Навігація
Головна
Що робити, якщо оформити список літератури треба по ГОСТуЯк правильно використовувати в роботі інтернет-джерелаЗ чого складається письмова робота?Методика роботи над правильністю та побіжністю читання
Студентський спортМіжнародний стандарт аудиту 580 "Письмові заяви"З чого складається письмова робота?В яких випадках роботодавець має право залучити працівників до...Коли працівник, який уклав трудовий договір, повинен приступити до...
 
Головна arrow Документознавство arrow Як правильно написати реферат, курсову та дипломну роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Як правильно оформити письмову роботу?

Правило - це як без чому.

Афоризм

Які стандарти оформлення застосовуються до письмової студентській роботі

Єдиних узаконених стандартів написання письмових робіт немає. Але практика виробила основні правила, які допоможуть якісно написати письмову роботу таким чином, щоб її було зручно і писати, і читати, і захищати. Нижче наведені усереднені вимоги до оформлення студентських робіт в тому випадку, якщо вуз не пред'являє своїх критеріїв до оформлення роботи.

Студентська робота повинна бути створена за допомогою комп'ютера, написана шрифтом Times New Roman, розмір шрифту - 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля на сторінці А4 повинні мати такі позначення: ліве - 3 см, праве - 1,5 см, верхнє і нижнє - по 2 см.

Зазначу, що різні виділення слів і словосполучень в тексті за допомогою напівжирного виділення, курсиву, підкреслення, більшістю викладачів не вітається. Виділення назв структурних елементів можливо тільки у вступі, списку літератури.

Важливим правилом є те, що глави в роботі повинні розташовуватися з нової сторінки, а параграфи виступати продовженням тексту глави через 1-3 відступу від попереднього параграфа. Між назвою глав або параграфа і текстом можна зробити 1-3 абзацний відступ.

У роботі обов'язкове нумерація сторінок. Нумерацію можна поставити посередині верхнього або нижнього колонтитула сторінки, у правому верхньому або нижньому куті.

На титульному аркуші роботи слід відобразити наступну інформацію: найменування вузу, кафедри, на яку здається дипломна робота, вид роботи, тему, наукове звання, посада, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника, прізвище, ім'я, по батькові, курс і групу студента, місто і рік написання. Іноді потрібно вказати факультет навчання, назва спеціальності. У кожному вузі прийняті свої шаблони оформлення титульних аркушів. Приклад схематичного розташування елементів титульного аркуша наведено у додатку.

У роботі рекомендується всі ілюстрації (схеми, графіки, фотографії та ін.) Називати малюнками. Малюнки надають тексту наочність, дозволяють проілюструвати складні моменти. Але надлишок малюнків веде до розмивання тексту. Кількість малюнків, наприклад, в дипломній роботі, якщо вона не має спеціальної графічної мети, не повинно перевищувати 15. Нумерація рисунків можлива в суцільному порядку або для кожної глави окремо. Якщо малюнків у роботі чимало, то краще нумерувати їх по порядку (наприклад, рис. 4), якщо малюнків багато, то краще позначати їх двома цифрами, де перша - номер глави, а друга - порядковий номер малюнка в главі (наприклад, рис 4.5 ). У тому і іншому випадках використовуються арабські цифри. Кожен малюнок повинен супроводжуватися короткою змістовної підписом, при необхідності роз'ясненнями умовних позначень. Підпис розташовується під малюнком в один рядок з його номером Після малюнків рекомендується зазначати джерело їх появи в роботі. Приклади оформлення наведено на рис. 4 і 5.

Фото соняшнику олійного

Рис 4. Фото соняшнику олійного

На малюнки обов'язкове посилання в тексті роботи. Наприклад. "Протягом 2008-2011 років в ТОВ" Райдуга "спостерігалося зростання чисельності персоналу (рос. 4.5), що свідчить про ефективність кадрової роботи на підприємстві". При цьому сам малюнок повинен розташовуватися в тексті вже після заслання на нього.

Динаміка зростання чисельності персоналу ТОВ

Рис 5. Динаміка зростання чисельності персоналу ТОВ "Райдуга" за 2008-2011 роки

Іншим важливим елементом для багатьох робіт є таблиці, які повинні мати відповідну суцільну або поглавной нумерацію (аналогічно малюнкам). Найменування "Таблиця" та її порядковий номер розташовуються в правому верхньому куті над таблицею, після неї по центру над таблицею пишуть її змістовний заголовок, нижче розташовується сам текст таблиці. При необхідності в заголовку таблиці наводяться одиниці вимірювання або розшифровка умовних позначень, крім загальноприйнятих. Після таблиці можна розташувати примітки до неї. Важливо відзначити, що сама таблиця повинна мати обов'язкову шапку, яка включає найменування показників. Нумерація таблиць також може бути наскрізною і по главах (наприклад, таблиця 3 або таблиця 3.2 і т. Д.), Але нумерація всіх елементів повинна бути однотипною. Після таблиці необхідно вказати джерело отримання інформації (табл. 2. і 3).

Таблиця 2. Зміна майнового стану підприємства

Зміна майнового стану підприємства

У тексті роботи повинна бути обов'язкове посилання на неї. Наприклад: "У відповідності з оцінкою стану слухового сприйняття у дітей з експериментальної і контрольної групи було встановлено, що у другій групі порушення зафіксовані у всіх її членів (табл. 3)". Розташовувати таблицю слід після заслання на неї.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Таблиця 3. Аналіз обстеження слухового сприйняття (кількість осіб і відсотки від групи)

Стан слухового сприйняття

Експериментальна група

Контрольна група

Порушено

3 (20%)

0 (0%)

Не порушено

12 (80%)

15 (100%)

Відповідну (наскрізну або поглавной) нумерацію повинні мати і формули в роботі. При цьому їх нумерація проставляється в тому ж рядку, що і сама формула, нумерація формул може складатися тільки з цифр або може мати позначення "ф", т. Е. Формула. Після формули за словом "де" йде розшифровка елементів формули в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Наприклад:

де К-коефіцієнт оборотності (число оборотів коштів у дебіторській заборгованості);

П - обсяг відвантаженої продукції за відпускними цінами;

ДЗ - середня дебіторська заборгованість.

де ХР - господарська рентабельність; ЧП - чистий прибуток; С - собівартість.

Великі таблиці та рисунки краще переносити в додаток. Таблиця або малюнок повинні розташовуватися на одному аркуші, бажано без переносів на наступний. У разі перенесення таблиці необхідно створити нову "шапку" для тієї частини таблиці, яка виявилася на іншому аркуші. У цьому випадку, як правило, у правому верхньому куті вказують "Продовження табл. 1, 2 ... п" (без знака "№").

Таким чином, в цьому параграфі описані найважливіші правила оформлення роботи, на які часто звертають увагу викладачі при її перевірці.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Що робити, якщо оформити список літератури треба по ГОСТу
Як правильно використовувати в роботі інтернет-джерела
З чого складається письмова робота?
Методика роботи над правильністю та побіжністю читання
Студентський спорт
Міжнародний стандарт аудиту 580 "Письмові заяви"
З чого складається письмова робота?
В яких випадках роботодавець має право залучити працівників до понаднормової роботи з їх письмової згоди?
Коли працівник, який уклав трудовий договір, повинен приступити до роботи?
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук