Навігація
Головна

Необхідність і сутність кредитуНеобхідність і сутність кредитуКредит: необхідність, сутність і основні форми
Необхідність і сутність кредитуНеобхідність і роль кредиту в економіці
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розділ II. Кредит

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Необхідність і сутність кредиту

Необхідність кредиту

Кредитування формує необхідний механізм перерозподілу коштів між галузями економіки та суб'єктами господарювання.

Значення кредиту характеризується результатами його застосування для економіки, держави і населення, а також особливостями методів, за допомогою яких ці результати досягаються. Результати застосування кредиту важливі і різноманітні. Кредит, використовуваний для поворотного надання коштів, впливає на процеси виробництва, реалізації та споживання продукції і на сферу грошового обороту.

Кредитори, що мають вільні ресурси, тільки завдяки їх передачі позичальнику мають можливість отримати додаткові грошові кошти. Кредит, що надається в грошовій формі, формує нові платіжні засоби.

Кредит з'являється при виконанні грошима функції засобу платежу при продажу товарів не за готівку, а з відстрочкою платежу. Це обумовлено не бідністю покупця, а особливостями процесу виробництва. Отже, кредитні відносини виникають не у сфері виробництва, а у сфері обміну, де власники товарів протистоять один одному як власники, юридично самостійні особи, готові вступити в економічні відносини. Товарообмін як переміщення товару з рук в руки, обмін послугами є тим грунтом, де можуть виникнути відносини з приводу кредиту. Рух вартості сприяє руху кредиту.

Економічною основою, на якій розвиваються кредитні відносини, виступає кругообіг і оборот коштів (капіталу). Процес руху капіталу створює об'єктивну необхідність появи кредиту.

Засоби і предмети праці у вартісному вираженні на підприємствах в кожен даний момент можуть перебувати в різних формах: грошовій, продуктивній і товарній. При цьому їх призначення неоднаково.

На першій стадії кругообігу капіталу грошова форма перетворюється на продуктивну: за рахунок грошових коштів купуються засоби виробництва. У процесі виробництва (на другій стадії) створюється готовий продукт (товар), продуктивна форма переходить у товарну. При цьому до вартості засобів виробництва тут приєднується новостворена вартість. На третій стадії реалізується готова продукція. Товарна форма переходить у свою початкову грошову форму, як правило, з деяким кількісним приростом у вигляді чистого доходу. Рух коштів не припиняється у зв'язку з переходом з однієї форми в іншу.

Рух коштів - не тільки їх кругообіг, але й оборот. Грошові кошти, отримані після реалізації продукції, знову витрачаються: купуються нові засоби виробництва, виплачується заробітна плата; кругообіг знову і знову повторюється, відбувається постійне кругообертання коштів.

Послідовне перетворення з однієї форми в іншу, а також постійне кругообертання капіталу, кругообіг і оборот не завжди однакові; в кожному конкретному випадку вони відображають особливості виробництва та обігу продукції. Індивідуальні кругообіг і оборот висловлюють специфіку виробничої та сбитоснабженческой діяльності того чи іншого підприємства. Індивідуальний кругообіг тісно взаємопов'язаний з іншими кругооборотами і виступає як частина єдиного господарського обороту.

Постійне обертання капіталу відрізняється безперервністю і нестійкістю. У процесі такого руху виникають коливання потреби в ресурсах, джерелах покриття, т. Е. Виникають припливи і відливи грошових коштів. Кругообіг різних частин капіталу - основного і оборотного - відбувається по-різному.

При русі основного капіталу його вартість вивільняється і накопичується в амортизаційному фонді. Тільки при досягненні певного розміру він може використовуватися для придбання досконаліших засобів і знарядь праці. В результаті у одних підприємств утворюються тимчасові надлишки, а в інших у той же самий час виникає додаткова потреба у великих одноразових витратах на відтворення основних фондів. Крім того, наявні засоби не завжди достатні для задоволення потреб підприємств.

Рух оборотного капіталу має більш різноманітні коливання, що виникають з причин сезонності виробництва, неспівпадання часу виробництва та обігу продукції, ціннісних факторів, неспівпадання часі відвантаження товару і отримання виручки за нього та ін.

Нерівномірність кругообігу основного і оборотного капіталів в процесі виробництва, т. Е. В різний час виробництва та обігу, в результаті якого виникає протиріччя між наявністю вивільнених коштів у одних підприємств і потребою в додаткових ресурсах на певний час - у інших, дозволяється за допомогою кредитних відносин .

Суспільство зацікавлене у використанні вивільнених тимчасово вільних ресурсів і безперервному розширенні відтворення.

Таким чином, об'єктивна необхідність кредиту обумовлена особливостями кругообігу капіталу, якими є:

- Постійне утворення тимчасово вільних грошових коштів і виникнення тимчасових додаткових потреб в них;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Різна тривалість обороту коштів в окремих суб'єктах господарювання;

- Тісна взаємодія готівкового та безготівкового обігу коштів;

- Відокремлення капіталу в рамках економічних суб'єктів.

Необхідність кредиту обумовлена також комерційною організацією управління підприємствами в умовах ринку, коли на кожному підприємстві в процесі безперервного кругообігу індивідуального капіталу виникає потреба в додаткових сумах або, навпаки, тимчасово вивільняються грошові ресурси. За допомогою кредитного механізму ці коливання гнучко регулюються і підприємства отримують кошти, потрібні їм для нормальної роботи.

Велика роль кредиту в організації оборотного капіталу підприємств, що мають сезонні умови постачання, виробництва або реалізації. Кредит їм потрібно для формування тимчасових запасів. Але і підприємствам, не пов'язаним з сезонними умовами роботи, також необхідні позики. У будь-якого підприємства оборотні фонди і фонди обігу то зменшуються, то збільшуються, при цьому міняються пропорції між капіталом, що знаходиться в товарній, продуктивній і грошовій формах. Дана обставина пояснюється тим, що величина виробничих запасів постійно коливається залежно від термінів надходження сировини і матеріалів. Величина залишків готових виробів і необхідних підприємству коштів також залежить від умов поставки, термінів отримання платежів від покупців і оплати рахунків постачальників, термінів виплати заробітної плати і т. Д. Тому, незважаючи на рівномірний процес виробництва, у підприємств несезонних галузей економіки в процесі кругообігу коштів постійно утворюються короткочасні відхилення від встановлених середніх величин. Об'єктивний процес приливів і відливів коштів у окремих підприємств вимагає певної гнучкості всієї системи організації капіталу.

Кредит необхідний і для інвестицій з метою відтворення основних фондів. У зв'язку з цим кредит забезпечує здійснення капітальних вкладень ще до того, як господарюючий суб'єкт накопичить прибуток і амортизаційні відрахування для інвестицій. Поєднання власного капіталу з позиковим дозволяє оперативно реагувати на технологічний прогрес, швидко здійснювати витрати на впровадження новітніх наукових досягнень.

Говорячи про значення кредиту в розвитку економічних зв'язків між галузями і регіонами, в підвищенні ефективності виробництва, необхідно показати його роль у створенні та використанні доходів і прибутку. Справа в тому, що кредит обслуговує виробництво, розподіл та використання доходів. Кредит і кредитна система, обслуговуючи кругообіг коштів, беруть участь у розподілі валового продукту. Без функціонування кредиту неможливий був би перерозподільчий процес.

Об'єктивна необхідність і можливість кредиту перетворюються на реальність за наявності двох умов:

1) учасники кредитних відносин повинні виступати юридичними самостійними суб'єктами та матеріально гарантувати виконання зобов'язань;

2) інтереси цих учасників повинні збігатися.

Для укладення кредитної угоди потрібно, щоб її учасники взаємно виявили цікавість до кредиту, котрий володіє певними якостями. Ці інтереси не є щось суб'єктивне, регульоване в кінцевому підсумку волею учасників виробничих відносин. Всякий інтерес, який породжує дію, обумовлений насамперед об'єктивними процесами, конкретною ситуацією, що робить неминучою виникає взаємну зацікавленість.

Таким чином, кредит з'являється історично услід за грошима в результаті об'єктивної тимчасової потреби виробництва та обігу в додаткових коштах у формі позички на умовах повернення і винагороди. Розширення товарообміну як переміщення вартості товару дає спочатку серйозний поштовх виникненню кредитних відносин, а потім в умовах капіталістичного виробництва - широкі можливості для їх розширення.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Необхідність і сутність кредиту
Необхідність і сутність кредиту
Кредит: необхідність, сутність і основні форми
Необхідність і сутність кредиту
Необхідність і роль кредиту в економіці
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук