Навігація
Головна
ОБЛІК НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВОблік вкладень у нефінансові активиОблік вкладень у нефінансові активиПорядок і строки проведення інвентаризації нефінансових активів,...Аудит правильності обліку активів організації
Облік основних засобів, невироблених і нематеріальних активівОблік вибуття основних засобів, нематеріальних та невироблених активівІнвентаризація основних засобівІнвентаризація основних засобівОблік нематеріальних активів
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік нефінансових активів

Облік основних засобів, нематеріальних та невироблених активів

Нефінансові активи установ, фінансове забезпечення яких здійснюється за бюджетною кошторисі, включають в себе основні засоби, нематеріальні активи, невироблені активи, матеріальні запаси, майно скарбниці, витрати на виготовлення готової продукції, виконання робіт, послуг.

Об'єкти нефінансових активів враховуються в розрізі груп, формованих:

1) по майну:

o нерухоме майно;

o інше рухоме майно;

o майно, що є предметом лізингу;

o майно, що становить державну (муніципальну) скарбницю;

2) за витратами на виробництво готової продукції, робіт, послуг:

o собівартість готової продукції, робіт, послуг - прямі витрати або витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, робіт, послуг;

o накладні витрати - непрямі витрати, що супроводжують, супутні основному виробництву, але не пов'язані з ним безпосередньо. До них, зокрема, відносяться витрати на утримання та експлуатацію основних засобів, на управління, організацію, обслуговування виробництва, на відрядження, навчання працівників;

o загальногосподарські витрати;

o витрати обігу - витрати, пов'язані зі збутом і придбанням товарів, з їх просуванням в сфері обігу.

Розділ Інструкції по бюджетному обліку "Нефінансові активи" складається з дев'яти груп, класифікація яких по синтетичному рахунку об'єктів обліку з прив'язкою по Косгеї у разі надходження або вибуття наведена в табл. 4.1.

Структура розділу

Восьма група "Нефінансові активи майна скарбниці", а також відповідно амортизація на майно скарбниці не є об'єктом обліку в КУ. У ДК РФ дано юридичне тлумачення державної скарбниці: це "кошти відповідного бюджету та інше державне майно, не закріплене за державними підприємствами і установами".

Інструкція по застосуванню Єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку визначає основні засоби (ОС) як матеріальні об'єкти, що знаходяться в експлуатації, запасі, на консервації, здані в оренду для використання в процесі діяльності установи при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб установи незалежно від вартості об'єктів основних засобів з терміном корисного використання більше 12 місяців.

Вся інформація про джерела надходження активів знаходить відображення в двох розрядах - 18 і 22 (табл. 4.2). Наприклад, майно, закріплене засновником, враховується з ознакою 3 в розряді 22; майно, що купується по лізингу, має ознаку 4 в цьому ж розряді.

Таблиця 4.2. Розкриття інформації по майну КУ через структуру рахунки

Назва майна

розряд 18

розряди 19, 20, 21

розряд 22

розряд 23

1. Нерухоме майно

1

101

1

0

2. Інша рухоме майно

1

101

3

0

в тому числі автомобіль

1

101

3

5

3. Предмети лізингу

1 (2)

101

4

0

У тому числі автомобіль

1 (2)

101

4

5

Приклад 4.1

У складі іншого рухомого майна, закріпленого засновником за установою, числиться автомобіль, який обліковується на рахунку 110135310; автомобіль, що надійшов у рамках пожертвування, обліковується на счете110135310 або 210135310, залежно від рішення ГРБС про виділення або не виділення коштів на подальшу експлуатацію та утримання майна; автомобіль, придбаний за лізингом, обліковується на рахунку 1 (2) 10145310.

Нематеріальні активи (НМА) - матеріальні цінності, призначені для неодноразового або постійного використання на праві оперативного управління в діяльності установи. Для віднесення об'єктів до нематеріальних активів повинні виконуватися одночасно наступні умови:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

o об'єкт здатний приносити установі економічні вигоди;

o відсутність у об'єкта матеріально-речової форми;

o можливість ідентифікації (виділення, відділення) від іншого майна;

o використання протягом тривалого часу (понад 12 місяців);

o не передбачається подальший перепродаж даного майна;

o наявність належно оформлених документів, що підтверджують існування самого активу і виключного права в установи на результати інтелектуальної діяльності (патенти, свідоцтва, товарний знак та ін.).

Невироблені активи - активи, що використовуються в процесі діяльності установи, які не є продуктами виробництва, права власності на які повинні бути встановлені і законодавчо закріплені.

Для розподілу по рахунках бюджетного обліку матеріальних об'єктів, віднесених до основних засобів і нематеріальних активів за перерахованими вище критеріям, застосовується класифікація, встановлена постановою Держстандарту Росії від 26 грудня 1994 № 359 "Про затвердження Загальноросійського класифікатора основних фондів (ОКОФ) ОК 013-94 "(табл. 4.3).

Таблиця 4.3. Групи загальноросійського класифікатора основних фондів

Найменування угруповання по ОКОФ

Код ОКОФ

Будівлі (крім житлових)

110000000

Споруди

120000000

Житла

130000000

Машини та обладнання

140000000

Засоби транспортні

150000000

Інвентар виробничий і господарський

160000000

Худобу робочий, продуктивний і племінну

170000000

Насадження багаторічні

180000000

Матеріальні основні фонди, не включені до інших угруповань

190000000

Нематеріальні активи

200000000

Угруповання об'єктів у ОКОФ утворені, в основному, за ознаками призначення, пов'язаним з видами діяльності, здійснюваними з використанням цих об'єктів і виробленими в результаті цієї діяльності продукцією та послугами. У Додатку 2 до цього видання наведено фрагмент ОКОФ.

Повний перелік об'єктів, які не відносяться до основних засобів, наведено в ОКОФ. У їх числі:

- Предмети, службовці менше року, незалежно від їх вартості;

-спеціальна одяг та взуття, а також постільні речі незалежно від їх вартості і терміну служби;

- Формений одяг, призначений для видачі працівникам організації, одяг та взуття в закладах охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення та інших бюджетних установах, незалежно від вартості і терміну їх служби;

- Тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах або здійснення технологічних процесів;

- Предмети, призначені для видачі напрокат, незалежно від їх вартості;

- Молодняк тварин і тварини на відгодівлі, птиця, кролі, хутрові звірі, сім'ї бджіл, а також їздові і сторожові собаки, піддослідні тварини;

- Багаторічні насадження, що вирощуються в розсадниках як посадкового матеріалу, та ін.

Якщо об'єкти ОС неможливо віднести до певних розділів класифікації, встановленої ОКОФ, то необхідно застосувати наступну послідовність дій:

Крок 1. Перевірити, чи немає цього об'єкта в наведеному вище переліку об'єктів, що не відносяться до основних засобів.

Крок 2. Знайти в ОКОФ розділ з аналогічними об'єктами і класифікувати по вказаного розділу.

Крок 3. Відобразити в бюджетному обліку у складі розділу "Інші основні засоби" без зазначення коду за ОКОФ.

Одиницею бюджетного обліку є інвентарний об'єкт. За основними засобами інвентарними є види об'єктів, що включають в себе всі пристосування і приладдя. Наприклад, будівля з опалювальною системою і ліфтом; автомобіль разом з колесами і магнітолою. Якщо ж колеса купувалися окремо, вони не є інвентарним об'єктом, оскільки враховуються як запчастини.

Кожному об'єкту нерухомого та рухомого майна присвоюється унікальний інвентарний порядковий номер. Виняток становлять об'єкти вартістю до 3000 руб. включно, а також бібліотечний фонд незалежно від вартості.

Якщо об'єкт є складним, тобто включає ті чи інші відокремлені елементи, що становлять разом з ним одне ціле, на кожному такому елементі повинен бути позначений хоча б інвентарний номер, що й на основному об'єднує їх об'єкті. Інвентарний номер, присвоєний об'єкту основних засобів, зберігається за ним на весь період його перебування в даній установі.

Структура інвентарних порядкових номерів для ОС, в яких відображається інформація про об'єкт, кожною установою встановлюється самостійно і відображається в обліковій політиці установи. Для прикладу розглянемо два варіанти.

Варіант 1. Структура інвентарного порядкового номера ОС складається з 15 знаків, як це передбачено наказом Казначейства Росії від 8 вересня 2005 № 165 "Про затвердження Правил організації та ведення бюджетного обліку по здійсненню функцій головного розпорядника, розпорядника та одержувача коштів федерального бюджету" ( табл. 4.4).

Таблиця 4.4. Структура інвентарного порядкового номера основних засобів (варіант 1)

знаки 1, 2

знаки 3-11

знаки 12-15

Найменування груп інвентарних об'єктів

Група і вид

Код за ОКОФ

Порядковий інвентарний номер

01

130000000

0001-9999

Жилі приміщення

02

110000000

0001-9999

Нежитлові приміщення

03

120000000

0001-9999

Споруди

04

140000000

0001 9999

Машини та обладнання

05

150000000

0001-9999

Транспортні засоби

06

160000000

0001-9999

Виробничий і господарський інвентар

08

180000000 190000000

0001 9999

Інші основні засоби

Варіант 2. Структура інвентарного порядкового номера ОС складається з 13 знаків (табл. 4.5).

Таблиця 4.5. Структура інвентарного порядкового номера основних засобів (варіант 2)

Знаки

Значення

Розшифровка значень

1 червня

розряди 18-23 номера рахунку бюджетного обліку

7

1

Амортизація нараховується у розмірі 100% (вартість об'єкта до 40 тис. Руб.)

2

Амортизація нараховується відповідно до Класифікатора ОС, затвердженим постановою Уряду РФ від 01.01.2002 р № 1 або за постановою Ради Міністрів СРСР від 22.10.1990 р № 1072 (для будівель, що входять в десяту амортизаційну групу)

8,9

01-10

Номер амортизаційної групи згідно з Класифікатором ОС

10-13

0001-9999

Порядковий номер

Можуть застосовуватися й інші варіанти формування інвентарного порядкового номера, при цьому при роботі з інвентарними номерами необхідною умовою є дотримання обов'язкових правил:

- Інвентарний номер, присвоєний об'єкту ОС, зберігається за ним на весь період його перебування в установі;

- Інвентарні номери списаних з бюджетного обліку об'єктів ОС не присвоюються знову прийнятим до бюджетного обліку об'єктам;

- Інвентарний номер повинен бути позначений матеріально відповідальною особою у присутності уповноваженого члена комісії з надходження і вибуття активів шляхом прикріплення жетона, нанесення фарбою або іншим способом, що забезпечує збереження маркування;

- При неможливості позначення інвентарного номера на об'єкті ОС у випадках, визначених вимогами його експлуатації, присвоєний йому інвентарний номер застосовується з метою бюджетного обліку з відображенням у відповідних регістрах бюджетного обліку без нанесення на об'єкт ОЗ.

Перелік уніфікованих документів для оформлення та обліку руху об'єктів ОЗ наведено в табл. 4.6.

Таблиця 4.6. Перелік уніфікованих первинних документів з обліку об'єктів ОЗ і їх призначення

Призначення

Найменування первинних документів

Застосування

Включення об'єктів до складу основних засобів і облік їх введення в експлуатацію при їх:

- Надходженні за договорами купівлі-продажу, дарування, придбання за плату, виготовлення для власних потреб і введення

в експлуатацію закінчених будівництвом будівель (споруд, вбудованих і прибудованих приміщень) у встановленому порядку, отримання в порядку централізованого постачання. При придбанні об'єктів, які потребують монтажу, акти складаються у момент придбання, при придбанні об'єктів, що вимагають монтажу, - після прийому їх з монтажу і здачі в експлуатацію;

- Вибуття зі складу основних засобів при передачі, продажу іншої організації, установі та ін.

Акт про прийом-передачу об'єкта ОЗ (крім будівель, споруд) (ф.0306001)

Для об'єктів вартістю понад 3000 руб. (за винятком бібліотечного фонду незалежно від вартості)

Акт про прийом-передачу будівлі (споруди) (ф.0306030)

З додатком документів, що підтверджують державну реєстрацію об'єктів нерухомості у встановлених законодавством випадках

Акт про прийом-передачу груп об'єктів основних засобів (крім будівель, споруд) (ф.0306031)

Для групи ОЗ, що надійшли одночасно, що є однотипними та мають однакову вартість (виробничий і господарський інвентар, бібліотечний фонд)

Оформлення видачі в експлуатацію ОС вартістю понад 3000 руб., А також бібліотечного фонду незалежно від вартості

Вимога-накладна (ф.0315006)

Оформлення та облік переміщення об'єктів ОЗ всередині закладу від одного матеріально відповідальної особи іншій

Накладна на внутрішнє переміщення об'єктів ОЗ (ф.0306032)

Оформлення та облік списання які прийшли непридатність ОС

Акт про списання об'єкта ОЗ (крім автотранспортних засобів) (ф.0306003)

Служить для подальшого оприбуткування матеріальних цінностей від розбирання

Оформлення та облік списання які прийшли непридатність автотранспортних засобів

Акт про списання транспортних засобів (ф. 0306004)

Служить для подальшого оприбуткування матеріальних цінностей від розбирання

Списання з балансу літератури, що прийшла у ветхість, морально застарілої (списки складаються окремо)

Акт про списання виключених об'єктів бібліотечного фонду (ф. 0504144)

Оформлення видачі предметів ОС вартістю до 3000 руб. за одиницю в експлуатацію

Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи (ф. 0504210)

Служить підставою для списання предметів ОС з балансу і відображення на позабалансовому рахунку

Оформлення ремонту, реконструкції, модернізації

Акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів ОЗ (ф. 0306002)

Зміна первісної вартості

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ОБЛІК НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
Облік вкладень у нефінансові активи
Облік вкладень у нефінансові активи
Порядок і строки проведення інвентаризації нефінансових активів, зобов'язань
Аудит правильності обліку активів організації
Облік основних засобів, невироблених і нематеріальних активів
Облік вибуття основних засобів, нематеріальних та невироблених активів
Інвентаризація основних засобів
Інвентаризація основних засобів
Облік нематеріальних активів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук