Навігація
Головна
ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО І САНІТАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУЗАСОБИ МЕДИЧНОГО ТА САНІТАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО...
Засоби індивідуального захисту населення в умовах надзвичайної...ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО І САНІТАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУЗАСОБИ МЕДИЧНОГО ТА САНІТАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО...
Засоби індивідуального захисту органів диханняАнатомо-фізіологічні особливості органів диханняОргани дихання, їх структура і функції
 
Головна arrow БЖД arrow Охорона праці в будівництві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Засоби індивідуального захисту

Класифікація засобів індивідуального захисту

Засоби зашиті працюючих в залежності від характеру їх застосування підрозділяють на дві категорії: засоби колективного захисту та засоби індивідуального захисту.

Засоби колективного захисту відповідно до їх призначення поділяють на класи, призначені для захисту:

o від підвищеного рівня іонізуючих випромінювань;

o підвищеного рівня інфрачервоних випромінювань;

o підвищеного або зниженого рівня ультрафіолетових випромінювань;

o підвищеного рівня електромагнітних випромінювань;

o підвищеної напруженості магнітних і електричних полів;

o підвищеного рівня лазерного випромінювання;

o підвищеного рівня шуму;

o підвищеного рівня вібрації (загальної та локальної);

o підвищеного рівня ультразвуку;

o підвищеного рівня інфразвукових коливань;

o ураження електричним струмом;

o підвищеного рівня статичної електрики;

o підвищених або знижених температур поверхонь обладнання, матеріалів, заготовок;

o підвищених або знижених температур повітря і температурних перепадів;

o впливу механічних факторів (рухомих машин і механізмів; рухомих частин виробничого обладнання та інструментів; переміщаються виробів, заготовок, матеріалів; порушення цілісності конструкцій; обрушивающихся гірських порід; сипучих матеріалів; падаючих з висоти предметів; гострих кромок і шорсткостей поверхонь заготовок, інструментів та обладнання ; гострих кутів);

o впливу хімічних чинників;

o впливу біологічних факторів;

o падіння з висоти.

До засобів колективного захисту відносяться також засоби нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць і засоби нормалізації освітлення виробничих приміщень і робочих місць.

Засоби індивідуального захисту в залежності від призначення підрозділяють на наступні класи:

o костюми ізолюючі;

o засоби захисту органів дихання;

o одяг спеціальна захисна;

o засоби захисту ніг;

o засоби захисту рук;

o засоби захисту голови;

o засоби захисту особи;

o засоби захисту очей;

o засоби захисту органу слуху;

o засоби захисту від падіння з висоти та інші запобіжні засоби;

o кошти дерматологічні захисні;

o засоби захисту комплексні.

Особливості вибору засобів індивідуального захисту органів дихання

При виборі засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) повинні враховуватися наступні основні критерії:

1) принцип дії і призначення;

2) конструктивні особливості;

3) показники захисних та експлуатаційних властивостей;

4) склад і кількісний вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони;

5) відповідність ЗІЗОД людині і специфіці виконуваних ним виробничих операцій.

Вибір ЗІЗОД фільтруючого типу значною мірою залежить від умов, в яких вони повинні експлуатуватися: агрегатного стану шкідливих речовин у повітрі, їх концентрації.

Захисні властивості ЗІЗОД фільтруючого типу характеризуються показниками:

o часом захисної дії і коефіцієнтом підсосу (щодо захисту від парів і газів шкідливих речовин);

o коефіцієнтом проникності і коефіцієнтом підсосу (щодо захисту від аерозолів шкідливих речовин).

Час захисної дії фільтруючих протигазів і респіраторів - це проміжок часу від початку надходження пари (газу) речовина в засіб захисту до появи за ним гранично допустимої концентрації речовини.

Максимальна концентрація шкідливих речовин, при якій може застосовуватися даний засіб, - це концентрація, вище якої може відбутися швидке підвищення концентрації шкідливої речовини на вдиху більш допустимої, або розігрів шихти і вдихуваного повітря вище допустимого значення.

Коефіцієнт підсосу - відношення концентрації шкідливої речовини, що проник під лицьову частину, минаючи фільтруючий елемент (фільтр коробки, патрона, фільтруючий матеріал корпусу напівмаски респіратора), до її початкової концентрації, виражене у відсотках.

Коефіцієнт проникності - відношення концентрації аерозолю шкідливої речовини після фільтруючого елемента (фільтр коробки, патрон, фільтруючий матеріал напівмаски респіратора) до його початкової концентрації, виражене у відсотках.

Показники коефіцієнтів підсосу і проникності визначаються за двома модельним речовинам: масляного туману (діаметр частинок 0,3 мкм), моделирующему дрібнодисперсні аерозолі шкідливих речовин, і мікропорошками М-5 (середній діаметр частинок 1 - 15 мкм), моделирующему крупнодисперсні аерозолі шкідливих речовин. Ізолюючі засоби захисту повністю ізолюють органи дихання від навколишнього повітря і, отже, забезпечують нормальне дихання практично незалежно від вмісту в навколишньому атмосфері кисню і шкідливих речовин.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Класифікують ЗІЗОД за принципом дії і призначенням. За принципом дії ЗІЗОД поділяються залежно від способу забезпечення захисту на фільтруючі та ізолюючі.

Фільтруючі ЗІЗОД очищають вдихаємо повітря від шкідливих речовин за допомогою фільтрів, сорбентів і поглиначів, що входять в конструкцію даного ЗІЗОД. До таких пристроїв відносяться промислові респіратори і протигази.

Фільтруючі ЗІЗОД застосовують в умовах відомого складу і концентрації шкідливих речовин. Вони мають систему очищення, принцип захисної дії якої заснований на очищенні вдихуваного забрудненого повітря шляхом сорбції, хемосорбції, каталітичного окислення і (або) фільтрації при проходженні його під час вдиху через фільтр.

Для зниження опору дихання фільтруючі ЗІЗОД можуть мати додатковий пристрій для примусової подачі повітря в систему очищення. До даного типу ЗІЗОД відноситься також група фільтруючих саморятівників, застосовуваних гірниками тільки під час аварій у вугільних і сланцевих шахтах. Вони являють собою протигази разової дії для зашиті органів дихання від оксиду вуглецю (СО).

Залежно від типу використовуваних у виробництві небезпечних хімічних речовин промислові протигази випускаються з різними фільтруючими коробками, кожна з яких володіє виборчою здатністю по поглинанню отруйних речовин, що знаходяться в атмосфері навколишнього повітря.

Респіратор за своєю суттю є індивідуальне засіб захисту органів дихання від шкідливих речовин, що містяться в повітрі. Найбільш широке застосування знаходять протипилові респіратори типу Р-2 (У-2К), "Кама", ШБ-1 "Лепесток" та ін.

До простих ЗІЗОД відносять Протівопильная тканинну маску ПТМ-1 і ватно-марлеву пов'язку. Ці кошти можуть використовуватися населенням так само, як і протипилові респіратори. Для зашиті органів дихання в умовах хімічного зараження протипилові респіратори та найпростіші засоби індивідуального захисту застосовують лише у виняткових випадках. Наприклад, при евакуації із зони хімічного зараження після попередньої їх просочення 5-10% -ним розчином питної соди або 2% -ним розчином лимонної кислоти.

Ізолюючі ЗІЗОД ізолюють органи дихання людини від навколишнього середовища, а повітря для дихання надходить з чистої зони або з джерела дихальної суміші, що є складовою частиною ЗІЗОД. Вони мають систему для подачі чистого повітря або кисню з незабрудненого джерела. Ізолюючі ЗІЗОД застосовують у випадках недостатнього вмісту кисню, а також в умовах невідомого складу шкідливих речовин і в тих випадках, коли не забезпечується захист фільтруючими ЗІЗОД.

Ізолюючі ЗІЗОД поділяються на шлангові і автономні дихальні апарати.

До шланговим ізолюючим ЗІЗОД відносяться:

o зважених шлангові апарати, в яких повітря для дихання надходить по шлангу з чистої зони за рахунок дихальних зусиль, здійснюваних самою людиною;

o шлангові апарати з примусовою подачею чистого повітря в лицеву частину за допомогою повітродувок, вентиляторів або від мережі компресорного повітря після його попереднього очищення. До автономним дихальним апаратів відносяться кисневі регенеративні респіратори і саморятівники, а також апарати з балонами зі стисненим повітрям. Ці кошти застосовуються головним чином при проведенні аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт.

Залежно від призначення ЗІЗОД поділяють:

o на протипилові (протиаерозольні) - для захисту від різних аерозолів (дими, тумани, пилу);

o газопилозахисні (протівогазоаерозольние) - для застосування в умовах одночасного вмісту в повітрі газів, парів і аерозолів різних речовин;

o газозахисні (протигазові) - для захисту від різних шкідливих речовин.

Протигазові та газопилозахисні ЗІЗОД поділяють на марки, призначені для захисту від певних груп газів.

Обидва типи ЗІЗОД, як фільтруючі респіратори і протигази, так і ізолюючі дихальні апарати, складаються з двох основних конструктивних частин: пристрою, що забезпечує очищення вдихуваного повітря (фільтр) або подачу чистого повітря або кисню з незабрудненого джерела, і лицьової частини, яка проводить чисте повітря в органи дихання.

У фільтруючих ЗІЗОД обидві ці частини можуть становити єдину конструкцію (фільтруючі напівмаски) або бути у вигляді напівмасок, масок або шолом-масок з приєднаними фільтруючими елементами - патронами або коробками різних габаритів (патронні ЗІЗОД). Фільтруючі елементи в залежності від конструкції являють собою плоскі або гофровані волокнисті фільтри, укріплюються на напівмасках у вигляді каркасних конструкцій або розташовувані в патронах або коробках, які приєднуються до лицьової частини безпосередньо або за допомогою гофрованого шланга. В останні роки з'явилися конструкції фільтруючих ЗІЗОД, в комплект яких входить мікровентілятор з електроживленням від індивідуальних джерел електропостачання (ЗІЗОД з примусовою фільтрацією).

Ізолюючі шлангові ЗІЗОД за конструктивними особливостями поділяються на такі три основні типи:

1) зважених дихальні апарати, що складаються з лицьової частини у вигляді шолом-маски або панорамної маски і шланга (довжиною не більше 9 м), що з'єднує органи дихання з чистою атмосферою. Ці апарати не мають у своєму складі повітроподавального пристрої;

2) з примусовою подачею чистого повітря від повітродувки, що входить в комплект даного апарату, або від спеціалізованої централізованої пневмосистеми. ЗІЗОД цього типу складаються з лицьової частини у вигляді напівмаски, шолом-маски, маски з панорамним склом, шолома або куртки з шоломом і системою розподілу повітря в зоні дихання і шлангом довжиною до 20 м для приєднання до джерела повітропостачання;

3) з подачею повітря від компресорної лінії. Вони комплектуються лицьовими частинами у вигляді напівмасок, панорамних масок або шоломів, оснащених регуляторами тиску і витрати повітря, шлангами різної довжини і фільтрами для очищення компресорного повітря.

Інформація про склад і кількісний вміст шкідливих речовин в навколишньому повітрі дозволяє обґрунтовано вибрати тип необхідних ЗІЗОД, марку протигазовими або газопилозахисних фільтруючого елемента.

При роботах в несприятливих метеорологічних умовах при температурі повітря вище +28 ° С або нижче 0 ° С не слід застосовувати безклапанні респіратори типу фільтруючих напівмасок (ШБ-1 "Лепесток") та ін. У цих випадках необхідно використовувати клапанні респіратори типу "Астра-2 ", Ф-62Ш, РП-К та ін.

Респіратори та протигази повинні зберігатися в заводській упаковці, в опалювальному приміщенні з нормальною вологістю повітря і розміщуватися не ближче 1 м від опалювальних приладів. Їх необхідно берегти від руйнуючої полімерні матеріали (гуму, пластмаси і т.д.) впливу світла, особливо від прямих сонячних променів.

За засобами захисту, що знаходяться в експлуатації тривалий час, повинен бути встановлений особливий контроль, щоб своєчасно провести їх заміну або ремонт. Перевірка ЗІЗОД, крім одноразових респіраторів, повинна проводитися не рідше одного разу на місяць, а за особливих умов експлуатації і більш часто. Респіратори, застосовувані спорадично протягом коротких періодів для захисту від нетоксичного пилу, можуть перевірятися один раз на квартал. Перевірка повинна включати візуальний огляд цілісності кріплень, лицевих частин, фільтрів і клапанів. На кількість подаваного повітря шлангові дихальні апарати повинні перевірятися щомісяця. Санітарна обробка з дезінфекцією здійснюється не рідше ніж один раз на 10 днів. У ці ж терміни проводиться прання тканинних сумок протигазів і респіраторів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО І САНІТАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО ТА САНІТАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Засоби індивідуального захисту населення в умовах надзвичайної ситуації
ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО І САНІТАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО ТА САНІТАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Засоби індивідуального захисту органів дихання
Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання
Органи дихання, їх структура і функції
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук