Навігація
Головна
Курсова роботаПРАВИЛА НАПИСАННЯ курсових і дипломних робіт З СОЦІОЛОГІЇПравила написання курсової та дипломної робітФорми проведення курсової валютної політикиКурсова вартість корпоративних цінних паперів і фактори, що її...Підвищення курсової вартості цінних паперів на фондовому ринкуАналітичні методи оцінки економічної прибутку підприємства,...
 
Головна arrow Документознавство arrow Як правильно написати реферат, курсову та дипломну роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Курсова робота

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Інший тип письмового завдання у вузі - курсова робота або курсовий проект. Поняття "курсовий проект" в деяких вузах є синонімом "курсової роботи", тоді як у ряді навчальних закладів у курсовому проекті необхідно скласти обгрунтований план вирішення якої-небудь проблеми або модель якого-небудь об'єкта (наприклад, організації або товариства).

Курсова робота може бути двох видів: теоретична робота і робота, що має практичний (прикладний) характер.

Теоретична курсова робота передбачає грамотне виклад чужих думок і висловлення своєї думки з цього приводу. Наприклад:літературі під державним управління розуміється один із видів державної діяльності, що є організуючою, юридично-владної і підзаконної, здійснюваної органами виконавчої влади та іншими державними органами та складається в практичному виконанні його суб'єктами норм законодавства шляхом реалізації своїх повноважень "1. В іншому визначенні державне управління - це "державна владна діяльність, заснована на правових нормах, здійснювана системно, безперервно і цілеспрямовано, обумовлена необхідністю систематизації тих чи інших правовідносин" 1. На основі аналізу наведених вище понять було розроблено авторське визначення державного управління, під яким розуміється практична реалізація органами виконавчої влади приписів законодавчих та підзаконних актів ".

Робота з написання теоретичної курсової роботи в цілому нагадує написання реферату, але має дві істотні відмінності. По-перше, як уже зазначалося, в теоретичній роботі автор ОБОВ'ЯЗКОВО повинен висловити свою думку з питань теми дослідження. Але в якості рекомендацій можна наводити думки інших вчених з досліджуваної теми. По-друге, теоретична курсова робота повинна мати більший обсяг порівняно з рефератом (30-5 сторінок).

У теоретичній курсовій роботі важливо привести різні позиції з даного питання. Краще, якщо в роботі буде піднята якась проблема, але при цьому важливо не тільки вказати на невирішені питання в досліджуваному явищі чи процесі, але і показати напрямки їх вирішення. Як варіант для написання курсової роботи може бути застосоване "звуження" теми курсової роботи до конкретного прикладу. У теоретичних курсових роботах також можуть бути проаналізовані методики прикладного (експериментального) дослідження з досліджуваної теми, але без проведення самого дослідження. За структурою теоретична курсова робота передбачає поділ тексту по главах і підрозділами.

Наведемо приклади змісту теоретичних курсових робіт.

Приклад 1. Тут наведено зміст теоретичної курсової роботи, побудованої за "проблемному" принципом. У курсовій безробіття сприймається як соціально-економічна проблема, також у роботі визначаються сучасні напрями вдосконалення системи регулювання безробіття

Тема курсової роботи: "Безробіття як соціально-економічне явище". Введення.

Глава 1. Сутність і види безробіття.

1.1. Поняття і сутність безробіття.

1.2. Види безробіття.

Глава 2. Способи регулювання безробіття.

2.1. Державні та недержавні способи регулювання безробіття.

2.2. Заходи сприяння працевлаштуванню громадян. Висновок.

Список літератури.

Приклад 2. У цій роботі на тему "Особливості антиутопії кінця XX століття" третій розділ присвячена характеристиці російських романів-антиутопій кінця XX століття, що є "звуженням" теми і дозволяє розглянути загальні особливості предмета дослідження на конкретних прикладах, виявити специфічні риси саме російських творів.

Тема курсової роботи: "Особливості антиутопії кінця XX століття".

Введення.

Глава 1. Характеристика жанру антиутопії.

1.1. Поняття і сутність антиутопії.

1.2. Відмінності антиутопії від утопії.

Глава 2. Художні особливості роману-антиутопії.

2.1. Час і простір у романі-антиутопії.

2.2. Класичні романи-антиутопії.

Глава 3. Характеристика російських романів-антиутопій кінця XX століття.

3.1. Філософська казка-антиутопія Фазіля Іскандера "Кролики і удави".

3.2. Володимир Войнович "Москва 2042".

3.3. Розповіді Людмили Петрушевської: "Нові робінзони" та "Гігієна".

3.4. Володимир Маканін "Сюр в Пролетарському районі". Висновок.

Список літератури.

Курсова робота з практичною частиною передбачає обов'язкове проведення самостійного дослідження або ґрунтовний аналіз існуючого явища або процесу з обов'язковою розробкою ВЛАСНИХ проектно-практичних рекомендацій щодо подолання проблеми, вдосконалення явища або процесу.

Прикладне дослідження може бути організовано по-різному залежно від предмета, за яким пишеться робота. Наприклад, в курсових роботах з психології, педагогіки, логопедії та корекційної педагогіки потрібне обов'язкове проведення констатуючого експерименту. Під ним розуміється експеримент, що встановлює наявність будь-якого факту, явища, проблеми.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Наведемо приклад змісту практичної курсової роботи з корекційної педагогіки.

Приклад 1.

Тема курсової роботи: "Формування розвитку розумових операцій у дітей дошкільного віку з інтелектуальною недостатністю легкого ступеня вираженості".

Введення.

Глава 1. Теоретичні особливості дослідження інтелектуальної недостатності дошкільнят.

1.1. Поняття і сутність інтелектуальної недостатності.

1.2. Особливості психологічного розвитку дошкільників з інтелектуальною недостатністю.

Глава 2. Аналіз літератури про розвиток розумових операцій у дітей дошкільного віку з інтелектуальною недостатністю.

2.1. Формування розумових операцій дошкільнят.

2.2. Вплив інтелектуальної недостатності на розвиток розумових операцій дітей дошкільного віку.

Глава 3. Експериментальне дослідження впливу інтелектуальної недостатності на розвиток розумових операцій у дітей дошкільного віку.

3.1. Методика, організація експериментального дослідження, характеристика контрольної та експериментальної груп

3.2. Результати експериментального дослідження.

3.3. Рекомендації з корекційної роботи з дошкільнятами з інтелектуальною недостатністю легкого ступеня вираженості з формування розумових операцій.

Висновок. Список літератури.

Свої особливості організація прикладного дослідження має в менеджменті та суміжних дисциплінах (управлінні персоналом, теорії організації, дослідженні систем управління та ін.).

У практичній частині курсових робіт за цими темами може бути проаналізована діяльність або система управління конкретного підприємства.

Приклад 2.

Тема: Управління персоналом в умовах економічної кризи на прикладі ТОВ "Веста". Введення.

Глава 1. Теоретичні аспекти процесу управління персоналом в кризових умовах.

1.1. Основні підходи до управління персоналом.

1.2. Основні проблеми управління персоналом в умовах економічної кризи.

Глава 2. Досвід управління персоналом в умовах кризи на прикладі мережі магазинів ТОВ "Веста".

2.1. Аналіз системи управління персоналом в мережі магазинів "Веста".

2.2. Способи підвищення ефективності управління персоналом в умовах економічної кризи на прикладі мережі магазинів "Веста".

Висновок. Список літератури.

У практичних курсових роботах з економіки підприємства також потрібно розгляд вихідних теоретичних положень на прикладі конкретного підприємства. У деяких випадках в якості бази для аналізу може послужити галузь народного господарства, економічна система країни в цілому, напрямок економічної політики держави.

Правило: теоретична частина роботи повинна бути нерозривно пов'язана з практичною частиною. Не можна, наприклад, досліджувати в практичній частині задоволеність персоналу роботою на підприємстві, не розкривши в теоретичній частині поняття і сутність задоволеності працею. Практика може підтверджувати або спростовувати теорію.

У курсових роботах після глав можна розмістити висновки до розділу, в яких має бути приведене узагальнення написаного матеріалу, сформульовані смислові переходи між главами.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Курсова робота
ПРАВИЛА НАПИСАННЯ курсових і дипломних робіт З СОЦІОЛОГІЇ
Правила написання курсової та дипломної робіт
Форми проведення курсової валютної політики
Курсова вартість корпоративних цінних паперів і фактори, що її визначають
Підвищення курсової вартості цінних паперів на фондовому ринку
Аналітичні методи оцінки економічної прибутку підприємства, прибутковості акцій і прогнозування їх курсової вартості
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук