Навігація
Головна
Розрахунки інкасовими дорученнямиРозрахунки інкасовими дорученнямиПорядок заповнення інкасового дорученняПеревірка оформлення первинних документівОбов'язки банків щодо виконання доручень на перерахування податків і...
Документарне інкасо на умовах надання комерційного кредиту....СУТНІСТЬ І ПОРЯДОК ОБЛІКУ НА ПОЗАБАЛАНСОВОМУ РАХУНКУІНКАСОВЕДЕННЯ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВПозабалансові рахунки
 
Головна arrow Економіка arrow Зовнішньоторговельне фінансування та гарантійний бізнес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Перевірка та оформлення інкасового доручення в банку

Інкасові доручення, прийняті від експортера, реєструються в журналах '(або в автоматичному режимі), форма яких залежить від національної практики. У момент реєстрації фіксуються основні реквізити:

• номер інкасо;

• сума інкасо із зазначенням валюти платежу;

• дати відсилання документів іноземному банку.

У журналі зазначається також дата оплати (повної або часткової) інкасо або повернення документів експортеру.

Банк-ремітент прийняті і перевірені документи оформляє наступним чином:

• на звороті коносаментів, індосованих експортером на користь банку-ремітента, робиться передавальний напис виду:

• на звороті страхових полісів, індосованих наказом банку-ремітента, робиться наступна передавальний напис:

• на звороті тратт, представлених експортером на інкасо для акцепту, вчиняється передавальний напис:

При цьому в бланку інкасо заповнюється інструкція № 4:

Як правило, після акцепту, якщо інше не передбачено контрактом, тратти з терміном оплати протягом року залишають на зберіганні у інкасуючого банку. У графі 4 вказуються ці номери тратт.

Акцептовані тратти з терміном оплати більше року, якщо інше не передбачено контрактом, банк-ремітент, як правило, просить повернути на зберігання йому. У цьому випадку заповнюється інструкція № 5 інкасового доручення:

Потім банк-ремітент заповнює інструкції про порядок зарахування експортної виручки;

• при наявності банків-кореспондентів за кордоном, у яких банк-ремітент має свої рахунки (рахунки "НОСТРО"), експортна виручка зараховується на рахунки "НОСТРО", заповнюється інструкція №6:

• при наявності банків-кореспондентів, що мають свої рахунки у банку-ремітента (рахунки "ЛОРО"), на суму експортної виручки дебетуються рахунки "ЛОРО". У цьому випадку проставляється інструкція №7:

Інструкція № 9 заповнюється клієнтом в тому випадку, якщо в контракті передбачені юридичні дії на випадок неакцепту або неплатежу.

Якщо договором передбачено протест, інструкція № 9 повинна бути заповнена так:

Інструкція № 10 заповнюється в тому випадку, коли платежі за комерційним кредитом забезпечені гарантіями іноземних банків. У ній зазначаються номер гарантії, дата гарантії, сума і термін дії, а також міститься доручення до інкасуючому банку оплатити документи при несплаті їх покупцем (якщо гарантом є сам інкасуючий банк або третій банк) або звернутися до банку за платежами в рахунок зазначеної гарантії.

Інструкцію № 12 про стягування витрат клієнт заповнює відповідно до умов контракту.

Експортер може дати і інші інструкції, що кваліфікуються як особливі позначки. Таким чином можуть бути дозволені сумніви, які часто з'являються у банків:

• чи слід здійснити протест у випадку неплатежу або відмови від акцепту. Така інструкція необхідна тому, що згідно зі звичаями банк при відмові оплати чи акцепту імпортера, представивши останньому документи, повинен негайно послати повідомлення про це через передавальний банк експортеру. Він не повинен учиняти протест, якщо не був про це спеціально проінструктований;

• чи має право інкасуючий банк дозволити платнику оглянути товар або взяти його зразки;

• чи може платіж у випадку угоди в іноземній валюті бути кредитований проти форвардного валютного контракту (валютне хеджування);

• чи повинен бути зроблений протест у випадку неплатежу тратти, акцептованої раніше платником.

Позабалансовий облік по інкасо

Представлені при інкасовому дорученні в уповноважений банк клієнтом документи реєструються в спеціальному журналі, який ведеться в розрізі країн. По порядку реєстрації присвоюється номер особового рахунку для кожного інкасового доручення.

Після перевірки та оформлення інкасового доручення перший примірник доручення, рахунки-фактури та відвантажувальні документи здаються в експедицію банку для відсилання їх іноземному банку в установленому порядку. Відіслані документи до отримання платежу (акцепту) оприбутковуються на позабалансових рахунках для обліку контролю за своєчасністю та повнотою платежу.

Використовуються позабалансові рахунки "Документи і цінності по іноземних операціях" (б / с 911): 91 102 "Іноземна валюта, чеки (у тому числі дорожні чеки), номінальна вартість яких зазначена у валюті, відіслані на інкасо" (А) і 91101 "Іноземна валюта, чеки (у тому числі дорожні чеки), номінальна вартість яких зазначена у валюті, прийняті для відсилання на інкасо "(А), 91103" Документи і цінності, отримані на інкасо від банків-нерезидентів ", 91104" Іноземна валюта, прийнята на експертизу "(А).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Прибутковий позабалансовий ордер після введення інформації в комп'ютер і звірки даних ордера з бухгалтерським журналом і відомістю залишків збожеволіє в картотеку до рахунку 91 101 "Іноземна валюта, чеки (у тому числі дорожні чеки), номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, прийняті для відсилання на інкасо "по терміну очікуваного платежу.

Відповідальний виконавець відділу документарних операцій при постановці документів на облік обчислює контрольний термін для отримання платежу (акцепту). Цей термін визначають, беручи до уваги:

• подвійний пробіг документів поштою (повідомлення телеграфом, системі SWIFT) від банку-ремітента до інкасуючого банку;

• плюс чотири дні на обробку документів іноземним банком, плюс шість пільгових днів;

• до отриманого терміну додається кількість днів, передбачених контрактом для отримання платежу (акцепту) і обумовлених в інструкціях інкасо.

При обчисленні контрольного терміну отримання платежу, що надходить через третій банк, враховується потрійний термін проходження документів між банками плюс 10 днів на обробку в представляє банку, плюс чотири дні на обробку в третьому банку. Для зручності розрахунку складають спеціальні таблиці по регіонах або країнам для обчислення контрольних термінів надходження платежів (акцептів). Після затвердження керівництвом банку таблиці вважаються прийнятими до виконання.

Якщо за умовами контракту передбачається платіж на певну фіксовану дату, контрольний термін для отримання платежу розраховується від зазначеної клієнтом дати плюс кількість днів для отримання кредит-авізо або платіжного доручення залежно від способу сповіщення, обумовленого в інкасо.

Приклад

Умовами контракту передбачений, наприклад, платіж протягом 30 днів від дати коносамента. Дата коносамента - 30 травня. Фіксований термін оплати інкасо - 29 червня. До цього терміну в залежності від способу авизования додається авіапробег (чотири дні зля даного регіону) і термін оплати інкасо.

Таким чином, контрольний термін для отримання платежу визначається як 3 липня.

Термін оплати інкасо вказується на четвертому екземплярі інкасо, який разом з копіями рахунків-фактур зберігається (після оприбуткування) в картотеці (і враховується на відповідному позабалансовому рахунку).

В обов'язки банку-ремітента входить контроль за отриманням відісланих документів іноземним банкам, про що останній сповіщає банк експортера підтвердженням із зазначенням свого номера інкасо.

Якщо до розрахункового терміну платежу повідомлення про акцепт не надійшло відповідальний виконавець надсилає протягом трьох днів запит зазначеним в інкасовому дорученні способом (поштою, телеграфом, системі SWIFT).

Повідомлення SWIFT за розрахунками у формі інкасо відносяться до категорії 4, тобто мають нумерацію, що починається з цифри 4 (наприклад, МТ 400). Для запиту про долю документів, висланих для інкасації, використовується тип повідомлення за системою SWIFT - МТ 420, для повідомлення про платіж по інкасо або його частини - МТ 400, для підтвердження отримання інкасо - МТ410.

Нижче наведемо зразок заповнення інкасового доручення у форматі SWIFT, яка використовується для підтвердження в отриманні документів, повідомлення про платіж та запиту про долю інкасуються документів.

William Bally з Бельгії імпортує +2300 пар туфель фірми Paolo Gucci з Італії. Вартість товару - 6900 ТОВ євро. Mr. Bally тримає рахунок у Kredieibank, Брюссель (KREDBEBB), Mr. Gucci - в BancodiRoma, Флоренція (BROMIT3F). BancodiRoma направляє інкасове доручення в Kredieibank з документами, представленими Paolo Gucci.

Kredieibank підтверджує отримання за допомогою МТ 410: Senders BIC: KREDBEBB МТ: 410

Receivers BIC: BROMIT3F

: 20: COL456: 2h REM432

: 32К: D000STEUR6900000: 72: / DKAWEE /

Поле: 20: - номер інкасо Поле: 21: - пов'язана посилання

Поле: 32А: - підтверджена сума: 0000 - кількість днів

ST - aftersight (в даному випадку - платіж по поданні документів)

EUR6900000 - валюта і сума інкасового доручення

Варіанти формату поля: 32 ::

А - коли дата настання терміну - фіксована дата В - коли дата настання терміну невідома

D - коли дата настання терміну - період часу (наприклад, 60 днів після пред'явлення)

Поле: 72: - інформація відправника одержувачу (додаткова інформація про інкасо) (/ DRAWEE / - недостатньо інформації для зв'язку з трасатом, будь ласка, видайте нам додаткові вказівки; / FORWARD / - інкасація переводиться в наш філіал ... Будь ласка, звертайтеся до них за будь-якої додаткової інформацією)

Після отримання виручки Kredieibank направляє в BancodiRoma МТ 400: Sender's BIC: KREDBEBB МТ: 410

Receiver's BIC: BROMIT3F

: 20: COL456: 21: REM432: 32K: 950803EUR6900000: 33A950803EUR6899240

: 7I B: / STAMP / EUR260 AMENDMENT FEE EUR 500

Поле: 20: - номер інкасо (посилальний номер угоди банку-відправника)

Поле: 21: - пов'язана посилання

Поле: 32А - інкасована сума (дата валютування, сума отримана)

Поле: 33А: - одержувана виручка (дата валютування (зарахування) на рахунок, код

валюти, сума до перекладу)

Поле: 71 В: - деталі витрат (комісії)

Можуть використовуватися також такі поля:

Поле: 52А: - банк-замовник (відділення-інкасатор (філія банку), в інтересах яких було послано повідомлення)

Поле: 53А: - кореспондент відправника (рахунок або відділення банку відправника або іншого банку, через який відправник забезпечує надходження з інкасації одержувачу)

Поле: 54А: - кореспондент одержувача (відділення банку одержувача або інший банк, в якому надходження з інкасації будуть доступні одержувачу) Поле: 57А: - рахунок в банку (використовується, коли кошти будуть доступні одержувачу через банк, відмінний від банку, зазначеного в Полс : 54А)

Поле: 58А - бенефіціар (відділення (філія) одержувача, яке ініціює інкасацію)

Полс: 72: - інформація відправника одержувачу (/ ALCHAREF / - трасат відкинув всі витрати, / OURCHAREF / - наші витрати відкинуті трассатом, / UCHAREF / - ваші витрати відкинуті трассатом)

Поле: 73: - деталі додаткових сум (пояснюються деталі сум, доданих до капітальної сумі. / INTEREST / - отримуваний відсоток, / RETCOMM / - повернення комісійного збору, виданого банком-інкасатором, / YOURCHAR / - інкасовані витрати переказного банку)

Переклад виручки здійснюється за допомогою банківського переказу МТ 202

У разі неотримання підтвердження про отримання документів BancodiRoma направляє

в Krediethank запит про долю інкасуються документів у форматі МТ 420 Sender's BIC: BROMIT3F МТ: 420

Receiver's BIC: KREDBEBB

: 20: REM432: 21: COL456

: 32К: D000STEUR6900000

Поле: 20: - TRN банку-відправника (номер інкасо, призначений відправником повідомлення)

Поле: 21: - пов'язана посилання (містить помер інкасо банку-інкасатора) Полс: 32А: - сума інкасуються документів (аналогічно МТ 400, МТ410) Полс: 30: - дата розпорядження на інкасацію Поле: 59: - вказує трасата

Будь-яке повідомлення инкассирующего банку щодо виконання інструкцій інкасового доручення повинно бути без затримки передано експортеру.

Інкасове доручення знімається з обліку тільки при одержанні платежу та (або) акцепту згідно з умовами інкасо, або при поверненні документів инкассирующим банком із зазначенням причини, або при отриманні відповідних інструкцій від експортера (при сповіщенні банку-імпортера).

При отриманні платіжного доручення або кредитового авізо в оплату інкасо відповідальний виконавець звіряє всі реквізити і суму, валюту платежу, спосіб авизования кредитового авізо з відповідними даними ордера. Робиться бухгалтерська запис по балансу: дебетується рахунок іноземного банку ("НОСТРО") і кредитується рахунок експортера ("Транзитний валютний рахунок клієнта").

зазначений у четвертому екземплярі інкасового доручення (відповідно до діючих у банку технічним порядком зарахування експортної виручки та інструкцією Банку Росії).

Сума сплачених документів по проведеній інкасової операції списується по витраті позабалансового рахунку 91102 "Іноземна валюта, чеки (у тому числі дорожні чеки), номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, відіслані на інкасо". В якості видаткового ордера використовується вилучений з картотеки позабалансовий ордер з відміткою дати оплати. Далі слід звичайна процедура звірки даних ордера з даними бухгалтерського журналу. Видатковий ордер поміщається в архів (у разі повної оплати), а в журналі реєстрації робляться відповідні відмітки про дату оплати.

Якщо іноземний банк допустив порушення умов, що містяться в інкасо (наприклад, платіж зроблений не по системі SWIFT, а іншим шляхом), відповідальний виконавець може заявити рекламацію банку-кореспонденту на неналежне виконання інструкцій інкасо.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Розрахунки інкасовими дорученнями
Розрахунки інкасовими дорученнями
Порядок заповнення інкасового доручення
Перевірка оформлення первинних документів
Обов'язки банків щодо виконання доручень на перерахування податків і зборів
Документарне інкасо на умовах надання комерційного кредиту. Позабалансовий облік
СУТНІСТЬ І ПОРЯДОК ОБЛІКУ НА ПОЗАБАЛАНСОВОМУ РАХУНКУ
ІНКАСО
ВЕДЕННЯ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ
Позабалансові рахунки
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук