Навігація
Головна


 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Функції

2.1. Ведення бюджетного обліку.

2.2. Формування облікової політики.

2.3. Своєчасне представлення повної і достовірної бюджетної звітності.

Обов'язки

3.1. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності установи, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.

3.2. Забезпечує відповідність здійснюваних господарських операцій законодавству Російської Федерації, здійснює контроль за рухом майна і виконанням зобов'язань.

3.3. Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бюджетної звітності

3.4. Являє оперативну інформацію про фінансовий стан установи.

3.5. Складає і подає у встановлені терміни:

- Головному розпоряднику бюджетних коштів - бюджетну звітність;

- В податкові органи - податкові декларації.

3.6. Організовує роботу з постановки та ведення бюджетного обліку в установі з метою отримання зацікавленими внутрішніми і зовнішніми користувачами повної і достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність і фінансове становище установи.

3.7. Керує роботою по забезпеченню порядку проведення інвентаризації та оцінки майна та зобов'язань, документального підтвердження їх наявності, складання та оцінки.

3.8. Організовує систему внутрішнього контролю за правильністю оформлення господарських операцій, додержанням порядку документообігу, технології обробки облікової інформації.

3.9. Забезпечує:

- Своєчасне і точне відображення на рахунках бюджетного обліку господарських операцій, руху нефінансових і фінансових активів, формування доходів і витрат, виконання зобов'язань;

- Своєчасне перерахування податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні фонди, платежів у кредитні організації;

- Дотримання фінансової і касової дисципліни, законності списання з рахунків бюджетного обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат;

- Підготовку необхідної бюджетної, податкової та статистичної звітності, подання се в установленому порядку у відповідні органи.

-достоверний і точний облік виконання бюджетних кошторисів, кошторисів по приносить дохід діяльності відповідно до встановлених правил;

- Збереження бухгалтерських документів і здачу їх в установленому порядку в архів.

3.10. Здійснює контроль:

- За правильністю витрачання фонду оплати праці, дотриманням штатної, фінансової і касової дисциплін; проведенням інвентаризацій, порядком ведення бюджетного обліку, звітності;

- Відображенням на рахунках бюджетного обліку всіх здійснених господарських операцій;

- Дотриманням законності та своєчасності оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань;

- Дотриманням встановлених правил оформлення приймання і відпуску товарно-матеріальних цінностей;

- Стягненням у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотриманням платіжної дисципліни;

- Передачею в необхідних випадках відповідних матеріалів в податкові, слідчі і судові органи.

3.11. Здійснює (спільно з іншими підрозділами та службами) економічний аналіз фінансово-господарської діяльності установи за даними бюджетного обліку і звітності з метою правильного та економного витрачання бюджетних коштів.

3.12. Бере участь в оформленні документів щодо недостач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.

3.13. Проводить інструктаж працівників з питань бюджетного обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.

3.14. Організовує роботу з підвищення працівників бухгалтерської служби.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук