Навігація
Головна
Обов'язковість проведення оцінки вартості об'єктаЕкономіко-правові засади оцінки вартості земліОцінка вартості об'єктів основних засобівОцінка вартості родовищ корисних копалинМЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІОцінка ліквідаційної вартості технічного об'єктаМетодичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)Основні види вартості, використовувані в оцінці бізнесуОсновні принципи оцінки вартості активів компаніїПервісна оцінка основних засобів
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка вартості об'єктів основних засобів

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Для обліку основних засобів застосовується три види вартості:

1) первісна вартість (прийняття до бюджетного обліку);

2) балансова вартість (при зміні первісної вартості, при безоплатній передачі);

3) залишкова вартість (при списанні).

Первісною вартістю об'єктів основних засобів визнається сума фактичних вкладень у їх придбання, спорудження та виготовлення.

Фактичними вкладеннями в придбання, спорудження та виготовлення основних засобів є:

o суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);

o суми, сплачувані організаціям за здійснення робіт за договором будівельного підряду та іншими договорами;

o суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням об'єкта основних засобів;

o реєстраційні збори, державні мита та інші аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

o митні збори, митні збори та інші платежі, пов'язані з придбанням майнових прав правовласника;

o винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбаний об'єкт основних засобів;

o витрати з доставки об'єкта основних засобів до місця його використання, включаючи витрати по страхуванню доставки;

o витрати, безпосередньо пов'язані із створенням, виробництвом і (або) виготовленням об'єкта основного засобу - витрачені закладом матеріали, оплата праці та нарахування страхових внесків на виплати з оплати праці, послуги сторонніх організацій;

o інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням та виготовленням об'єкта основних засобів, включаючи утримання дирекції споруджуваного об'єкта й технічний нагляд.

Первісною вартістю основних засобів, отриманих установою за договором дарування (безоплатно), визнається їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бюджетного обліку, а також вартість послуг, пов'язаних з їх доставкою, реєстрацією і приведенням у стан, придатний для використання.

Дані про поточної ринкової вартості об'єкта основних засобів можуть бути отримані з засобів масової інформації (Інтернет, газети, рекламні каталоги), від органів статистики, організацій-виробників, а також від спеціалізованої організації, оцінювачів.

Обгрунтування поточної ринкової вартості об'єктів основних засобів підтверджується документально роздруківками з вищевказаних джерел, документами оцінювачів, органів статистики.

Первісна вартість основних засобів, що є предметом лізингу, визначається умовами договору і визнається в сумі витрат лізингодавця на його придбання, спорудження, доставку, виготовлення і доведення їх у стан, придатний для використання.

Зміна первісної вартості об'єктів основних засобів здійснюється лише у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, часткової ліквідації (розукомплектації) і переоцінки.

До робіт з добудови, дообладнання, модернізації ставляться роботи, викликані зміною технологічного або службового призначення устаткування, будівлі, споруди чи іншого об'єкта амортизованих основних засобів, підвищеними навантаженнями і (або) іншими новими якостями.

Під реконструкцією розуміється перевлаштування існуючих об'єктів основних засобів, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічних показників і здійснюване за проектом реконструкції основних засобів з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції.

До технічного переозброєння відноситься комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічних показників основних засобів або їх окремих частин на основі впровадження передової техніки і технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни морально застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним.

У разі поліпшення спочатку прийнятих нормативних показників функціонування об'єкта основних засобів в результаті проведеної добудови, дообладнання, реконструкції або модернізації переглядається строк корисного використання цього об'єкта.

Приклад 4.2

Балансова вартість нерухомого майна (будівлі з брущатими стінами) - 2500000 руб. Термін його корисного використання становить 25 років. Будівля введена в експлуатацію в грудні 2007 р У період з січня по травень 2011 р проведена його реконструкція, в результаті балансова вартість збільшилася на 450 000 руб. і склала 2950000 руб. Після проведеної реконструкції строк корисного використання встановлений в рамках колишньої дев'ятого амортизаційної групи - 25 років.

Реконструйований будинок приймається до обліку на підставі Акту про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів основних засобів (ф. 0306002).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У Інвентарній картці обліку основних засобів робиться запис про проведеної реконструкції. Залишився термін експлуатації будівлі після реконструкції складе 22,45 років, що випливає з розрахунку:

Показники

До

реконструкції

Після реконструкції

Первісна (балансова) вартість, руб.

2500000

2950000

Строк корисного використання, років

25

25

Річна норма амортизації,%

4,0

4,0

Річна сума амортизації, руб.

100000

118000

Термін фактичної експлуатації, років

3

-

Залишився термін експлуатації (плановий), років

22

25

Сума нарахованої амортизації, грн.

300000 (100000 х 3)

300000

Залишкова вартість, грн.

2200000

2 650 000 (2 950000-300 000)

Термін корисного використання (термін, зменшений на термін його фактичного використання з урахуванням нових амортизаційних відрахувань). Його відлік ведеться з моменту введення будівлі в експлуатацію після реконструкції, років

22,45 (2650000: 118000)

Нижче наведені приклади заповнення первинних облікових документів.

1. Акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів (ф. 0306002).

Акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів (ф. 0306002).

2. Інвентарна картка обліку основних засобів (ф. 0504031).

Інвентарна картка обліку основних засобів (ф. 0504031).

Розглянемо інший варіант. Об'єкт до реконструкції експлуатувався половину строку корисного використання, тобто 15 років. У цьому випадку залишився термін експлуатації після реконструкції згідно з розрахунком складе 12,29 року.

Показники

До реконструкції

Після реконструкції

Первісна (балансова) вартість, руб.

2500000

2950000

Строк корисного використання, років

25

25

Річна норма амортизації,%

4,0

4,0

Річна сума амортизації, руб.

100000

118000

Термін фактичної експлуатації, років

15

-

Залишився термін експлуатації (плановий), років

15

25

Сума нарахованої амортизації, грн.

1500000 (100000 х 15)

1500000

Залишкова вартість, грн.

1000000 (2500 000-1 500 000)

1 450 000 (2 950 000-1500 000)

Залишився термін експлуатації (термін, зменшений на термін його фактичного використання з урахуванням нових амортизаційних відрахувань). Його відлік ведеться з моменту введення будівлі в експлуатацію після реконструкції, років

12,29 (1450 000: 118000)

Заміна пристосувань і приладдя, що виконують свої функції тільки в складі комплексу, а не самостійно (наприклад, монітора, системного блоку комп'ютера), не розглядається як модернізація об'єктів основних засобів. Придбання комплектуючих виробів для цих цілей відображається за Косгеї 340 (лист Казначейства Росії від 27 червня 2006 № 42-7.1-15 / 2.2-265).

Безоплатна передача об'єктів основних засобів здійснюється за балансовою вартістю об'єкта з одночасною передачею суми нарахованої на об'єкт амортизації. Цей порядок застосовується при розрахунках:

- Між установами, підвідомчим різним головним розпорядникам бюджетних коштів одного рівня бюджету;

- Установами різних рівнів бюджетів;

- Установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) коштів бюджету;

- Державними і муніципальними організаціями.

Залишкова вартість об'єкта визначається як різниця між первісною (балансовою) вартістю і нарахованою амортизацією.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Обов'язковість проведення оцінки вартості об'єкта
Економіко-правові засади оцінки вартості землі
Оцінка вартості об'єктів основних засобів
Оцінка вартості родовищ корисних копалин
МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
Оцінка ліквідаційної вартості технічного об'єкта
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Основні види вартості, використовувані в оцінці бізнесу
Основні принципи оцінки вартості активів компанії
Первісна оцінка основних засобів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук