Навігація
Головна
ІНКАСОІмпорт данихВиди документарного інкасоРобота банку при розрахунках по інкасоЗавдання 8. Експорт та імпорт данихТаріфіцірованіе імпорту та експортуУгоди про заходи, що перешкоджають імпортуОрганізація доставки товарів морським транспортом при імпортіНові явища в структурі і географічному розподілі експорту та імпортуТоварний демпінг, зростаючий імпорт і боротьба з ними
 
Головна arrow Економіка arrow Зовнішньоторговельне фінансування та гарантійний бізнес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інкасо з імпорту

У міру відвантаження експортних товарів на адресу імпортера іноземний контрагент представляє документи на відвантажений товар своєму банку-ремітенту, який і направляє їх у представляє і інкасуючий банк.

Отримавши від банку-ремітента інкасове доручення і документи, експедиція інкасуючого банку проставляє на інкасовому дорученні штамп із зазначенням дати їх надходження. Термін оплати інкасових документів починає обчислюватися з цієї дати. Його вказують в інкасовому дорученні. У міжнародній практиці застосовуються, як правило, два варіанти оплати інкасових документів: інкасо з платежем без розстрочки ("документи проти платежу") і інкасо з платежем на умовах комерційного кредиту ("документи проти акцепту").

Потім інкасові документи передаються на виконання відповідальному виконавцю, який за отриманні реєструє їх по країнах і банкам або в спеціальному журналі, або в автоматичному режимі. І в тому, і в іншому випадку він вказує такі реквізити: країна, банк, номер і дата інкасо, валюта, сума валюти, термін оплати.

У графі "Дата оплати документів" проставляється конкретна дата оплати представлених документів і дата остаточного розрахунку по інкасо. Якщо комплект документів не відповідає переліку на інкасо, виконавець протягом трьох днів повинен повідомити про це банку, від якого надійшли документи. Особливу увагу слід звернути на найменування платника на рахунках і на інкасовому дорученні, а також на можливі розбіжності в сумі платежу. Несвоєчасно виправлені розбіжності можуть спричинити за собою затримку платежів, а значить, і можливу сплату відсотків за їх затримку. При обробці документів необхідно ретельно звіряти документи з бланком інкасо. У разі повної відповідності та відсутності порушень на інкасовому дорученні ставиться штамп: "Взято на облік у банку ... (термін оплати, підпис виконавця)". Оригінал інкасового доручення використовується як прибуткового позабалансового ордера по позабалансовому рахунку +9937 "Документи і цінності, прийняті і надіслані на інкасо" (на цьому рахунку враховуються платіжні документи, товарні документи, акцептовані тратти, векселі, отримані від іноземних банків).

По приходу відображаються суми надійшли документів в іноземній валюті; по витраті - суми сплачених та виданих клієнту документів. Відтак оригінал інкасового доручення звіряється з вихідними формами і поміщається в картотеку до позабалансовому рахунку, яка ведеться за країнам, банкам та строками.

Другий примірник інкасового доручення направляється клієнту банку при сповіщенні, в якому зазначаються найменування платника, сума, номер і дата інкасо, термін оплати інкасових документів.

Третій примірник інкасо висилається іноземному банку в якості повідомлення про отримання документів та пред'явленні їх до акцепту платнику. Якщо копій інкасового доручення немає, відповідальний виконавець робить їх сам.

Якщо іноземний банк просить повідомити його про отримання документів по телеграфу, то підтвердження надсилається, а витрати стягуються при платежі.

Інкасові документи залишаються на зберіганні в представляє банку в спеціальному сховищі інкасових документів, розміщених по клієнтах, до моменту оплати або виконання інших інструкцій, обговорених в інкасовому дорученні.

Як вже зазначалося, картотека оригіналів інкасових доручень ведеться по країнах, всередині кожної країни - по банках, усередині банку - за термінами оплати (окремо термінові і безстрокові). Інкасові доручення платежем без розстрочки можуть мати фіксований термін оплати, наприклад через 15 днів, протягом 30 днів від дати подання (термінове інкасо). Інкасові доручення також можуть містити вказівку про оплату "за пред'явленням". Як правило, банки розглядають його як розпорядження до оплати протягом 30 днів. Зазвичай на практиці це відбувається в перші 5 днів відведеного терміну. Відповідальний виконавець стежить за картотекою і в міру настання терміну оплати запрошувати клієнта про терміновість оплати інкасо або просить вказати причини відмови від платежів. У першому повідомленні клієнту встановлюється п'ятиденний термін, протягом якого він повинен відповісти банку, з якої причини сталася затримка в оплаті. Якщо через п'ять днів клієнт не відповідає, банк робить повторний запит.

Клієнт зобов'язаний повідомити банку обґрунтовану причину затримки платежів, якщо така є. Обгрунтованими причинами тимчасової відмови від оплати інкасо можуть бути:

• несвоєчасне придбання товару (конвенціональний штраф);

• погана якість обладнання або товару;

• несвоєчасне пуск обладнання в експлуатацію і т.д.

У таких випадках іноземний банк сповіщається листом або телексом (системі SWIFT) про тимчасову відмову від оплати інкасових документів, якщо про це просив кореспондент. До такого листа додається телекс фірми (експортера) - згода на затримку платежу. Якщо у клієнта є інші вагомі причини для відмови (наприклад, контракт не укладено, товар не замовлений, подвійна оплата однієї партії товару), оформляється повна відмова від оплати імпортного інкасо листом із зазначенням мотиву відмови. До листа з відмовою обов'язково додаються дві копії телекса клієнта до експортера з повідомленням про відмову і повний комплект документів.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

При повній відмові від оплати документів в листі клієнта-платника повинно бути чітко зазначено, хто відплачує комісію за відмову від оплати (такий вид комісії зазвичай передбачений в Тарифах комісійної винагороди комерційного банку). Вона може ставитися як на рахунок імпортера, так і на рахунок інофірми.

Клієнт банку зазвичай за три робочих дні до настання терміну платежу пред'являє в банк заяву на переказ (зазвичай на стандартному бланку, як мінімум у чотирьох примірниках, заповнених під копірку, із зазначенням необхідних реквізитів) в оплату інкасових документів, якщо документи їм акцептовані і немає причин для відмови від оплати. Крім основних реквізитів в заяві на переклад можуть бути вказані номер і дата інкасо, а також за чий рахунок відноситься комісія інкасуючого банку - платника чи експортера (відповідно до умов контракту). Якщо комісія береться за рахунок імпортера, то вона списується з рахунку платника у валюті платежу (Д 40702 - До 70107), а якщо за рахунок експортера, то сума комісії утримується із суми переказу і зараховується на рахунок доходів банку. На рахунок доходів банку зараховуються також суми поштово-телеграфних витрат або витрат з передачі інформації каналами SWIFT.

Приклад

Отримано інкасове доручення на суму 100 000 дол. США. при цьому витрати инкассирующего банку склали 80 дол. США. У бухгалтерському обліку російського банку робляться такі проводки:

Дебет 40702 Кредит 30111 - еквівалент 100 000 дол .;

Дебет 30111 Кредит 70107 - еквівалент 80 дол.

Можна також зробити проводки з конверсією:

Дебет 40702 Кредит 47407 (47408) / 08 - еквівалент 100 000 дол .;

Дебет 47407 (47408) / 08 Кредит 30111 - еквівалент 99920 дол .;

Дебет47407 (47408) / 08 Кредит 70107 - еквівалент 80 дол.

Якщо комісія і витрати утримуються з суми переказаних коштів, то в платіжному дорученні іноземному банку вказуються вироблені утримання.

Поштово-телеграфні витрати згідно з тарифами складають 10 дол. Робиться проводка:

Дебет 40702 Кредит 70107-10 дол.

Віднесення витрат на рахунок експортера оформляється таким чином: Дебет 40702 Кредит 47407 (47408) / 08 - еквівалент 100 000 дол .; Дебет 47407 (47408) / 08 Кредит 30111 - еквівалент 99910 дол .; Дебет 47407 (47408) / 08 Кредит 70107 - еквівалент 80 дол .; Дебет 47407 (47408) / 08 Кредит 70107 - еквівалент 10 дол.

Обов'язковою умовою при прийомі заяви на переведення в оплату імпортного інкасо є перевірка сальдо рахунку клієнта, з якого буде проведена оплата, про що робиться відмітка на оригіналі. Заява на переказ має бути завірене двома підписами уповноважених осіб клієнта банку (зазвичай директора та головного бухгалтера або осіб, що виконують їх обов'язки). Заява має бути скріплене печаткою підприємства клієнта.

Якщо клієнтом банку є індивідуальний підприємець без утворення юридичної особи, допускається проставлення тільки одного підпису. Обов'язковою умовою в цьому випадку є повна відповідність підпису та печатки на перекладі підпису, яка є в картках зразків підписів, і друку, що знаходиться біля операційного працівника банку.

Перевіривши правомочність підписів на заяві на переклад і правильність заповнення останнього, відповідальний виконавець з картотеки до позабалансовому рахунку 91103 вилучає позабалансовий ордер (сума оплачених документів списується по витраті позабалансового рахунку 91103) і починає його розмітку. На першому примірнику заяви на переказ розмічається банк з числа банків-кореспондентів, через який експортеру будуть переведені гроші. Такий зазвичай береться з платіжних інструкцій, які містяться в інкасовому дорученні, однак якщо в цих інструкціях вказано перевести гроші на рахунок фірми-експортера в банку, який не є кореспондентом уповноваженого банку, розмічається інший банк-кореспондент з країни, в яку надійде платіж. На оригіналі заяви на переказ виконавець вказує суму комісії та стягнених телеграфних витрат (якщо необхідно перевести гроші або повідомити про здійснений платіж телексом, окремо вказується сума телеграфних витрат, що виникли при листуванні). Потім обчислюється остаточна сума до платежу.

Перший примірник заяви на переклад використовується для підготовки меморіального ордера (у п'яти примірниках), щоб відобразити вироблений платіж за балансом банку. У меморіальному ордері вказують вид операції, за дебетом - рахунок клієнта, за кредитом - рахунок банку-кореспондента, шифр валюти платежу, суму валюти та шифр операції (який відділ зробив операцію і за якою країні). У видатковому меморіальному ордері вказують суму взятої комісії і поштово-телеграфних витрат. В якості видаткового ордера може використовуватися позабалансовий ордер, вилучений з картотеки до позабалансовому рахунку 91103. Далі видатковий меморіальний ордер відправляють в бухгалтерію банку, де і відображається інкасова операція по балансу. Відображення по балансу може проводитися в автоматичному режимі. На наступний день дані витрати звіряються з вихідними формами комп'ютера. У журналі реєстрації робиться відмітка дати оплати. Документи видаються клієнту під розписку в цьому журналі (приклади проводок у журналі див. Нижче).

Проведення за рахунками при проведенні операцій по імпортних інкасо

4.8.3.7

Реєстрація банком платника інкасового доручення від закордонного постачальника

91219

99999

Банк видає документи про відвантаження покупцеві для одержання вантажу (товару). Пункт 9.20 становища Банку Росії від 26.03.2007 № 302-П

4.8.3.8

Списання валютних коштів на оплату надійшов інкасового доручення від закордонного постачальника

40702

30114

Згідно встановленого терміну списується сума з позабалансового рахунку і з поточного валютного рахунку платника. Пункти 3.8,4.28,9.20 Положення Банку Росії від 26.03.2007 № 302-П

99999

91219

4.8.3.9

Відображення доходів при списанні грошових коштів у сумі комісії з поточного валютного рахунку клієнта

40702

70601

На суму отриманої комісійної винагороди, символ 12102. Додаток 3, п. 4.5 положення Банку Росії від 26.03.2007 № 302-П

Відображення доходів

30114

70601

Якщо комісія береться за рахунок експортера, символ 16203

На підставі другого примірника заяви на переказ складається платіжна телеграма-доручення. У ній іноземному банку надається повна інформація для здійснення платежу (найменування перевододателя і його банку, сума платежу, номер і дата інкасо, найменування банку, який виставив інкасове доручення), даються вичерпні платіжні інструкції банку-платнику, в тому числі строк валютування (конкретна дата дебетования рахунки "НОСТРО" і кредитування рахунку фірми; у разі імпортного інкасо - зазвичай через два робочих дні з дати проводки меморіального ордера). Якщо розрахунки з іноземним банком виробляються за рахунками "НОСТРО" - вказується: "Дебет наш рахунок строком ...". Якщо розрахунки з банком-платником виробляються за рахунками "ЛОРО", то повідомляється, що був кредитований відповідний кореспондентський рахунок іноземного банку. Крім того, перераховується, які були вироблені додаткові утримання з перекладу.

У деяких випадках на прохання іноземного банку, який виставив інкасо, надсилає повідомлення про здійснений платіж із зазначенням, коли, яким шляхом (по телеграфу або повітряної поштою) здійснений платіж, через який банк, в якій сумі і які були зроблені утримання нашими банками або нашими клієнтами . При розбивці оплати на основну та гарантійну суми повідомляється конкретний термін оплати нашим клієнтом гарантійної суми.

Один примірник заяви на переказ передається клієнту банку як розписки про виконання заяви на переказ, на якому проставляється спеціальний штамп з датою виконання та підписом відповідального виконавця банку.

Оплата може бути проведена в меншій сумі, ніж сума виставленого інкасового доручення. Якщо платник-імпортер має законні причини оплатити інкасове доручення в меншій сумі, він повинен зв'язатися безпосередньо з фірмою-експортером, яка повідомить банку про зміну суми інкасо. Банк експортера в свою чергу сповістить про це банк імпортера. Тільки за наявності такого сповіщення банк імпортера може прийняти заяву на переказ в меншій сумі.

У міжнародній банківській практиці іноді використовується так зване телеграфне інкасо. Порядок роботи з телеграфним інкасо з імпорту наступний. Припустимо, по телеграфу отримано повідомлення, що італійський банк відправляє документи при інкасовому дорученні № 56-з 19765-97 від 12 грудня 2003 на суму 78933,98 дол. США. яке повинно бути пред'явлено до оплати ЗАТ "Рекарда" (клієнту російського уповноваженого банку) і містить позначку "Дуже терміново!". Далі в інкасо обумовлені наступні моменти: комплект документів; кількість рахунків, їх номери та суми; сертифікат якості і походження; страховий поліс і авіанакладні. Отримавши такий телекс (заключеванний), російський (інкасуючий) банк сповіщає свого клієнта, який може оплатити інкасо з цього телеграфному извещению, не чекаючи документів. Крім того, ще до фактичного настання терміну платежу по інкасо представник імпортера може ознайомитися з інкасовими документами в банку. Однак отримати їх у своє розпорядження імпортер може тільки після оплати (акцепту). У виняткових випадках при поданні в банк листа-зобов'язання документи можуть бути передані для перевірки на строк до 14 днів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ІНКАСО
Імпорт даних
Види документарного інкасо
Робота банку при розрахунках по інкасо
Завдання 8. Експорт та імпорт даних
Таріфіцірованіе імпорту та експорту
Угоди про заходи, що перешкоджають імпорту
Організація доставки товарів морським транспортом при імпорті
Нові явища в структурі і географічному розподілі експорту та імпорту
Товарний демпінг, зростаючий імпорт і боротьба з ними
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук