Навігація
Головна
Аудит облікової політики для цілей бухгалтерського облікуЕкспертиза основних елементів облікової політики економічного...Внесення змін до облікової політикиВнесення змін до облікової політикиЗміни в обліковій політиціОблікові політикиОблікова політика організаціїОблікова політика організації: формування, зміни та розкриттяМСФЗ (IAS) 8 "Облікова політика, зміни в оцінках і помилки"Облікова політика та її роль у інформації, що розкривається
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Відображення в обліку та звітності змін облікової політики

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Існують два підходи до відбиття змін в обліковій політиці: перспективний і ретроспективний.

Суть перспективного підходу полягає в тому, що зміна показників у зв'язку зі зміною облікової політики організації здійснюється на початку або протягом року, з якого впроваджуються нові способи обліку.

При використанні ретроспективного підходу зміна показників, викликане зміною облікової політики, проводиться шляхом коригування вхідних залишків у звітності. При цьому ніякі записи на рахунках бухгалтерського обліку не виробляються, оскільки коригування здійснюється в межотчетний період,

До недавнього часу в нормативних документах перевага віддавалася перспективному підходу. Наприклад, у скасованих Методичних рекомендаціях про порядок формування показників бухгалтерської звітності (наказ Мінфіну Росії від 28 червня 2000 № 60н) було зазначено, що якщо при уточненні облікової політики на наступний звітний рік організація вважає недоцільним нараховувати резерви майбутніх витрат, то залишки коштів резервів , за якими в установленому порядку мають місце перехідні залишки, станом на 1 січня наступного за звітним року підлягають приєднанню до фінансового результату з відображенням у бухгалтерському обліку організації за січень. Виходячи з викладеного в січні наступного року при списанні перехідних залишків резервів, утворення яких у звітному році не передбачено, у бухгалтерському обліку необхідно було зробити запис - Д-т рахунки 96 - К-т рахунки 91 і відобразити виникли доходи у звіті про прибутки і збитки у складі інших. У пояснювальній записці зміна облікової політики у разі суттєвості списаних сум повинно було бути розкрито не тільки в розділі по обліковій політиці, але і в розділі про її доходи та витрати.

Отже, особливістю перспективного підходу до відображення змін в обліковій політиці було те, що вихідні залишки звітності попереднього року повністю відповідали вхідним залишкам звітності наступного року, а доходи і витрати, утворені за рахунок змін облікової політики, формували фінансовий результат року, з якого починала застосовуватися нова облікова політика.

Особливістю ретроспективного підходу є те, що зміна показників, викликане зміною облікової політики, не відображається у бухгалтерському обліку, а проводиться шляхом зміни вхідних залишків в межотчетний період, тобто в період між двома звітами, коли не формується звіт про прибутки і збитки, а рахунок прибутків і збитків закритий, так як проведена реформація бухгалтерського балансу. Оскільки в між- звітний період доходи і витрати визнані бути не можуть, то списання залишків резервів має здійснюватися за рахунок єдиного доступного в цей період джерела - нерозподіленого прибутку організації.

У поясненнях дану операцію необхідно розкрити не тільки в розділі про облікову політику організації, але і в розділі про нерозподіленого прибутку.

ПБО 1/2008 "Облікова політика організації" засноване саме на ретроспективному підході.

При ретроспективному відображенні наслідків зміни облікової політики виходять із припущення, що змінений спосіб ведення бухгалтерського обліку застосовувався з моменту виникнення фактів господарської діяльності даного виду. Ретроспективне відображення наслідків зміни облікової політики полягає у коригуванні вхідного залишку за статтею "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" за найраніший представлений в бухгалтерській звітності період, а також значень пов'язаних статей бухгалтерської звітності, що розкриваються за кожен представлений в бухгалтерській звітності період, як якби нова облікова політика застосовувалася з моменту виникнення фактів господарської діяльності даного виду.

У випадках, коли оцінка в грошовому вираженні наслідків зміни облікової політики щодо періодів, що передували звітному, не може бути проведена з достатньою надійністю, змінений спосіб ведення бухгалтерського обліку застосовується щодо відповідних фактів господарської діяльності, доконаних після введення зміненого способу (перспективно).

Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності перспективний підхід відображення змін в обліковій політиці також є менш привабливим, тому що при даному підході доходи і витрати, які були фактично сформовані в попередні звітні періоди, необхідно визнати в поточному році.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аудит облікової політики для цілей бухгалтерського обліку
Експертиза основних елементів облікової політики економічного суб'єкта з метою бухгалтерського обліку
Внесення змін до облікової політики
Внесення змін до облікової політики
Зміни в обліковій політиці
Облікові політики
Облікова політика організації
Облікова політика організації: формування, зміни та розкриття
МСФЗ (IAS) 8 "Облікова політика, зміни в оцінках і помилки"
Облікова політика та її роль у інформації, що розкривається
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук