Навігація
Головна
Виправлення помилкових записів у первинних документахОблікові документи і способи виправлення помилкових записівМетоди виправлення помилок у первинних документах та облікових...Форми первинних облікових документівЯким чином можна внести зміни або виправлення в записи актів...
Первинні документи та регістри бюджетного облікуРегістри внутрішнього обліку професійних учасників ринку цінних...Відображення розрахунків з підзвітними особами в регістрах бюджетного...Регістрові файли
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виправлення помилкових записів у первинних документах

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Згідно ст. 9 Закону про бухгалтерський облік, внесення виправлень в касові і банківські документи не допускається. При виявленні в них помилок документи не приймаються до виконання і повинні бути складені заново. У інші первинні облікові документи виправлення можуть вноситися лише за погодженням з учасниками господарських операцій, що має бути підтверджено підписами тих же осіб, які підписали документи, із зазначенням дати внесення виправлень. У бухгалтерській практиці використовується три способи виправлення помилок: коректурний, спосіб додаткової бухгалтерського запису, спосіб "червоне сторно". Спосіб "червоне сторно" означає, що записані таким чином дані при підрахунку враховуються зі знаком "мінус". Виправлення помилок, виявлених у регістрах бюджетного обліку, здійснюється в наступному порядку.

1. При виявленні помилки за даний звітний період до моменту подання бюджетної звітності, що не вимагає зміни в Журналах операцій:

- Закреслюються внесення в документ невірні відомості;

- Поруч із закресленою записом пишеться вірна запис;

- Поруч або на полях робиться запис: "Виправлено на ...";

- Особа, яка внесла виправлення, підписується під записом "Виправлено на ..." і ставить дату виправлення;

- Документ під внесеними документами виправленнями ще раз підписують усі особи, які підписали його з раніше зробленої записом;

- Особи, що підписують документ, після внесення до нього виправлень одночасно ставлять другу підпис під записом про внесення змін.

2. При виявленні помилки за даний звітний період до моменту подання бюджетної звітності, що вимагає зміни в журналі реєстрації операцій, в останній день звітного періоду виправлення оформляється за способом "червоне сторно" і додаткової бухгалтерським записом.

3. При виявленні помилки за звітний період, за яким вже представлена в установленому порядку бюджетна звітність, виправлення оформляється за способом "червоне сторно" і додаткової бухгалтерським записом датою виявлення помилки.

Додаткові бухгалтерські записи з виправлення помилок, включаючи спосіб "червоне сторно", оформляються Довідкою (ф. 0504833), в якій робиться посилання на номер і дату исправляемого журналу операцій, документа, обгрунтування внесення виправлень.

Приклад 2.3

Виправлення помилок у первинному обліковому документі. Комірник при оформленні Відомості видачі матеріальних цінностей на потреби установи (ф. 0504210) за 18 лютого 200_р. у графі "Разом" невірно вказав кількість виданих пачок офісного паперу - замість "13" написав "15".

Для виправлення допущеної помилки комірник повинен закреслити запис "15" і поряд написати "Виправлено на тринадцять", вказати посаду, прізвище та проставити дату виправлення.

Регістри бюджетного обліку

Ведення бухгалтерського обліку дозволяє шляхом організації суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій зібрати, зареєструвати і узагальнити інформацію в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації і їхньому русі. Згідно ст. 10 Закону про бухгалтерський облік, для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, для відображення на рахунках бухгалтерського обліку й у бухгалтерській звітності, призначені регістри бухгалтерського обліку. Регістри бухгалтерського обліку ведуться в спеціальних книгах (журналах), на окремих аркушах, картках і т.п.

Регістри, застосовувані для ведення бюджетного обліку, називають регістрами бюджетного обліку. Вони дозволяють вирішити перераховані вище завдання бюджетного обліку з формування повної і достовірної інформації про стан фінансових та нефінансових активів і зобов'язань публічно-правових утворень.

Інструкцією по бюджетному обліку встановлено перелік регістрів бюджетного обліку із зазначенням обов'язкових реквізитів і показників, які повинні в них міститися. Структура регістрів бюджетного обліку складається з трьох частин:

1) заголовної, що дозволяє ідентифікувати форму регістру;

2) змістовної, де систематизується і накопичується інформація з прийнятих до обліку первинних документів;

3) оформляє, придающей документу юридичну силу.

Наказом Мінфіну Росії від 15 грудня 2010 року № 173н "Про затвердження форм первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку, що застосовуються органами державної влади (державними органами), органами місцевого самоврядування, органами управління державними позабюджетними фондами, державними академіями наук, державними (муніципальними) установами та Методичних вказівок щодо їх застосування "затверджено форми регістрів бюджетного обліку та порядок їх ведення для федеральних установ. А для установ, що фінансуються за рахунок регіональних та місцевих бюджетів, форми регістрів бюджетного обліку, правила їх ведення розробляються і затверджуються органом, що організує виконання відповідного бюджету (відповідним фінансовим органом). Це дозволяє враховувати специфіку виконання відповідного бюджету бюджетної системи РФ.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Для забезпечення зберігання інформації в умовах комплексної автоматизації бюджетного обліку необхідно формувати на паперових носіях регістри бюджетного обліку з періодичністю, встановленою листом Мінфіну Росії від 1 лютого 2006 № 02-14-10а / 187 (табл. 2.6).

Таблиця 2.6. Періодичність формування регістрів бюджетного обліку

п / п

Код форми

Найменування регістра бюджетного обліку

Періодичність

1

0504031

Інвентарна картка обліку ОС

Щорічно

2

0504032

Інвентарна картка групового обліку ОС

3

0504033

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів

4

0504034

Інвентарний список нефінансових активів

5

0504035

Зворотний відомість

по нефінансовим активів

6

0504036

Зворотний відомість

Щомісяця

7

0504037

Накопичувальна відомість по приходу продуктів харчування

8

0504038

Накопичувальна відомість по витраті продуктів харчування

9

0504039

Книга обліку тварин

Щорічно

10

0504041

Картка кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей

Щорічно

11

0504042

Книга обліку матеріальних цінностей

У міру здійснення операцій

12

0504043

Картка обліку матеріальних цінностей

Щорічно

13

0504044

Книга реєстрації бою посуду

У міру здійснення операцій

14

0504045

Книга обліку бланків суворої звітності

15

0504046

Книга обліку виданих роздавальника грошей на виплату заробітної плати, грошового забезпечення та стипендій

16

0504047

Реєстр депонованих сум

Щомісяця

17

0504048

Книга аналітичного обліку депонованої заробітної плати, грошового забезпечення та стипендій

18

0504049

Авансовий звіт

У міру необхідності формування регістра

19

0504051

Картка обліку коштів і розрахунків

Щорічно

20

0504052

Реєстр карток

21

0504053

Реєстр здачі документів

У міру необхідності формування регістра

22

0504054

Многографной картка

Щорічно

23

0504071

Журнал операцій

Щомісяця

24

0504072

Головна книга

Щорічно

25

0504082

Інвентаризаційний опис залишків на рахунках обліку грошових коштів

При інвентаризації

26

0504086

Інвентаризаційний опис (порівняльна відомість) бланків суворої звітності та грошових документів

27

0504087

Інвентаризаційний опис (порівняльна відомість) по об'єктах нефінансових активів

28

0504088

Інвентаризаційний опис готівкових коштів

29

0504089

Інвентаризаційний опис розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами

30

0504091

Інвентаризаційний опис розрахунків по доходах

31

0504092

Відомість розбіжностей за результатами інвентаризації

Крім того, зазначені регістри бюджетного обліку формуються на паперовому носії незалежно від встановленого терміну на вимогу перевіряючих органів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Виправлення помилкових записів у первинних документах
Облікові документи і способи виправлення помилкових записів
Методи виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах
Форми первинних облікових документів
Яким чином можна внести зміни або виправлення в записи актів громадянського стану?
Первинні документи та регістри бюджетного обліку
Регістри внутрішнього обліку професійних учасників ринку цінних паперів
Відображення розрахунків з підзвітними особами в регістрах бюджетного обліку
Регістрові файли
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук