Навігація
Головна
Соціокультурні аспекти безпеки життєдіяльностіЕкономічні аспекти безпеки життєдіяльностіЕкономічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльностіЗагальні питання забезпечення безпеки життєдіяльностіЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІСтруктурні рівні безпеки життєдіяльностіНОРМАТИВНО-ПРАВОВА І НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ...НОРМАТИВНО-ПРАВОВА І НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ...Конкурентоспроможність товарів і послуг як фактор національної безпекиОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Науково-практичні аспекти безпеки життєдіяльності

У XX ст. перед людством необоротно постали завдання підвищення рівня безпеки свого існування в умовах техносфери. Це призвело до необхідності розпізнавати, оцінювати і прогнозувати небезпеки, що діють на людину в умовах техносфери, а також забезпечувати безпечні умови його життя і діяльності, створюючи малонебезпечні компоненти техносфери і застосовуючи захисну техніку. Важливим етапом у забезпеченні безпеки людей є науковий аналіз і синтез світу небезпек (ноксосфери), що діють в умовах техносфери.

Наука про безпеку життєдіяльності людини в умовах техносфери бере свій початок в кінці XX ст. і інтенсивно продовжує розвиватися зараз. Її формування є актуальною потребою людства, завершального етап науково-технічної революції і вступає в період сталого розвитку світу. У Росії досягнення стабілізації чисельності населення багато в чому пов'язане зі зменшенням показників примусової смертності населення, що досягаються при вирішенні проблем БЖД.

Основна мета науки про БЖД - захист людини в техносфери від негативних впливів (небезпек) антропогенного, техногенного та природного походження і досягнення комфортних умов життєдіяльності.

Предметом досліджень в науці про БЖД є небезпеки та їх сукупності (поле небезпек), що діють в системах "об'єкт захисту - джерело небезпеки", а об'єктом захисту від небезпек є людина.

Небезпека - центральне поняття науки про безпеку життєдіяльності. Виходячи із прийнятого вище визначення цього терміна, можна сформулювати ряд основних аксіом теорії БЖД [1-5].

Перша аксіома говорить: "Матеріальний світ потенційно небезпечний".

Аксіома зумовлює, що всі компоненти матеріального світу і насамперед технічні пристрої та технології, крім позитивних властивостей і результатів, мають здатність генерувати небезпеки. При цьому будь-яке нове позитивну дію людини або результат його діяльності неминуче призводять до виникнення нових небезпек. Небезпечні не тільки техніка і технологія, небезпечні і дії людей, якщо вони помилкові.

Друга аксіома говорить: "Небезпеки існують, якщо потоки речовини, енергії або інформації від джерела небезпеки перевищують їх гранично допустимі значення для об'єкта захисту, схильного до впливу цього джерела".

Гранично допустимі значення потоків, встановлені з умов відсутності збитків, є максимально можливими для об'єкта захисту, що знаходиться в умовах безпеки. Перевищення гранично допустимих потоків призводить об'єкт, що захищається в якісно новий, небезпечний стан.

Третя аксіома стверджує: "Реалізація небезпек можлива, якщо джерело небезпек і об'єкт захисту за координатами перебування збігаються в просторі і в часі".

У визначенні поняття "небезпека" формально відсутня вказівка на необхідність збігу координат і часу передачі небезпечних потоків від джерела до об'єкта захисту. Але цього і не потрібно, тому що небезпечний весь матеріальний світ, навколишній людини, спільноти людей і т.п. Іншими словами, ймовірність прояву небезпеки по відношенню до людини та іншим матеріальним об'єктам існує завжди і скрізь.

Четверта аксіома визначає багатоваріантність впливу джерел небезпеки: "Небезпеки джерела чинять негативний вплив одночасно на всі об'єкти захисту, що знаходяться в зоні їх дії".

Таким чином, небезпеки не мають властивість вибірковості, яке належить тільки об'єктам захисту. Наприклад, якщо потоки від джерела небезпечні і для людини, і для компонентів біосфери, то їм завдається шкода одночасно. Якщо рівень допустимого впливу на людину вище, тобто коли ІДК ^> ПДКбІОСф, то вплив може бути небезпечно тільки для компонентів біосфери, і т.д.

П'ята аксіома говорить: "Дія небезпек супроводжується шкодою для об'єкта захисту".

Вплив травмонебезпечних факторів спонтанно призводить до травм або загибелі людей, часто супроводжується вогнищевими руйнуваннями природного середовища і техносфери, які ведуть за собою значні матеріальні втрати.

Вплив шкідливих факторів, як правило, тривалий, робить негативний вплив на стан здоров'я людей, призводить до професійних або регіональним захворювань. Впливаючи на природне середовище, шкідливі фактори призводять до деградації флори і фауни, змінюють склад компонентів біосфери.

При високих концентраціях шкідливих речовин або при високих потоках енергії шкідливі фактори за характером свого впливу можуть наближатися до травмонебезпечним впливів. Так, наприклад, високі концентрації токсичних речовин у повітрі, воді, їжі можуть викликати отруєння.

Шоста аксіома стверджує: "Захист об'єкта від небезпек технічно досяжна за рахунок зниження потоків від їхнього джерела, зменшення часу взаємодії джерела й об'єкта, збільшення відстані між ними і застосування захисних заходів". На її основі можна сформулювати основні етапи наукової діяльності та практичних рішень в області забезпечення БЖД людини в техносфери.

Сьома аксіома говорить: "Компетентність людей у світі небезпек та способи захисту від них - необхідна умова досягнення безпеки життєдіяльності людини". Уміле поводження з небезпеками в будь-якій сфері діяльності та успішне використання захисних засобів неможливі при відсутності у людей необхідних знань і навичок в області БЖД. Досягнення загальної спеціалізованої підготовки населення і працюючих у питаннях БЖД - одна з найважливіших науково-практичних завдань сучасного суспільства.

Спираючись на аксіоматику теорії БЖД, можна визначити основні етапи науково-практичної діяльності по створенню життєвого простору, що відповідає вимогам БЖД.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Соціокультурні аспекти безпеки життєдіяльності
Економічні аспекти безпеки життєдіяльності
Економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності
Загальні питання забезпечення безпеки життєдіяльності
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Структурні рівні безпеки життєдіяльності
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА І НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА І НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Конкурентоспроможність товарів і послуг як фактор національної безпеки
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук