені операції: отримання готівки з рахунку, внесення вкладу, переказ коштів за рахунками та ін. Деякі БА служать тільки для видачі готівки. Ключем до БА зазвичай служить пластикова дебетова картка, на спеціальній магнітній смузі якій записані необхідні реквізити власника банківського снігу, вид виконуваних операцій по даному рахунку.

Здійснення платежів в безготівковому порядку при розрахунках між юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм і сфер діяльності базується на вимозі обов'язкового зберігання тимчасово вільних грошових коштів зазначених осіб на рахунках в установах банків. Для цієї мети підприємствам відкриваються в установах банків розрахункові або поточні (субрахунку) рахунки, після подання ними відповідних документів.

Безготівкові розрахунки між суб'єктами господарювання припускають наявність грошових коштів у кредитних установах. У Росії використовується переважно розрахунковий рахунок. Операціями по розрахунковому рахунку підприємства показують зміни їх боргових вимог і зобов'язань, відображаючи розподіл і перерозподіл вартості ВВП і НД.

На рахунок підприємства надходить виручка від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг). Це означає, що продукт отримав суспільне визнання, а витрати на його виробництво відшкодовані. Прибуток, сконцентрована на рахунку в банку, може бути використана, а процес виробництва продовжений.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Відкриття банком рахунку клієнта і надання йому різних послуг з розрахунково-касового обслуговування здійснюються відповідно до договору про банківський рахунок між банком і клієнтом. Цей договір передбачає зобов'язання і права банку і клієнта, а також форми розрахунку.

Розширення сфери застосування безготівкових розрахунків, витіснення ними розрахунків готівкою скорочують трансакційні витрати (витрати на здійснення мінових операцій), створюють умови для більш точного прогнозування готівково-грошового обігу, а також визначення емісії та вилучення готівки з обігу.

Основним документом, що регламентує безготівкові розрахунки в Росії, є Цивільний кодекс РФ. У процесі здійснення безготівкових розрахунків важливе значення мають особливості їх організації, до яких відноситься наступні:

1) банк може здійснювати списання коштів з рахунків клієнта тільки за розпорядженням власника рахунку;

2) клієнт може самостійно вибрати форми розрахунків і закріпити в договорах між платником і одержувачем;

3) розрахунки можуть здійснюватися через розрахунково-касові центри ЦБ РФ, або через клірингові центри, або через кореспондентські рахунки банків, що відкриваються ними один в одного на основі міжбанківських угод;

4) взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем коштів дозволяються сторонами у порядку без участі банку.

Черговість платежів з рахунку визначається клієнтом на свій розсуд, якщо інше не передбачено законодавством.

Передбачено відповідальність банків та РКЦ за порушення при виконанні розрахункових операцій.

Безготівковий платіжний оборот організовується на основі певних принципів.

Принципи організації розрахунків - основні початку їхнього проведення. Дотримання принципів разом дозволяє забезпечити відповідність розрахунків пропонованим вимогам: своєчасності, надійності, ефективності. До їх числа відноситься наступне:

1. Правовий режим здійснення розрахунків і платежів обумовлений роллю платіжної системи як основного елементу будь-якого сучасного суспільства. Всі цивільні правовідносини підрозділяються на речові і зобов'язальні. Ринковий оборот по суті являє собою сукупність різних зобов'язальних відносин, пов'язаних з виконанням певних обов'язків конкретним боржником на користь кредитора. Виконання зобов'язань підприємствами, приватними особами, державою забезпечується завдяки платіжній системі.

У літературі висловлюється думка, що безготівкові розрахунки - це не рух грошових коштів, а рух грошових зобов'язань. При цьому обсяг вимог клієнта до банку відбивається на його розрахунковому (поточному) рахунку. На кореспондентських рахунках банків відображаються вже суми вимог до банкам-кореспондентам, основним з яких є Банк Росії.

Складність і важливість розрахункових взаємовідносин зумовлює необхідність встановлення однаковості допомогою регулювання. Базою останнього служить комплекс федеральних законів і підзаконних актів (указів Президента РФ, постанов Уряду РФ), а також нормативних актів тих державних органів, яким доручено виконувати функцію регулювання розрахунків. Розвиток міжнародних розрахунків у зв'язку з лібералізацією зовнішньоекономічної діяльності обумовлює необхідність використання відповідних конвенцій і нормативних актів.

До головним законодавчим джерелам регулювання розрахунків відносяться: Цивільний кодекс РФ; Цивільний процесуальний кодекс РФ; Арбітражний процесуальний кодекс РФ; Федеральний закон від 10 липня 2002 "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)" (далі - Закон про Центробанк); Федеральний закон "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки).

У Російській Федерації головним регулюючим відомством грошового обороту є Центральний банк РФ. Відповідно до законодавства однієї з головних його завдань вважається забезпечення ефективного і безперебійного функціонування платіжної системи. У зв'язку з цим Центральний банк РФ виконує також такі функції:

- Встановлення правил, термінів і стандартів здійснення розрахунків і застосовуваних при цьому документів;

- Координація, регулювання та ліцензування організації розрахункових, у тому числі клірингових, систем.

Організація розрахунків в тій чи іншій країні багато в чому обумовлена і сформованими традиціями, діловими звичаями і банківськими звичаями у використанні різних елементів платіжної системи на основі постійного й однакового їх застосування. Так, у США, Канаді, Великобританії, Франції перевага віддається дебетовим перекладам, у Німеччині, Нідерландах, Швеції, Бельгії, Японії - кредитовим перекладам. У Росії до революції було широко розвинене вексельний обіг. У зв'язку з масовістю розрахункових операцій умови багатьох з них уніфікуються. Банком Росії встановлені єдині вимоги до оформлення розрахункових документів і затверджені стандарти цих документів.

2. Здійснення розрахунків за банківськими рахунками. Наявність банківських рахунків як в одержувача, так і у платника - необхідна передумова розрахунків. Для розрахункового обслуговування між банком і клієнтом укладається договір банківського рахунку - самостійний двосторонній (учасники мають як права, так і обов'язки) цивільно-правовий договір. Юридичне оформлення і функціонування рахунків підприємств у банку зумовлюється чинним порядком створення підприємств, їх правовим статусом.

Відповідно до Закону про банки в договорі повинні бути вказані процентні ставки за кредитами і вкладах (депозитах), вартість банківських послуг і терміни їх виконання, у тому числі терміни обробки платіжних документів, майнова відповідальність сторін за порушення договору, включаючи відповідальність за порушення зобов'язань за строками здійснення платежів, а також порядок його розірвання та інші істотні умови договору. Клієнти мають право відкривати необхідне їм кількість розрахункових, депозитних та інших рахунків в будь-якій валюті в банках за їх згодою, якщо інше не встановлено законодавством. Банки та інші кредитні установи для проведення розрахунків між собою відкривають кореспондентські рахунки - один у одного (укладається договір кореспондентського рахунку) і в обов'язковому порядку - в установах Банку Росії (укладається договір на розрахункове обслуговування банку).

3. Підтримка ліквідності на рівні, що забезпечує безперебійне здійснення платежів. Даний принцип сприяє чіткому безумовному виконанню зобов'язань. Усі платники (підприємства, банки і т. П.) Повинні планувати надходження, списання коштів з рахунків, завбачливо шукати відсутні ресурси (шляхом отримання кредиту або продажу активів) з метою своєчасного виконання боргових зобов'язань.

4. Наявність акцепту (згоди) платника на платіж. Для реалізації цього принципу використовують:

1) відповідний платіжний інструмент (чек, простий вексель, платіжне доручення), що свідчить про розпорядження власника на списання коштів;

2) спеціальний акцепт документів, виписаних одержувачами коштів (платіжних вимог, перекладних векселів).

Крім того, законодавством передбачені випадки:

- Безперечного (без згоди платників) списання коштів: недоїмок з податків та інших обов'язкових платежах - на підставі виконавчих листів, виданих судами, деяких штрафів за розпорядженням стягувачів та ін .;

- Безакцептного списання коштів за розрахунками за теплову та електричну енергію, комунальні та інші послуги юридичних осіб.

5. Терміновість платежу. Принцип характеризує суть ринкової економіки, невід'ємною умовою якої є своєчасне і повне виконання платіжних зобов'язань. Значення цього принципу полягає в тому, що безперервно витрачаються на певні цілі кошти повинні відшкодовуватися за рахунок платежів покупців у строки, передбачені укладеними договорами. Недотримання термінів платежів веде до порушення кругообігу коштів і в кінцевому рахунку до платіжного кризі.

Обов'язковими реквізитами подаються в банк платіжних доручень служать строк та черговість платежу. Принцип терміновості відноситься не тільки до часу (періоду) оплати рахунків за товари та послуги, але й до складової частини цього періоду - часу виконання банками послуг з проведення розрахункових операцій.

В умовах кризи платежів цей принцип практично не витримувався. Проблема дотримання розглянутого принципу може бути вирішена шляхом подолання платіжної кризи та розвитку всіх інших принципів, особливо викладаються далі.

6. Контроль всіх учасників за правильністю здійснення розрахунків, дотриманням встановлених положень, порядком їх проведення. Даний контроль поділяється на попередній, поточний і наступний. Так, акціонерні товариства, кредитні та страхові організації, біржі, інвестиційні та інші фонди, створюються за рахунок приватних, суспільних і державних коштів (внесків), зобов'язані публікувати річну бухгалтерську звітність не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

У проведенні контролю з боку підприємств і банків є певні особливості. Зокрема, банки, виступаючи посередниками між продавцями і покупцями, податковими органами, населенням, бюджетом, позабюджетними фондами, контролюють дотримання ними встановлених правил розрахунків. Специфічний характер носить контроль банків за проведенням розрахунків між ними.

У той же час, як показує практика, контроль учасників ринкових відносин за виконанням договірних зобов'язань з нерозвиненості фінансового менеджменту на підприємствах належним чином не налагоджений. Не відрегульоване і механізм правового контролю з боку держави за дотриманням порядку розрахунків підприємствами різної форми власності. Все це, в свою чергу, стало однією з головних причин платіжної кризи. Тому ослаблено застосування всіх інших принципів розрахунків.

7. Майнова відповідальність за недотримання договірних умов. Суть цього принципу полягає в тому, що порушення договірних зобов'язань в частині розрахунків тягнуть застосування цивільно-правової відповідальності у формі відшкодування збитків, сплати неустойки (штрафу, пені), а також інших заходів відповідальності. Даний принцип взаємопов'язаний з принципом взаємного контролю. Належний контроль дозволяє запобігти невиконання зобов'язань як своїх, так і контрагентів, а якщо вони не виконані останніми, - практично повністю відшкодувати завдані збитки і тим самим послабити негативні наслідки. Можливості для цього істотно розширилися завдяки вдосконаленню законодавства, значно дополнившего колишні (до переходу до ринку) заходи впливу за невиконання грошових зобов'язань.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Грошовий оборот і його структура
Принципи організації грошового обороту
Організація готівково-грошового обороту
Сутність і принципи організації готівково-грошового обороту
Загальні положення про перекази грошових коштів (безготівкові розрахунки)
Сутність грошового обороту і ознаки його класифікації
Сутність і принципи організації готівково-грошового обороту
Принципи організації грошового обороту
Організація готівково-грошового обороту
Загальні положення про перекази грошових коштів (безготівкові розрахунки)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук