Навігація
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Аналіз і оцінка ризику виробничої діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Сучасне виробництво являє собою складний комплекс правових, організаційних, технічних, технологічних, соціальних проблем. Головною метою будь-якого виробничого процесу є отримання високоякісної, що відповідає сучасним естетичним та екологічним вимогам, продукції. Отримання такої продукції передбачає створення на виробництві таких умов праці, які б мінімізували зниження працездатності людини в процесі праці, підвищували ефективність праці, приводили до зниження травматизму, виробничо обумовленої і професійної захворюваності.

Якщо розглядати сучасне виробництво як систему "людина - виробниче середовище", то створення сприятливих умов праці передбачає зниження помилок у дії людини за рахунок підвищення його освіти в галузі безпеки праці, створення сприятливого режиму праці та відпочинку, систематичного контролю за станом його фізичного і психічного здоров'я , вирішення ряду соціальних проблем на виробництві та в побуті. Безпека виробничого середовища визначається безпекою предметів праці, засобів праці, тобто надійністю роботи машин і механізмів, і продуктів праці, комфортністю мікрокліматичних умов праці, психологічною сумісністю людей в колективі.

Створення сприятливих умов праці вимагає від керівників виробництва уміння управляти охороною праці на виробництві або, як в даний час прийнято говорити, управляти виробничим ризиком. У цьому випадку говорять про управління професійним ризиком, управлінні безпекою професійної діяльності. Для ефективного управління безпекою різних видів професійної діяльності необхідно мати досить розвинену систему методів аналізу та оцінки супроводжуючих даний вид діяльності небезпек - виробничих небезпек. Ці методи грунтуються на використанні кількісних показників ризику. Показники ризику для підприємства повинні забезпечити порівнянність безпеки різних видів виробничої діяльності, а також безпеку різних категорій працюючих (професій). Ступінь небезпеки професійної діяльності кількісно можна характеризувати ризиком. Але доцільно, однак, відзначити, що безпека і ризик мають різні смислові значення: безпека - стан захищеності, ризик - міра небезпеки, т. Е. При оцінці безпеки виробництва чим вище значення ризику, тим менше його безпеку.

Функція оцінки виробничого ризику і виробничої небезпеки на сучасному підприємстві покладена на спеціалістів відділу охорони праці підприємства. Керуючись національним законодавством в галузі охорони праці, ці фахівці повинні систематично вивчати робочі місця на підприємстві, проводити їх атестацію, аналізувати умови праці, розробляти економічно обґрунтовані заходи щодо підвищення якості умов праці, зниження травматизму і захворюваності, брати активну участь у перспективному плануванні заходів та засобів на вдосконалення умов праці працюючих на виробництві. Це складна і багатофакторна робота, що вимагає постійного підвищення кваліфікації спеціалістів відділів охорони праці в галузі управління виробничим ризиком.

В даний час вищими навчальними закладами Росії здійснюється підготовка дипломованих фахівців за спеціальностями 280101 "Безпека життєдіяльності в техносфери" і 280105 "Безпека технологічних процесів і виробництв", виробнича діяльність яких може здійснюватися у відділах охорони праці підприємств. Істотне місце в їх підготовці приділено питанням безпеки виробництва, управління охороною праці на виробництві (управлінню виробничим ризиком).

Цей навчальний посібник, грунтуючись на новітніх нормативних матеріалах російського законодавства в галузі охорони праці, дає можливість студентам, що спеціалізуються в галузі безпеки праці, і фахівцям відділів охорони праці підприємств економіки країни вивчити сучасні підходи до управління охороною праці (управлінню виробничим ризиком). З цією метою в навчальному посібнику розглядаються небезпеки виробничого середовища, дається розгорнуте поняття виробничих небезпек, прийнята в країні їх класифікація, приділяється спеціальну увагу класифікації умов трудової діяльності як потенційної небезпеки фізичної та розумової праці людини на виробництві. У навчальному посібнику викладено теоретичні основи управління виробничим ризиком, математичний апарат аналізу ризику, заснований на теорії ймовірностей. Відзначено роль фахівців з безпеки праці у вирішенні завдань скорочення виробничого травматизму та професійних захворювань. Даються психологічні методи оцінки та зниження виробничого ризику. Особливу увагу в посібнику приділяється питанням оцінки та відшкодування шкоди, що завдається людині і виробництву аваріями, нещасними випадками і професійними захворюваннями, розглядається система обов'язкового соціального страхування на виробництві як міра відшкодування наносимого працівнику і його сім'ї збитку. Сучасна державна політика в галузі охорони праці в посібнику реалізована як система управління виробничим ризиком - прогнозування, попередження та ліквідація наслідків дії небезпек на виробництві.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом вищої професійної освіти 656500 "Безпека життєдіяльності", студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну "Безпека життєдіяльності" та практичних працівників у галузі охорони праці.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук