Навігація
Головна
Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельного контрактуВалютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів. Валютні...Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних кредитівВалютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних угодПоняття міжнародних розрахунків. Валютно-фінансові та платіжні умови...
Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельного контрактуВалютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів. Валютні...Особливі (інші) умови контрактуПредмет контракту. Базисні умови поставокПопередні умови укладення зовнішньоторговельного контракту
 
Головна arrow Економіка arrow Зовнішньоторговельне фінансування та гарантійний бізнес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Валютно-фінансові та платіжні умови контракту

Дотримання валютних інтересів російських компаній залежить від вибору не тільки контрагента за зовнішньоторговельною угодою, а й форми і умов розрахунків за контрактом. Особливе значення при опрацюванні платіжних умов контрактів необхідно надавати отриманню надійного банківського забезпечення платежів з експорту та імпорту, чіткому визначенню форм та умов проведення розрахунків. Валютно-фінансові умови є однією з головних складових частин зовнішньоторговельного контракту. При їх визначенні контрагенти можуть застрахувати себе від різних ризиків, пов'язаних з виконанням контракту, що дозволить їм надалі раціонально використовувати свої грошові ресурси. В іншому випадку угода може бути зірвана, що чревате для компанії значними збитками і, як наслідок, ослабленням позицій на ринку, навіть банкрутством.

Валютні умови контракту

Від того, як у зовнішньоторговельному контракті визначені валютні умови, залежить, яку валюту, в якій сумі і коли експортер отримає, а імпортер, відповідно, сплатить за контрактом за товар і надані послуги. Зазвичай ціна (сума) контракту вказується у валюті країни одного з контрагентів, проте для платежу за контрактом може бути обрана і валюта третьої країни.

Ціна (сума) контракту - це виражена в певній валюті сума грошей, яку покупець повинен заплатити продавцю за товар, доставлений продавцем на певних базисних умовах в обумовлений в контракті пункт.

Вибір одиниці виміру, за яку уста на вливається ціна, залежить від якісних характеристик товару і від сформованої практики торгівлі ім на світовому ринку. Ціна в контракті може бути встановлена:

• за певну кількісну одиницю (певна кількість одиниць) товару, зазвичай застосовується в торгівлі даним товаром (вага, довжина, площа, обсяг, штуки, комплекти і т.д.), або лічильну одиницю (сотня, дюжина тощо) ;

• за вагову одиницю виходячи з базисного змісту основного речовини в товарі (для таких товарів, як руди, концентрати, хімікалії);

• за одиницю маси залежно від коливань натуральної маси, вмісту сторонніх домішок, вологості тощо

При поставці товару різної якості та асортименту ціна встановлюється за одиницю товару кожного виду, сорту, марки окремо. При поставці за одним контракту великої кількості різних за якісними характеристиками товарів ціни на них, як правило, вказуються в специфікації, яка є невід'ємною частиною контракту. При поставках комплектного обладнання ціни звичайно вказуються в додатку до контракту по позиціях на кожну часткову поставку або на окремі комплектуючі частини. Якщо в основі ціни лежить вагова одиниця, необхідно визначити характер ваги (брутто, нетто, брутто за нетто) або обумовити, чи включає ціна вартість тари і упаковки. Необхідно це і в тих випадках, коли ціна встановлюється за штуку або комплект.

При фіксації в контракті ціни товару велике значення має визначення її базису щодо місця поставки. Базис ціни встановлює, чи входять транспортні, страхові, складські та інші витрати з доставки товару в ціну товару. Базис ціни звичайно визначається в залежності від застосовуваного терміна (FAS, FOB, CIF і ін.) Із зазначенням пункту здачі товару. При укладанні контрактів на умовах CIF ціна товару може бути визначена двома способами:

1) у вигляді твердої величини, що включає всі витрати по перевезенню товару:

2) у вигляді твердої величини без урахування вартості фрахту, розмір якого встановлюється при поставці товару в залежності від діючих на цей момент фрахтових ставок. Таким чином, експортер страхує себе від ризику, пов'язаного зі зміною фрахтових ставок в період дії контракту.

Валюта, в якій встановлюється ціна товару, називається валютою ціни. Як вже було зазначено, при укладенні контракту ціна товару може бути визначена в будь-якій валюті: валюті країни експортера, валюті країни імпортера, у валюті третіх країн. На вибір валюти ціни впливають: кон'юнктура товарних ринків, стан окремих валют, в яких прийнято призначати ціни на певні товари, традиції торгівлі даним товаром і наявність стандартних умов поставки. При виборі валюти ціни на масові товари велике значення мають звичаї, що склалися в торгівлі цими товарами. Наприклад, у контрактах на поставку каучуку і деяких кольорових металів ціни прийнято вказувати в фунтах стерлінгів, а в контрактах на продаж нафтопродуктів, пшениці - у доларах США. Експортер прагне встановити ціну у відносно стійкій валюті або у валюті, курс якої має тенденцію до підвищення; імпортер ж, навпаки, зацікавлений встановити ціну у валюті, яка має тенденцію до зниження.

Одночасно з встановленням валюти ціни сторони визначають у контракті спосіб фіксації ціни. Залежно від нього розрізняють такі види цін:

- Тверда;

- Рухома;

- Ковзна;

-з наступною фіксацією.

Тверда ціна фіксується в контракті в момент його підписання і не може бути змінена в ході виконання угоди. Тверда ціна застосовується як в угодах з негайною поставкою і з постачанням протягом короткого терміну, так і в угодах, що передбачають тривалі терміни поставки. В останньому випадку в контракті зазвичай робиться застереження "ціна тверда, зміні не підлягає".

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Рухома ціна фіксується при укладенні контракту і може бути переглянута надалі, якщо ринкова ціна даного товару до моменту його поставки зміниться. При встановленні рухомої ціни в контракт вноситься застереження, що, якщо до моменту виконання угоди ціна на ринку підвищиться або знизиться, відповідно має змінитися і ціна, зафіксована в контракті. Це застереження називається застереженням про підвищення і зниження піни.

Зазвичай в контрактах обмовляється мінімум відхилення ринкової ціни від контрактної (2-5%), в межах якого перегляд зафіксованої ціни не проводиться. При встановленні рухомої ціни в контракті обов'язково повинен бути вказаний джерело, за яким треба судити про зміну ринкової ціни. Зазвичай рухлива ціна встановлюється на промислові, сировинні та продовольчі товари, що поставляються за довгостроковими контрактами.

Змінна ціна характерна для контрактів, що передбачають довгострокові поставки або проведення будь-яких підрядних робіт.

Зазвичай це ціна, обчислена в момент виконання контракту шляхом перегляду договірної (базисної) ціни з урахуванням змін у витратах виробництва, що відбулися в період дії контракту. Якщо контрактом передбачені часткові поставки, змінна ціна розраховується окремо на кожну поставку. Змінні ціни застосовуються в контрактах на товари, що вимагають тривалого терміну виготовлення (велике промислове устаткування, судна і т.п.). При цьому фіксується так звана базисна ціна і обумовлюється її структура, тобто частка у відсотках постійних витрат (прибуток, накладні витрати, амортизаційні відрахування та ін.) і змінних витрат на сировину, матеріали і заробітну плату, а також наводиться метод розрахунку ковзної ціни, яким користуватимуться.

Як правило, використовується метод розрахунку ковзної ціни, запропонований ЄЕК ООН та викладений у загальних умовах експортних поставок машино-технічного обладнання. У практиці міжнародної торгівлі використовуються і інші методи визначення ковзної ціни. У будь-якому випадку сторони повинні зафіксувати в контракті вживаний метод або вказати зміни, внесені ними в метод, запропонований ЄЕК ООН.

Розрахувати загальну ціну контракту можна і виходячи з базової ціни та окремих її складових - часток (вартості робочої сили, сировини, матеріалів та індексів цін і заробітної плати, що використовуються для виготовлення експортної продукції).

В умовах зростаючої кон'юнктури ринку при встановленні ковзаючої ціни в інтересах імпортера в контракт можуть бути внесені деякі обмежувальні умови. Зокрема, може бути встановлено у процентах від договірної ціни межі, в рамках якого перегляд цін не проводиться, а також визначена у процентах межа можливої зміни договірної ціни (наприклад, не більше 10% загальної суми замовлення), яка називається лімітом ковзання. Крім того, в контракті може бути обумовлено, що ковзання поширюється не на всю суму витрат виробництва, а лише на певні їх елементи (наприклад, на метал при будівлі судна), і вказані їх величини у відсотках від загальної вартості замовлення. І нарешті, ковзання ціни може бути передбачено не на весь термін дії контракту, а на більш короткий період (наприклад, на перші шість місяців від дати укладення контракту), протягом якого постачальник може закупити всі необхідні матеріали для виконання замовлення.

На практиці іноді застосовується змішаний спосіб фіксації ціни, коли одна частина ціни є твердою і фіксується при укладенні контракту, а інша - ковзної.

Ціна з наступною фіксацією встановлюється в процесі виконання угоди, а в контракті боку обговорюють лише принцип визначення рівня та умови фіксації ціни. Наприклад, сторони можуть встановлювати ціну перед кожної передбаченої контрактом поставкою партії товару або перед початком кожного календарного року. Покупцеві може бути надано право вибрати момент фіксації ціни протягом терміну виконання угоди зі застереженням, якими джерелами інформації про ціни йому треба користуватися для визначення рівня цін. Так, при угодах на біржові товари обмовляється, по котируваннях якої біржі і по якій рубриці котирувального бюлетеня повинна визначатися ціна, а також термін, протягом якого покупець зобов'язаний повідомити про своє бажання зафіксувати ціну в контракті. Такі угоди називаються Онкольні. Таким чином, ціна з подальшою фіксацією застосовується в основному при поставках товарів протягом тривалого періоду, коли кон'юнктура світових товарних ринків може істотно змінитися.

При визначенні рівня ціни контрагенти, як правило, використовують два види цін:

1) публікуємо;

2) розрахункові.

Опубліковані ціни - це ціни, що повідомляються в спеціальних і фірмових джерелах інформації. Вони зазвичай відображають рівень світових цін. Світовими вважаються ціни, за якими проводяться великі комерційні експортні, імпортні роздільні операції з платежем у вільно конвертованій валюті. Практично світові ціни - це експортні ціни основних постачальників і імпортні ціни в найважливіших центрах імпорту даного товару. Світові ціни сировинних товарів визначають основні країни-постачальники, а готових виробів та обладнання - провідні компанії, їх випускають і експортують.

До публікуються цінами, насамперед, відносяться:

• довідкові ціни. Ціни товарів у внутрішній оптовій або зовнішній торгівлі, що публікуються в друкованих виданнях (економічних газетах і журналах, спеціальних бюлетенях, фірмових каталогах, прейскурантах). Ці ціни можуть бути суто номінальними, тобто не пов'язаними з реальними комерційними операціями. Часто використовують для визначення рівня ціни з наступною фіксацією рухомою або ковзної ціни;

• біржові котирування. Це ціни товарів, є об'єктом біржової торгівлі, які в основному відображають фактичні угоди;

• ціни аукціонів. Близькі до котирувань бірж, так як в основному відображають реальні угоди;

• середні експортні та імпортні ціни (ціни, подані у загальних статистичних довідниках). Обчислюються на основі даних зовнішньоторговельної статистики шляхом ділення вартості товару на його кількість. Більш показові, ніж довідкові ціни, хоча відображають не стільки ціни фактично здійснених в даний період експортно-імпортних угод, скільки експорт або імпорт, здійснений у відповідний відрізок часу;

• ціни фактичних угод. Як правило, публікуються в пресі епізодично і відображають ціни фактично мали місце угод;

• ціни реченні великих компанії. По суті, ці ціни є довідковими.

Опубліковані ціни носять переважно довідковий характер і досить часто істотно відрізняються від фактичних цін внаслідок широкого застосування системи спеціальних знижок. Розмір знижки залежить від характеру угоди, умов постачання і платежу, взаємин з покупцем і кон'юнктури ринку на момент укладання угоди. В даний час в практиці міжнародної торгівлі використовуються близько 20 різних видів знижок.

Найбільшого поширення набули такі види знижок:

• загальні (прості) знижки з ціни. Надаються з прейскурантної ціни або з довідковою ціни товару. Прості знижки з прейскурантної ціни зазвичай складають 20-30%, а в деяких випадках досягають 40%. Такі знижки широко застосовуються при укладанні угод купівлі-продажу машин і устаткування, зокрема стандартного устаткування. Знижки з довідковою ціни, як правило, використовуються при поставках промислової сировини і становлять у середньому 2-5%. До простих знижкам можна віднести знижки при покупці товару за готівковий розрахунок (сконто). Вони надаються продавцем, коли довідкова ціна передбачає короткостроковий кредит, а покупець згоден оплатити готівкою, зазвичай складають 2-3% довідкової ціни або відповідають розміру позичкового відсотка на грошовому ринку;

• знижки за оборот (бонусні). Надаються постійним покупцям на підставі спеціальної домовленості. У цьому випадку в контракті встановлюються шкала знижок залежно від досягнутого обороту протягом певного терміну (звичайно одного року) та порядок виплати сум на основі цих знижок. За деякими видами обладнання бонусні знижки достігают5-30% обороту, по сировинних і сільськогосподарським товарам вони зазвичай складають кілька відсотків;

• знижки за кількість і серійність (прогресивні). Надаються покупцю за умови покупки їм заздалегідь певної кількості товару. Серійні замовлення набагато переважніше для виробників-експортерів, так як при виготовленні машин одного і того ж типу і розміру витрати виробництва нижче;

• дилерські знижки. Ці знижки виробники надають своїм постійним представникам або посередникам по збуту, в тому числі і закордонним. Широко застосовуються при продажу автомобілів, тракторів, деякого стандартного устаткування і можуть становити від 15 до 20% роздрібної ціни;

• спеціальні знижки. Надаються привілейованим покупцям, в замовленнях яких особливо зацікавлені продавці. До категорії спеціальних можна віднести також знижки на пробні партії і замовлення, встановлювані з метою зацікавити покупця, і знижки за тривалість відносин, за допомогою яких виробники прагнуть утримати постійних клієнтів;

• експортні знижки. Надаються продавцями при продажі товарів іноземним покупцям понад ті знижки, які діють для покупців внутрішнього ринку, з метою підвищити конкурентоспроможність того чи іншого товару на зовнішньому ринку;

• сезонні знижки. Надаються за купівлю товару поза сезоном. На сільськогосподарські добрива, наприклад, вони можуть складати до 15%;

• приховані знижки. Надаються покупцю у вигляді знижок на фрахт, пільгових або безпроцентних кредитів, надання безкоштовних послуг, уявлення безкоштовних зразків, кількість яких досягає товарного характеру;

• знижки за повернення раніше купленого товару. Складають до 25- 30% прейскурантної ціни і надаються покупцю, повернення раніше купленої у даної фірми товар застарілої моделі. Такі знижки широко застосовуються при продажу автомобілів, електроустаткування, рухомого складу, стандартного промислового устаткування та ін .;

• знижки при продажі уживаного обладнання. Надаються на вживані машини та устаткування, ще не виробили ресурс, але вже морально застарілі. Застосовуються, наприклад, при продажу вживаного обладнання країнам, що розвиваються або при переведенні цілих заводів (так званих брудних виробництв), окремих видів виробництв, складальних ліній і т.д. (у тому числі в рамках програм аутсорсингу) в регіони з низькою вартістю робочої сили. Ці знижки можуть досягати 50% початкової ціни обладнання.

Розрахункові ціни постачальника застосовуються в контрактах на нестандартне спеціальне обладнання, вироблене, як правило, за індивідуальними замовленнями. Конструкція, експлуатаційні властивості, характер виконання, якість, вага такого обладнання і стандартного устаткування того ж призначення можуть сильно відрізнятися. Тому ціни на спеціальне обладнання постачальник розраховує і обгрунтовує для кожного конкретного замовлення з урахуванням його технічних і комерційних умов, в деяких випадках встановити ціну можливо тільки після виконання замовлення. На рівень розрахункової ціни певною мірою впливає те, що спеціальні машини й устаткування зазвичай випускають фірми, фактично пануючі в даній вузькій області і використовують запатентовані винаходи, вдосконалену технологію і висококваліфікований персонал. Відомості про ціни на спеціальне устаткування зустрічаються у пресі епізодично, і їх в більшості випадків неможливо використовувати для порівняння при виборі рівня цін.

Ціни попередніх угод (зазвичай на промислову сировину, машини та обладнання) використовуються, як правило, у випадку відносної стабільності цін при наявності стійких зв'язків між контрагентами.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельного контракту
Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів. Валютні ризики
Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних кредитів
Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних угод
Поняття міжнародних розрахунків. Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних угод
Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельного контракту
Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів. Валютні ризики
Особливі (інші) умови контракту
Предмет контракту. Базисні умови поставок
Попередні умови укладення зовнішньоторговельного контракту
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук