Навігація
Головна
Дані про кандидатів в спискуСписок літературиСПИСОК ЛІТЕРАТУРИСписок літературиЯк скласти список літератури
Інші види комп'ютерної графікиЩо таке змінна робота і в яких випадках вона вводиться? У якому...Сучасна російська графікаРастрові графічні редактори, зберігання файлів растрової графікиГРАФІКА СЕРЕДИНИ XVIII СТОЛІТТЯ
 
Головна arrow Документознавство arrow Як правильно написати реферат, курсову та дипломну роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Що робити, якщо оформити список літератури треба по ГОСТу

В даний час в Росії розроблений державний стандарт ГОСТ 7.1-2003 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", який містить загальні правила і вимоги складання бібліографічного опису документа або його частини, а також групи документів. Основне призначення даного ДСТ - внести однаковість в оформлення бібліографічного опису документа в бібліотеках, видавництвах.

У студентських роботах застосування даного ДСТ "за всіма статтями" навряд чи виправдано, оскільки при використанні цих правил опис книги або статті стає дуже широким, не несучи при цьому особливої пізнавальної або навчального навантаження, якщо, звичайно, ви не майбутні випускники факультету бібліотечно-інформаційної діяльності. Наведемо приклади такого опису.

Нормативно-правові акти:

Російська Федерація. Закони. Про військовий обов'язок і військову службу [Текст]: федер. закон: [прийнято Держ. Думою 6 березня 1998: од обр. Радою Федерації 12 березня 1998]. - [4-е вид.]. - М.: Ось-89, [2001?]. - 46, [1] а; 21 см. - (Актуальний закон). - ISBN 5-86894-528-Х.

Однотомне видання, книга:

Мюссе, Л. Варварські навали на Західну Європу [Текст]: друга хвиля / Люсьєн Мюссе; переклад з фр. А. Тополева; [примеч. А. Ю. Карчинський]. - СПб. : Євразія, 2001. - 344, [7] а: ил. ; 21 см. - (Barbaricum). - Загл. пров. і корінця: Варварські навали на Європу. - Библиогр .: с. 304-327. - Указ. імен., геогр. назв .: с. 328-337.-Переклад вид .: Les invasions: le second assaut contre l'Europe Chretienne / Lucien Musset. Paris, 1965. - 2000 екз. - ISBN 5-8071-0087-5 (в пер.).

Статті з періодичного видання:

Бєлова, Г.Д, Деякі питання кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства [Текст] / Г. Д. Бєлова // Актуал. проблеми прокурор, нагляду / Ін-т підвищення кваліфікації рук. кадрів Генер. прокуратури Рос. Федерації. - 2001. - Вип. 5: Прокурорський нагляд за виконанням кримінального та кримінально-процесуального законодавства. Організація діяльності прокуратури. - С. 46-49.

Даний ГОСТ містить значний масив правил оформлення, який у разі необхідності слід уважно вивчити. Стандарт широко доступний як у друкованому вигляді на полицях магазинів і бібліотек, так і в електронному, наприклад, на сайті Федерального агентства з технічного регулювання і метрології або в довідково-правових системах.

Оформлення виносок і списку літератури за ГОСТ 7.1-2003 являє собою трудомісткий процес. Полегшити собі завдання по складанню бібліографічного опису джерела можна скориставшись вже готовим описом книг і статей в каталогах, в тому числі й електронних, бібліотек.

Як правило, викладачі увазі під оформленням посилань по ГОСТУ не абсолютно повне опис джерела, а його найбільш значущі елементи. Наприклад:

Бурматова, О Л. Економіка природокористування: словник-довідник [Текст] / О.Л. Бурматова, Г.М. Мкртчян. - Новосибірськ: НГУ, 2009. - 161с.

Вінслав, Ю. Маркетинг в системі управління інтегрованими корпоративними структурами [Текст] / Ю. Вініслав // Російський економічний журнал. - 2010. - № 2. - С 58-68.

Для цих бібліографічних описів особливістю виступають наступні моменти:

1. Після прізвища автора ставиться кома.

2. Загальне позначення матеріалу наводять відразу після основного заголовку з прописної букви в квадратних дужках на мові і (або) у графіку бібліографірующего установи. Слова в загальному позначенні матеріалу не скорочують (п. 5.2.3.4. ГОСТ 7.1-2003).

Наприклад:

Книга іконних зразків [Ізоматеріал]. Держави Європи [Карти]. Ave Maria [Ноти].

Комп'ютерний аналіз і синтез геоізображеній [Текст]. Листи в Emissia Offline Електронний ресурс

3. У бібліографічному описі джерела для студентської роботи можливе зазначення відомостей про відповідальність. Відомості про відповідальність містять інформацію про осіб і організації, які взяли участь у створенні інтелектуального, художнього чи іншого змісту твору. Відомості про відповідальність записують в тій формі, в якій вони зазначені в запропонованому джерелі інформації.

Комедії і трагедії [Текст] / Вільям Шекспір; пров. з англ. О. Сороки

Байкал [Ізоматеріал] = Baikal: у фотографіях Валерія Орсоева: світлопис / [авт. вступ. ст. Комаров AJB. ; переклад на англ. яз. BC Горєлова]

4. Після назви джерела і (або) зазначення його типу (наприклад, навчальний посібник, словник-довідник та ін.) Ставиться коса риса і вказується список авторів джерела, при цьому ініціали автора розташовуються попереду його прізвища. Якщо авторство належить кільком людям, необхідно перед найменуванням книги вказати прізвище та ініціали першого автора, а після косою риси - ініціали та прізвище всіх авторів джерела (див. Приклад вище).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

5. Обов'язково вказується місто видання (тут допустимі такі скорочення як "М." - Москва, "СПб." - Санкт-Петербург), видавництво і кількість сторінок у тексті (для оформлення списку літератури) або номер сторінки, звідки запозичена інформація для виноски у тексті.

Таким чином, рекомендую не оформляти бібліографічний опис книги по абсолютно всім критеріям ГОСТ 7.1-2003, а приводити лише основні особливості опису видання.

Як створити графіки і схеми в роботі

Існують два шляхи розміщення в роботі графіків і схем.

Перший шлях: скопіювати з будь-якого джерела - з друкованого, наприклад, використовуючи сканування або фотографування, з електронного - застосовуючи функцію копіювання або функцію "Ножиці" в Windows 7.

Другий шлях: створити графік або схему самим.

Найбільш поширеним інструментом для створення графіків виступає додаток Microsoft Office Excel, розділ "Вставка" якого дозволяє формувати різні графіки (рис. 7).

Функції розділу

Рис 7. Функції розділу "Вставка" Microsoft Office Excel 2007

Джерело: робота автора в програмі Microsoft Office Excel

Для створення графіка необхідно в графах таблиці Excel створити свою власну таблицю з даними, яку за допомогою графічних функцій візуалізувати. Наприклад, є наступна таблиця (табл. 4).

Таблиця 4. Динаміка чисельності населення міст А і Б

Рік

Чисельність жителів

Місто А

Місто Ю

+2009

18000

28000

+2010

25000

26000

+2011

31000

21000

Для даної таблиці можна використовувати графіки "Гістограма", "Графік", "Лінійчата". Вибір типу графіка залежить від необхідності надання інформації в тому чи іншому вигляді. Наприклад, див. Рис. 8 і 9.

Ілюстрування таблиці 4 за допомогою гістограми: динаміка чисельності населення міст А і Б

Рис 8. Ілюстрування таблиці 4 за допомогою гістограми: динаміка чисельності населення міст А і Б

Джерело: робота автора в програмі Microsoft Office Excel

Ілюстрування таблиці 4 за допомогою графіків: динаміка чисельності населення міст А і Б

Рис 9. Ілюстрування таблиці 4 за допомогою графіків: динаміка чисельності населення міст А і Б

Джерело: робота автора в програмі Microsoft Office Excel

Дані табл. 5 проілюстровані на рис. 10 і 11.

Таблиця 5. Частки чоловічого і жіночого населення в містах А і Б (%)

Місто

Підлога

Чоловіки

Жінки

Місто А

52

48

Місто Б

42

58

Ілюстрування таблиці 5 за допомогою кругової діаграми: частки чоловічого і жіночого населення в місті А

Рис 10. Ілюстрування таблиці 5 за допомогою кругової діаграми: частки чоловічого і жіночого населення в місті А

Джерело: робота автора в програмі Microsoft Office Excel

Ілюстрування таблиці 5 за допомогою кільцевої діаграми: частки чоловічого і жіночого населення в місті Б

Рис 11. Ілюстрування таблиці 5 за допомогою кільцевої діаграми: частки чоловічого і жіночого населення в місті Б

Джерело: робота автора в програмі Microsoft Office Excel

Для створення схем у роботі доцільно використовувати набір інструментів в програмі Microsoft Office Word. У вкладці "Вставка" міститься функція "Фігури", за допомогою елементів якої можна легко створити різні схеми, наприклад таку, як на рис. 12).

Ілюстрація можливостей створення схем в Microsoft Office Word 2007: вхід і вихід системи

Рис. 12. Ілюстрація можливостей створення схем в Microsoft Office Word 2007: вхід і вихід системи

Джерело: робота автора в програмі Microsoft Office Word

Таким чином, використання графіків і схем у роботі може істотним чином її прикрасити і внести авторську новизну в її створення.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Дані про кандидатів в списку
Список літератури
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Список літератури
Як скласти список літератури
Інші види комп'ютерної графіки
Що таке змінна робота і в яких випадках вона вводиться? У якому порядку затверджується графік змінності?
Сучасна російська графіка
Растрові графічні редактори, зберігання файлів растрової графіки
ГРАФІКА СЕРЕДИНИ XVIII СТОЛІТТЯ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук