Навігація
Головна
Лізингові платежіДОГОВОРИ ЛІЗИНГУ ТА ФАКТОРИНГУ В МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ОБОРОТІЛІЗИНГ ЯК СПОСІБ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В...Економічні основи лізингуЛізингПравові та організаційно-економічні особливості фінансової оренди...Правові та організаційно-економічні особливості фінансової оренди...Сутність лізингуДОГОВІР МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУЛізингова угода і її правові основи
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Прямий лізинг

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У цьому випадку орендар укладає з лізинговою фірмою угоду про покупку необхідного устаткування й подальшої здачі йому в оренду. Часто угоду про оренду може бути укладена безпосередньо з фірмою-виробником (т. Е. Безпосередньо). Найбільшими виробниками, які надають свою продукцію на умовах лізингу, є такі відомі фірми, як "IBM", "Xerox", а також багато авіаційні, суднобудівні і автомобільні компанії. Наприклад, лідери світового автомобільного ринку - концерни "Daimler" і "BMW" складаються засновниками ряду провідних лізингових компаній, через які здійснюють збут своєї продукції в багатьох країнах світу.

Сублизинг - особливий вид відносин, що виникають у зв'язку з переуступкою прав користування предметом лізингу третій особі, що оформляється договором сублізингу.

При сублизинге особа, яка здійснює сублізинг, приймає предмет лізингу у лізингодавця за договором лізингу і передає його в тимчасове користування лізингоодержувачу за договором сублізингу. Згідно Закону про лізинг переуступка лізингоодержувачем третій особі своїх зобов'язань по виплаті лізингових платежів третій особі не допускається.

При передачі предмета лізингу в сублізинг обов'язковим має бути письмова згода лізингодавця.

Міжнародний сублізинг в Російській Федерації, що є різновидом міжнародного лізингу, також регулюється Законом про лізинг. Відмінною особливістю міжнародного сублізингу є переміщення предмета лізингу через митний кордон Російської Федерації лише на термін дії договору сублізингу.

При сублизинге основний орендодавець отримує переважне право на отримання орендних платежів. У договорі зазвичай обумовлюється, що у випадку банкрутства третьої ланки орендна плата надходить основному орендодавцю.

Лізинг з додатковим залученням коштів - найбільш складний вид лізингу, так як він пов'язаний з багатоканальним фінансуванням і використовується, як правило, для реалізації дорогих проектів.

Відмінні особливості даного виду лізингу:

- Лізингодавець, купуючи устаткування, виплачує своїх коштів не всю його суму, а тільки частину. Решту суми він бере в у однієї або кількох кредиторів. При цьому лізингова компанія продовжує користуватися всіма податковими пільгами, які розраховуються з повної вартості майна.

- Лізингодавець бере позику на певних умовах, які не дуже характерні для вітчизняних фінансово-кредитних відносин. Кредит береться без права звернення позову на активи лізингодавця. Тому, як правило, лізингодавець оформляє на користь кредиторів заставу на майно до погашення позики і нижчий права отримання частини лізингових платежів в рахунок погашення позики. Основний ризик по угоді несуть кредитори - банки, страхові компанії, інвестиційні фонди або інші фінансові установи, а забезпеченням повернення позички є лише лізингові платежі і що здається в лізинг майно. На Заході більше 85% всіх великих лізингових угод побудовано на основі пайової лізингу.

"Мокрий" і "чистий" лізинг - це лізинг з урахуванням обсягу обслуговування переданого майна.

"Мокрий лізинг" передбачає обов'язкове технічне обслуговування устаткування, його ремонт, страхування та інші операції, за які несе відповідальність лізингодавець. Крім цих послуг, за бажанням лізингоодержувача лізингодавець може взяти на себе обов'язки з підготовки кваліфікованого персоналу, маркетингу, поставці сировини та ін. Якщо технічне обслуговування обладнання, його ремонт, страхування і т. П. Здійснюються за рахунок коштів лізингодавця, то говорять про "лізинг , включає додаткові зобов'язання ". Предметом такого виду лізингу, як правило, буває складне спеціалізоване устаткування. Він зазвичай використовується або виготовлювачами цього обладнання, або оптовими організаціями; фінансові установи та банки рідко звертаються до цього виду лізингу, оскільки в їх розпорядженні відсутня необхідна технічна база.

У зв'язку з тим, що в Росії поки що не склався ринок лізингових послуг і практично немає лізингових компаній, які могли б забезпечити якісне технічне обслуговування об'єктів лізингу, найбільш поширеним видом лізингу є "чистий".

"Чистий лізинг" - це відносини, при яких все обслуговування майна бере на себе лізингоодержувач. Тому в даному випадку витрати на обслуговування устаткування не включаються в лізингові платежі. У відносинах "чистого лізингу" беруть участь банки, страхові компанії та інші фінансові організації, що займаються лізинговими бізнесом.

Чітке визначення лізингової операції має важливе практичне значення, так як при недотриманні встановлених законом правил її оформлення вона не може бути визнана лізинговою угодою, що загрожує для учасників операції поруч несприятливих фінансових наслідків.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Основу лізингової угоди складають:

- Об'єкт угоди;

- Суб'єкти угоди (сторони лізингового договору);

- Термін лізингового договору (період віза);

- Лізингові платежі;

- Послуги, що надаються за лізингом.

Об'єктом лізингової угоди може бути будь-який вид матеріальних цінностей, якщо він не знищується у виробничому циклі. За природою орендованого об'єкта розрізняють лізинг рухомого і нерухомого майна.

Суб'єктами лізингової угоди є сторони, що мають безпосереднє відношення до об'єкта угоди. При цьому їх можна підрозділити на прямих учасників і непрямих.

До прямих учасників лізингової угоди належать:

- Лізингові фірми чи компанії (лізингодавці, або орендодавці);

- Виробничі (промислові та сільськогосподарські), торгові і транспортні підприємства та населення (лизингополучатели, чи орендарі);

- Постачальники об'єктів угоди - виробничі (промислові) і торгові компанії.

Непрямими учасниками лізингової угоди є:

- Комерційні та інвестиційні банки, що кредитують лізингодавця і виступають гарантами угод;

- Страхові компанії;

- Брокерські та інші посередницькі фірми.

Лізинговими називають фірми, що здійснюють орендні відносини незалежно від виду оренди (короткостроковій, середньостроковій або довгостроковій). За характером своєї діяльності вони поділяються на вузькоспеціалізовані й універсальні.

Вузькоспеціалізовані компанії зазвичай мають справу з одним видом товару (легкові автомобілі, контейнери) чи з товарами однієї групи стандартних видів (будівельне обладнання, обладнання для текстильних підприємств). Зазвичай ці фірми мають власним парком машин або запасом устаткування і надають їх споживачеві (орендарю) на першу вимогу клієнта. Лізингові компанії зазвичай самі здійснюють технічне обслуговування і стежать за підтриманням устаткування в нормальному експлуатаційному стані.

Універсальні лізингові фірми передають в оренду найрізноманітніші види машин і устаткування. Вони надають орендарю право вибору постачальника, необхідного йому устаткування, розміщення замовлення і приймання об'єкта угоди.

Технічне обслуговування та ремонт предмета оренди здійснює або постачальник, або сам лізингоодержувач. Лізингодавець, таким чином, виконує фактично функцію установи, організуючого фінансування угоди.

Лізингові фірми в рідкісних випадках є незалежними, т. Е. Не мають родинних зв'язків з іншими компаніями.

Під періодом лізингу розуміється термін дії лізингового договору. Оскільки лізинг є особливою формою довгострокової оренди, висока вартість і тривалий термін служби об'єктів угоди визначають тимчасові рамки періоду лізу.

При визначенні терміну лізингового договору лізингодавець і лізингоодержувач враховують наступне:

- Термін служби устаткування, обумовлений його техніко-економічними даними;

- Термін лізингового контракту, який не може перевищувати строку можливої експлуатації обладнання з урахуванням умов експлуатації об'єкта орендарем;

- Термін договору, який може обмежуватися законодавчо. Наприклад, в Австрії встановлено нижню межу на рівні 40%, а верхній - 90% терміну, прийнятого для нарахування амортизації;

- Період амортизації обладнання, який, як правило, встановлюється урядовими органами. При фінансовому лізингу термін договору зазвичай збігається з періодом амортизації;

- Цикл появи більш продуктивного чи дешевого аналога угоди. Враховувати цей фактор особливо важливо в галузях, що здійснюють оновлення продукції, що випускається в короткі терміни;

- Динаміка інфляційних процесів. Для лізингодавця невигідно укладати договір при швидкозростаючою інфляції на тривалий термін з фіксованими орендними платежами, і, навпаки, при тенденції цін до зниження лізингодавець прагне до встановлення більш тривалого терміну угоди;

- Кон'юнктура ринку позичкових капіталів і тенденції його розвитку. Оскільки лізингові компанії широко користуються кредитом, рівень процентних ставок за довгостроковими кредитами, що є основою лізингового відсотка, надає безпосередній вплив на тривалість лізингової угоди.

У проекті лізингових операцій найбільш складним моментом є визначення суми лізингових (орендних) платежів, належних лізингодавцю.

При короткостроковій і середньостроковій оренді сума орендних виплат значною мірою визначається кон'юнктурою ринку орендованих товарів.

При довгостроковій оренді (лізингу) основою розрахунку лізингових платежів є методично обгрунтовані розрахунки, що пов'язано зі значною вартістю об'єкта угоди і тривалим терміном лізингового контракту. Багато економістів у зв'язку з цим відзначають, що, незважаючи на наявні подібності між лізингом і кредитуванням, розробка умов лізингу та його документальне оформлення є більш складним.

До складу будь-якого лізингового платежу входять наступні елементи:

1) амортизація;

2) плата за ресурси, залучені лізингодавцем для здійснення угоди;

3) лізингова маржа, що включає дохід лізингодавця за надані послуги (1-3%);

4) ризикова премія, величина якої залежить від рівня ризиків, які несе лізингодавець.

Приклад.

Розрахунок лізингових платежів за договором оперативного лізингу.

Умови договору:

- Вартість майна - предмета договору - 80,0 млн руб .;

- Термін договору - 2 роки;

- Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення - 10% річних;

- Процентна ставка по кредиту, використаного лізингодавцем на придбання майна, - 20% річних;

- Величина використаних кредитних ресурсів - 80,0 млн руб .;

- Комісійна винагорода лізингодавцю - 10% річних від середньорічної вартості майна;

- Додаткові послуги лізингодавця, передбачені договором лізингу, всього 6,0 млн руб., В тому числі: надання консалтингових послуг з використання (експлуатації) майна - 2,0 млн руб .; витрати на відрядження - 2,0 млн руб .; навчання персоналу - 2,0 млн руб .;

Ставка податку на додану вартість - 18%. Лізингові платежі здійснюються рівними частками щоквартально, 1-го числа 1-го місяця кожного кварталу. 1. Розрахунок середньорічної вартості майна (табл. 3).

Таблиця 3. Визначення середньорічної вартості майна

Період

Вартість майна на початок року, млн руб.

Сума амортизаційних відрахувань, млн руб.

Вартість майна на кінець року, млн руб.

Середньорічна вартість майна, млн руб.

1-й рік

80,0

8,0

72,0

76,0

2-й рік

76,0

8,0

68,0

72,0

2. Розрахунок загальної суми лізингових платежів.

Перший рік:

Амортизаційні відрахування (АТ) - 8,0 млн руб. (80 o 10:: 100).

Платежі за кредит (ПК) - 15200000 руб. (76 o 20: 100). Комісійна винагорода (КВ) - 7600000 руб. (76 o 10:: 100).

Додаткові послуги (ДУ) - 3,0 млн руб. (6: 2). Разом платежі - 33800000 руб. (8,0 + 15,2 + 7,6 + 3,0). Податок на додану вартість (ПДВ) - 5,1 (33,8 o 18: 100). Лізингові платежі (ЛП1) - 39900000 руб. (33,8 + 6,1). Другий рік:

АТ = 8 млн руб. (80 o 10: 100). ПК = 14400000 руб. (72 o 20: 100). КВ = 7200000 руб. (72 o 10: 100). ДУ = 3,0 млн руб. (6: 2).

Разом платежі = 32700000 руб. (8 + 14,4 + 7,2 + 3,0).

ПДВ = 5900000 руб. (32,7 o 18: 100). ЛП2 = 38600000 руб. (32,7 + 5,9).

Загальна сума лізингових платежів за весь термін договору лізингу:

ЛП1 + ЛП2 = 39,9 + 38,6 = 78,5.

3. Розмір лізингових внесків щоквартально:

78,5: 2: 4 = 9812500 руб.

Світовий досвід свідчить, що лізинг є важливим інструментом залучення інвестицій навіть в період економічної кризи. Аналіз показав, що і в Росії лізинг в умовах складної економічної ситуації після кризи серпня 1998 зумів зберегти зростання обсягів лізингових операцій як в рублевому (без урахування інфляційної складової), так і в доларовому вираженні.

В останні роки з розвитку лізингу Росія перебуває в третій десятці з 50 країн: на її частку припадає менше 0,28% загального обсягу лізингових операцій, в той час як частка Німеччини становить 5%, Японії - 15-18%, США - близько 47 %. Якщо в розвинених країнах частка лізингу досягає 50% інвестицій в основні фонди, то в Росії цей показник в 2006 р склав всього 4,8%.

При аналізі ринку лізингових послуг можна не відзначити вплив макроекономічного середовища на посилення основних позитивних тенденцій у цій сфері фінансово-економічних відносин.

До найважливіших чинників, який впливає на позитивну динаміку розвитку лізингу, слід передусім віднести зменшення ставки рефінансування, так як в цьому випадку має місце і зниження ставок за кредитами, використовуваним лізинговими компаніями.

В умовах поліпшення макроекономічних показників тенденція посилення конкуренції на ринку лізингових послуг позитивно відбивається на доступності та привабливості лізингу для клієнтів, обумовлює зниження його ціни, готовність лізингодавців йти назустріч клієнтам.

Конкуренція на ринку фінансових послуг - змагальність між фінансовими організаціями, при якій їх самостійні дії ефективно обмежують можливість кожній з них однобічно впливати на загальні умови надання фінансових послуг на ринку.

У зв'язку з цим на ринку лізингових послуг залишається постійною тенденція залучення більш дешевого фінансування для реалізації лізингових схем.

З посиленням конкуренції на ринку фінансових послуг пов'язана спостерігається тенденція збільшення числа лізингових компаній, створених при банках працюють на регіональних ринках.

Важливою позитивною тенденцією є встановлення багатьма лізинговими фірмами більш тісних, стабільних відносин з постачальниками майна. Це дозволяє використовувати в лізингових взаєминах цінові переваги, яке забезпечують довгострокове партнерство (знижки, кредит).

Незважаючи на те, що зберігається ситуація утрудненого доступу до довгострокових і дешевих фінансових ресурсів, для нових компаній джерелами фінансування залишаються кошти засновників і кошти, залучені через засновників та афілійовані структури.

Однак незважаючи на поліпшення макроекономічної ситуації в Росії і деяке пожвавлення на російському ринку лізингових послуг, використання лізингових схем не відповідають сьогоднішнім потребам реального сектора економіки і продовжує залишатися вкрай недостатнім.

Така ситуація свідчить про що мають місце негативні наслідки в російській економіці, зокрема у високому рівні трансакційних витрат, а також про відсутність послідовної державної економічної політики щодо лізингу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Лізингові платежі
ДОГОВОРИ ЛІЗИНГУ ТА ФАКТОРИНГУ В МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ОБОРОТІ
ЛІЗИНГ ЯК СПОСІБ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОБЛАДНАННЯ
Економічні основи лізингу
Лізинг
Правові та організаційно-економічні особливості фінансової оренди (лізингу)
Правові та організаційно-економічні особливості фінансової оренди (лізингу)
Сутність лізингу
ДОГОВІР МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
Лізингова угода і її правові основи
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук