Навігація
Головна
Облік майна, придбаного по лізингуОблік майна, придбаного за рахунок субсидії на інші ціліПридбання будівель та іншого нерухомого майнаОблік майна, що надається за договором фінансової оренди (лізингу), у...Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних...Облік операцій з придбання, реалізації та іншого вибуття майна, у...Лізингові платежіДОГОВОРИ ЛІЗИНГУ ТА ФАКТОРИНГУ В МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ОБОРОТІМЕТОДИКА ОБЛІКУ МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ І ЙОГО ДЖЕРЕЛОблік товарів, придбаних установою для продажу
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік придбаного в лізинг майна

З метою зміцнення матеріальної бази окремим КУ (наприклад, системи виконання покарань) надано право здійснювати за рахунок власних доходів лізингові угоди, що відображено в Законі № 83-ФЗ.

Для реалізації лізингових проектів КУ необхідно виконати ряд вимог, а саме:

- Вивчити нормативні правові акти, що регулюють даний вид фінансових операцій;

- Внести до Статуту установи пункт про право укладення договорів лізингу;

- Призвести фінансові розрахунки і оцінити ризики, пов'язані з неможливістю самостійно погасити лізингової компанії обов'язкові платежі;

- У разі перевищення встановленого засновником межі великої угоди погодити з ним можливість здійснення такої операції;

- У разі недостатності коштів, отриманих від приносить дохід діяльності, для обслуговування зобов'язань по лізингу необхідно заручиться додатковими гарантіями засновника.

Даний вид діяльності регулюється ГК РФ і Федеральним законом від 29 жовтня 1998 № 164-ФЗ "Про фінансову оренду (лізингу)". Відповідно до ЦК РФ, лізинг - це "угода, при якій лізингодавець зобов'язується придбати у власність вказане лізингоодержувачем майно у певного продавця і надати це майно лізингоодержувачу за плату в тимчасове володіння і користування". У Федеральному законі № 164-ФЗ лізинг визначається як вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його на підставі договору лізингу фізичним або юридичним особам за певну плату, на певний термін і на певних умовах, обумовлених договором, з правом викупу майна лізингоотримувачем.

Види лізингу по праву володіння, розпорядження майном, а також за тривалістю терміну дії поділяються наступним чином:

- Фінансовий - лізингоодержувач в кінці терміну дії договору отримує предмет договору (обладнання, автомобіль) у власність;

- Оперативний - лізингоодержувач отримує необхідне майно на певний строк за плату, а потім повертає об'єкт лізингу назад лізингодавцю (лізинговій компанії). Майно знаходиться лише в тимчасовому користуванні, а потім лізингова компанія сама вирішує, як вчинити з поверненим майном - передати в лізинг знову або продати;

- Поворотний - продавець предмета лізингу одночасно виступає як лізингоотримувач: він сам собі продає через лізингову компанію, отримавши прискорену амортизацію, поповнивши обігові кошти та оптимізувавши оподаткування.

По термінах дії договору лізинг може бути:

- Довгостроковим - лізинг, здійснюваний протягом 3 років і більше;

- Середньостроковим - лізинг, здійснюваний протягом 1,5 року до 3 років;

- Короткостроковим - лізинг, здійснюваний протягом менше 1,5 року.

У договорі лізингу, укладеному між лізинговою компанією і КУ, визначаються розмір, спосіб здійснення і періодичність лізингових платежів.

Під лізинговими платежами розуміється загальна сума платежів за договором лізингу за весь термін дії договору, в яку входить відшкодування витрат лізингодавця, пов'язаних з придбанням і передачею предмета лізингу лізингоодержувачу; відшкодування витрат, пов'язаних з наданням інших передбачених договором лізингу послуг; розмір доходу лізингодавця. У загальну суму договору лізингу може включатися викупна ціна предмету лізингу, якщо договором лізингу передбачено перехід права власності на предмет лізингу до лізингоотримувача.

Вартість лізингової послуги формується на ринкових умовах і залежить від чинників, характерних для будь-якої лізингової угоди: від вартості позикового фінансування; ризиків проекту; наявності власних фінансових ресурсів у лізингової компанії.

Типові бухгалтерські записи, які робляться в обліку КУ у разі придбання майна на умовах лізингу, наведено в табл. 4.14.

Таблиця 4.14. Відображення в обліку КУ лізингових операцій

Найменування операції

Дебет

Кредит

Нарахування заборгованості з оплати договору фінансової оренди

010641310 "Збільшення вкладень в основні засоби - предмети лізингу"

230231730

Сплата лізингових платежів

230231830

220111610

Прийняття до обліку лізингового майна, що надійшло лізингоодержувачу, який обліковується відповідно

010141310-010148310

010641310 "Збільшення вкладень в основні

з договором на балансі лізингоодержувача

засоби - предмети лізингу "

Викуп лізингового майна і перехід його у власність лізингоодержувача за умови погашення всієї суми передбачених договором лізингу лізингових платежів

010111310-010113310, 010115310,010118310, 010131310-010138310

010141310-010148310

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Облік майна, придбаного по лізингу
Облік майна, придбаного за рахунок субсидії на інші цілі
Придбання будівель та іншого нерухомого майна
Облік майна, що надається за договором фінансової оренди (лізингу), у лізингодавця і лізингоодержувача
Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом (ст. 174 КК РФ)
Облік операцій з придбання, реалізації та іншого вибуття майна, у тому числі цінних паперів пайового інвестиційного фонду
Лізингові платежі
ДОГОВОРИ ЛІЗИНГУ ТА ФАКТОРИНГУ В МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ОБОРОТІ
МЕТОДИКА ОБЛІКУ МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ І ЙОГО ДЖЕРЕЛ
Облік товарів, придбаних установою для продажу
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук