Навігація
Головна
ІНКАСОЕкономічна поведінка фірми в умовах чистої монополіїВиди документарного інкасоЧИСТА МОНОПОЛІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ І ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВАРобота банку при розрахунках по інкасоЧИСТИЙ ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК ЗА ПЕРІОД, ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОМИЛКИ І ЗМІНИ...Ф. Кене та Фізіократична теорія багатства: поняття чистого продуктуЧистий грошовий потікДОСКОНАЛА, ВІЛЬНА АБО ЧИСТА КОНКУРЕНЦІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ І ОБСЯГУ...Суспільна цінність чистої монополії та її роль у науково-технічному...
 
Головна arrow Економіка arrow Зовнішньоторговельне фінансування та гарантійний бізнес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Чисте інкасо

Поряд з документарними операціями банки можуть здійснювати розрахунки у формі чистого інкасо (інкасо векселів, чеків, розписок та інших документів для отримання платежу в грошовій сумі без докладання комерційних документів. У цьому випадку експортер представляє на інкасо векселі і чеки, виставлені імпортером на іноземні банки в користь російських організацій, при інкасовому дорученні. Продавець може також отримати від імпортера в оплату поставки товарів чек, виписаний названої фірмою на відповідний іноземний банк. Якщо чек виписаний наказом експортера, останній робить передавальний напис на користь банку-ремітента:

Чек, що надійшов у банк-ремітент з іноземного банку, виписаний наказом експортера, видається експортеру експедицією банку під розписку. Про надходження ж чеків, виданих наказом банку-ремітента і вступників з инобанка, банк-ремітент сповіщає свого клієнта супровідним листом. Чеки, виписані наказом банку, експортер може надсилати при інкасовому дорученні.

Отримавши чек, відповідальний виконавець банку-ремітента перевіряє правильність його оформлення, звертаючи особливу увагу на правильність оформлення і безперервність ряду передавальних написів і дотримання строків для пред'явлення до платежу векселів і чеків. Після ретельної перевірки чеків на звороті кожного з посиланого на інкасо чека робиться напис:

Після відповідного оформлення чеки направляються на інкасо іноземним банкам. Процес обліку та контролю за своєчасною сплатою інкасо відбувається так само, як і за документарними інкасо. Крім того, іноземному банку на інкасо можуть бути відправлені акцептовані тратти. Приблизно за місяць до настання терміну оплати тратта вилучається з валютного сховища. Працівники бухгалтерії в цьому випадку становлять витратно-прибутковий ордер по позабалансових рахунках. Суму тратт списують з позабалансового рахунку 91103 і прибуткують але позабалансовому рахунку 91102. На позабалансовому рахунку 91 102 тратти, відіслані іноземному банку для оплати, враховуються до моменту отримання платежу.

Якщо експортер надає покупцеві відстрочку платежу по тратте, він зобов'язаний сповістити про це банк-ремітент, вказавши обраний спосіб пролонгації. Вибір способу пролонгації здійснюється з урахуванням законодавства, чинного в країні платежу. Найбільш часто вживаними способами продовження термінів платежу за тратте є:

• проста пролонгація (укладається в письмовому повідомленні платника про надання їм відстрочки платежу);

• пряма пролонгація (полягає у зміні термінів оплати безпосередньо на акцептованої тратте і повторне направлення цієї тратти для реакцепта);

• непряма пролонгація (експортер виписує новий комплект тратт і направляє їх знову для акцепту із інструкціями видати платнику раніше акцептовані тратти проти акцепту виписаних тратт).

У разі чистого інкасо становить банк може здійснювати часткові платежі, тільки якщо вони дозволені місцевим законодавством і тільки на передбачених ним умовах.

У Великобританії банківська практика дещо відрізняється від уніфікованих правил. Якщо вексель акцептований і трасат після настання строку платежу пропонує тільки частковий платіж, банк знаходиться в тому ж положенні, що і при чистому інкасо, оскільки трасат вже має у своєму розпорядженні комерційні документи. Обов'язок англійського банку в ситуації, коли покупець, взявши контроль над товарами, не виконує зобов'язань за векселем, а пропонує частковий платіж, полягає в тому, що перший приймає частковий платіж і зберігає його на допоміжному рахунку до отримання подальших вказівок від банку-ремітента, що не пересилаючи грошові кошти банку-відправнику. Банк повинен опротестувати вексель. Причому весь, а не залишок по ньому, оскільки не виконується зобов'язання за векселем, а не по його частині. Зробити він це повинен протягом 24 годин після відмови. На банці також лежить відповідальність за повідомленням особи (якщо таке є) на випадок відмови за векселем. Крім того, він зобов'язаний негайно поставити банк-ремітент до відома і чекати подальших вказівок.

Якщо банк приймає часткові платежі, фінансові документи передаються трасату тільки після повного отримання платежу. Іншими словами, якщо банк попросять інкасувати платіж за переказним векселем у вигляді чистого інкасо, він повинен передати цей вексель трасату (як квитанцію про оплату) тільки тоді, коли буде виконаний повний платіж. Часткові платежі у всіх випадках банки приймуть тільки за умови дотримання положень ст. 17 і 18 URC № 522. Прийнятий частковий платіж буде виконуватися відповідно до положень ст. 16-18 URC № 522. У деяких країнах банки не приймають часткові платежі і буквально слідують положенням URC № 522.

Як було відзначено, весь облік і контроль за своєчасним надходженням оплати тратт відповідальний виконавець здійснює у порядку, передбаченому для документарного інкасо. Контрольний термін для отримання платежу він розраховує від дати оплати тратти плюс кількість днів для отримання платіжного доручення іноземного банку.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Якщо контрактом передбачено отримання платежів строго в терміни, обумовлені в тратте, платіж має бути отриманий від іноземного банку в строк, зазначений у тратте. При неотриманні платежу в цей термін відповідальний виконавець банку не пізніше наступного робочого дня зобов'язаний направити іноземному байку запит з проханням підтвердити факт неоплати покупцем прострочених тратт. Інформація про відмову покупця оплатити тратти, отримана в повідомленні іноземного банку, передається клієнту-довірителю. Банк затребувана свого клієнта необхідні інструкції для представляє банку про подальші дії щодо документів.

Якщо в сповіщенні іноземному банку міститься вказівка про скоєний протесті (офіційно підтвердженому посадовою особою, зазвичай нотаріусом, факті несплати по тратте або неакцепту), його оформлення (як правило, протягом трьох днів від дати оплати) створить умова для отримання векселедержателем можливості реалізувати свої права за векселем в порядку спрощеного судочинства векселів (в неакцепті або неплатежі). У відповідності зі ст. 24 URC № 522 інкасове доручення повинно містити спеціальні інструкції щодо протесту у разі неплатежу або неакцепту. Якщо немає спеціальних інструкцій, банки, виконують інкасо, не зобов'язані опротестовувати документи. Однак місцеві закони можуть містити вказівки про зворотне. Наприклад, згідно зі ст. 51 англійського Закону про переказні векселі 1882 р іноземний вексель повинен бути опротестований, інакше:

а) трасант і індосанти векселі звільняються від будь-якої відповідальності, яку вони могли б нести по відношенню до держателю цього векселя:

б) якщо трасант векселі все ще тримає цей вексель, він повинен висувати свої претензії до особи, що не виконав зобов'язання за векселем, як за простій невиплачений торговий борг.

Відповідальний виконавець банку запитує у клієнта-довірителя (експортера) інструкції щодо розпорядження опротестованими векселями, які можуть бути або повернуті через банк-ремітент довірителю, або за вказівкою останнього передані в країні платника уповноваженому представнику довірителя. Такий представник довірителя в ст. 25 URC № 522 визначено як "представник на випадок потреби". Якщо довіритель призначає представника для дій в якості представника на випадок потреби при неплатежі та (або) неакцепті, то в інкасовому дорученні повинні бути ясно і повно вказані повноваження такого представника на випадок потреби. При відсутності такої вказівки банки не братимуть будь-яких інструкцій від представника на випадок потреби.

Опротестовані векселі знімаються з обліку в банку. Будь-яка комісія і (або) витрати, понесені банками у зв'язку з такими протестами або іншими юридичними діями, будуть віднесені на рахунок сторони, від якої було отримано інкасове доручення. Слід розуміти, що витрати з опротестування тратт на невелику суму можуть зробити вартість інкасо для експортера невідповідно високою.

У разі неотримання вказівок від клієнта-довірителя протягом 15 днів банк-ремітент просить інобанки повернути опротестовані векселі і передає їх клієнту.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ІНКАСО
Економічна поведінка фірми в умовах чистої монополії
Види документарного інкасо
ЧИСТА МОНОПОЛІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ І ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА
Робота банку при розрахунках по інкасо
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК ЗА ПЕРІОД, ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОМИЛКИ І ЗМІНИ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ (МСФЗ 8)
Ф. Кене та Фізіократична теорія багатства: поняття чистого продукту
Чистий грошовий потік
ДОСКОНАЛА, ВІЛЬНА АБО ЧИСТА КОНКУРЕНЦІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ І ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА
Суспільна цінність чистої монополії та її роль у науково-технічному прогресі
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук