Навігація
Головна
Антропометричні та енергетичні характеристики людиниОцінка основних антропометричних даних параметричним методом...ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ "ЛЮДИНА - МАШИНА"Поняття, система і юридична характеристика злочинів проти життя людиниХарактеристика аналізаторів людиниЗлочини проти волі, честі та гідності особи, пов'язані з...Поняття, система і юридична характеристика злочинів проти здоров'я...Духовність як сутнісна характеристика особистості ділової людиниІмідж ділової людиниОцінка антропометричних показників
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Антропометричні характеристики людини

Антропометричні характеристики (АХ) визначаються розмірами тіла людини і сто окремих частин і використовуються для проектування найбільш раціональних, а значить і безпечних умов праці, так як вони дозволяють розраховувати просторову організацію робочого місця, встановлювати зоною досяжності і видимості, розміри конструктивних параметрів робочого місця і пристосувань (висота, ширина, довжина, глибина і т.п.).

Антропометричні характеристики підрозділяють на динамічні і статичні (рис. 2.5).

Класифікація антропометричних характеристик

Рис. 2.5. Класифікація антропометричних характеристик

Динамічні АХ використовуються для визначення обсягу робочих рухів, зон досяжності (табл. 2.2, рис. 2.6) і видимості, але ним розраховують просторову організацію робочого місця.

Статичні АХ можуть бути лінійними і дуговими. Залежно від орієнтації тіла в просторі лінійні розміри діляться на поздовжні (висота різних точок над підлогою або сидінням), поперечні (ширина плечей, таза тощо), Переднезадняя (передня досяжність руки та ін.). Останні дві групи лінійних АХ інакше називаються діаметрами.

Мінімальні і максимальні значення антропометричних характеристик використовуються з урахуванням характеру

Зони досяжності (1-8) рук людини у вертикальній площині

Рис. 2.6. Зони досяжності (1-8) рук людини у вертикальній площині

виконуваної робочої операції або вибору параметра пристосування; в тих випадках, коли оператор щось винен діставати, до чогось дотягнутися, вибирають мінімальні значення, а при визначенні розмірів сидіння, висоти ніші для ніг і т.зв. - Максимальні.

Слід зазначити, що поза "стоячи" (рис. 2.7, а, в) вимагає великих енергетичних витрат і менш стійка через піднятого центру тяжіння. Тому в цій позі швидше настає стомлення.

Схема біомеханічного аналізу робочої пози

Рис. 2.7. Схема біомеханічного аналізу робочої пози "стоячи" (а, в) і "сидячи" (б, г) при стійкій (а, б) і нестійкою (в, г) позах

Таблиця 2.2. Розміри зони досяжності рук людини, мм

Номер

позиції на

Рис. 2.6

У вертикальній площині

У горизонтальній площині

для жінок

для чоловіків

для жінок

для чоловіків

1

1100

+1550

1370

+1550

2

1100

+1350

1100

+1350

3

730

800

660

720

4

430

500

200

240

5

630

700

200

240

6

+1260

1 400

300

335

7

680

770

480

550

8

720

800

-

-

Робоча поза "сидячи" (рис. 2.7, б, г) має цілий ряд переваг: різко зменшується висота центру ваги над точкою опори, завдяки чому зростає стійкість тіла, значно скорочуються енергетичні витрати організму для підтримки такої пози, внаслідок цього вона є менш стомлюючої .

Робоча поза обрана правильно, якщо проекція загального центру ваги лежить в межах площі опори. Якщо в процесі роботи діє невелика група м'язів, то переважно поза "сидячи", при роботі великої групи м'язів - поза "стоячи".

Всяка поза, проекція центру тяжіння якої виходить за межі площі опори, викликатиме значні м'язові зусилля, тобто статичні напруги (рис. 2.7, в, г).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Тривалі статичні напруги м'язи можуть викликати швидке стомлення, зниження працездатності, профзахворювання (викривлення хребта, розширення вен, плоскостопість) і травматизм. При проектуванні робочого місця необхідно враховувати наступне: якщо при прямій позі "сидячи" м'язову роботу прийняти рівною одиниці, то при прямій позі "стоячи" м'язова робота становить 1,6; при похилій позі "сидячи" - 4, а при похилій позі "стоячи" -10. Статична поза утомительнее, ніж динамічна.

Найважливішими моментами, що визначають вибір робочої пози, є:

o застосовуване зусилля в процесі роботи;

o ступінь рухливості робочого, обумовлена характером і конкретним змістом технологічного процесу;

o величина робочої зони і співвідношення між антропометричними характеристиками людини і просторовою організацією робочих місць.

У тих випадках, коли в процесі роботи відбувається зміна поз, враховують такі вимоги: зберігати однакове положення робочого по відношенню до робочої поверхні як при роботі стоячи, так і при роботі сидячи; створювати необхідні умови вільного переходу від однієї пози до іншої, і насамперед за рахунок вибору найбільш раціональних геометричних розмірів робочої поверхні і засобів переміщення.

Простір робочого місця, в якому здійснюються трудові процеси, може бути розділене на робочі зони. Робоча поза буде найменш стомлююча тільки за умови, якщо робоча зона сконструйована правильно.

Правильне конструювання робочих зон визначається відповідністю їх оптимальному полю зору робітника і визначається дугами, які може описати рука, що повертається в плечі або в лікті на рівні робочої поверхні (тобто враховуючи динамічні АХ), а рухом рук управляє мозок людини відповідно з корекцією очей. Тому робочу зону, зручну для дії обох рук, потрібно обов'язково поєднувати з зоною, зручною для охоплення людським поглядом. На рис. 2.8 представлені структурні схеми робочих зон: а - при позі "сидячи" в горизонтальній площині; б - при позі "стоячи" у вертикальній площині.

Структурні схеми робочих зон

Рис. 2.8. Структурні схеми робочих зон

При виробничому процесі для пози "сидячи" (також, як і для пози "стоячи") кожна зона може бути оцінена наступним чином.

Зона 1 є найсприятливішою, оскільки вона найбільш застосовна для точних і дрібних складальних робіт, так як в ній працюють обидві руки і добре здійснюється зоровий контроль. У разі оперативної роботи в цій зоні слід розмістити органи управління та індикатори, якими оператору доведеться користуватися найбільш часто, інтенсивно і швидко.

Зони 2 і 3 добре доступні для однієї і мало доступні для іншої руки; зоровий контроль ускладнений. У цих зонах зручно розміщувати інструменти та матеріали, які робітник часто бере правої (лівої) рукою, або органи управління, зоровий контроль за якими не потрібно постійно.

Зона 4 (запасна) - важкодоступна зона; в ній можуть бути розміщені інструменти та матеріали, які не помістилися в зонах 2 і 3.

Зона 5 (зона 6) доступна тільки для правої (лівої) руки; тут можна розмістити інструменти та матеріали, які використовуються рідко, наприклад, вимірювальні та інструменти, або органи управління, якими користуються "нє глядя".

Відповідно до робочих зонами і антропометричними даними проектуються робочі місця в будь-якому виробничому процесі і будь-які машини і механізми, які обслуговуються людиною.

Органи управління можуть бути ручними і ножними. Переважно управління ручне, причому вигідніше використовувати регулятори, які приводяться в рух рукою до себе або від себе. Слід мати на увазі, що рухи руки до себе більш швидкі, але менш точні, тоді як від себе - більш точні, але менш швидкі. Якщо органи управління не вимагають зусиль, то оператор "не відчуває" рукоятки і діє дуже неточно. Для запобігання тремтіння руки і підвищення точності рухів потрібен певний момент опору рукоятки в межах 3-16,7 Нм. Для ножних педалей при повному їх натисканні момент опору повинен становити 20-80 Нм. Ножні органи управління використовують тоді, коли потрібні великі зусилля і невелика точність: включення-виключення, грубе регулювання напруги або струму і т.п. При ручному управлінні максимальні зусилля додаються до важелів, які захоплюються вартим оператором на рівні плеча, а сидячим - на рівні ліктя, тому органи управління, які використовуються найбільш часто, слід розташовувати на висоті між ліктем і плечем.

У процесі управління людина обов'язково повинна докладати певних зусиль, так як відсутність їх (що може бути, наприклад, при кнопковому управлінні) дезорієнтує людину, позбавляє її впевненості у правильності своїх дій, а зайві зусилля приводять до біомеханічної перевантаженні.

Форма і розміри органів управління повинні бути узгоджені з розмірами і біомеханічними особливостями руки оператора. Щоб виключити біомеханічну перевантаженість, слід дотримуватися відповідності керуючого впливу на обладнання биомеханическим можливостям людини. Нижче наведені показники сили, Н, різних м'язових груп для чоловіків (чисельник) і жінок (знаменник):

кисть (стиснення динамометра):

правая рука................................................................................................38,6/22,5

ліва рука..................................................................................................36,2/20,4

біцепс:

правая рука..............................................................................................27,9/13,6

ліва рука.................................................................................................26,8/13,0

кисть (згинання):

правая рука...............................................................................................27,9/21,7

ліва рука..................................................................................................26,6/20,7

кисть (розгинання):

правая рука.................................................................................................11,9/9,0

ліва рука....................................................................................................10,9/8,3

зграї (м'язи, що випрямляють зігнуте тулуб) ............... 123,1 / 71,0

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Антропометричні та енергетичні характеристики людини
Оцінка основних антропометричних даних параметричним методом (сигмальних метод)
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ "ЛЮДИНА - МАШИНА"
Поняття, система і юридична характеристика злочинів проти життя людини
Характеристика аналізаторів людини
Злочини проти волі, честі та гідності особи, пов'язані з експлуатацією людини. Торгівля людьми та використання рабської праці: поняття та юридична характеристика
Поняття, система і юридична характеристика злочинів проти здоров'я людини
Духовність як сутнісна характеристика особистості ділової людини
Імідж ділової людини
Оцінка антропометричних показників
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук