Навігація
Головна
Форми безготівкових розрахунків в Російській ФедераціїФорми безготівкових розрахунківЗагальні положення про безготівкові розрахунки. Форми безготівкових...Принципи та форми безготівкових розрахунківЗагальні положення про готівкових та безготівкових розрахункахСистема безготівкових розрахунків в Російській ФедераціїФорми безготівкових розрахунків у внутрішньому оборотіФорми безготівкових розрахунківФорми безготівкових розрахунківПринципи організації та форми безготівкових розрахунків
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Умови застосування форм безготівкових розрахунків в Російській Федерації

Діючі форми безготівкових розрахунків визначені Цивільним кодексом РФ і Положенням про безготівкові розрахунки, відповідно до яких діють наступні форми безготівкових розрахунків:

1) розрахунки платіжними дорученнями;

2) розрахунки по акредитиву;

3) розрахунки чеками;

4) розрахунки по інкасо.

Форми безготівкових розрахунків застосовуються клієнтами кредитних організацій (філій), установ і підрозділів розрахункової мережі Банку Росії, а також самими банками.

Самостійно клієнти банків вибирають форми безготівкових розрахунків і передбачають їх у договорах, які укладають з контрагентами.

Застосовувані форми розрахунків і принципи вибору тієї чи іншої форми розрахунків при укладанні договорів і угод залежать від конкретної економічної ситуації в країні.

Вибір форми розрахунків в основному визначається:

- Характером господарських зв'язків між контрагентами;

- Особливістю постачається і умовами її приймання;

- Місцезнаходженням сторін угоди;

- Способом транспортування вантажів;

- Фінансовим становищем юридичних осіб.

Вибір форм повинен контролюватися банком з погляду відповідності встановленим правилам ведення розрахунків. Банк повинен рекомендувати клієнтам керуватися при встановленні форм розрахунків необхідністю максимального їх прискорення, спрощення документообігу, виключаючи зустрічне перерозподіл коштів між контрагентами.

В рамках форм безготівкових розрахунків в якості учасників розрахунків розглядаються платники та одержувачі коштів (збирачі), а також обслуговуючі банки та банки-кореспонденти.

У договірні відносини клієнтів банки не втручаються. Взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем коштів, крім виникли з вини банків, вирішуються в установленому законодавством порядку без участі банків.

Банки здійснюють операції за рахунками на підставі розрахункових документів. Розрахунковий документ є оформлене у вигляді документа на паперовому носії або, у встановлених випадках, електронного розрахункового документа:

- Розпорядження платника (банку або клієнта) про списання грошових коштів зі свого рахунку і їх перерахування на рахунок отримувача коштів;

- Розпорядження отримувача коштів (стягувача) на списання грошових коштів з рахунку платника і перерахування на рахунок, вказаний одержувачем коштів (стягувачем).

При здійсненні безготівкових розрахунків у формах, передбачених у Положенні про безготівкові розрахунки, використовуються такі розрахункові документи:

1) платіжні доручення;

2) акредитиви;

3) чеки;

4) платіжні вимоги;

5) інкасові доручення.

Бланки розрахункових документів виготовляються у друкарні або з використанням електронно-обчислювальних машин.

Розрахункові документи повинні містити такі реквізити (з урахуванням особливостей форм та порядку здійснення безготівкових розрахунків):

- Найменування розрахункового документа та код форми по ОКУД ОК 011-93;

- Номер розрахункового документа, число, місяць і рік його виписки;

- Вид платежу;

- Найменування платника, номер його рахунку, ідентифікаційний номер платника податків (ІПН);

- Найменування і місцезнаходження банку платника, його банківський ідентифікаційний код (БИК), номер кореспондентського рахунку або субрахунку;

- Найменування одержувача коштів, номер його рахунку, ідентифікаційний номер платника податків (ІПН);

- Найменування і місцезнаходження банку одержувача, його банківський ідентифікаційний код (БИК), номер кореспондентського рахунку або субрахунку;

- призначення платежу. Податок, що підлягає сплаті, виділяється в розрахунковому документі окремим рядком (в іншому випадку має бути вказівка на те, що податок не сплачується). Особливості вказівки призначення платежу стосовно окремих видів розрахункових документів регулюються відповідними главами і пунктами Положення;

- Суму платежу, позначену прописом і цифрами;

- Черговість платежу;

- Вид операції відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку в Банку Росії і в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації;

- Підписи (підпис) уповноважених осіб (особи) і відбиток печатки (у встановлених випадках).

При прийомі банком розрахункових документів здійснюється перевірка відповідно до вимог, встановлених правилами ведення бухгалтерського обліку та Положенням про безготівкові розрахунки. Розрахункові документи, оформлені з порушенням встановлених вимог, прийманню не підлягають.

Виправлення, помарки, підчистки і використання корегуючої рідини в розрахункових документах не допускаються.

Розрахункові документи дійсні до пред'явлення в обслуговуючий банк протягом десяти календарних днів, не рахуючи дня їх виписки.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Розрахункові документи пред'являються в банк у кількості примірників, необхідному для всіх учасників розрахунку, і повинні бути ідентичними.

Безготівкові грошові розрахунки здійснюються при дотриманні наступних умов:

- Платник має право відмовитися від оплати пред'явленого документа повністю або частково у випадках, передбачених законом або договором;

- Без згоди платника або його доручення списання коштів з рахунків, як правило, не допускається;

- Платежі здійснюються з власних коштів платника, а в окремих випадках - за рахунок кредиту банку й інших залучених коштів;

- На рахунок одержувача кошти зараховуються лише після їх списання з рахунку платника;

- Повинно бути забезпечено виконання правил документообігу, розроблених ЦБ РФ і визначають рух грошей і грошових документів;

- Загальний термін безготівкових розрахунків не повинен перевищувати двох операційних днів у межах суб'єкта Російської Федерації;

- Грошові документи для здійснення безготівкових розрахунків повинні відповідати вимогам встановлених Банком Росії стандартів. Розрахункові документи приймаються банком до виконання, якщо на їх першому примірнику є два підписи осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, і відбиток печатки, зразки яких раніше були повідомлені банку;

- Якщо платежі здійснюються підприємцями без утворення юридичної особи, банк приймає розрахункові документи за наявності одного підпису і при відсутності відбитка печатки;

- Взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем коштів розглядається сторонами без участі банківських установ через суд.

При відсутності або недостатності грошей на рахунку платника виникає проблема черговості платежів. У 1995 р була встановлена першочерговість виплати грошових коштів на невідкладні потреби, платежів до бюджету та до державних позабюджетних фондів. Всі інші платежі здійснювалися в порядку календарного надходження до банку розрахункових документів, т. Е. Настання термінів платежів. В даний час черговість платежів встановлена Цивільним кодексом РФ.

Сторони за договором вправі обрати будь-яку з існуючих форм розрахунків. При цьому їх вибір обмежений формами розрахунків, передбаченими законом і встановленими згідно з ним банківськими правилами, а також іншими формами розрахунків, які можуть здійснюватися відповідно до застосовуваними банківській практиці звичаями ділового обороту.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Форми безготівкових розрахунків в Російській Федерації
Форми безготівкових розрахунків
Загальні положення про безготівкові розрахунки. Форми безготівкових розрахунків
Принципи та форми безготівкових розрахунків
Загальні положення про готівкових та безготівкових розрахунках
Система безготівкових розрахунків в Російській Федерації
Форми безготівкових розрахунків у внутрішньому обороті
Форми безготівкових розрахунків
Форми безготівкових розрахунків
Принципи організації та форми безготівкових розрахунків
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук