Навігація
Головна
Методи платежів, використовувані в міжнародній торгівліМетоди розрахунків, що використовуються в міжнародній торгівліПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ І ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ У ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИМІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ГАРАНТІЇОрганізація міжнародних розрахунків і платежів. Роль комерційних...Сума, зважена за ризиком, яка використовується для розрахунку...Особливості розрахунків за зовнішньоторговельними операціями....Методи зниження ризикуСЛОВНИК ТЕРМІНІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ПРИ...Методи розрахунку інтегральних показників ризику
 
Головна arrow Економіка arrow Зовнішньоторговельне фінансування та гарантійний бізнес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи платежів і розрахунків, які використовуються з метою зниження ризиків у міжнародній торгівлі

Враховуючи фактор ризику, як імпортер, так і експортер, безумовно, намагаються застрахуватися всілякими способами. Один з варіантів страхування - використання різних форм платежів (табл. 2.1).

Таблиця 2.1. Можливі методи платежів і розрахунків у міжнародній торгівлі, що дають можливість страхування від економічних і політичних ризиків

Можливі методи платежів і розрахунків у міжнародній торгівлі, що дають можливість страхування від економічних і політичних ризиків

Перелік, поданий у таблиці, далеко не вичерпний. Щоб уникнути значних валютних втрат і покупці, і продавці можуть проводити наступні заходи.

1. Узгодження надходжень і платежів (зазвичай характерно для контрагентів, які добре знають один одного).

2. Фіксування ціни в національній валюті або завчасне встановлення курсу іноземної валюти по відношенню до національної. Останнє означає пряме включення в контракт умови про те, що курс даної валюти (скажімо, курс долл.ара, якщо ціна зафіксована в долл.арах) по відношенню до курсу валюти експортера на поточний день такий-то і що цей розрахунковий курс залишається в силі для перерахунку в день платежу.

3. Взаимоувязка всіх ризиків експорту або імпорту з таким розрахунком, щоб сума всіх вимог і зобов'язань збігалася в одній і тій же валюті. (Цей метод широко практикується фірмами, що працюють в сировинному сегменті світового ринку, де розрахунки ведуться в долл.арах США.) Прикладом служить отримання позики в тій валюті, в якій пізніше буде отримано дохід і погашатиметься ця позика.

4. Форфейтингові операції - в міжнародній практиці вони часто використовуються експортерами. Це операції без обороту на продавця, за якими банк купує тратти, акцептовані трасатом і гарантовані банком трасанта. За своєю економічною сутністю форфейтинг являє собою своєрідну форму трансформації комерційного кредиту в банківський. Продавцем при форфейтинге виступає, як правило, експортер, який виконав зобов'язання за контрактом і прагне інкасувати розрахункові документи імпортера з метою отримання готівкових коштів. Інша мета названої операції - зняття кредитного ризику. Крім того, форфейтинг сприяє поліпшенню ліквідності експортера, звільняючи його баланс від частини дебіторської заборгованості. В якості покупця (форейтора) в угоді виступає банк або спеціалізована фінансова фірма. Якщо імпортер не є першокласним боржником, то форейтор зазвичай вимагає наявності безумовної гарантії платежу від банку країни-імпортера по здобувається борговими зобов'язаннями. Через відносну складності такої операції і необхідності добре знати один одного в Росії форфейтингові операції поширені не так широко, як на Заході, а якщо і відбуваються, то тільки великими банками, хоча їх захисно-платіжні функції дійсно високі.

5. Отримання вигідних умов від національних банків (експортних заохочень, експортних кредитів і т.д., що надаються національним виробникам).

6. Висновок спеціальних термінових валютних операцій з банками. Це дозволяє експортеру (або імпортеру) завчасно зафіксувати курс, який слід очікувати на день платежу, і тим самим застрахувати себе від його коливання. Імпортеру така операція дає можливість застрахувати себе не тільки від підвищення курсу, а й від ревальвації або девальвації національної валюти.

Якщо банки вважають, що курс валюти, в якій встановлена або передбачається бути встановленої ціна в контракті, буде підвищуватися до дня платежу, то вони стануть вимагати надбавку до курсу на день укладання угоди - Report або Premium. І навпаки, при падінні курсу даної валюти до дня платежу різниця між курсом одягни укладання угоди з банком і зафіксованим курсом буде негативною знижка Depon йди Discount. Обидва види курсових різниць - Discount (Deport) і Premium (Report) - називаються "своп". Ставка своп - це різниця між сьогоднішнім курсом і тим, за яким банки готові укласти угоду на термін, тобто курс, за яким вони зобов'язуються купувати в експортера валюту, отриману ним вдень платежу, або, навпаки, продавати імпортеру ту валюту, яку він повинен перевести продавцю в день платежу. Курс, що виникає за рахунок зміни сьогоднішнього курсу зі зменшенням або надбавкою на "своповскую ставку", називається "соло" (Solo або Outright Exchange Rate). Зі свого боку банки страхуються від валютних ризиків таких угод терміном шляхом здійснення зустрічних операцій або заздалегідь купують і продають дану валюту.

7. Операції та дії по мінімізації фінансових ризиків типи хеджування. У вузькому сенсі під хеджуванням розуміють дії з конвертації активів, деномінованих в іноземній валюті, в найбільш прийнятну для даної угоди валюту. Один з найбільш досконалих інструментів страхування валютних ризиків - форвардний валютний контракт. Він дозволяє експортерам і (або) імпортерам отримати чітке уявлення про майбутні потоках готівки, а також усуває не тільки спекулятивний фактор отримання прибутку, а й невизначеність і можливість втрат від інфляції. Форвардний валютний контракт укладається з тією умовою, що він обов'язково повинен бути виконаний.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

8. Альтернативним методом вирішення основної частини проблеми валютного покриття є валютні опціони (умова, що включається в біржові строкові угоди, за яким одна зі сторін отримує певні права або можливість відмови від угоди за певну винагороду). Опціон дає право покупцеві в заздалегідь встановлений час купити певну суму іноземної валюти але заздалегідь фіксованим курсом. На відміну від форвардного валютного контракту опціон не повинен бути обов'язково виконаний. Коли настає час (дата) виконання опціону, імпортер або експортер може або реалізувати своє право виконанні опціону, або дозволити цьому опціоном втратити силу. Таким чином, опціон - це насамперед право, але не обов'язок виконання контракту купівлі якої-небудь кількості іноземної валюти за вказаною обмінним курсом (ціною виконання) протягом обмеженого часу або в кінці цього періоду. В основному ходіння мають опціони двох типів:

- Опціон на покупку (Call-option) - на користь покупця - дає право покупцю опціону на покупку відповідної валюти по фіксованому обмінному курсу. Європейський опціон на покупку може виконуватися тільки в кінці опціонного періоду - передбачає конкретну дату розрахунків;

-опціон на продаж (Put-option) - на користь продавця - покупець опціону має право продавати відповідну іноземну валюту але заздалегідь фіксованому обмінному курсу.

За американською схемою курс фіксується не на конкретний день, а на конкретний термін, тому термін дії опціону встановлюється між першою і останньою датою розрахунків.

Таким чином, валютні опціони не тільки захищають торговця від будь-якого несприятливого зміни обмінного курсу, але і дозволяють йому звернути це зміна собі на користь. До негативних характеристиках валютних опціонів можна віднести, хіба що, їх досить високу вартість - від 3% ціни виконання. Висока вартість опціонів пояснюється тяжінням багатьох клієнтів до форвардних валютних контрактах. Розрізняють внутрішню вартість опціону (різниця між ціною виконання опціону і поточною ринковою ціною) і тимчасову (строкову) вартість опціону (сума, на яку розмір премій перевищує "внутрішню" вартість опціону).

9. Фінансові ф'ючерсні контракти.

Використовувані терміни

Advance payment guarantee - гарантія повернення авансового платежу.

Bill of exchange - тратта; перекладної вексель.

Deferred payment - відстрочений (відкладений) платіж; платіж, що стягується при затримці доставки; платіж, запланований на майбутнє.

Performance bond - облігація дії - вид гарантії, яку видає банк (або інша юридична особа), гарантуючи замовнику відшкодування збитків при невиконанні підрядчиком зобов'язань за будівельним проектом (наприклад, за обсягом, специфікації і ціною, встановленою договором).

Promisor - боржник, векселедавець, обличчя, юридично зобов'язана здійснити оплату (за векселем).

Stand-Byletter of credit - акредитив, можливість використання якого гарантується користувачеві в певних обставинах (як правило, характерно для американської практики), у світовій практиці розглядається як банківської гарантії '.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Методи платежів, використовувані в міжнародній торгівлі
Методи розрахунків, що використовуються в міжнародній торгівлі
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ І ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ У ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ГАРАНТІЇ
Організація міжнародних розрахунків і платежів. Роль комерційних банків в здійсненні міжнародних розрахунків
Сума, зважена за ризиком, яка використовується для розрахунку коефіцієнта Кука
Особливості розрахунків за зовнішньоторговельними операціями. Міжнародні розрахунки в формі переказу (авансові платежі, розрахунки по відкритому рахунку)
Методи зниження ризику
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Методи розрахунку інтегральних показників ризику
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук