Навігація
Головна
Поняття міжнародної гарантіїМІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИСхема розрахунків акредитивами з наданням банком покупця гарантії...
Нормативно-правова база міжбанківських кореспондентських відносинМіжбанківські кореспондентські відносини як основа міжнародних...Вибір банку-кореспондента, прийняття рішення про вступ з ним в...
РИЗИКИ І РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ БІЗНЕС-ВІДНОСИНМіжнародні економічні відносиниУправління економічними ризиками, пов'язаними з міжнародними...
РИЗИКИ І РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ БІЗНЕС-ВІДНОСИНМіжнародні економічні відносиниУправління економічними ризиками, пов'язаними з міжнародними...
Політичний ризикРизики іпотечного кредитування
 
Головна arrow Економіка arrow Зовнішньоторговельне фінансування та гарантійний бізнес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розділ II. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ГАРАНТІЇ

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

РОЗДІЛ 2. РИЗИКИ І МІЖБАНКІВСЬКІ КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ

Ризики у міжнародних економічних відносинах

Фінансово-банківська інститути в своїй роботі повинні грамотно поєднувати два основних питання - підвищення рентабельності операцій та забезпечення безпеки - за допомогою централізації ризиків для їх правильної оцінки і контролю за ними.

Поняття безпеки може трактуватися в широкому і вузькому сенсі. Тут і далі мається на увазі безпеку в широкому сенсі - всі економічні аспекти роботи фінансових організацій, покликаних зміцнити становище інституту на ринку при збереженні та примноженні наявних у його управлінні засобів (тобто питання економічної безпеки, збереження комерційної таємниці та інформаційної безпеки, інформаційно -аналітичне супроводу бізнесу, ділової розвідки і контррозвідки, шахрайства та ін.). У вузькому сенсі під безпекою розуміють діяльність, пов'язану з вирішенням завдань оперативно-розшукової роботи (пропускний режим, безпеку персоналу, питання попередження розкрадань, зломів, IТ-проникнень і т.п.).

Не секрет, що чим вищий рівень ризиків, пов'язаних зі всілякими операціями, тим вище можливі втрати, але разом з тим вище і дохід у разі успішного завершення операції. Таким чином, мистецтво управління банківською діяльністю полягає в умінні знайти оптимальний рівень ризику, прийнятого на себе банком з метою збільшення доходу.

Одна зі специфічних рис міжнародних розрахунків - відсутність загальноприйнятого для всіх країн платіжного засобу.

Національна валюта далеко не завжди є законним платіжним засобом в інших державах. Тому використовуються девізи - платіжні засоби в іноземній валюті, представлені різноманітними кредитними інструментами міжнародних розрахунків у число яких входять векселі, чеки, перекази, платіжні доручення та ін. Використання цих та інших інструментів дозволяє прискорювати розрахунки і зменшувати валютні втрати, пов'язані з коливанням курсів окремих валют .

Здійснення експортно-імпортних операцій також пов'язане з певними ризиками, як для експортера, так і для імпортера. Часто експортеру доводиться надавати широкі гарантії своєї спроможності виконувати зобов'язання перед імпортером. При цьому експортеру вкрай важливо знати, що імпортер зможе здійснити платіж. Імпортер також відчуває на собі збільшення значущості ризику у світовій торгівлі: постачальники вимагають гарантій його здатності і бажання платити. І нарешті, фірмам, виступаючим посередниками, доводиться займатися відразу двома сторонами за угодою.

Види ризиків у міжнародних економічних відносинах і заходи, що дозволяють страхувати економічні та політичні ризики

Ризики для покупця (кредитора) полягають у ймовірних втратах в результаті ризиків політичного чи економічного характеру в країнах, з яких або через які йде поставка товару. Однак чітку межу між цими двома ризиками провести вкрай важко, оскільки практично всі економічні ризики у тій чи іншій мірі можуть бути пов'язані з політичною обстановкою в країнах - учасницях міжнародних розрахунків. Здійснюючи міжнародні комерційні операції, необхідно ретельно зважувати ступінь ризику, що не завжди можливо. Економічні ризики в широкому сенсі можна підрозділити на торговельні та неторгові. До перших відносять ризики неплатежів та неналежного виконання контрактних зобов'язань, до других - валютні ризики.

Більш детальна класифікація видів ризиків, що найчастіше зустрічаються в міжнародних економічних відносинах, представлена нижче.

Політичні ризики

Виникають в результаті подій (війни, блокади, бойкотів, революції, націоналізації, ембарго, внутрішніх заворушень, масових страйків і т.д.), які можуть перешкоджати імпортеру оплатити або експортеру відправити товар. Ці ризики не носять кредитно-фінансового характеру. Зміни уряду і пов'язані з ними політичні зміни можуть негативно позначитися на бажанні країни-боржника розрахуватися по своїй зовнішній заборгованості та її загальної кредитоспроможності.

Економічні ризики. Виникають у тих випадках, коли втручання урядових органів або дії самого уряду перешкоджають або ускладнюють своєчасне погашення заборгованості або зобов'язань. Далі представлені найбільш типові ризики цієї категорії.

Комерційні ризики. Пов'язані з можливістю невиконання боржником прийнятих ним на себе зобов'язань. Питання дефолту (англ. Default) (невиконання в строк платіжних зобов'язань) звичайно враховується при класифікації економічних ризиків або так званих ризиків країн. Недостатнє знання експортером (кредитором) законів, правил і звичаїв іншої країни особливо небезпечно в разі необхідності повернення боргу з країни-боржника.

Ці ризики, як правило, пов'язані з раптовими змінами експортних цін або зростанням собівартості продукції, що впливає на остаточну ціну товару, кон'юнктурними особливостями тих чи інших національних ринків або кон'юнктурою ринків по окремих групах товарів і ін.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Виробничі ризики. Експортер може підпасти під ризик відкликання або значної (кардинальні зміни) модифікації замовлення з боку імпортера, а імпортер - зіткнутися з ризиком небажання або технічної неможливості виконання контракту експортером.

Операційні ризики. Пов'язані з щоденним виконанням рутинної роботи і ризики персоналу

До цієї групи ризиків можна також віднести: ризики, пов'язані з порушеннями або збоями в інформаційній системі або в процедурах внутрішнього контролю; ризики, пов'язані з відмовою персоналу проводити операції через елементарне нерозуміння їх суті або незнання предмета угоди; ризики адміністративного характеру та бухгалтерські ризики, що виникають в результаті помилок або потреблений при здійсненні операцій, а також недостатньо ефективної системи управління компанією; ризик деонтології, пов'язаний з діловою етикою у відносинах з клієнтами та операторами, та ін.

Ризик двостороннього партнерства пов'язаний з можливістю часткової неплатоспроможності або повного банкрутства однієї зі сторін по зовнішньоторговельній угоді.

Може мати місце додатковий ризик, який не завжди очевидний бенефіціарам. - Ризик нейтралітету емітента акредитива.

Найчастіше виникає після подання документів для оплати. При цьому на емітента можуть впливати фактори, що не випливають з умов і положень акредитива. Вони можуть підпадати під певні і дуже обачні судження в процесі перевірки поданих бенефіціаром документів, яких при інших зовнішніх факторах могло і не бути. У той час як цей ризик не обмежується тільки написом »не банками", питання збереження свого статусу і репутації, а також правильного здійснення всіх складових документарних операцій окремими відомими в колах банківського співтовариства банками, обслуговуючими торговий бізнес, і тими банками, які час від часу , але досить регулярно беруть участь у практиці акредитивних трансакцій, видається дуже важливим і трудомістким. Імовірність виникнення ризику нейтралітету емітента стає більш очевидною, коли названими операціями починають займатися установи зі слабким кредитним рейтингом і (або) з борговими проблемами. Приміром, страхові компанії прагнуть вирішувати на практиці проблеми тими ж шляхами і засобами, що і банк, що у акредитивній операції. Проте страховик більш схильний спочатку відхилити всі спірні рекламації, а потім вже прийняти участь у судовому позові, щоб залагодити будь-який спір.

Ризик підписи втекти в ситуації, коли контракт підписаний особою, проти якої відразу ж після підписання або на більш пізній стадії виконання контракту було порушено судове переслідування, а також у разі виявлення вчинення ним дій, що носять шахрайський характер. Цей ризик тим вище, чим триваліше термін операції, особливо якщо ділова репутація однієї зі сторін не була належним чином перевірена на попередній стадії укладення контракту.

Кредитні ризики виникають у випадку, коли імпортер не бажає платити заздалегідь обумовлену суму, а імпортер, який здійснив авансовий платіж, приймає на себе ризик того, що експортер не зможе або не побажає повернути назад (refund) аванс в разі невиконання контракту.

При розгляді ситуації, коли в угоді беруть участь банки (виставлення акредитива і наступні оплати по ньому), ризик неплатоспроможності стає надалі реальним матеріалом для місцевого судочинства, при цьому не має значення, з'явився банк-емітент його джерелом чи ні. В обох випадках, однак, бенефіціар приймає на себе ризик кредитоспроможності емітента, якщо він не намагається зняти його допомогою одержання підтвердження або страхування акредитивів.

Валютні нишпорячи пов'язані з можливістю платежу в іноземних валютах, відмінних від грошової одиниці країни-експортера.

Ризик дефолту. Це ризик невиконання перед закордонними кредиторами платіжних зобов'язань з боку уряду або державної організації (див. Комерційні ризики), виражених в іноземній валюті.

Ризики перекладу (неперекладу вати) виникають через несприятливих змін у валютно-фінансовому становищі країни, що може бути підставою для введення там додаткових валютних обмежень або привести до жорсткості раніше прийнятого валютного законодавства. Дана ситуація може стати причиною відмови або неперекладу за кордон іноземної валюти в погашення термінової до оплати заборгованості, навіть незважаючи на бажання боржника виконати свої зобов'язання і можливість у встановлені терміни розрахуватися зі своїми кредиторами або повернути здійснений платіж.

Ризик неконвертируемости виникає, коли боржник, по суті справи, цілком платоспроможний і своєчасно вносить еквівалент у національній валюті в якості забезпечення переказу коштів за кордон, проте валютне становище країни на конкретний момент таке, що її центральний банк не має можливості виконати зазначений платіж через відсутності у нього поточних (оперативних) залишків у валютній касі.

Ризик мораторію на платежі за кордон виникає, якщо уряд не в силах забезпечити своєчасне виконання своїх платіжних зобов'язань перед закордоном і на якийсь час як крайній захід призупиняє всі платежі на користь іноземних кредиторів.

Фінансові ризики (ризики, пов'язані зі зміною валютних курсів) виникають через девальвацію або ревальвацію місцевої валюти по відношенню до валюти платежу (валюти експортера по відношенню до валюти імпортера).

Юридичні ризики. Неправильне юридичне оформлення зовнішньоторговельного контракту, затрудняющее його реалізацію.

У більш загальному вигляді ризики можна класифікувати таким чином:

• країнові, або суверенні ризики. Відмова уряду окремих держав від своїх зобов'язань; введення заборон на платежі в іноземній валюті для проплати іноземних контрактів (мораторій на платежі); міжнародні санкції проти деяких держав; ризик зміни політичного ладу країни (революції, страйки, заколоти, масові заворушення і т.д.); "банкрутство" центрального банку країни;

• інші ризики. Валютно-обмінний ризик; культурні та мовні відмінності; ризик зміни законодавства в країні - партнері по зовнішньоторговельної угоді або особливості законів країни (наприклад, в мусульманських державах), що потребують в ряді випадків випускати тільки письмові зобов'язання, термін дії за якими не обмежений.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Поняття міжнародної гарантії
МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ
Схема розрахунків акредитивами з наданням банком покупця гарантії платежу
Нормативно-правова база міжбанківських кореспондентських відносин
Міжбанківські кореспондентські відносини як основа міжнародних розрахунків
Вибір банку-кореспондента, прийняття рішення про вступ з ним в кореспондентські відносини і оформлення цих відносин
РИЗИКИ І РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ БІЗНЕС-ВІДНОСИН
Міжнародні економічні відносини
Управління економічними ризиками, пов'язаними з міжнародними бізнес-відносинами
РИЗИКИ І РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ БІЗНЕС-ВІДНОСИН
Міжнародні економічні відносини
Управління економічними ризиками, пов'язаними з міжнародними бізнес-відносинами
Політичний ризик
Ризики іпотечного кредитування
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук