Навігація
Головна
Нарахування амортизації протягом строку корисного використанняПерегляд методу нарахування амортизаціїНарахування амортизаціїПеревірка обліку розрахунків з нарахування амортизаціїПеревірка правильності нарахування амортизації у бухгалтерському та...Відшкодування зносу основних фондів. Способи нарахування амортизаціїАмортизація основних засобів, способи її нарахуванняСхема нарахування доходу за простою відсоткової ставці
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Нарахування амортизації

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Для відображення в періоді використання об'єкта основних засобів, нематеріальних активів величини вартості, перенесеної на зменшення фінансового результату, використовується рахунок "Амортизація".

З метою бюджетного обліку на об'єкти основних засобів групи "Нерухоме майно" і нематеріальних активів амортизація нараховується в наступному порядку:

- По об'єктах вартістю до 40000 руб. - 100% балансової вартості при прийнятті об'єкта на облік;

- По об'єктах вартістю понад 40000 руб. - Щомісяця за нормами амортизації, розрахованим у встановленому порядку.

По об'єктах основних засобів групи "Інша рухоме майно" застосовуються такі правила:

- На об'єкти основних засобів вартістю до 3000 руб. включно, амортизація не нараховується;

- На об'єкти основних засобів вартістю від 3000 до 40000 руб. включно амортизація нараховується в розмірі 100% балансової вартості при видачі об'єкта в експлуатацію;

- На об'єкти бібліотечного фонду вартістю до 40000 руб. включно амортизація нараховується в розмірі 100% балансової вартості при видачі об'єкта в експлуатацію.

У відповідності з діючими правилами обліку в КУ може застосовуватися тільки лінійний метод нарахування амортизації, що передбачає встановлення норм амортизаційних відрахувань на об'єкти основних засобів і нематеріальні активи згідно з формулою

де На - щомісячна норма амортизації,%; Сі - строк корисного використання, міс.

Максимальні терміни корисного використання основних засобів за всіма амортизаційних групах, встановлені постановою Уряду РФ від 1 січня 2002 № 1 (Додаток 3 до цього видання), наведено в табл. 4.7.

Таблиця 4.7. Максимальний термін корисного використання основних засобів

Амортизаційна група

Максимальний термін корисного використання, міс.

Амортизаційна група

Максимальний термін корисного використання, міс.

Перша

24

Шоста

180

Друга

36

Сьома

240

Третя

60

Восьма

300

Четверта

84

Дев'ята

360

П'ята

120

Десята

Більше 360

Інструкція по застосуванню Єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку передбачає, що строк корисного використання об'єктів основних засобів з метою прийняття об'єктів до бюджетного обліку та нарахування амортизації визначається виходячи:

- З інформації, що міститься в законодавстві РФ, що встановлює строки корисного використання майна з метою нарахування амортизації. По об'єктах, включеним в амортизаційні групи з першої по дев'яту, строк корисного використання визначається за максимальною шкалою. Строк корисного використання об'єктів включених в десяту амортизаційну групу, розраховується виходячи з єдиних норм затверджених постановою Ради Міністрів СРСР від 22 жовтня 1990 № 1072. Наприклад, для будівель із залізобетонними і металевими каркасами, стінами з кам'яних матеріалів, великих блоків панелей, із залізобетонними , металевими та іншими довговічними покриттями річна норма амортизації становить 1%;

- За відсутності інформації в законодавстві РФ - виходячи з рекомендацій, що містяться в документах виробника, що входять в комплектацію об'єкта майна;

- За відсутності інформації в законодавстві РФ і в документах виробника - на підставі рішення комісії установи з надходження і вибуття активів, прийнятого з урахуванням очікуваного терміну використання, очікуваного фізичного зносу, нормативно-правових обмежень використання, гарантійного терміну використання, термінів фактичної експлуатації і раніше нарахованої амортизації.

Строк корисного використання об'єктів нематеріальних активів визначається виходячи з терміну дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності, очікуваного терміну використання цього об'єкта. Нематеріальні активи, за якими неможливо визначити термін корисного використання, вважаються нематеріальними активами з невизначеним строком корисного використання, а для нарахування амортизації строк у цьому випадку становить 10 років.

Нарахування амортизації на об'єкти основних засобів і нематеріальні активи починається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем прийняття об'єкта до бюджетного обліку, і припиняється з 1-го числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості об'єкта або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Нарахована амортизація в розмірі 100% вартості на об'єкти, які придатні для подальшої експлуатації, не може служити підставою для їх списання з причини повної амортизації.

Аналітичний облік по даному рахунку ведеться в Зворотним відомості по нефінансовим активів (ф. 0504035), затвердженої наказом Мінфіну Росії від 15 грудня 2010 року № 173н.

У ній відбивається рух сум амортизації по її нарахування та списання, підраховуються суми оборотів і виводяться залишки на кінець місяця.

Загальна сума амортизації щомісяця списується на фінансовий результат поточного фінансового року діяльності установи (господарюючого суб'єкта) за дебетом рахунка 140120271 і відображається в Журналі операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів.

Приклад 4.3

Установою придбаний за рахунок бюджетних коштів автомобіль (інше рухоме майно) вартістю 300000 руб. з терміном корисного використання 5 років. Річна норма амортизації по даному основному засобу складе 20% (100%: 5 років). Щорічна сума амортизації - 60000 руб. (300000 руб. Х 20%: 100%). Щомісячна норма амортизації - 5000 руб. (60000 руб .: 12 міс).

У бюджетному обліку дані операції відображаються таким чином:

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, руб.

Прийнятий на бюджетний облік автомобіль

110631310

130231730

300000

Автомобіль введений в експлуатацію

110135310

110631310

300000

Нараховано щомісячна сума амортизації автомобіля

140120271

110435410

5000

Типові записи з відображення в бюджетному обліку операцій з нарахування та списання амортизації наведені в табл. 4.8.

Таблиця 4.8. Відображення операцій з обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів

№ п / п

Найменування

Бухгалтерський запис

Дебет

Кредит

Нарахування амортизації

1

На основні засоби

Нерухоме майно

140120271

11041x410

Інше рухоме майно

11043x410

2

На нематеріальні активи

110439420

Списання амортизації

3

При вибутті основних засобів

11041x410; 11043x410

11011x410; 11013x410

При вибутті нематеріальних активів

110439420

110230420

При безоплатній передачі основних засобів

4

В рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) коштів бюджетів

11041x410; 11043x410

130404310

В рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими різним головним розпорядникам (розпорядникам) коштів бюджетів одного рівня, а також при їх передачі державним і муніципальним організаціям

140120241

В рамках руху об'єктів між установами бюджетів різних рівнів

140120251

При безоплатній передачі нематеріальних активів

5

В рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) коштів бюджетів

110439420

130404320

В рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими різним головним розпорядникам (розпорядникам) коштів бюджетів одного рівня, а також при їх передачі державним і муніципальним організаціям

140120241

В рамках руху об'єктів між установами бюджетів різних рівнів

140120251

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Нарахування амортизації протягом строку корисного використання
Перегляд методу нарахування амортизації
Нарахування амортизації
Перевірка обліку розрахунків з нарахування амортизації
Перевірка правильності нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку
Відшкодування зносу основних фондів. Способи нарахування амортизації
Амортизація основних засобів, способи її нарахування
Схема нарахування доходу за простою відсоткової ставці
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук