Навігація
Головна
РИЗИКИ І МІЖБАНКІВСЬКІ КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІНормативно-правова база міжбанківських кореспондентських відносинРозрахунки на основі прямих кореспондентських відносинРозрахунки на основі прямих кореспондентських відносинВибір банку-кореспондента, прийняття рішення про вступ з ним в...Фінансово-правові основи безготівкових розрахунків. Кореспондентські...Міжбанківські розрахунки як основа організації безготівкових...Автоматизація міжбанківських розрахунківПорядок здійснення розрахунків через кореспондентські рахунки в інших...МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКОВІ І ПЛАТІЖНІ ВІДНОСИНИ
 
Головна arrow Економіка arrow Зовнішньоторговельне фінансування та гарантійний бізнес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Міжбанківські кореспондентські відносини як основа міжнародних розрахунків

Міжнародні розрахунки, валютні та інші банківські операції базуються на встановленні між банками специфічних домовленостей про порядок і умови проведення цих операцій, що виражається в кореспондентські відносини. Під кореспондентськими відносинами в широкому сенсі слова ми розуміємо весь комплекс можливих форм співпраці між банками. Для роз'яснення суті кореспондентських відносин наведемо одне з можливих визначень: кореспондентські відносини - це договірні відносини між двома або кількома кредитними установами з приводу здійснення платежів і розрахунків одним з них за дорученням і за рахунок іншого, а також надання кредитів, надання інвестиційних та інших послуг.

Примітно, що такі відносини можуть виникати і, як правило, мають місце не тільки між банківськими інститутами різних країн, а й у межах національних кордонів. Число кореспондентів може доходити до десятків тисяч. Причинами укладення договорів про встановлення кореспондентських відносин можуть служити вчинення операцій іншим банком, що надає послуги дешевше і швидше, відсутність реальної можливості самостійно реалізувати деякі види послуг, зниження ризику власних операцій та ін.

Російські банки, що здійснюють операції на міжнародних ринках, повинні правильно оцінювати численні фактори, що впливають на міжбанківські відносини в цілому. Велике, якщо не основне значення тут мають знання про банківське законодавство окремих країн у галузі регулювання банківської діяльності, оскільки якщо не безпосередньо, то непрямими методами контролю держава може в значній мірі сприяти захисту і обмеженню фінансових ризиків клієнтів національних фінансових інститутів.

Від цих знань залежить специфіка надання послуг фінансовими інститутами (для США і Японії характерний поділ спеціалізованих і інвестиційних банків, а для Європи - наявність універсальних банків). При виборі партнерів за кордоном необхідно враховувати дані про банківських системах нарівні з інформацією про тарифи комісійних ставок, процентних ставках, профілі і репутації, балансових даних.

Та й самі банки прагнуть до можливо більшого зниження ризиків своїх клієнтів. Одним із прикладів може служити Система міжбанківських платежів Нью-Йоркського клірингового будинку (CHIPS), яка охоплює понад 15 тис. Американських банків і в рамках якої здійснюється близько 90% всіх національних міжбанківських платежів і переказів. Вона також передбачає щоденні ліміти взаємного кредитування і надає овердрафт для своїх членів. Встановивши кореспондентські відносини з низкою американських банків, російські фінансові інститути мають доступ до системи SWIFT; їм присвоюється спеціальний номер і надається можливість здійснювати перекази з Росії до США кінцевим бенефіціарам третіх банків, причому не тільки по системі SWIFT і телексу.

Іноземні банки-кореспонденти, приміром, мають спеціальні комп'ютерні програми, які можуть встановлюватися на комп'ютерні термінали російських банків, що діють паралельно з телексами і SWIFT. Платежі за ними проходять іноді швидше, оскільки не вимагають додаткових витрат робочого часу на переадресування повідомлень. Переадресування повідомлень при роботі за системою SWIFT (а часто й телексу) може не знадобитися, якщо всі поля платіжного доручення заповнені у відповідності зі стандартами ISO. Працюючи з іноземними банками, слід пам'ятати, що швидкість проходження платежів залежить не тільки від часу обробки (ручний або автоматичною, хоча автоматична обробка відбувається все ж швидше) платіжного доручення в банку-кореспонденті, але і від часу надходження доручення в банк-контрагент. Кожен банк встановлює певний час, після якого доручення приймаються до виконання наступним днем валютування.

Кореспондентські відносини оформляються міжбанківськими угодами у формі двосторонніх договорів або листів, супроводжуваних поруч контрольних документів. Ці відносини можуть встановлюватися з взаємним відкриттям рахунків, з відкриттям рахунку в одному з банків (в цьому випадку банки іменуються кореспондентами з рахунком) або без відкриття рахунків (кореспонденти без рахунку). Банки, як правило, відкривають рахунки в іноземних установах в національній валюті країни-контрагента. На рахунках відображаються всі операції, що здійснюються між банками за дорученням їх клієнтів і за свій рахунок. Оскільки власник рахунку зобов'язаний знати щоденні залишки по своєму рахунку і його стан, навіть якщо відбувається єдина операція, для нього складається виписка за рахунком, яка висилається держателю рахунки за системою SWIFT, телексу, поштою або іншим доступним способом. Висилаються також авізо за рахунком про вчинення відповідних операцій, що містять детальну і вичерпну інформацію про наказодавця і бенефициаре.

Слід зазначити, що в умовах постійного розвитку світових телекомунікаційних систем необхідність щоденної висилки авізо поступово відпадає, так як банки, користуючись автоматизованими системами на базі SWIFT (FTS Inquires) або на базі інших телекомунікаційних систем, можуть отримувати поточну інформацію про стан своїх кореспондентських рахункiв, про всіх відправлених або отриманих перекладах в режимі реального часу. Однак у більшості західних банків практика щоденної висилки авізо ще існує.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Банки відкривають один одному рахунки, які діляться на рахунки "НОСТРО" і "ЛОРО". "НОСТРО" - це кореспондентський рахунок, відкритий на ім'я банку у кореспондента. "ЛОРО" - рахунок банку-кореспондента, відкритий у себе. З метою контролю за станом і рухом коштів по рахунках "НОСТРО" банк заводить на своєму балансі внутрішній кореспондентський рахунок, на якому дзеркально відбиваються всі рухи по своєму рахунку "НОСТРО". Це дозволяє банку оперативно розпоряджатися своїм рахунком, не допускати перевищень лімітів, своєчасно поповнювати рахунок активами.

У практиці деяких країн відсотки по залишках на кореспондентських рахунках не платяться (оскільки це заборонено національним законодавством) або їх рівень вкрай низький у порівнянні з розміщенням коштів у депозит або залежить від наявності певного ліміту (стелі) на рахунку. Крім того, за ведення кореспондентського рахунку передбачається стягування комісії. У результаті банки прагнуть тримати на рахунку мінімально допустимі залишки, розміщуючи тимчасово вільні активи в короткострокові депозити на світовому чи євроринку капіталів. У багатьох американських банках існує практика розміщення коштів у "автоматичний овернайт" (Late Night Investments - LNI), коли кошти, що перевищують певним чином за угодою встановлений ліміт, розміщуються самим кореспондентом. Правда, ставки по таким "нічним" грошей нижче відсотків, які російські банки могли б отримати при розміщенні коштів на євроринку, наприклад, різниця в процентних ставках може досягати 0,7-2 базисних пунктів відсотка.

Коштів на рахунку повинно бути достатньо для задоволення всіх платіжних доручень клієнтів банку та його власних потреб. Що стосується кореспондентів великих російських банків з хорошою діловою репутацією, то для них іноземні банки можуть надати короткостроковий кредит - овердрафт. Овердрафти як результат істотно нерівномірного розподілу платежів по днях - досить часте явище, особливо якщо використовуються рідко застосовуються в розрахунках валюти. У цій ситуації іноземні кореспонденти російських банків йдуть на "технічний" овердрафт або просять російські банки відкрити кореспондентський мультивалютний рахунок. Для банків з нетривалої "кредитної" історією або незначними оборотами за кореспондентськими рахунками можливості надання овердрафту, як правило, немає або ліміти дуже незначні. Відсотки за овердрафтом найчастіше трохи вище кредитних ставок євроринку. Для відстеження стану свого рахунку в банку проводять щомісячну, а при великих обсягах операцій - щотижневу (рідше - щоденну) звірку виписок по рахунку "НОСТРО" і внутрішньому кореспондентському рахунку. Цей процес називається раккордом: відображаються несквітованние за виписками і внутрішньому обліку суми, які в подальшому підлягають врегулюванню. Відображення записи за рахунками в певний день зовсім не означає, що зарахована сума знаходиться у розпорядженні власника рахунку з дня внесення запису. Основоположним моментом для цього є дата валютування - відмітка про дату поруч з проведеною сумою у виписці рахунку. Тільки з дня валютування власник грошей отримує їх у повне господарське відання і має право вільно розпоряджатися ними. За деякими валютнообмінних операціями банки можуть брати другий або навіть третій день валютування. Це означає, що скористатися коштами можна буде на другий чи третій робочий день відповідно.

В кінці кожного кварталу по ведуться рахунками банки підбивають підсумок. Обороти за рахунками розносяться по днях валютування, сальдіруются і показуються у вигляді дебетового або кредитового обороту на кожен день валютування в штафеле відсотків. З урахуванням початкового штафельного сальдо штафель відсотків дає можливість простежити динаміку сальдо по цьому рахунку в розбивці по днях валютування. У заключному рахунку показують суми, розраховані на підставі процентних чисел, кожна окремо і з зазначенням процентних ставок; дані погоджених з клієнтом умов (наприклад, поштові та накладні витрати). Сальдо заключних статей перераховується безпосередньо з рахунком клієнта, тобто відбивається в якості статті обліку у виписці з рахунку. Деякі банки встановлюють правило, що сальдо рахунку на 31 грудня кожного року вважається підтвердженим, якщо клієнт не опротестував його в письмовій формі і у встановлені терміни.

На закінчення слід зазначити, що кореспондентські відносини можуть бути прибутковими, причому рівень їх рентабельність може бути значним у порівнянні із середнім рівнем прибутковості інших банківських послуг.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

РИЗИКИ І МІЖБАНКІВСЬКІ КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ
Нормативно-правова база міжбанківських кореспондентських відносин
Розрахунки на основі прямих кореспондентських відносин
Розрахунки на основі прямих кореспондентських відносин
Вибір банку-кореспондента, прийняття рішення про вступ з ним в кореспондентські відносини і оформлення цих відносин
Фінансово-правові основи безготівкових розрахунків. Кореспондентські рахунки банків
Міжбанківські розрахунки як основа організації безготівкових розрахунків в економіці
Автоматизація міжбанківських розрахунків
Порядок здійснення розрахунків через кореспондентські рахунки в інших кредитних організаціях
МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКОВІ І ПЛАТІЖНІ ВІДНОСИНИ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук