Навігація
Головна
Форми акредитиваСхема розрахунків акредитивами з наданням банком покупця гарантії...Розрахунки але акредитивамиРозрахунки за акредитивомРозрахунки за акредитивомРозрахунки акредитивамиРозрахунки за акредитивамиРозрахунки за акредитивомРозрахунки за акредитивом
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунки за акредитивом

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Акредитив являє собою умовне грошове зобов'язання, прийняте банком (банком-емітентом) за дорученням платника, зробити платежі на користь одержувача коштів за пред'явленням останнім документів, відповідних умовам акредитива, або надати повноваження іншому банку (виконуючому банку) здійснити такі платежі.

Банками можуть відкриватися такі види акредитивів:

1) покриті (депоновані) і непокриті (гарантовані);

2) відкличні та безвідкличні (можуть бути підтвердженими).

При відкритті покритого (депонованого) акредитива банк-емітент перераховує за рахунок коштів платника або наданого йому кредиту суму акредитива (покриття) у розпорядження виконуючого банку на весь термін дії акредитива. При відкритті непокритого (гарантованого) акредитива банк-емітент надає виконуючому банку право списувати кошти з ведеться в нього кореспондентського рахунку в межах суми акредитива. Порядок списання грошових коштів з кореспондентського рахунку банку-емітента за гарантованим акредитивом визначається за згодою між банками.

Відзивним є акредитив, який може бути змінений або скасований банком-емітентом на підставі письмового розпорядження платника без попереднього узгодження з одержувачем коштів і без будь-яких зобов'язань банку-емітента перед одержувачем коштів після відкликання акредитива. Безвідкличним визнається акредитив, який може бути скасований тільки за згоди отримувача коштів.

На прохання банку-емітента виконуючий банк може підтвердити безвідкличний акредитив. Безвідкличний акредитив, підтверджений виконуючим банком {підтверджений акредитив), не може бути змінений або скасований без згоди виконуючого банку. Порядок надання підтвердження по безвідкличного підтвердженого акредитиву визначається за угодою між банками.

Акредитив призначений для розрахунків з одним одержувачем коштів. Умовами акредитиву може бути передбачено акцепт уповноваженого платником особи.

Одержувач коштів може відмовитися від використання акредитива до закінчення терміну його дії, якщо можливість такої відмови передбачена умовами акредитива.

Порядок розрахунків по акредитиву встановлюється в основному договорі, в якому рекомендується відображати наступне:

- Найменування банку-емітента;

- Найменування банку, що обслуговує отримувача коштів;

- Найменування отримувача коштів;

- Суму акредитива;

- Вид акредитива;

- Спосіб сповіщення одержувача коштів про відкриття акредитива;

- Спосіб сповіщення платника про номер рахунку для депонування коштів, відкритого виконуючим банком;

- Повний перелік і точну характеристику документів, що подаються одержувачем коштів;

- Терміни дії акредитива, подання документів, що підтверджують поставку товарів (виконання робіт, надання послуг), та вимоги до оформлення зазначених документів;

- Умова оплати (з акцептом або без акцепту);

- Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань.

У основний договір можуть бути включені інші положення, що стосуються порядку розрахунків за акредитивом.

Платіж за акредитивом здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування суми акредитива на рахунок отримувача коштів. Допускаються часткові платежі по акредитиву.

За порушення, допущені при виконанні акредитивної форми розрахунків, банки несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

У заяві на акредитив у поле "Вид акредитива" вказується, чи є він відкличним або безвідкличним (при відсутності вказівки акредитив вважається відкличним), покритим (депонованим) або непокритим (гарантованим).

Порядок заповнення реквізитів по банку постачальника встановлений той же, що і для банку одержувача в платіжній вимозі.

Платник представляє обслуговуючому банку акредитив, в якому, крім реквізитів, зобов'язаний вказати:

- Вид акредитива (при відсутності вказівки на те, що акредитив є безвідкличним, він вважається відкличним);

- Умова оплати акредитива (з акцептом або без акцепту);

- Номер рахунку, відкритий виконуючим банком для депонування коштів при покритому (депонированном) акредитиві;

- Термін дії акредитива з зазначенням дати (число, місяць і рік) його закриття;

- Повне і точне найменування документів, проти яких здійснюється платіж по акредитиву;

- Найменування товарів (робіт, послуг), для оплати яких відкривається акредитив, номер і дату основного договору, термін відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), вантажоодержувача і місце призначення (при оплаті товарів).

При відсутності хоча б одного з цих реквізитів банк відмовляє у відкритті акредитива.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Для здійснення розрахунків по покритому (депонованої) акредитиву установи банків формують рахунок, номер якого доводиться ними до відома клієнтів. Постачальник зобов'язаний повідомити номер цього рахунку платнику. Номер рахунку повинен вказуватися платником у заяві на відкриття покритого (депонованого) акредитива в полі "Рахунок № постачальника".

При надходженні заяви на відкриття покритого (депонованого) акредитива в установі банку постачальника в ньому не пізніше наступного дня відкривається окремий особовий рахунок, на який зараховуються кошти платника. У заяві на акредитив працівником банку постачальника робиться відповідна відмітка із зазначенням номера окремого особового рахунку, відкритого за цим акредитивом.

У разі непокритого (гарантованого) акредитива полі "Рахунок № постачальника" підкреслюється.

У полі "№ постачальника" вказується номер рахунку постачальника, на який банк постачальника повинен зарахувати кошти при виконанні умов акредитива.

У заяві на акредитив в поле '' Умова оплати "вказується" без акцепту "або" з акцептом "; в останньому випадку в цьому полі вказуються уповноважена особа покупця, дані його паспорта або документа, що замінює паспорт.

У полі "Термін дії акредитива" вказується дата (день, місяць і рік) закриття акредитива.

Заява про відкриття акредитива подається в кількості примірників, необхідних банку платника до виконання умов акредитива.

Для отримання коштів по акредитиву постачальник, відвантаживши товари, подає реєстр рахунків, відвантажувальні та інші передбачені умовами акредитива документи в обслуговуючий банк. Документи, що підтверджують виплати за акредитивом, повинні бути представлені постачальником банку до закінчення терміну акредитива і підтверджувати виконання всіх умов акредитива. При порушенні хоча б одного з цих умов виплати по акредитиву не виробляються.

При оплаті за акредитивом банк постачальника (виконуючий банк) зобов'язаний перевірити дотримання постачальником всіх умов акредитива, а також правильність оформлення реєстру рахунків, відповідність підписів і печатки постачальника на ньому заявленим зразкам.

Якщо умовами акредитива передбачено акцепт уповноваженого покупця, то перевіряється наявність акцептного напису та відповідність підпису уповноваженої поданою ним зразком.

Виплата з акредитива готівкою не допускається.

Банки не несуть відповідальності за наслідки затримки або втрати в дорозі будь-яких документів.

Якщо умовами акредитива передбачено акцепт уповноваженого покупця, то зазначені особи зобов'язані представити виконуючому банку:

- Паспорт або інший замінюючий його документ;

- Зразок підпису, якщо такого в банку не є (заповнюється в банку на картці зразків підписів);

- Посвідчення про відрядження або довіреність, видані організацією, відкрила акредитив.

На реєстрах рахунків або на товарно-транспортних документах, акцептованих для оплати за рахунок акредитива, уповноважений робить наступний напис: "Акцептований за рахунок акредитива від __№_ (дата) ____ Уповноваженим (П.І.Б., паспортні дані). Найменування організації- покупця ____ Підпис ____ Дата ___

Закриття акредитива у виконуючому банку провадиться:

- Після закінчення терміну акредитива (у сумі акредитива або його залишку);

- На підставі заяви одержувача коштів про відмову від подальшого використання акредитива до закінчення терміну його дії, якщо можливість такої відмови передбачена умовами акредитива (у сумі акредитива або його залишку);

- За розпорядженням платника про повне або часткове відкликання акредитива, якщо таке відкликання можливе за умовами акредитива (у сумі акредитива або його залишку).

При відкликанні акредитив закривається або його сума зменшується в день отримання від банку-емітента розпорядження платника про повне або часткове відкликання акредитива. При цьому сума покритого (депонованого) акредитива зменшується в межах суми залишку, який обліковується на особовому рахунку балансового рахунку № 40901 "Акредитиви до оплати".

При часткове відкликання акредитива на лицьовій стороні акредитива виконуючим банком проставляються відмітка

'' Частковий відгук "; сума, позначена цифрами, обводиться і проставляється нова сума. На зворотному боці покритого (депонованого) акредитива проводиться запис про розмір суми, що повертається і датою повернення, яка засвідчується підписом відповідального виконавця із зазначенням прізвища, а також штампом банку.

Невикористана або відкликана сума покритого (депонованого) акредитива підлягає поверненню платіжним дорученням виконуючого банку банку-емітенту одночасно із закриттям акредитива або зменшенням його суми.

Про закриття акредитива виконуючий банк повинен направити в банк-емітент повідомлення у довільній формі.

Всі претензії до постачальника, крім виникли з вини банку, розглядаються сторонами без участі банку. У випадку виникнення претензій щодо вчинення розрахункових операції при акредитивній формі розрахунків, відповідальність несе банк-емітент.

Схема розрахунків за акредитивом представлена на рис. 2: 1 - укладання договору; 2 - платник доручає своєму 5анку відкрити акредитив; 3 - банк відкриває акредитив; 4 - банк-емітент повідомляє банку одержувача про відкриття акредитива; 5 - банк одержувача повідомляє своєму клієнтові про відкриття акредитива; 6 - відвантаження продукції або товару; 7 - одержувач направляє документи банку-емітенту; 8 - оплата акредитива; 9 - банк-емітент перераховує кошти банку одержувача; 10 - банк отримувача зараховує кошти на рахунок клієнта; 11 - банк одержувача повідомляє своєму клієнтові про зарахування коштів на його рахунок.

Розрахунки за акредитивом

Рис. 2. Розрахунки за акредитивом

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Форми акредитива
Схема розрахунків акредитивами з наданням банком покупця гарантії платежу
Розрахунки але акредитивами
Розрахунки за акредитивом
Розрахунки за акредитивом
Розрахунки акредитивами
Розрахунки за акредитивами
Розрахунки за акредитивом
Розрахунки за акредитивом
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук