Навігація
Головна
Облік паливно-мастильних матеріалівПаливно-мастильні матеріалиОблік надходження і вибуття матеріалівОблік надходження матеріально-виробничих запасівПромисловий розвиток СРСР як наддержави. Пріоритетний зростання...Облік продажу матеріалівДокументальне оформлення та облік надходження матеріалівОформлення матеріалів розслідуванняПодаткові аспекти обліку матеріальних запасівДРУГИЙ ПРАКТИКА БУДІВЕЛЬНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА (БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік паливно-мастильних матеріалів

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Для бюджетних установ, в оперативному управлінні яких є автотранспортні засоби, актуальними є питання обліку паливно-мастильних матеріалів (ПММ) і розрахунку планових норм їх списання.

В даний час для всіх суб'єктів господарювання, включаючи КУ, діє розпорядження Мінтрансу Росії від 14 березня 2008 року № АМ-23-р "Про введення в дію

Методичних рекомендацій. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті ". Норми витрат палива і мастильних матеріалів призначені не тільки для визначення потреби в асигнуваннях, але й для списання витрат на фінансовий результат поточної діяльності.

У зазначеному документі сказано, що норма - це встановлене значення міри споживання палива при роботі автомобіля конкретної моделі, марки або модифікації. При нормуванні витрати палива розрізняють базове значення витрати, яке визначається для кожної моделі, марки або модифікації автомобіля в якості загальноприйнятої норми, і розрахункова нормативне значення витрати, що враховує виконувану транспортну роботу й умови експлуатації автомобіля. Витрата палива на технічні, гаражні та інші внутрішні господарські потреби, не пов'язані безпосередньо з технологічним процесом перевезення пасажирів і вантажів, до складу норм не включений і встановлюється окремо.

Для автомобілів загального призначення встановлені наступні норми:

1) базова норма в літрах на 100 км (л / 100 км) пробігу автотранспортного засобу в спорядженому стані. Базова норма залежить від конструкції автомобіля, його агрегатів і систем, категорії, типу та призначення автомобільного рухомого складу (легкові, автобуси, вантажні і т.д.), від виду використовуваного палива, враховує масу автомобіля в спорядженому стані, типізований маршрут і режим руху в умовах експлуатації в межах Правил дорожнього руху;

2) транспортна норма (норма на транспортну роботу) включає в себе базову норму і залежить або від вантажопідйомності, або від нормованого завантаження пасажирів, або від конкретної маси перевезеного вантажу;

3) експлуатаційна норма встановлюється за місцем експлуатації автотранспортних засобів на основі базової або транспортної норми з використанням поправочних коефіцієнтів (надбавок), що враховують місцеві умови експлуатації, за формулами, наведеними в розпорядженні № АМ-23-р.

Крім перерахованих даних у розпорядженні Мінтрансу наведені поправочні коефіцієнти (надбавки), встановлені у вигляді відсотків підвищення або зниження вихідного значення норми витрати палива, за допомогою яких проводиться облік дорожньо-транспортних, кліматичних і інших експлуатаційних факторів.

Норми витрати палива можуть підвищуватися або знижуватися в залежності від умов, в яких експлуатується транспортний засіб. При необхідності застосування одночасно декількох надбавок норма витрати палива встановлюється з урахуванням суми або різниці цих надбавок.

Зокрема, норми можуть збільшуватися з урахуванням таких обставин:

- Пори року. Норма витрати палива і мастильних матеріалів в зимовий час (залежно від кліматичних районів країни) збільшується з 5 до 20%. У Додатку 4 до даного видання наведені встановлені розпорядженням № АМ-23-р граничні величини зимових надбавок по кожному регіону;

- Роботи автотранспорту на дорогах загального користування I, II і III категорій зі складним планом, поза межами міст і приміських зон. Там, де в середньому на 1 км шляху є більше п'яти заокруглень (поворотів) радіусом менше 40 м (на 100 км шляху не менше 500 м), надбавка становить до 10%, а на дорогах загального користування IV і V категорій - до 30% );

- Роботи автотранспорту в містах з певною щільністю населення. Чим вище щільність населення, тим більше надбавка до норми витрати палива. Так, якщо населення міста перевищує 3 млн осіб, розмір надбавки, яку може встановити організація, становить до 25%, від 1 до 3 млн осіб - до 20% і т.д .;

- Обкатки нових автомобілів. При пробігу новими автомобілями (обкатці) і автомобілями, які пройшли капітальний ремонт, першої тисячі кілометрів, а також при централізованому перегоні таких автомобілів ходом в одиночному стані, передбачається надбавка в розмірі до 10%, при перегоні автомобілів в спареному стані - до 15%, в строєному - до 20%.

У ряді випадків норма витрати палива може знижуватися, наприклад, при роботі на дорогах загального користування I, II і III категорій за межами приміської зони на рівнинній і слабохолмистої місцевості (висота над рівнем моря до 300 м). У цьому випадку норма витрати палива може бути зменшена, але не більше ніж на 15%.

Конкретні значення поправочних коефіцієнтів встановлюються наказом керівника установи або органами виконавчої влади, період застосування зимових надбавок до норм і їх величина (Додаток 5 до даного видання) підтверджуються розпорядженням регіональних (місцевих) органів влади, а за відсутності відповідних розпоряджень - наказом керівника установи.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Норми витрат ПММ для кожної марки, моделі або модифікації експлуатованих автомобілів затверджуються наказом керівника установи і застосовуються при списанні даного виду матеріальних запасів.

Нормативний витрата палива відносно певного автомобіля визначається розрахунковим шляхом з урахуванням зробленого кілометражу за формулою

де (2н - нормативна витрата палива, л; Н> - базова норма витрати палива на пробіг автомобіля, л / 100 км; 5 - пробіг автомобіля, км; О - поправочний коефіцієнт (сумарна відносна надбавка або зниження) до норми,%.

Приклад 4.8

Розрахунок нормативних витрат палива. В оперативному управлінні установи охорони здоров'я знаходиться автомобіль ГАЗ-3110. За шляховим листом від 15 грудня 2010 г. (зимовий період), пробіг склав 120 км, з них: 80 км - по місту; 40 км - по області.

Наказом керівника установи затверджено:

1) базова норма витрати палива - 13 л / 100 км;

2) надбавка за експлуатацію автомобіля в зимовий час - 15%;

3) надбавка за експлуатацію автомобіля в місті з чисельністю населення 1500000 чол. - 12%.

Нормативний витрата палива складе 1.4,02 л:

по місту: 0,01 х 13 х 80 х (1 + 001 х (15 + 12) = 11,67 л;

по області: 0,01 х 13 х 40 х (1 + 0,01 х 15) = 6,35 л.

Для марок автомобілів, не зазначених у Нормах витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, а також у разі відхилення від встановлених законодавством норм, норми витрати палив і мастильних матеріалів встановлюються за результатами контрольних замірів, проведених комісією установи на підставі наказу керівника. Результати контрольного заміру оформлюються актом, який служить підставою для наказу про затвердження норми витрати палива (приблизна форма Акту контрольного заміру витрати палива наведена в додатку 6 до даного видання).

Списання палива і паливно-мастильних матеріалів проводиться на підставі подорожніх листів, форми яких наведені в Інструкції по бюджетному обліку:

Подорожній лист будівельної машини (ф. 0340002);

Подорожній лист легкового автомобіля (ф. 0345001);

Подорожній лист спеціального автомобіля (ф. 0345002);

Подорожній лист вантажного автомобіля (ф. 0345004);

Подорожній лист вантажного автомобіля (ф. 0345005);

Подорожній лист автобуса не загального користування (ф. 0345007).

Відповідно до наказу Мінтрансу Росії від 18 вересня 2008 року № 152 в дорожньому листі повинні бути відображені такі реквізити: порядковий номер, дата видачі, штамп та печатку установи, в оперативному управлінні якого знаходиться автомобіль; вказані реєстраційний номер автотранспорту, відомості про водія.

Заповнений шляховий лист видається водію, про що робиться запис у Журналі обліку руху подорожніх листів (ф. 0345008). Форма Журналу наведена в табл. 4.23.

Таблиця 4.23. Журнал обліку руху подорожніх листів

Журнал обліку руху подорожніх листів

Подорожній лист легкового автомобіля (ф. 0345001) виписується в одному примірнику і дійсний тільки на один день або зміну. На більш тривалий термін він видається тільки у разі відрядження, коли водій виконує завдання протягом більше однієї доби (зміни).

Маршрут проходження автомобіля, пов'язаний з виконанням перевезень або службового завдання, записується за всіма пунктами проходження із зазначенням адрес і назв організацій. Не допускаються при вказівці маршруту формулювання "поїздки по місту", "виконання службового завдання".

Якщо установа має свій склад ПММ і автопарк нараховує досить велика кількість автомобілів, то доцільно вести аналітичний облік за рахунком 010533000 "Паливно-мастильні матеріали - інше рухоме майно" в розрізі "Паливно-мастильні матеріали на складі" і "Паливно-мастильні матеріали в баку автотранспорту ".

Розрахунки за придбані ПММ на автозаправних станціях, можуть здійснюватися наступними способами:

- За готівку на АЗС;

- По оплаченим талонами, що здобувається з використанням системи безготівкових розрахунків. Такі талони враховуються як грошові документи;

- За талонами, які є бланками суворої звітності;

- З пластикових паливними картками, що випускається паливної компанією або власником мережі АЗС.

Паливна карта не є платіжним засобом, а призначена для обліку розрахунків з відпуску ПММ і має кількісне вираження (відпуск ПММ на суму або в обсязі). При заправці водієві видаються чеки із зазначенням місця і часу заправки, а також типу та кількості відпущеного палива, що підтверджують факт заправки по паливній карті. Ці чеки водій здає разом з подорожнім листом диспетчеру чи уповноваженій особі для подальшої передачі цих документів в бухгалтерську службу.

Юридична особа або його структурний підрозділ, що забезпечує інформаційну і технологічну взаємодію між учасниками розрахунків, щомісяця після обробки даних являє установі-покупцю рахунок-фактуру, акт прийому-передачі на обсяг і вартість вибраного палива, а також звіт (реєстр) операцій по картах.

Паливна карта може бути нелімітованої або лімітованої.

На нелімітовані карту заноситься інформація про кількість літрів кожного виду ПММ, придбаного установою - покупцем у постачальника, яке може бути отримане покупцем у повному обсязі залишку на картці без добових обмежень. За лімітованої карті встановлюється єдиний добовий або місячний ліміт (кількість літрів). За вказаною мапі покупець може набувати паливо різних видів, загальна кількість якого за добу чи місяць не може перевищувати встановлений ліміт. При встановленні добового ліміту не можна отримати палива більше навіть у випадку, коли в попередні дні обсяг придбаного ПММ була менше встановленого ліміту.

В Інструкції про застосування Плану рахунків бюджетного обліку, а також в альбомах уніфікованих форм відсутня форма регістру "Авансовий звіт за розрахунками паливною карткою". Даний регістр може бути розроблений і затверджений органом, що організує виконання відповідного бюджету бюджетної системи РФ - Мінфіном Росії, фінансовим органом відповідного суб'єкта РФ або органу місцевого самоврядування.

При введенні в документообіг Авансового звіту за розрахунками паливною карткою слід встановити порядок та строки його подання, наприклад щомісяця до 31-го (30-го) числа.

Слід враховувати, що при безготівкових розрахунках за ПММ за державними контрактами (договорами) згідно з постановою Уряду РФ від 28 грудня 2010 року № 1171 "Про реалізацію Федерального закону" Про федеральний бюджет на 2011 рік і на плановий період 2012 і 2013 років "" авансові платежі можуть здійснюватися тільки в розмірі 30%.

Типові записи з відображення в бюджетному обліку операцій надходження і витрачання ПММ наведено в табл. 4.24.

Таблиця 4.24. Відображення в обліку операцій надходження і витрачання ПММ

Зміст операції

Підстава

Бухгалтерський запис

Дебет

Кредит

Придбання ПММ за готівковий розрахунок

Видача водіям готівкових грошових коштів під звіт для придбання ПММ

Видатковий

касовий

ордер

х20834560

Х20134610

Прийняття до обліку придбаних водіями ПММ

Авансовий звіт з доданими подорожнім листом, чеками ККТ

ХІ0533340 "Паливо в баках"

Х20834660

Списання вартості палива на видатки установи в рамках бюджетної діяльності

Шляховий лист

140120272

110533440

Списання вартості палива на собівартість продукції (робіт, послуг) в рамках приносить дохід діяльності

Шляховий лист

210634340

210533440

Придбання ПММ за талонами, які мають вартісне вираження. Договором визначено перехід права власності на ПММ в момент відвантаження (заправки автомобіля)

Перерахування попередньої оплати за паливо з особового рахунку установи

Виписка з особового рахунку

х20634560

130405340

Прийняття до обліку паливних талонів, що надійшли в касу установи

акт прийому-передачі талонів

х20135510

х30234730

Видача водіям під звіт паливних талонів

РКО

Х20834560

Х20135610

Прийняття до обліку палива, залитого в баки автомашин (без ПДВ - при здійсненні операцій по приносить дохід діяльності, що обкладаються ПДВ)

Авансовий звіт з доданими корінцями талонів, дорожніми листами

Х10533340 "Паливо в баках"

Х20834660

Відображення суми пред'явленого постачальником палива ПДВ (при здійсненні операцій по приносить дохід діяльності, що обкладаються ПДВ)

Рахунок-фактура

221001560

220834660

Прийнятий до відрахування ПДВ, пред'явлений постачальником палива

Рахунок-фактура, Авансовий звіт з доданими корінцями талонів, дорожніми листами

230304830

221001660

Списання на розрахунки з постачальником суми попередньої оплати у розмірі вартості палива, заправленого в бак

Довідка (ф. 0504833)

Х30234830

Х20634660

Списання вартості палива на видатки установи в рамках бюджетної діяльності

Шляховий лист

140120272

110533440

Списання вартості палива на собівартість продукції (робіт, послуг) в рамках приносить дохід діяльності

Шляховий лист

210961272

210533440

Придбання ПММ за талонами, які мають кількісне вираження (в яких зазначено кількість палива без ціни). Договором визначено перехід права власності на ПММ в момент відвантаження (заправки автомобіля)

Перерахування попередньої оплати за паливо з особового рахунку установи

Виписка з особового рахунку

120634560

130405340

Ухвалення на позабалансовий облік талонів на бензин за обліковою ціною 1 руб. за бланк

Акт

прийому-передачі талонів

Позабалансовий рахунок 03

Видача водіям паливних талонів

Наказ керівника установи

Позабалансовий рахунок 03 аналітика по МОВ

Позабалансовий рахунок 03 аналітика по МОВ

Прийняття до обліку палива, залитого в баки автомашин (без ПДВ - при здійсненні операцій по приносить дохід діяльності, що обкладаються ПДВ)

Корінці талонів, чеки ККТ, шляхові листи

210533340 "Паливо в баках"

230234730

Відображення суми пред'явленого постачальником палива ПДВ (при здійсненні операцій по приносить дохід діяльності, що обкладаються ПДВ)

Рахунок-фактура

221001560

230234730

Прийнятий до відрахування ПДВ, пред'явлений постачальником палива

Рахунок-фактура, корінці талонів, шляхові листи

230304830

221001660

Списання на розрахунки з постачальником суми попередньої оплати у розмірі вартості палива, заправленого в бак

Довідка (ф. 0504833)

230234830

220634660

Списання вартості палива на видатки установи в рамках бюджетної діяльності

Шляховий лист

140120272

110533440

Списання вартості палива на собівартість продукції (робіт, послуг) в рамках приносить дохід діяльності

Шляховий лист

210961272

210533440

Списання використаних талонів на бензин

Акт про списання бланків суворої звітності (ф. 0504816)

Позабалансовий рахунок 03 аналітика по МОВ

Придбання ПММ за талонами. Договором визначено перехід права власності на ПММ після оплати і передачі паливних талонів

Перерахування попередньої оплати за паливо з особового установи

Виписка з особового рахунку

120634560

130405340

Прийняття до обліку палива (без ПДВ - при здійсненні операцій по приносить дохід діяльності, що обкладаються ПДВ)

Накладна на паливо

х! 0533340 "Паливо за талонами"

Х30234730

Ухвалення на позабалансовий облік талонів на бензин за обліковою ціною 1 руб. за бланк

Акт прийому-передачі талонів

Позабалансовий рахунок 03 аналітика по МОВ

Відображення суми пред'явленого постачальником палива ПДВ (при здійсненні операцій по приносить дохід діяльності, що обкладаються ПДВ)

Рахунок-фактура

221001560

220834660

Прийнятий до відрахування ПДВ, пред'явлений постачальником палива

Рахунок-фактура, накладна на паливо

230304830

221001660

Списання на розрахунки з постачальником в момент передачі паливних талонів суми попередньої оплати у розмірі їх вартості

Довідка (ф. 0504833)

Х30234830

Х20634660

Видача водіям паливних талонів

Наказ керівника установи

Позабалансовий рахунок 03 аналітика по МОВ

Позабалансовий рахунок 03 аналітика але МОЛ

Прийняття до обліку палива, залитого в баки автомашин

Корінці

талонів,

чеки ККТ,

шляхові

листи

ХІ0533340 "Паливо в баках"

Х10533340 "Паливо за талонами"

Списання вартості палива на видатки установи в рамках бюджетної діяльності

Шляховий лист

140120272

110533440 "Паливо в баках"

Списання вартості палива на собівартість продукції (робіт, послуг) в рамках приносить дохід діяльності

шляховий

лист

210961272

210533440 "Паливо в баках"

Списання використаних талонів на бензин за обліковою ціною 1 руб. за бланк

Акт про списання бланків суворої звітності (ф. 0504816)

Позабалансовий рахунок 03 аналітика по МОВ

Придбання ПММ за паливними пластикових картах. Договором визначено перехід права власності на ПММ в момент відвантаження (заправки автомобіля)

Перерахування попередньої оплати за паливо з особового рахунку установи

Виписка з особового рахунку

120634560

130405340

Включення у вартість ПММ витрат з придбання пластикових паливних карт (у випадку якщо за карту стягується плата)

Акт прийому-передачі паливних карт

ХІ0634340

Х30234730

Відображення вартості палива, залитого в баки автомашин

Акт прийому-передачі, шляховий лист

ХІ0634340 "Паливо в баках"

Х30234730

Прийняття до обліку палива, залитого в баки автомашин, за фактичною вартістю, включаючи вартість паливних карт (без ПДВ - при здійсненні операцій по приносить дохід діяльності, що обкладаються ПДВ)

Акт прийому-передачі паливних карт, шляховий лист

ХІ0533340 "Паливо в баках"

ХІ0634440

Відображення суми пред'явленого постачальником палива ПДВ (при здійсненні операцій по приносить дохід діяльності, що обкладаються ПДВ)

Рахунок-фактура

221001560

220834660

Прийнятий до відрахування ПДВ, пред'явлений постачальником палива

Рахунок-фактура, акт прийому-передачі паливних карт, шляховий лист

230304830

221001660

Списання на розрахунки з постачальником суми попередньої оплати у розмірі вартості палива, заправленого в бак

Довідка (ф. 0504833)

Х30234830

Х20634660

Списання вартості палива на видатки установи в рамках бюджетної діяльності

Шляховий лист

140120272

110533440 "Паливо в баках"

Списання вартості палива на собівартість продукції (робіт, послуг) в рамках приносить дохід діяльності

Шляховий лист

210961272

210533440 "Паливо в баках"

Придбання ПММ за паливними пластикових картах. Договором визначено перехід права власності на ПММ після оплати і передачі паливних пластикових карт

Перерахування попередньої оплати за паливо з особового рахунку установи

Виписка з особового рахунку

120634560

130405340

Формування фактичної вартості ПММ: включення у вартість ПММ витрат з придбання пластикових паливних карт (у випадку якщо за карту стягується плата); вартість палива

Акт

прийому-передачі паливних карт,

накладна на паливо

ХІ0634340

Х30234730

Прийняті до обліку ПММ за фактичною вартістю

Акт

прийому-передачі паливних карт,

накладна на паливо

х10533340 "Паливо по картах"

х10634440

Відображення суми пред'явленого постачальником палива ПДВ (при здійсненні операцій по приносить дохід діяльності, що обкладаються ПДВ)

Рахунок-фактура

221001560

220834660

Прийнятий до відрахування ПДВ, пред'явлений постачальником палива

Рахунок-фактура, акт

прийому-передачі паливних карт, накладна на паливо

230304830

221001660

Списання на розрахунки з постачальником в момент передачі паливних карт суми попередньої оплати у розмірі їх вартості

Довідка (ф. 0504833)

Х30234830

Х20634660

Прийняття до обліку палива, залитого в баки автомашин, за фактичною вартістю, включаючи вартість паливних карт

Акт

прийому-передачі, шляховий лист

ХІ0533340 "Паливо в баках"

Х10533340 "Паливо по картах"

Списання вартості палива на видатки установи в рамках бюджетної діяльності

Шляховий лист

140120272

110533440 "Паливо в баках"

Списання вартості палива на собівартість продукції (робіт, послуг) в рамках приносить дохід діяльності

Шляховий лист

210961272

210533440 "Паливо в баках"

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Облік паливно-мастильних матеріалів
Паливно-мастильні матеріали
Облік надходження і вибуття матеріалів
Облік надходження матеріально-виробничих запасів
Промисловий розвиток СРСР як наддержави. Пріоритетний зростання військово-промислового і паливно-енергетичного комплексів
Облік продажу матеріалів
Документальне оформлення та облік надходження матеріалів
Оформлення матеріалів розслідування
Податкові аспекти обліку матеріальних запасів
ДРУГИЙ ПРАКТИКА БУДІВЕЛЬНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА (БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук