Навігація
Головна
Облік вкладень у нефінансові активиОблік нефінансових активівОБЛІК НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВПорядок і строки проведення інвентаризації нефінансових активів,...Аудит правильності обліку активів організаціїПодаткові аспекти обліку фінансових вкладеньАналіз довгострокових фінансових вкладеньОперації з нефінансовими активамиЗНЕЦІНЕННЯ АКТИВІВ (МСФЗ 36)Облік фінансових активів та зобов'язань
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік вкладень у нефінансові активи

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Для обліку операцій, пов'язаних з придбанням, безоплатним надходженням, новим будівництвом (виготовленням) та реконструкцією, модернізацією, добудовою, дообладнанням будівель і споруд, машин і устаткування, транспортних засобів, виробничого і господарського інвентарю, бібліотечного фонду, коштовностей і ювелірних виробів, інших основних коштів призначені рахунки:

010611000 "Вкладення в основні засоби - нерухоме майно установи";

010631000 "Вкладення в основні засоби - інше рухоме майно установи";

010641000 "Вкладення в основні засоби - предмети лізингу".

Облік операцій, пов'язаних з придбанням, безоплатним надходженням, створенням, модернізацією об'єктів нематеріальних активів здійснюється на рахунку 010632000 "Вкладення в нематеріальні активи - інше рухоме майно установи".

На рахунку 010613000 "Вкладення в непроізведенние активи - нерухоме майно установи" обліковуються операції, пов'язані з придбанням, безоплатним отриманням об'єктів невироблених активів.

На рахунку 010634000 "Вкладення в матеріальні запаси - інше рухоме майно установи" відображаються операції з виготовлення установою матеріальних запасів в рамках основної діяльності і не призначених для продажу, а також операції, пов'язані з придбанням матеріальних запасів (при відображенні вироблених вкладень у сумі фактичних витрат, формують балансову вартість об'єкта матеріальних запасів).

Якщо при безоплатному отриманні основних засобів, нематеріальних активів установа не здійснює операції, що призводять до зміни або формування первісної вартості, то рахунок 010600000 "Вкладення в нефінансові активи" не застосовується. У табл. 4.12 наведені варіанти обліку вкладень у нефінансові активи (НФА).

Таблиця 4.12. Застосування синтетичного рахунку "Вкладення в НФА"

Найменування операції

Застосування рахунків 010631000 "Вкладення в основні засоби - інше рухоме майно установи" і 010632000 "Вкладення в нематеріальні активи - інше рухоме майно установи"

Безоплатне отримання основних засобів від фізичних та юридичних осіб (бізнес-структур):

а) із зазначенням вартості в договорі (за сформованим вартості)

Не застосовується

б) без вказівки вартості основних засобів у договорі

Застосовується

Отримання об'єктів основних засобів з централізованого постачання, розпорядженням, извещению

Застосовується

Безоплатне отримання за сформованим вартості:

а) від установ, підвідомчих різним ГРБС одного рівня бюджету

Не застосовується

б) від установ різних рівнів бюджету

Не застосовується

Виготовлення основних засобів за рахунок власних ресурсів (господарським способом)

Застосовується

Оприбуткування надлишком основних засобів, нематеріальних активів, виявлених при інвентаризації за ринковою вартістю

Не застосовується

Формування первісної вартості матеріальних запасів на підставі кількох договорів з постачальниками

Застосовується

Прийняття до обліку матеріальних запасів за сформованим фактичної вартості (за винятком готової продукції)

Застосовується

Оприбуткування матеріальних запасів за сформованим вартості згідно з договором з постачальником

Не застосовується

Прийняття до обліку безоплатно отриманих матеріальних запасів, оприбуткування за ринковою вартістю надлишків, виявлених при інвентаризації

Не застосовується

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

По кожному будуються (реконструюються, модернизируемого), приобретаемому об'єкту нефінансових активів, у розрізі видів витрат ведеться аналітичний облік за рахунком 010600000 "Вкладення в нефінансові активи". Для цього використовується регістр бюджетного обліку многографной картка (ф. 0504054).

ГРБС надано право розробляти відомчі (внутрішні) акти, що забезпечують деталізацію фінансової інформації з дотриманням єдиної методології і стандартів бюджетного обліку та бюджетної звітності.

Відображення операцій з обліку основних засобів, нематеріальних активів у регістрах бюджетного обліку

Застосовувані форми первинних облікових документів, регістрів бюджетного обліку для відображення щомісячних записів по руху основних засобів, нематеріальних активів наведено в табл. 4.13.

Таблиця 4.13. Перелік первинних облікових документів і регістрів бюджетного обліку, що застосовуються при русі ОС

Найменування Журналу операцій

Рух ОС

Первинні облікові документи та регістри бюджетного обліку

Журнал операцій розрахунків з постачальниками та підрядниками

Надходження

1. Акт про прийом-передачу ОС (ф. 0306001) вартістю понад 3000 руб. в одному прим .; якщо за договором дарування (безоплатно) - у двох прим.

2. Акт про прийом-передачу будівлі (споруди) (ф. 0306030).

3. Акт про прийом-передачу груп об'єктів ОС (крім будівель, споруд) (ф. 0306031).

4. Інвентарна картка обліку ОС

(ф. 0504031) з подальшою реєстрацією в Описі інвентарних карток з обліку ОС (ф. 0504110).

5. Інвентарна картка групового обліку ОС (для обліку груп об'єктів м'якого інвентарю, бібліотечних фондів, виробничого і господарського інвентарю) (ф. 0504032)

Журнал операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів

Внутрішнє переміщення

1. Накладна на внутрішнє переміщення об'єктів ОЗ (ф. 0306032) - трьох екз. -для бухгалтерії, передавальної і приймаючої сторін. Матеріально відповідальні особи відображають зміни в Зворотним відомості по нефінансовим активів

Видача

в експлуатацію

1. Вимога-накладна (ф. 0315006) вартістю понад 3000 руб., А також бібліотечного фонду незалежно

від вартості.

2. Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи (ф. 0504210) до 3000 руб.

Вибуття

1. Акт про списання транспортних засобів (ф. 0306004).

2. Акт про списання об'єкта основних засобів (ф. 0306003).

3. Акт про списання груп об'єктів ОС (ф. 0306033).

4. Акт про прийом-передачу ОС (ф. 0306001) вартістю понад 3000 руб.

5. Акт про прийом-передачу будівлі (споруди) (ф. 0306030).

6. Акт про прийом-передачу груп об'єктів ОС (крім будівель, споруд) (ф. 0306031).

7. Акт про списання м'якого (незалежно від вартості) і господарського інвентарю (ф. 0504143).

8. Акт про списання виключених об'єктів бібліотечного фонду (ф. 0504144)

з додатком окремих списків застарілих за змістом і прийшли в непридатність з різних причин об'єктів бібліотечного фонду (книг, файлів, дисків та ін.) - дві екз. 9. Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи (ф. 0504210) до 3000 руб.

Журнал за іншими операціями

Ремонт, модернізація,

реконструкція

Акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів ОЗ (ф. 0306002). Дані заносяться до інвентарної картки обліку ОЗ

Крім перерахованих вище регістрів бюджетного обліку повинен вестися Інвентарний список нефінансових активів (ф. 0504034) і Оборотна відомість по нефінансовим активів (ф. 0504035) в розрізі матеріально відповідальних осіб. У Інвентарному списку нефінансових активів, який веде матеріально відповідальна особа, записуються такі відомості по кожному об'єкту: при надходженні -дата і номер інвентарної картки, заводський номер, інвентарний номер, повне найменування об'єкта; при вибутті - дата, номер документа і причина вибуття. Для контролю за відповідністю облікових даних у матеріально відповідальних осіб і даних за відповідними рахунками аналітичного обліку рахунків "Основні засоби", "Невироблені активи", "Нематеріальні активи" бухгалтерською службою щоквартально складається Оборотна відомість по нефінансовим активів. У ній зазначаються найменування об'єктів, одиниці виміру, кількість і суми на початок місяця, обороти по дебету і кредиту, кількість і суми на кінець місяця.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Облік вкладень у нефінансові активи
Облік нефінансових активів
ОБЛІК НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
Порядок і строки проведення інвентаризації нефінансових активів, зобов'язань
Аудит правильності обліку активів організації
Податкові аспекти обліку фінансових вкладень
Аналіз довгострокових фінансових вкладень
Операції з нефінансовими активами
ЗНЕЦІНЕННЯ АКТИВІВ (МСФЗ 36)
Облік фінансових активів та зобов'язань
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук