Навігація
Головна
Передача товарів, виконання робіт, надання послуг для власних потребОблік витрат і собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послугВідмова покупця від укладення договору поставки товарів для державних...Відмова покупця від укладення договору поставки товарів для державних...Передача права власності на товари, результати виконаних робіт,...Виконання робіт під контролем зовнішнього аудитуДОГОВОРИ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ І...Вивезення товарів, надання послуг, виконання робіт, майнових прав,...Злочини проти здоров'я населення, пов'язані з незаконними медичною...Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері реалізації...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація виконання витрат на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб

У структурі видатків бюджетних установ значну питому вагу займають витрати, оплата яких здійснюється за державним контрактами, що укладаються в межах лімітів бюджетних зобов'язань.

Система закупівель являє собою сукупність трьох блоків: формування замовлення, розміщення замовлення і виконання замовлення. Виконання цих функцій є необхідною умовою виконання бюджету за видатками на стадіях прийняття бюджетних зобов'язань та підтвердження грошових зобов'язань.

Згідно БК РФ, "розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб проводиться відповідно до законодавства Російської Федерації про розміщення замовлень для державних і муніципальних потреб". У розвиток цього положення у Федеральному законі від 21 липня 2005 № 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб" (далі - Закон № 94-ФЗ) визначені принципи здійснення конкурсних процедур :

- Єдності економічного простору на території Російської Федерації при розміщенні замовлень;

- Ефективного використання коштів бюджетів і позабюджетних джерел фінансування;

- Рівних умов для участі фізичних і юридичних осіб в розміщенні замовлень і стимулювання такої участі;

- Розвитку добросовісної конкуренції;

- Вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сфері розміщення замовлень;

- Забезпечення гласності та прозорості.

Після затвердження бюджету на черговий фінансовий рік кожному КУ і БО в поточному фінансовому році необхідно спланувати обсяг і види придбаних товарів, робіт і послуг, що належать до державних потреб, розробити план освоєння коштів в поквартальному розрізі і спланувати, які процедури необхідно здійснити, перш ніж оплатити товари (роботи, послуги).

У табл. 1.4 представлена градація сум, відповідних тому чи іншому виду організації закупівель.

Таблиця 1.4. Види закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб

Найменування товарів, робіт, послуг

Обсяг закупівель в квартал, руб.

Вид закупівлі

Товари, роботи і послуги, за винятком тих, розміщення замовлень на поставки (виконання, надання) яких здійснюється шляхом проведення аукціону

До 100 000

Публічна закупівля на функціонуючому ринку

Понад 100 000 до 500 000

Закупівля методом запиту котирувань

Понад 500 000

Закупівля шляхом проведення торгів через відкритий конкурс для потенційних постачальників товарів, виконавців робіт і послуг

Послуги з друкування книг, періодичних видань, придбання електронно-обчислювальної техніки, канцелярського приладдя та т.д.2

Понад 500 000

Закупівля шляхом проведення торгів через відкритий аукціон в електронній формі для потенційних постачальників товарів, виконавців робіт і послуг

Кожен замовник зобов'язаний затвердити та розмістити на загальноукраїнському офіційному сайті zakupki.gov.ru план-графік розміщення замовлення, в якому зазначаються:

- Найменування і обсяг продукції, товарів, послуг, за якими можуть бути прийняті бюджетні зобов'язання за відповідними кодами витрат бюджетних коштів;

- Верхня межа вартості закуповуваних товарів, робіт, послуг;

- Спосіб розміщення замовлення;

- Термін проведення конкурсних процедур.

Розміщення замовлення може здійснюватися шляхом проведення торгів у формі відкритого (закритого) конкурсу, аукціону, в тому числі аукціону в електронній формі та без проведення торгів (запитом котирувань, у єдиного постачальника, підрядника, виконавця).

Кожному способу розміщення замовлення відповідає своя процедура і кожному етапу процедури відводиться певна кількість часу в робочих або календарних днях. Розглянемо варіанти розміщення замовлення шляхом запиту котирувань, відкритого конкурсу і відкритого аукціону в електронній формі.

Запит котирувань - найбільш поширений варіант розміщення замовлення без проведення торгів. Казенне установа, яка виступає в ролі державного замовника розробляє вимоги до замовлення (встановлення споживчих якостей товарів, послуг, робіт; умови поставки товарів, надання послуг, виконання робіт); здійснює інформаційне забезпечення розміщення замовлення на офіційному сайті zakupki.gov.ru розглядає котирувальні заявки постачальників (підрядників). З усіх заявок вибирається оптимальна і визначається переможець, з яким і полягає державний контракт (договір). Процедура розміщення замовлення шляхом запиту котирувань становить від 14 до 26 робочих днів.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

При проведенні відкритого конкурсу між потенційними виконавцями вибір проводиться на основі бальної оцінки певного набору важливих для казенної установи критеріїв, таких як: ціна контракту; функціональні характеристики (споживчі властивості) або якісні характеристики товару; якість робіт, послуг; терміни (періоди) поставки товару, виконання робіт, надання послуг та ін.

Під відкритим аукціоном в електронній формі розуміється відкритий аукціон, проведення якого забезпечується оператором електронного майданчика на сайті в мережі Інтернет. Це торги, переможцем в яких визнається особа, що запропонувала найнижчу ціну державного контракту. Розміщення державного замовлення на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг цим методом здійснюється, якщо товари, роботи, послуги включені до відповідного переліку і підлягають закупівлі виключно на аукціоні. Гідності аукціону: скорочення термінів проведення процедур; менш формалізована процедура розгляду заявок; зниження корупційних ризиків за рахунок відкритого характеру торгів.

Для прикладу в табл. 1.5 наведені терміни підготовки та проведення відкритого аукціону в електронній формі.

Таблиця 1.5. Терміни підготовки та проведення відкритого аукціону в електронній формі при початковій (максимальної) ціною контракту більше 3 млн руб.

Найменування процедур і їх послідовність

Період, днів

Розробка документації про аукціон (технічне завдання, форма заявки на участь в аукціоні, проект державного контракту)

До 14

Розміщення на офіційному сайті повідомлення про проведення відкритого аукціону в електронній формі

20 до дати закінчення подачі заявок

Розгляд перших частин заявок постачальників (підрядників) на участь в аукціоні

Не більше 7

Проведення аукціону

1

Розгляд другого частин заявок постачальників (підрядників) і визначення переможця

Не більше 6

Висновок державного контракту

13

Для запобігання зривів проведення торгів учасники конкурсу зобов'язані вносити на особовий рахунок казенного або бюджетної установи засобу щодо забезпечення заявки на участь у торгах. Розмір цих коштів може становити до 5% вартості контракту, згодом вони підлягають поверненню.

Таким чином, казенні установи є державними замовниками і укладають державні контракти, а бюджетні установи при розміщенні ними замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг незалежно від джерел фінансового забезпечення їх виконання виступають як інші замовники і укладають договору цивільно - правового характеру від свого імені . Слід зазначити, що автономні установи відповідно до БК РФ не відносяться до одержувачів бюджетних коштів, тому норми Закону № 94-ФЗ на дані установи не поширюються.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Передача товарів, виконання робіт, надання послуг для власних потреб
Облік витрат і собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг
Відмова покупця від укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб
Відмова покупця від укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб
Передача права власності на товари, результати виконаних робіт, надання послуг на безоплатній основі
Виконання робіт під контролем зовнішнього аудиту
ДОГОВОРИ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ (НДР І ДКР)
Вивезення товарів, надання послуг, виконання робіт, майнових прав, основних засобів і нематеріальних активів в митною процедурою експорту
Злочини проти здоров'я населення, пов'язані з незаконними медичною практикою і фармацевтичною діяльністю, порушенням санітарно-епідеміологічних правил, приховуванням інформації, виробництвом / обігом товарів (продукції), виконанням робіт, наданням послуг, не відповідають вимогам безпеки, а також створенням некомерційної організації, посягає на здоров'я / права громадян. Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів (продукції), виконання робіт або надання послуг, не відповідають вимогам безпеки: поняття, склад і види
Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері реалізації товарів, надання послуг, виконання робіт
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук