Навігація
Головна
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИЕкономічна політика при фіксованому валютному курсіВалютний курс і його роль в економіціВалютний курс і фактори, що впливають на його формуванняВплив валютного курсу на економіку країниВплив валютного курсу на економікуВплив валютного курсу на економікуДинаміка валютного курсуДинаміка валютного курсуЄдиний курс валюти і множинність валютних курсів
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Валютний курс і його роль в економіці

Міжнародні економічні операції пов'язані з обміном національних валют на валюти інших країн. Цей обмін відбувається за певним співвідношенню, з урахуванням валютного курсу. Дана вартісна категорія має особливий характер з огляду на те, що валютний курс відображає взаємодію сфер національної та світової економіки. Якщо основні характеристики кожної валюти складаються в рамках національної економіки, то їх кількісне порівняння відбувається в ході міжнародних економічних операцій.

При здійсненні міжнародних економічних зв'язків має місце порівняння двох видів цін - внутрішніх і світових. Якщо перші утворюються на основі різної національної вартості товарів, то другі - на базі інтернаціональної вартості. Товари окремих країн, потрапляючи у зовнішньоекономічний оборот, як би "скидають" з себе національні ціни і продаються в більшості випадків за цінами світового ринку. На відміну від національних ринків, де гроші служать безпосереднім соизмерителями товарних вартостей, в ході міжнародного обміну співвідношення цін, що складаються в різних країнах, виступає як співвідношення національних грошових одиниць. Таким чином, валютний курс служить в непрямій формі соизмерителями національної вартості товарів через порівняння національних грошових одиниць, їх відносної купівельної спроможності.

З розширенням і поглибленням процесів інтернаціоналізації економіки порівняння національних вартостей відбувається у все більш широких масштабах. У валютному курсі знаходять вираження такі економічні категорії, як ціна, продуктивність праці, заробітна плата, витрати виробництва, темпи економічного зростання. Підвищення ролі валютного курсу, викликане перш за все зростанням взаємозалежності економіки окремих країн, в той же час пов'язано і зі зміною характеру самого грошового обігу.

Валютний курс, так само як і ціна будь-якого звичайного товару, має свою вартісну основу і коливається навколо неї в залежності від попиту та пропозиції. Вартісний основою валютного курсу є паритет купівельної спроможності (ПКС), т. Е. Співвідношення валют з їхньої купівельної спроможності. Подібно до того, як ціна товару прагне до його номінальної вартості, але не збігається з нею, валютний курс постійно відхиляється від своєї вартісної основи.

В умовах золотого стандарту такою основою валютного курсу є валютний, або монетний паритет. Монетний паритет - це відношення вагового вмісту золота в грошовій одиниці однієї країни до вагового змісту його в грошовій одиниці іншої країни. Оскільки при золотому обігу номінальна і реальна вартість грошової одиниці завжди збігаються, валютний паритет носить стійкий, стабільний характер. Валютний курс коливається навколо стабільного паритету в залежності від попиту та пропозиції, м. Тобто в залежності від стану платіжного балансу, який безпосередньо визначає попит і пропозиція на валюту. Однак ці коливання досить незначні зважаючи вільної оборотності цих грошей в золото і в інші, теж оборотні в золото, валюти, а також завдяки вільній пересиланні золота через кордони держав.

В умовах золотого обігу кожен учасник міжнародного обігу мав можливість вибору засобів платежу. Зазвичай для погашення своїх боргових зобов'язань перед іноземним партнером він використовував іноземну валюту. Однак в умовах пасивного платіжного балансу, коли курс іноземної валюти підвищувався, він мав можливість здійснити платіж за кордон безпосередньо золотом. Для цього достатньо було розміняти національні банкноти на золото за встановленим курсом і переслати його за кордон. Витрати по пересилці (перевезенні) золота (включаючи фрахт, страховку, втрату відсотків на капітал і т. Д.) Складали не більше 1% вартості пересилається золота, а тому й курс іноземної валюти не міг піднятися вище паритету на 1%, а національний - нижче 1%. При досягненні курсом вказаного рівня починався вивіз золота з країни і попит на іноземну валюту знижувався.

Таким чином, в умовах золотого обігу коливання валютного курсу навколо паритету були дуже незначні, мали певні межі, і валютний курс так само, як і валютний паритет, був стійким.

Зі скасуванням золота як основи грошового мікропорядка ця об'єктивна база валютних курсів зникла. Проблема порівняння взаємної цінності валют надзвичайно ускладнилася і пошуки найбільш підходящих для цього критеріїв увійшли до числа постійних і важко вирішуваних завдань міжнародної валютної політики.

Котирування - визначення курсу національної грошової одиниці в іноземній валюті на певну дату або період - підрозділяється на пряму і непряму.

Пряме котирування означає, що певна постійна сума іноземної валюти використовується для вираження змінюється величини відповідної суми національної валюти. Більшість країн при встановленні валютного курсу застосовують пряме котирування.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

При непрямої котируванні за основу беруть одиницю національної валюти і порівнюють її з іноземною валютою. Дане котирування застосовується рідко.

Класифікація видів валютних курсів з урахуванням різних ознак представлена в табл. 3.

Таблиця 2. Класифікація видів обмінних валютних курсів

Ознака

Види валютного курсу

Учасники операції

Курс покупця Курс продавця

Використовуваний режим

Фіксований

Гнучкий

Змішаний

По обліку інфляції

Номінальний Реальний

Спосіб встановлення

Офіційний Ринковий

Вид валютних угод

Курс поточних угод Курс термінових угод

З урахуванням учасників угоди валютні курси різняться в залежності від того, чи відбувається купівля або продаж валюти. За курсом покупця банк купує іноземну валюту, а за курсом продавця - продає її. Різниця між курсами продавця і покупця використовується для покриття витрат банку і містить зазвичай банківський прибуток. Ця різниця, яка називається маржею, або спредом (англ. Spread), зазвичай становить десяті або соті частки відсотка, але може коливатися в залежності від конкретної ситуації, що складається на валютному ринку.

Зміна валютних курсів негативно відбивається на розвитку міжнародних економічних відносин. Для еквівалентного обміну валют потрібен валютний курс, що відображає співвідношення їх реальної купівельної спроможності. Коливання валютних курсів, їх різкі відхилення від купівельної спроможності підсилюють нестійкість міжнародних валютно-кредитних і економічних відносин, призводять до необгрунтованого перерозподілу національного доходу між країнами, тягнуть за собою переваги одних і втрати інших країн. Усунення даних недоліків з сприяють заходи з регулювання і стабілізації валютних курсів. У реальній практиці міжнародних валютних відносин в умовах бумажноденежного звернення застосовуються такі види валютних курсів:

- Фіксовані;

- Гнучкі;

- Змішані.

Фіксовані курси - система, що припускає наявність зареєстрованих паритетів, що лежать в основі валютних курсів, підтримуваних державними валютними органами. Виділяють:

- Реально фіксовані курси, що спираються на золотий паритет, що допускають відхилення ринкових котирувань від паритету в межах "золотих точок". Це можливо лише при наявності золотомонетного стандарту;

- Договірно-фіксовані курси, що спираються на узгоджений еталон (одну або декілька валют, або на умовно встановлену "офіційну" ціну золота, або на поєднання валют і золота), за яким реєструються паритет і погоджений розмір меж допустимих відхилень ринкових котирувань від паритетів.

Гнучкі курси - це система, при якій у валют відсутні офіційні паритети. Вони поділяються на такі види:

- "Плаваючі" курси, що змінюються в залежності від попиту та пропозиції на ринку (синонім - вільно коливні курси);

- Коливні курси, що змінюються в залежності від попиту та пропозиції на ринку, але коректовувані валютними інтервенціями центральних банків з метою згладжування тимчасових різких коливань.

До змішаним валютним курсам відносять:

- Курс "ковзної фіксації";

- Курс "валютного коридору";

- Курс "спільного", або "колективного, плавання" валют.

Залежно від урахування інфляції розрізняють номінальний і реальний валютні курси. Номінальний валютний курс визначає співвідношення однієї валюти по відношенню до іншої. Реальний валютний курс визначається як номінальний курс, скоригований на співвідношення цін усередині країни і цін інших країн (рівнів інфляції).

З урахуванням ролі уповноважених органів у встановленні валютного курсу розрізняють ринковий і офіційний (номінальний) валютні курси. Ринковий валютний курс встановлюється на внутрішньому валютному ринку основними його учасниками. Як правило, він встановлюється на основі операцій, проведених найбільшими учасниками (комерційними банками) на міжбанківському ринку.

Офіційний валютний курс котирується центральним банком на основі політики, що проводиться державою в галузі валютних курсів, з урахуванням операцій, що проводяться на міжбанківському валютному ринку. Він використовується для цілей зовнішніх розрахунків держави, митних платежів та ведення бухгалтерського обліку.

Залежно від видів валютних угод розрізняють курси поточні та строкові (спот і форвард). При укладенні поточних валютних угод обмін валюти здійснюється негайно по поточним валютним курсом.

Терміновий (форвардний) курс визначається за допомогою додавання премії до поточного курсу або віднімання знижки з нього. Валюта котирується з премією або дисконтом на валютному ринку залежно від очікуваних перспектив динаміки її курсу і від рівня міжнародних процентних ставок до неї і до інших валют. Якщо валюта котирується на певний строк зі знижкою, то її форвардний курс нижче поточного, і навпаки.

Крім обмінних валютних курсів, існують також різні розрахункові курси, що застосовуються при статистичних порівняннях і економічному аналізі. До них відноситься, наприклад, середній курс, що представляє собою середнє арифметичне курсів продавця і покупця. Такого курсу насправді не існує, проте його величина щодня повідомляється засобами масової інформації.

Крос-курси являють собою котирування двох іноземних курсів, жодна з яких не є національною валютою учасника угоди, що встановлює курс.

Зазвичай під крос-курсом розуміють також будь-який курс, виведений розрахунковим шляхом із курсів двох відповідних валют до третьої валюти. Наприклад, якщо російський банк хоче отримати курс німецької марки до французького франка, то він виходить з курсів обох валют до російського рубля і потім виводить крос-курс німецької марки до французького франка.

На практиці широке поширення одержали також індекси валютних курсів. Оскільки одночасно і різнонаправлено можуть змінюватися курси багатьох валют, то існує проблема визначення ступеня знецінення (або подорожчання) окремих грошових одиниць по відношенню до інших. Для вимірювання ступеня зміни валютних курсів обчислюються спеціальні індекси. Наприклад, індекси ефективних валютних курсів, що відображають динаміку курсу по відношенню до валют держав, що займають найбільш важливе місце у зовнішньоекономічних зв'язках даної країни. Причому залежно від складу валют і їх питомої ваги у зовнішньоекономічних угодах даної країни динаміка зазначених індексів може бути різною внаслідок неоднакових змін курсів даних валют на міжнародних валютних ринках.

Індекси валютних курсів, як правило, використовуються для оцінки впливу, що чиниться змінами курсів національної грошової одиниці на конкурентоспроможність товарів, а також на торговельний і платіжний баланси відповідної країни.

Багато хто з вживаних в даний час індексів ефективних курсів долара США розраховуються як у номінальному, так і в реальному виразі.

Рух валютних курсів відбувається неоднаково і залежить від ряду факторів, до їх числа відносяться:

- Темпи економічного зростання (приріст валового внутрішнього продукту, обсягів промислового виробництва);

- Темпи інфляції та інфляційні очікування;

- Стан платіжного балансу країни;

- Рівень процентних ставок і прибутковості цінних паперів;

- Ступінь використання валюти на світовому ринку. Істотний вплив на зміну курсу національної грошової одиниці надає економічний розвиток країни. Країни з стійким становищем мають сильну національну грошову одиницю, одне з основних призначень якої - обслуговувати процес виробництва шляхом здійснення розрахунків у зовнішній торгівлі. В даному випадку валюта буде стійкою (твердої), так як вона забезпечена вартістю товарів, вироблених для експорту.

Економічне зростання - це один з найважливіших факторів, що впливають на експорт та імпорт. Якщо ВНП країни зростає швидше, ніж ВНП її основних торговельних партнерів, то обсяг імпорту, швидше за все, буде рости швидше, ніж обсяг експорту. Це призведе до виникнення торговельного дефіциту, і валютний курс країни знизиться. Можливий варіант, коли більш швидке зростання економіки приверне більшу кількість капіталу, що компенсує негативні торгові ефекти.

Інфляція активно впливає на валютний курс. Чим вище темпи інфляції в країні в порівнянні з іншими державами, тим нижче курс її валюти, якщо цьому не протидіють інші фактори. Інфляційне знецінення грошей в країні викликає зниження їх купівельної спроможності і тенденцію до зниження їх валютного курсу по відношенню до валют країн, де темпи інфляції нижче. Дана тенденція зазвичай простежується в середньо- і довгостроковому плані. Вирівнювання валютного курсу, приведення його у відповідність з паритетом купівельної спроможності відбуваються протягом ряду років.

Залежність валютного курсу від темпу інфляції особливо велика у країн з великим об'ємом міжнародного обміну товарами, послугами та капіталами.

Платіжний баланс безпосередньо впливає на величину валютного курсу. Активний платіжний баланс сприяє підвищенню курсу національної валюти, оскільки збільшується попит на неї з боку іноземних боржників. Пасивний платіжний баланс породжує тенденцію до зниження курсу національної валюти, так як боржники змінюють її на іноземну валюту для погашення своїх зовнішніх зобов'язань.

Вплив платіжного балансу на валютний курс визначаються ступенем відкритості економіки країни. Так, чим вище частка експорту у ВНП (чим вища відкритість економіки), тим вище еластичність валютного курсу по відношенню до зміни платіжного балансу. Нестабільність платіжного балансу призводить до стрибкоподібної зміни попиту на відповідні валюти та їх пропозиції.

Крім того, на валютний курс впливає економічна політика держави в галузі регулювання складових частин платіжного балансу: поточного рахунку та рахунку руху капіталів. При збільшенні позитивного сальдо торгового балансу зростає попит на валюту даної країни, що сприяє підвищенню її курсу, а при появі негативного сальдо відбувається зворотний процес. Зміна сальдо балансу руху капіталів надає певний вплив на курс національної валюти. Однак існує й негативний вплив надмірного припливу короткострокового капіталу в країну на курс її валюти, оскільки це може збільшити надлишкову грошову масу, що, у свою чергу, може призвести до збільшення цін і знецінення валюти.

Підвищення процентних ставок по депозитах і (або) прибутковості цінних паперів в будь-якій валюті викличе зростання попиту на цю валюту і призведе до її подорожчання. Щодо більш високі процентні ставки і дохідність цінних паперів в даній країні (за відсутності обмежень на рух капіталу), по-перше, приведуть до припливу в цю країну іноземного капіталу і, відповідно, -к збільшенню пропозиції іноземної валюти, її здешевленню і подорожчання національної валюти . По-друге, що приносять більш високий дохід депозити і цінні папери в національній валюті будуть сприяти переливу національних грошових коштів з валютного ринку, зменшенню попиту на іноземну валюту, зниження курсу іноземної і підвищенню курсу національної валюти.

Якщо інвестори прагнуть одержати побільше іноземних боргових зобов'язань - облігацій, акцій, банківських депозитів або готівки, то вони тим самим збільшують ціну на іноземну валюту. На противагу цьому, платежі інших країн певної держави сприяють посиленню курсу його національної валюти. Виникає друге фактор курсоутворення - рух капіталу.

Цей фактор тісно пов'язаний зі спекуляцією валютою. Якби мова йшла тільки про експорт товарів або платежах по поточних операціях, то курс іноземної валюти, можливо, коливався б досить незначно. Однак коли курс валюти значно знижується, то виникають побоювання, що він зменшиться ще більше. Тому скорочення попиту на дану валюту в результаті короткострокових спекулятивних рухів капіталу сприяє ще більшого зниження її курсу.

Таким чином, невеликі коливання валютного курсу часто мимовільно збільшуються внаслідок руху "гарячих грошей", які переміщаються з однієї країни в іншу при появі будь-якої інформації про насуваються проблеми, зміні політичного спрямування або при коливанні валютного курсу. Коли подібне "втеча капіталу" починається у великих масштабах і в якому-небудь одному напрямку, це може призвести до різких змін валютних курсів і навіть до фінансової кризи.

Ступінь довіри до національної валюти на національному та світовому ринках вважається психологічним фактором, що впливає на валютний курс.

На валютний курс впливає ступінь використання валюти на світових ринках. Зокрема, переважне використання долара США в міжнародних розрахунках і на міжнародному ринку капіталів викликає постійний попит на нього і підтримує його курс навіть в умовах зниження його купівельної спроможності або пасивного сальдо платіжного балансу США.

Важливе економічне значення валютного курсу зумовлює необхідність його державного регулювання.

Основні методи регулювання валютного курсу:

- Валютна інтервенція (купівля-продаж іноземної валюти);

- Операції центрального банку на відкритому ринку (купівля-продаж цінних паперів);

- Зміна центральним банком рівня процентних ставок і (або) норм обов'язкових резервів.

Таким чином, валютний курс - складна економічна категорія. Він, з одного боку, виражає існуючі виробничі відносини між товаровиробниками і світовим ринком, а з іншого - надає на формування цих відносин безпосередній вплив. Тому в умовах інтернаціоналізації економіки розвиток валютних відносин, проблеми формування валютного курсу набувають все більшого значення.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ
Економічна політика при фіксованому валютному курсі
Валютний курс і його роль в економіці
Валютний курс і фактори, що впливають на його формування
Вплив валютного курсу на економіку країни
Вплив валютного курсу на економіку
Вплив валютного курсу на економіку
Динаміка валютного курсу
Динаміка валютного курсу
Єдиний курс валюти і множинність валютних курсів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук