Навігація
Головна
Захист від вібраційЗАХИСТ ВІД ВІБРАЦІЇ І ШУМУЗасоби і методи захисту від вібраційЗахист від виробничої вібраціїЗахист від вібрації, зниження віброактивностіЗаходи захисту від вібраційНормування вібраціїВібрація та її вплив на організм, нормування і захистМЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ВІБРАЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВІМЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи і засоби захисту від шуму і вібрації

Необхідність проведення заходів щодо зниження шуму визначається на підставі вимірів відповідних рівнів Ь, ЬЛжв, ЬЛтах і порівнянні їх з допустимими за нормами. Доцільність таких заходів може бути визначена тільки на підставі акустичного розрахунку, що включає:

1) виявлення джерел шуму і визначення їх шумових характеристик;

2) вибір розрахункових точок (РТ) акустичного розрахунку і визначення для них допустимих рівнів звукового тиску (УЗД);

3) визначення очікуваних УЗД в розрахункових точках до проведення заходів щодо зниження шуму;

4) визначення необхідного зниження УЗД в розрахункових точках;

5) вибір заходів для забезпечення необхідного зниження УЗД;

6) розрахунок і проектування шумоглушащіх, звукопоглинальних і звукоізолюючих конструкцій (глушники, екрани, звукопоглинальні облицювання тощо).

7) Для виконання акустичного розрахунку насамперед необхідно знати шумові характеристики машин: рівні звукової потужності (УЗМ) Ьр на стандартних среднегеометрических частотах октавних смуг (Ьр = 10 ^ Р / Вф де Р - звукова потужність джерела, Вт; Р0 - граничне значення потужності, Р0 = 10 ~ 12 Вт) і фактор спрямованості шуму Ф, який береться з паспортних даних обладнання. Шумові характеристики наводяться заводом-виробником в технічній документації на стаціонарні машини й устаткування.

Для таких поширених джерел шуму, як вентиляторні, компресорні, газотурбінні та інші аерогазодинамічного установки, шумові характеристики можуть бути розраховані або визначені за довідковій літературі.

Сумарний рівень шуму від п однакових за інтенсивністю джерел в рівновіддаленою від них точці визначається за формулою І £ = і, - + 10 \% п, де Ц - рівень звукового тиску г-го джерела шуму, дБ; і - кількість джерел шуму.

Наприклад, сумарний рівень шуму від 10 однакових за інтенсивністю джерел зі звуковим тиском 70 дБ складе за цією формулою 1 ^ = 70 + 10 ^ 10 = 80 дБ.

При одночасній дії двох джерел з різними рівнями сумарний рівень визначається за формулою

де Ц - найбільший з двох рівнів шуму, дБ; ТАК - добавка в функції різниці рівнів джерел (табл. 6.1).

За наявності двох джерел шуму при різниці їх рівнів у 2,5 дБ і рівні звукового тиску більш потужного джерела 70 дБ сумарний рівень за наведеною формулою і на підставі табл. 6.1 складе = 70 + 2 = 72 дБ.

Таблиця 6.1. Добавка для визначення сумарного рівня шуму

Добавка для визначення сумарного рівня шуму

При великому числі джерел шуму підсумовування інтенсивності виробляється послідовно від більшого до меншого. З табл. 6.1 випливає, що при різниці рівнів більше 6-8 дБ рівнем інтенсивності менш потужного джерела можна знехтувати.

При розташуванні розрахункової точки в приміщенні і у відкритому просторі акустичний розрахунок проводиться за формулами:

де Ьр - рівень звукової потужності джерела, дБ; Ь - шуканий рівень звукового тиску, дБ; Ф - фактор спрямованості звуку, Ф = /// ср (/, / ср - інтенсивність звуку відповідно в даній точці і середня при однаковому випромінюванні у всіх напрямках); г - відстань від джерела до розрахункової точки; В - постійна приміщення, м2, В = А / (1 - 1ср) (А = £ ср o 5; Ьср - середній коефіцієнт звукопоглинання внутрішніх поверхонь приміщення); 5 площа поверхні, приймаючої випромінювання; АЬр - зниження рівня звукової потужності на шляху поширення (до 50 м Мр = 0) "

З аналізу наведених вище формул випливають основні методи боротьби з шумом: зменшення шуму в джерелі; зміна спрямованості випромінювання; раціональна планування підприємств і цехів, акустична обробка приміщень; зменшення шуму на шляху його поширення; використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) [6].

Боротьба з шумом за допомогою зменшення його в джерелі (зниження Ьр) є найбільш поширеною. Це заміна ударних процесів ненаголошеними, зворотно-поступальних рухів рівномірними обертальними, прямозубих шестерень косозубих, зубчастих і ланцюгових передач кліноременним і зубчатоременнимі, підшипників кочення підшипниками ковзання, металевих деталей пластмасовими; виготовлення деталей з пластмас або з металів з великим внутрішнім тертям; балансування обертових елементів машин; використання прокладкових матеріалів і пружних вставок в зчленуваннях; облицювання шумливих елементів демпфірувальними матеріалами.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Аерогідродинамічний шум можна зменшити зниженням швидкості обтікання, поліпшенням аеродинаміки тіл, вибором оптимальних режимів роботи обладнання. Однак у більшості випадків заходи для ослаблення Аерогідродинамічний шумів в джерелі виявляються недостатніми, тому додаткове, а часто і основне зниження шуму досягається шляхом звукоізоляції джерела і установки глушників. Причиною електромагнітного шуму є головним чином взаємодія феромагнітних мас під впливом змінних в часі і просторі магнітних полів, тому його зниження здійснюється шляхом конструктивних змін в електричних машинах, більш щільного компонування пакетів магнітопроводів, використання демпфуючих матеріалів.

Зміна спрямованості випромінювання досягається відповідною орієнтацією джерела по відношенню до робочих місць.

Раціональна планування підприємств і цехів, акустична обробка приміщень забезпечуються відповідним розташуванням галасливих приміщень, дотриманням необхідних відстаней між приміщеннями, збільшенням еквівалентної площі поглинання шляхом розміщення звукопоглинальних облицювань і штучних звукопоглощателей.

Величину зниження шуму в приміщенні при застосуванні звуковбирною облицювання Д10йл можна визначити за формулою

де Л, - еквівалентна площа поглинання (А1 = Ьта6л o5 | тв; ■ ^ -необл - коефіцієнт звукопоглинання необлицьована поверхні, 1нсойл = 0,1); АА - додатковий поглинання, внесене облицюванням (АА = А2-А ^ А2 - еквівалентна площа приміщення після установки облицювання).

Зменшення шуму на шляху його поширення застосовується, коли розглянуті вище методи неефективні. Сутність цього методу полягає в установці звукоізолюючих перешкод у вигляді стін, перегородок, кожухів, кабін і т.д. Звукоізолююча здатність однорідної перегородки й може бути визначена за формулою

де б - маса 1 м огорожі, кг; / - Частота звукової хвилі, Гц.

Таким чином, звукоізолююча здатність огорож зростає із збільшенням його маси і частоти падаючого на нього звуку.

Ефективність звукоізолюючого кожуха визначається за формулою

де а - коефіцієнт звукопоглинання матеріалу, завдасть его на внутрішню поверхню кожуха.

При неможливості ізолювати галасливі машини ізолюють робоче місце з пультом управління (екрани).

Основними напрямками боротьби з вібрацією є зниження вібрацій в джерелі виникнення за допомогою зниження або ліквідації діючих змінних сил; відбудова від режимів резонансу шляхом раціонального вибору наведеної маси або жорсткості системи; вібродемпфірованіє - збільшення механічного імпедансу вагається елементів шляхом збільшення активних втрат (тертя) при коливаннях поблизу резонансних режимів; динамічне гасіння коливань - збільшення механічного імпедансу вузла, механізму, агрегату шляхом внесення в систему додаткових реактивних імпедансів; віброізоляція; використання ЗІЗ.

Перший напрямок полягає в заміні ударних процесів ненаголошеними, у підвищенні точності виготовлення деталей, використанні спеціальних видів зачеплень (глобоїдних, шевронних і т. П.), Надійному кріпленні деталей, балансуванню обертових мас.

Налаштування від режимів резонансу полягає у визначенні власних частот коливань окремих елементів розрахунковим шляхом або експериментально на спеціальних стендах. Усунення резонансних режимів проводиться або зміною маси і жорсткості системи, або встановленням нового робочого режиму.

Вібродемпфірованіє полягає в зменшенні рівня вібрацій шляхом перетворення енергії механічних коливань в інші види енергії. Це досягається за рахунок використання матеріалів з великим внутрішнім тертям (сплави на основі Cu-Ni, Ni-Ti, марганцеві та магнієві сплави, пластмаси, дерево, гума замість чавуну і сталі); нанесення шару пружно-в'язких матеріалів, що володіють великими втратами па внутрішнє тертя (тверді пластмаси, руберойд, пінопласт, гума, різні мастики); зниження сил поверхневого тертя; перекладу механічної енергії в енергію струмів Фуко або електромагнітного поля.

Виброгашение - це зменшення рівня вібрацій шляхом введення додаткових реактивних імпедансів. Воно реалізується за рахунок пристрою самостійних фундаментів, використання віброгасителів, ребер жорсткості.

Віброізоляція - зменшення рівня вібрацій об'єкта шляхом зменшення передачі коливань цьому об'єкту від джерела коливань. Реалізується віброізоляція допомогою введення в систему додаткової пружною зв'язку у вигляді пружин, гумових прокладок або комбінованих амортизаторів.

До засобів індивідуального захисту від шуму відносяться вкладиші, навушники, шоломи. Вкладиші - найдешевші і компактні кошти, але не досить ефективні (зниження шуму до 5-20 дБ) і в ряді випадків незручні, оскільки дратують слуховий канал. Навушники найбільш ефективні на високих частотах (зниження шуму 35-47 дБ), що необхідно враховувати при їх використанні. При впливі шумів з високим рівнем (більше 120 дБ) вкладиші і навушники не забезпечують необхідного захисту, оскільки шум викликає вібрацію кісток черепа, яка діє на слухові нерви і впливає на мозок. У цих випадках використовують шоломи.

Для захисту від загальної вібрації застосовують взуття з амортизуючим підошвами (чоботи, напівчоботи, напівчеревики), яка призначена для захисту від вертикальної вібрації понад 11 Гц, а також від ударів і нетоксичного пилу. Для захисту рук використовують рукавиці з упругодемпфірующімі вкладишами; рукавиці та рукавички з м'якими надолонниками; упругодемпфірующіе прокладки і пластини для обхвату вібруючих рукояток і деталей і т.п.

Основні заходи по боротьбі з інфразвуком: підвищення швидкохідності машин, що забезпечує переклад максимуму випромінювань в область чутних частот; підвищення жорсткості конструкцій великих розмірів; усунення низькочастотних вібрацій; установка глушників реактивного типу, в основному резонансних і камерних. Такі методи боротьби з шумом, як звукоізоляція і звукопоглинання, при інфразвуку малоефективні, тому необхідно придушення шкідливого чинника в джерелі його виникнення.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Захист від вібрацій
ЗАХИСТ ВІД ВІБРАЦІЇ І ШУМУ
Засоби і методи захисту від вібрацій
Захист від виробничої вібрації
Захист від вібрації, зниження віброактивності
Заходи захисту від вібрацій
Нормування вібрації
Вібрація та її вплив на організм, нормування і захист
МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ВІБРАЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВІ
МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук