Навігація
Головна
РЕГІОНАЛЬНІ ВАЛЮТНІ СИСТЕМИЄвропейська валютна системаЄвропейська валютна системаСтан світових валютних систем і проблеми економічної стійкостіЄвропейська фінансова інтеграція та роль євро у світовій валютній...Від Європейської валютної системи до Економічного і валютного союзу....ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ, ЇЇ КРИЗИ. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ...Міжнародна валютна система, ринок акцій, облігацій та похідних...Криза Бреттон-Вудської валютної системи
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Європейська валютна система

Історично елементи єдиної Європейської валютної системи (ЄВС) почали формуватися в кінці 1940-х - початку 1950-х рр. у формі багатосторонніх угод про валютні компенсації, а в 1950 р був створений для здійснення багатосторонніх клірингових розрахунків Європейський платіжний союз. У 1958 р було створено Європейське економічне співтовариство (ЄЕС), в якому передбачалася координація валютної політики країн-учасниць. Для цього був створений консультаційний орган - Валютний комітет.

Європейська валютна система пройшла у своєму розвитку три основних етапи:

1) з початку 1950-х рр. до 1978 р - підготовчий;

2) з 1978 по 1999 р - період дії кредитно-грошового механізму, заснованого на грошовій одиниці - ЕКЮ і підтримці "валютного коридору";

3) сучасний - з 1999 р, коли в більшості країн Європейського союзу стала використовуватися єдина валюта - євро (EUR).

Римський договір про створення ЄЕС, підписаний в 1957 р, містив лише загальні положення щодо валютного співробітництва. Учасники Європейського валютного угоди (17 держав, включаючи б країн ЄЕС) повинні були керуватися інтересами Співтовариства в курсовій політиці і прийняти лічильну одиницю, еквівалентну по золотому змісту долара США.

Валютна інтеграція країн ЄЕС тривала в двох напрямках: взаємної ув'язки руху курсів валют країн-учасниць і вдосконалення єдиної грошової одиниці з розширенням проведених з її допомогою операцій.

Разом з тим для реального здійснення єдиної валютної політики було потрібне створення ряду передумов, серед яких особливу роль мали зближення структур національних валютних систем і методів валютної політики; створення митного союзу з відміною митних зборів та обмежень у взаємній торгівлі, русі капіталів і валют.

У 1962 р Комісія ЄЕС перший раз внесла пропозиції щодо створення економічного і валютного союзу, які на той момент багато країн не готові були прийняти. У 1964 р був заснований Комітет президентів центральних банків, який наділили функціями координації кредитно-грошової політики Співтовариства.

У 1969 р робочій групі було доручено розробити план поетапного створення до 1980 р валютно-економічного союзу. План Вернера передбачав перетворення Спільного ринку протягом 10 років в єдину економічну і валютну зону, всередині якої пересування товарів, послуг, робочої сили і капіталів було б вільним. План складався в період, коли в МВС існувала ще система фіксованих паритетів, що відбилося на прийняті рішення.

У валютній сфері були намічені наступні завдання:

1) реалізація повної взаємної оборотності валют держав - членів ЄЕС і утворення єдиного ринку капіталів; досягнення остаточно зафіксованих співвідношень курсів грошових одиниць країн Співтовариства зі створенням потім єдиної валюти;

2) об'єднання всіх золотовалютних резервів держав-учасниць;

3) установа колективного Фонду валютного співробітництва для підтримки встановлених твердих курсів валют і рівноваги платіжних балансів країн ЄЕС і координації їх національної кредитно-грошової і валютної політики.

Головною метою першою, найбільш детально відпрацьованої фази (з 1971 по 1973 р) намічалося звуження меж взаємних коливань курсів валют країн ЄЕС в якості першого кроку до підтримання незмінних курсів. Було вирішено запровадити механізм короткостроковій взаємної валютної допомоги для полегшення вирішення першого завдання. У той час як в МВС дозволені межі коливань валютних курсів складали в цей період 2,25%, країни ЄЕС домовилися підтримувати коридор, який був в два рази менше.

До 1971 р в рамках діяла системи жорстких паритетів допускалися максимальні відхилення курсів валют країн ЄЕС по відношенню до долара в межах 0,75%. Відповідно максимальні курсові відхилення валют країн ЄЕС відносно один одного становили 1,5%. З 1 січня 1971 Радою міністрів ЄЕС було прийнято рішення ще більш звузити межі даного "коридору" - до 1,2%. Однак доларовий криза 1971 утруднив реалізацію цього рішення, оскільки у світовій валютній системі переважала тенденція до розширення кордонів дозволених коливань.

Деякі європейські країни відмовилися від жорсткої прив'язки своїх валют до долара і проголосили "вільне плавання". Однак відповідно до Смітсонівський угодою (грудень 1971) ці країни повернулися до прив'язки національних валют до долара, але в більш широких межах (2,25%), що розширило також межі коливань європейських валют по відношенню один до одного до 4,5 %.

У березні 1972 року Рада міністрів ЄЕС прийняла рішення про створення Європейського фонду валютного співробітництва (ЕФВС) і про обмеження відхилення курсів валют країн-учасниць до 2,25%. При цьому передбачалася передача ЕФВС золотовалютних запасів країн - членів ЄЕС.

До березня 1973 спільний рух курсів валют країн ЄЕС ("валютна змія") було обмежено фактично "зовнішніми кордонами" максимально можливого відхилення від встановленого курсу по відношенню до долара ("валютний тунель") і більш вузькими межами допустимих відхилень по відношенню один до одному. Ця система отримала назву "змія в тунелі". З переходом із березня 1973 р до вільного курсу долара кордону "тунеля" зникли, так що стали говорити просто про "змії".

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Спочатку в розглянутих системах брали участь 6 валют країн - учасниць ЄЕС, до яких у 1972 р приєдналися Великобританія, Ірландія і Данія. Однак валютний союз в 1970-х рр. носив вкрай нестійкий характер. Великобританія і Ірландія незабаром прийняли рішення про вихід. Потім їх приклад наслідували Італія і Франція. Різні точки зору на розвиток європейської валютно-економічної інтеграції привели і до відмови від реалізації плану Вернера вже на другому етапі.

Фактично до 1978 р в ЄЕС утворилися дві групи держав, які переслідували різні цілі валютної політики. З одного боку, зберігався блок країн, які залишилися вірні принципу підтримки жорстких меж коливань валютних курсів (ФРН, Данія та країни Бенілюксу). З іншого боку, кілька країн (Франція та Італія) дотримувалися політики вільного курсу своїх валют.

На другому етапі в липні 1978 на нараді глав урядів і держав 9 країн - членів ЄЕС було прийнято так зване Бременське комюніке, яке враховувало сучасні умови і ставило в якості основних завдань вдосконалення єдиної грошової одиниці і створення системи узгодженого коливання курсів, т. Е . поверталися до первісної мети, зафіксованої ще при створенні ЄЕС.

Для усунення виниклих протиріч в 1979 р була утворена Європейська валютна система (ЄВС), основою якої служила мережу двосторонніх паритетів валют з максимальними дозволеними коливаннями в межах 2,25% щодо центрального обмінного курсу ЕКЮ.

Основні завдання ЄВС були сформульовані наступним чином:

- Стабілізація валютних курсів валют країн - учасниць союзу;

- Створення стабільної валютної зони в Європі;

- Сприяння зміцненню міжнародних валютних відносин.

Найбільш істотними елементами ЄВС до 1999 р були механізм валютних інтервенцій, який зобов'язує центральні банки країн-учасниць до підтримання валютних курсів в рамках встановленого валютного коридору, а також система короткострокового взаємного кредитування, основною метою якої також є підтримка стабільності валютних курсів. В рамках ЄВС було прийнято рішення про створення єдиних фінансових фондів коротко- та середньострокового характеру.

Правовою основою валютних відносин в рамках ЄВС послужили рішення Європейської ради про зміну вартості рахункової одиниці Співтовариства, використовуваної ЕФВС, про основи ЄВС (1978 р) і угода між центральними банками ЄЕС е механізмі функціонування ЄВС (1979 г.).

Остаточний вигляд ЄВС повинна була прийняти після закінчення двох років. Насправді в механізм її функціонування вносилися зміни в 1985 і 1987 рр. (так зване Базельського-Ніборгское угода) і найбільш істотне - відповідно до Маастрихтського договору (Нідерланди, 1992 р).

Членами ЄМС стали емісійні банки країн - учасниць ЄЕС. Проте членство в ЄВС було нееквівалентно участі в механізмі встановлення та регулювання валютних курсів. Країни, які не були членами ЄЕС, але підтримували тісні економічні та фінансові відносини з Співтовариством, мали можливість укладати з ним угоди про участь у механізмі регулювання валютних курсів (асоційоване членство). Такою можливістю користувалися Австрія та Норвегія.

У 1993 р відповідно до Маастрихтського договору на базі 12 європейських країн (Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Франція) був утворений Європейський союз (Євросоюз, ЄС).

Країни ЄС зобов'язалися проводити спільний курс у сфері зовнішньої політики і безпеки, погоджувати основні напрямки внутрішньої економічної політики, координувати політику щодо юстиції, охорони навколишнього середовища, боротьби зі злочинністю та ін.

В якості грошової одиниці ЄС використовувалося ЕКЮ. Початкова мета введення рахункової одиниці полягало у створенні єдиного масштабу вартісних вимірювань в рамках ЄС, включаючи вираз в одних одиницях доходів і витрат, вимог і зобов'язань.

Єдина лічильна одиниця була визначена через певну кількість золота, яке відповідало золотому утриманню долара (0,88867088 г чистого золота). Перерахунок курсу рахункової одиниці по відношенню до національних валют здійснювався за встановленим твердого курсу. Але для окремих сфер економічних відносин країн ЄС (наприклад, аграрної) в 1970-х рр. були встановлені інші курсиперерахунку, так що виникло фактично кілька рахункових одиниць.

Для повернення до єдиної лічильної одиниці Європейський рада ввела в 1975 р певну через "кошик валют" європейську лічильну одиницю EU A (European Unit of Account), або UCE (Unite de Compte Europeene). EU А стали використовувати для різних цілей: вислови офіційної допомоги, що надається країнам, що розвиваються, операцій, здійснюваних у Європі Європейським інвестиційним банком, для обчислення бюджету Співтовариства, публікації статистичних даних та регулювання цін на сільгосппродукцію ЄС.

З набранням чинності договору про створення ЄВС в 1979 р європейська рахункова одиниця була замінена на ЕКЮ. Як і у своєї попередниці, курсиперерахунку ЕКЮ по відношенню до національних валют змінювалися відповідно до зміною вартості окремих валют по відношенню до "кошику".

Але тільки з 1981 р у всіх сферах ЄС стали використовувати виключно ЕКЮ. В окремих сферах використовувалися різні курси перерахунку, які тим не менш виводилися з єдиної "валютного кошика". Тому стали говорити не про використання різних рахункових одиниць, а про різних модифікаціях ЕКЮ. Особливе положення займала різновид ЕКЮ, використовувана в єдиній аграрній політиці.

У момент переходу від £ 17 А до ЕКЮ їх вартість і "валютний кошик" були ідентичні, причому на той момент за вартістю ці одиниці дорівнювали 1 СДР (1,20635 дол. США). Перша зміна "валютного кошика" ЕКЮ відбулося в 1984 г. (включення до неї грецької драхми). В результаті другого зміни в 1989 р в "валютний кошик" були включені іспанська песета і португальський ескудо. Відповідно до Маастрихтського договору, склад "валютного кошика" ЕКЮ більш не змінювався.

Вартість ЕКЮ і курсиперерахунку в інші валюти обчислювалися щодня Комісією ЄЕС на основі курсів національних валют по відношенню до долара, що визначаються в результаті біржових торгів. Європейська рада надав ЕКЮ в рамках ЄВС чотирьох явні функції:

1) базисна величина для механізму валютного регулювання;

2) основа так званого індикатора відхилень;

3) розрахункова величина для фінансових операцій;

4) засіб платежу і резервний інструмент для центральних банків.

Механізм валютного регулювання в ЄВС включав також прямі зміни центральних курсів і непрямі впливу через регулювання процентних ставок.

До 1992 р цей механізм діяв у рамках ЄВС досить надійно. Але в 1992 р і потім в 1993 р потрібно проведення інтервенцій у небачених до цього масштабах. У результаті довелося вдатися до ревальвації німецької марки по відношенню до всіх валют ЕВС і девальвації ескудо і песети, а англійський фунт стерлінгів і італійська ліра були виключені з механізму валютного регулювання. Розширення меж дозволених змін до 15% призвело до стабілізації на валютних ринках, причому коливання валют навколо центрального курсу стали укладатися в колишню дозволену смугу змін (22,5%).

Зміни центральних обмінних курсів, як зазначалося, також ставилися до заходів стабілізації валютного механізму, однак вони вабили серйозніші наслідки. При цьому порушувалися центральні курси всіх валют ЄВС. Саме тому зміни центральних курсів здійснювалися тільки за згодою всіх учасників ЄВС.

В кінці 1980-х - початку 1990-х рр. не була досягнута планувалася валютна інтеграція і не були вирішені проблеми стабілізації курсів валют. Це проявилося в ревальвації сильних валют і девальвації слабких, курс яких постійно прагнув виходу з "валютної змії". Слабкість таких валют, як італійська ліра, ірландський фунт, грецька драхма, португальський ескудо, в чому була обумовлена відставанням відповідних країн від рівня економічного розвитку лідерів ЄС.

Іншим негативним фактором, який ускладнює зміцнення ЄВС, була нестабільність світової валютної системи. Як відомо з теорії, при прив'язці двох або більше щодо сильних валют одна до одної, що мало місце в ЄВС (не прямо, а через ЕКЮ), коливання курсів валют інших країн, що мають тісні зв'язки з першими, але перебувають в режимі "вільного плавання ", призводять до порушень валютного курсу прив'язаних валют. Зокрема, коливання курсу долара, активно використовуваного в розрахунках країн ЄС, приводили до нерівномірних підвищенням або пониженням курсів європейських валют. Це викликало необхідність коригування валютних курсів усередині ЄВС, на які впливали зовнішні чинники.

Нарешті, і офіційне ЕКЮ, сформоване з метою здійснення в ньому здебільшого операцій усередині ЄВС, з такою роллю не справлялося. Саме тому виникла необхідність розробки подальших планів з реформування ЄВС. Новий етап почався з розробки програми створення валютного та економічного союзу комітетом Жака Делора (1989 г.), яка знайшла практичне вираження в Договорі про Європейський союз, підписаному в Маастріхті в лютому 1992 року і набрав чинності з 1 листопада 1993

Таким чином, мова вже йшла не тільки про валютну, а й про економічну інтеграцію.

Маастрихтський договір був заснований на представленому комісією Раді ЄС доповіді про результати зближення в економічній і валютній сферах і про перегляд правових положень і норм. У доповіді було зазначено, що в 1993 р через негативних наслідків об'єднання Німеччини в економічній сфері, значних коливань валютних курсів і загального економічного спаду виникли сумніви в можливості досягнення необхідного рівня конвергенції для переходу до єдиної валютної і економічного союзу (ЕВЕС). Довелося навіть розширити дозволені межі коливань валютного курсу близько центрального до 15%.

Проте основні положення договору були орієнтовані в перспективі на подолання негативних тенденцій коливань валютних курсів, і однією з ключових ідей було створення єдиної валюти євро. Якщо ЕКЮ було лише однією з грошових одиниць, що виконували функцію світових грошей в ЄС при збереженні національних валют, то євро мало стати єдиною валютою в ЄС. Крім того, ЕКЮ існувало тільки у формі рахунків, а для євро передбачався випуск в обіг готівкового еквівалента.

Переваги євро полягають в наступному:

- В рамках зони євро відпадає необхідність у витратах на підтримку курсів окремих європейських валют, зокрема, на інтервенцію центральних банків;

- Зникає нестійкість валютної системи через різких відхилень курсів від центрального курсу ЕСЦ, що не долається повністю і при використанні механізму інтервенцій;

- Вирівнюються конкурентні умови для фірм різних країн, які спотворювалися коливаннями валютних курсів, що дозволяє провести більш поглиблене поділ праці;

- З'являється можливість уніфікації фінансових систем країн ЄС.

За договором, створення ЕВЕС мало проходити в три етапи. На першому етапі, який розпочався 1 липня 1990, тобто ще до підписання договору, передбачалося лібералізувати рух капіталів в кордонах країн ЄС.

На другому етапі, почався 1 січня 1994 р було передбачено усунення незалежності емісійних банків країн-учасниць і установа Європейського валютного інституту - тимчасового Європейського центрального банку, резиденцією якого став Франкфурт-на-Майні. Головними завданнями ЄВІ були визначені:

- Організаційна підготовка до введення євро і його емісії;

- Координація грошово-кредитної політики країн - членів ЕВЕС на основі директив Ради міністрів ЄС;

- Санкції для порушників бюджетної дисципліни (обмеження кредитів, що надаються Європейським інвестиційним банком, штрафні санкції, безпроцентні вклади на користь ЄС та ін.).

Початок третього етапу не було жорстко зафіксовано. Передбачалося, що він може початися в період з 1 січня 1997 року по 1 січня 1999 При цьому в рамках етапу були передбачені три фази - А, В і С, в кожній з яких вирішувалися самостійні завдання.

У фазі А було заплановано визначення остаточного кола учасників ЕВЕС. На відміну від попередніх варіантів Європейського валютного союзу тепер допуск в нього вимагав виконання країною деяких найважливіших критеріїв, про які сказано нижче. Були встановлені вимоги до грошової політики ЄВІ і центральних банків країн-учасниць, зафіксовані обмінні курси валют країн ЕВЕС. Після цього встановлювалися остаточні терміни перетворення євро в єдине платіжний засіб у ЄС (але не пізніше 4 років після початку фази А).

Фаза В тривалістю максимум 3 роки після переходу до третього етапу починалася в 1999 р з фіксування обмінних курсів. До цього моменту євро має вже було бути самостійною валютою. Спочатку курс євро встановлювався на рівні курсу ЕКЮ.

Нарешті, фаза С (початок - максимум через 4 роки після початку фази А) охоплювала остаточний перехід на єдину валюту, який планувалося завершити не пізніше початок 2002 р Євро ставало єдиним законним засобом платежу. Після того як всі угоди переводяться в євро, вилучаються діяли до цього банкноти і монети.

Кандидати на вступ до ЕВЕС мали відповідати чотирма критеріями:

1. Стабільність цін. Темпи зростання цін в країні за 12 місяців до початку оцінки цього показника не повинні перевищувати 1,5% темпів зростання в країнах-членах з найбільш стабільними цінами.

2. Рівень процентних ставок. Ставки відсотка за довгостроковими державними позиками за 12 місяців до початку перевірки не повинні перевищувати 2% трьох країн-членів з максимальною ціновою стабільністю.

3. Заборгованість. Загальний державний борг країни не повинен перевищувати 60%, а річний дефіцит бюджету - 3% валового внутрішнього продукту (у роздрібних цінах). Це означає, що частка державного боргу країн повинна поступово знижуватися, а сальдо бюджету - змінюватися в бік позитивного.

4. Курс обміну. Валюта за 2 роки до початку перевірки критеріїв повинна брати участь у механізмі обміну за курсом, а ринкові коливання її курсу не повинні виходити за межі встановлених кордонів.

У планів введення єдиної валюти малося і багато противників. Їхні аргументи зводилися в основному до наступного. По-перше, відзначалася довільність вибору умов оцінки для кандидатів на вступ. Їх виконання залежало від кон'юнктури ринку, оскільки відомо, що ринкова економіка розвивається циклічно. Після вступу показники могли змінитися.

По-друге, в найбільш розвинених країнах ЄС, особливо Німеччини, Франції і Великобританії, побоювалися, що при переході до єдиної валюти відпадав природний регулятор економічних відносин між країнами ЄС у вигляді валютного курсу. Відомо, що фіксація курсів двох валют веде до ефектів так званої імпортованої інфляції та безробіття. Зокрема, якщо інфляція в одній країні вище, ніж в іншій, то це викликає зсув попиту в країну з більш низьким рівнем зростання цін. Якщо курси валют фіксовані, то таке зміщення може призводити до інфляції попиту і в країні, в якій раніше вона була менш виражена. "Плаваючий" валютний курс грає роль амортизатора, у відповідності з теорією паритету купівельної спроможності, т. Е. Змінюється таким чином, що виграш покупців від зсуву попиту в країну з менш високим темпом зростання цін компенсується підвищенням курсу валюти цієї країни. Введення єдиної валюти для двох країн в ще більшому ступені, ніж при фіксованих курсах, сприяє прояву ефектів імпортованої інфляції та безробіття.

Плани створення Єдиного валютного та економічного союзу реалізувалися в повному обсязі, причому були витримані терміни. В результаті перевірки критеріїв (оцінка всіх показників здійснювалась з 1 грудня 1997 по 1 грудня 1998 г.) були визначені спочатку 11 країн, які увійшли в основну зону єдиної валюти євро (ins). Дві країни (Швеція та Греція) не виконали деякі критерії, а Данія і Великобританія відмовилися від переходу до єдиної валюти. З 2001 р до зони євро приєдналася Греція.

Як і планувалося, до початку 2002 року в зоні єдиної валюти використовувалася безготівкова валюта євро, а також банкноти і монети всіх країн, які фактично стали готівкою еквівалентами нової валюти. Курси валют були зафіксовані один по відношенню до одного. Декларувався принцип рівноправності всіх валют. На початку 2002 р валюти 12 держав зони євро, були поступово вилучені з обігу, так що тепер всі розрахунки всередині зони ведуться в новій валюті. Решта країн ЄС склали додаткову зону, в якій діє валютний механізм, аналогічний існував перш у всьому єдиному європейському валютному просторі.

Сучасний етап розвитку Європейської валютної системи пов'язаний з розвитком Євросоюзу.

Потенціал розвитку обумовлений тим, що в зону євро не входять Швейцарія, Великобританія. Бельгія, Нідерланди і Люксембург зберегли існуючий з 1944 р митно-економічний союз (Бенілюкс).

У 2007 р число країн - членів ЄС досягло 27.

Після розпаду СРСР Росія стала самостійно будувати відносини з Євросоюзом. У 1994 р було підписано Угоду е партнерство і співпрацю між Росією і ЄС. У Колективної стратегії Європейського союзу щодо Росії, схваленою Європейською радою у червні 1999 р, йдеться про необхідність інтеграції Росії в загальноєвропейський і соціальний простір. Ця ж ідея міститься в зустрічному документі - Середньострокової стратегії розвитку відносин Російської Федерації з Європейським союзом (2000-2010 рр.). Покладається, що в підсумку будуть досягнуті наступні цілі: а) розширення економічного простору ЄС; б) зміцнення системи безпеки і співробітництва в Європі; в) зміцнення позицій об'єднаної Європи в світовій економіці і політиці.

Відповідальним за проведення кредитно-грошової політики в зоні євро з 1999 р став Європейський центральний банк (ЄЦБ) - перший в історії наднаціональний центральний банк. З переходом більшої частини держав ЄС до єдиної валюти євро ЄЦБ стоїть на чолі Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ), яка включає всі центральні банки країн ЄС. Центральні банки держав, що входять в зону євро, є учасниками ЄСЦБ з особливим статусом: вони не мають права впливати на рішення, які дійсні тільки для зони євро.

Європейському центральному банку належить ключова роль у здійсненні кредитно-грошової політики в рамках Європейської валютної системи. При цьому його основне завдання полягає в уніфікації вимог, що пред'являються до фінансових інструментів та інститутам в зоні євро, а також в методах проведення центральними банками кредитно-грошової політики. Зокрема, до створення ЄВС центральні банки окремих держав використовували різні механізми грошово-кредитного регулювання економіки. Так, не всі країни ЄС застосовували норми обов'язкового резервування для комерційних банків, а деякі з тих, хто використовував їх, не нараховували відсоткову винагороду. Розрізнялися механізми рефінансування кредитних інститутів з боку центральних банків.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

РЕГІОНАЛЬНІ ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ
Європейська валютна система
Європейська валютна система
Стан світових валютних систем і проблеми економічної стійкості
Європейська фінансова інтеграція та роль євро у світовій валютній системі
Від Європейської валютної системи до Економічного і валютного союзу. Сучасні проблеми зони євро
ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ, ЇЇ КРИЗИ. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ І ВАЛЮТНИЙ СОЮЗ
Міжнародна валютна система, ринок акцій, облігацій та похідних фінансових інструментів
Криза Бреттон-Вудської валютної системи
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук