Навігація
Головна
Форми акредитиваЗміна умов акредитивуПовідомлення авізуючого банку про відкриття акредитива
Форми акредитиваЗастереження про поглинанняЗміна умов акредитиву
Форми акредитиваЗміна умов акредитивуПовідомлення авізуючого банку про відкриття акредитива
Виконання транзитних акредитивівФорми акредитиваЗміна умов акредитиву
Форми акредитиваЗміна умов акредитивуПовідомлення авізуючого банку про відкриття акредитива
Конвенція про незалежні гарантії та резервні акредитивиФорми акредитиваЗміна умов акредитиву
Форми акредитиваЗміна умов акредитивуПовідомлення авізуючого банку про відкриття акредитива
 
Головна arrow Економіка arrow Зовнішньоторговельне фінансування та гарантійний бізнес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Види акредитивів

5.3.2.1. Акредитив з "червоним застереженням"

При акредитиві з "червоним застереженням" (акредитив з авансом - Red Clause) продавець може зажадати від банку-кореспондента аванс на обумовлену суму. Останній, в принципі, призначений для того, щоб фінансувати виробництво або споживання товару, що поставляється за акредитивом, а також, можливо, для закупівлі та оплати призначеного для експорту товару (перед його відвантаженням покупцеві). Аванс виплачується під квитанцію і письмове зобов'язання бенефіціара представити у термін відвантажувальні документи.

Виплата авансу відбувається за рахунок банку-кореспондента, але під відповідальність банку, відкрив акредитив. (Якщо ж аванс надається на ризик банку-наказодавця (імпортера), то відсотки платить або експортер, або імпортер - залежно від угоди.) Якщо продавець не надасть у строк необхідні документи і не погасить аванс, то банк-кореспондент (банк-посередник ) дебетує на суму авансу разом із відсотками й іншими тарифами банк, відкрив акредитив (банк-емітент). Останній утримує цю суму з наказодавця акредитива, який тим самим несе ризик за аванс і відсотки. Такі акредитиви розцінюються банками як один з видів незабезпеченого кредиту, а тому застосовуються вкрай рідко. Як приклад можна навести таку "червону застереження" в акредитиві, відкритому на суму 9 млн дол .:

We are authorized to make temporary advances to you lo an aggregate amount of USD 7500000 which is available against presentation of simple receipt in duplicate, your written undertaking to effect shipment of the equipment to US as stipulated in this credit, and presented to us the required documents within the credit validity or in case of non-utilization to refund same plus interest accrued. The balance of USD I 500000 is available against presentation of the shipping documents in compliance with L / C terms

("Ми уповноважені виплатити Вам аванси на суму 7500000 дол. США проти подання розписки (квитанції) у двох примірниках і Вашого письмового зобов'язання здійснити відвантаження обладнання в США, як це визначено в цьому акредитиві, і представити нам необхідні документи протягом терміну дії акредитива або в разі відмови від його використання повернути зазначені кошти з наросшими відсотками. Залишок в сумі I 500000 дол. США оплачується проти подання відвантажувальних документів відповідно до умов акредитива ")

Акредитив з "червоним застереженням" названий так тому, що раніше повноваження банку-кореспонденту на виплату авансу особливо виділялося червоним чорнилом.

Авансування зазвичай здійснюється в місцевій валюті, щоб уникнути курсової різниці з моменту видачі і до моменту платежу або негоціації. Якщо акредитив виражений не в місцевій валюті, в ньому має бути зазначено, за чий рахунок буде віднесено курсову різницю. Якщо акредитив з "червоним застереженням" підлягає негоціації, а не платежу, то він не прив'язаний до банку-посереднику, відповідальному за авансування, за умови, що виручка з акредитива свого часу надійде в банк.

Таким чином, існує два основних види "червоної застереження":

• незабезпечене або чисте умова (застереження) - повноваження на авансування дається проти заяви бенефіціара, що аванс необхідний в оплату за предотгрузку товару, наприклад:

"Оскільки бенефіціару акредитива може знадобитися заплатити за товар до його відвантаження, зробіть йому авансові платежі з тим, щоб він мав можливість заплатити, проти його заяви про те, що гроші потрібні для вищезазначених цілей. Ми зобов'язуємося відшкодувати попередні авансові платежі, надані Вами в рамках акредитива ".

• Забезпечене або документарне умова (застереження) - аванс надається проти пред'явлення складської розписки або аналогічного документа разом із зобов'язанням бенефіціара надати коносамент і (або) інші документи, необхідні при відвантаженні. Складські розписки зазвичай повертаються бенефіціару, банк довіряє йому отримання коносамента, однак тоді від нього може знадобитися страхування товару, поки він зберігається на складі. Умова виглядає наступним чином:

"Оскільки бенефіціару акредитива може знадобитися заплатити за товари до їх відвантаження, будьте ласкаві призвести йому авансові платежі проти складської розписки або інших документів, що засвідчують право власності на товари, і проти зобов'язання представити відповідні коносаменти. Такі розписки або інші документи можуть бути довірені бенефіціару акредитива в обмін на його розписку, що документи зберігаються ним як довіреною особою і як Вашим агентом для отримання для Вас в обмін на них відповідного коносамента. На час перебування товарів на складі вони повинні бути застраховані. Ми зобов'язуємося відшкодувати попередні авансові платежі, надані Вами в рамках акредитива ".

Є й третій тип умови - умова про "розписці і зобов'язанні" і "рахунку-фактурі і зобов'язанні". Воно відрізняється від перших двох тим, що банк-кореспондент (посередник) авансує бенефіціара проти його розписки або рахунки-фактури та його зобов'язання повернути аванс в разі непред'явлення документів, що відповідають умовам акредитива, наприклад:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

"Оскільки бенефіціару акредитива буде потрібно оплатити товари, а також поточні та додаткові витрати до відвантаження, можна негоциировать подані бенефіціаром рахунки-фактури, що засвідчують покупну вартість і (або) поточні та додаткові витрати, проти зобов'язання бенефіціара подати відповідні відвантажувальні документи. Ми зобов'язуємося задовольнити вимоги в відношенні вироблених Вами платежів згідно з умовами акредитива ".

Аванси на умовах "розписка і зобов'язання" зазвичай видаються не з власних коштів банку-кореспондента (посередника), а проти негайного рамбурсу банку-емітента, перед яким бенефіціар і відповідатиме у разі відмови.

Зрідка використовуються і акредитиви з "зеленої застереженням". На додаток до авансами по предотгрузке ці акредитиви передбачають надання складських приміщень бенефіціару в порту відвантаження (експортний товар перед відвантаженням повинен бути поміщений на склад, виплата авансу здійснюється на підставі складського свідоцтва). Для банку видача такого авансу є наданням кредиту постачальнику, суму якого разом з належними йому комісією та відсотками банк відшкодує з його виручки, коли товар буде відвантажено і документи будуть представлені в банк відповідно до умов акредитива. Якщо ж експортер не зможе відвантажити товар і, отже, погасити кредит, то банк матиме право вимагати відсотки і виданий аванс від банку-емітента, який, у свою чергу, отримує аналогічне право регресу на наказодавця, відкрив акредитив. У результаті всі ризики і кінцева відповідальність за погашення авансу, витрати банку-емітента, авізуючого і підтверджуючого банків, пов'язані з видачею, лежать на імпортері товару.

Відповідно до пакувальними акредитивами аванс повністю або частково виповнюється проти пред'явлення складських розписок, експедиторських розписок або будь-якого документа, що свідчить, що товар знаходиться не у власності продавця. По пакувальному акредитиву бенефіціар не займається відвантаженням товару або пред'явленням відвантажувальних документів. Це робить агент продавця. Якщо відповідно до пакувальним акредитивом надаються часткові аванси, то повна сума виплачується після передачі відвантажувальних документів покупцеві.

5.3.2.2. Револьверний акредитив

Якщо покупець віддає розпорядження поставляти замовлений товар певними частинами через певні проміжки часу (договір про поставку партіями), то здійснення платежів може відбуватися за допомогою револьверного акредитива (Revolving L / C), який, відповідно, покриває вартість часткових поставок.

Револьверний акредитив може відновлятися як у відношенні суми, так і щодо терміну. Він може бути відкритий, наприклад, на суму 100 000 євро для одноразового списання. Після списання сума акредитива автоматично відновлюється. Число списань на суми в межах зазначених 100000 євро може бути практично необмеженим (за винятком застереження про суму щомісячного списання). Списання по таким акредитивами можуть тривати до закінчення їх терміну дії, а оскільки визначити реальні суми списань протягом терміну дії акредитива не представляється можливим, вони зазвичай не підтверджуються.

Револьверний акредитив може, наприклад, мати наступну застереження:

"Сума акредитиву 100000 євро, одинадцять разів автоматично поновлюється до загальної суми в I1200 000 євро"

Після використання перших 100 000 євро автоматично набуває чинності наступний частковий платіж і т.д., до загальної суми в 1200000 євро. Таким чином, сума акредитива автоматично відновлюється до колишньої величини після кожного використання в межах загального ліміту списань за акредитивом та строку його дії. Такі акредитиви відносяться до поновлюваних після використання акредитивами. Вони зустрічаються рідше, ніж поновлювані по терміну, і зазвичай використовуються, коли відвантаження товару відбуваються протягом тривалого періоду, але нерегулярно або нерівномірно, а також якщо партіями відвантажуються різні види товару.

В "револьверної застереженні", як правило, фіксуються конкретні терміни використання окремих траншів, коли умовами контракту передбачаються регулярні та рівномірні відвантаження товару протягом тривалого періоду, наприклад, 100000 євро щотижня або на місяць. Це означає, що суму автоматично дозволяється списувати щотижня або щомісяця незалежно від того, було вироблено списання будь-якої суми в попередні тиждень або місяць чи ні.

Найчастіше револьверні акредитиви передбачають автоматичний порядок відновлення сум акредитива (квоти) через певний проміжок часу у міру використання або відновлення акредитива до початкової суми (квоти) після кожного використання. Акредитив може бути вказаний термін використання квоти (раз на тиждень, місяць, квартал). Тому при відкритті револьверного акредитива банки, як правило, вказують суму квоти, скільки разів і до якого ліміту буде відновлюватися акредитив. Такі акредитиви називаються відновлюваними по терміну.

Розрахунки з використанням револьверних акредитивів можуть здійснюватися на кумулятивній або некумулятивною основі.

Кумулятивний розрахунок передбачає, що суми невикористаних або не повністю використаних часток можуть бути додані до остающимся часткам, наприклад:

Суми

Перший місяць

Другий місяць

Третій місяць

Сума акредитиву

50000 євро

52000 євро

102000 євро

Сума документів (списань)

48000 євро

-

74000 євро

Невикористаний залишок

2000 євро

52000 євро

28000 євро

При некумулятивною розрахунку, навпаки, термін використання своєчасно незатребуваних часткових сум закінчується:

Суми

Перший місяць

Другий місяць

Третій місяць

Сума акредитиву

50000 євро

50000 євро

50000 євро

Сума документів (списань)

48000 євро

44000 євро

Невикористаний залишок

2000 євро

50000 євро

6000 євро

На практиці розглянуті вище умови відкриття револьверних акредитивів не завжди жорстко розмежовані. Для кожної конкретної ситуації робляться свої "револьверні застереження", наприклад:

Irrevocable L / C for USD 10000 revolving month lynon-cumulative. This is a revolving letter of credit and the full amount again becomes available under the same terms and conditions, on the first day of each succeeding calendar month, the unused portion of any monthly period is not cumulative to the succeeding month or months. The totalamount available under this credit is maximum USD 100000.

(Безвідкличний акредитив на суму 10000 будинок. США, поновлювану щомісяця некумулятивною. Справжній акредитив є револьверним, і його повна сума поновлюється на тих же умовах в перший день кожного наступного календарного місяця, невикористана частина будь-якого місячного періоду не переходить па наступний місяць або місяці. Загальна сума акредитива складає максимально 100000долл. США.)

Певним гідністю револьверних акредитивів є те, що не потрібно кожного разу відкривати (поновлювати) новий акредитив, крім того, виходить економія на канцелярських та інших витратах.

Не слід плутати револьверні акредитиви з акредитивами, сума яких відновлюється не автоматично, а після отримання відповідної зміни, і акредитивами, які виконуються частинами (Installment Drawings). Якщо акредитив обмежений загальним лімітом за сумою і терміну дії й дозволені певні списання або відвантаження партії товару в зазначені терміни, то вважається, що акредитив виконується частинами.

5.3.2.3. Транзитний акредитив

Банк-емітент може вимагати від банку-посередника в одній країні підтвердити або авизовать акредитив на користь бенефіціара-резидента іншої країни. Такі акредитиви відомі під назвою транзитних. Авізуючий банк може направити їх безпосередньо експортеру або (як це прийнято) авизовать їх через обраного агента в його країні. Якщо акредитив спрямований безпосередньо, розрахунок буде проведений в банк-посередник; якщо акредитив направлений через агента, він може бути виконаний за місцем перебування бенефіціара.

Авізування транзитних акредитивів виробляється, як правило, незалежно від наявності валютного покриття або лімітів, встановлених для банків-емітентів. Підтвердження та виконання таких акредитивів здійснюється лише за умови надання попереднього валютного покриття. Платежі по непокритим транзитним акредитивами виробляються бенефіціару лише після отримання відшкодування від банку-емітента або підтверджуючого банку. Рамбурсування платежів по транзитних акредитивами здійснюється у відповідності з рамбурсное повноваження банку-емітента по Рамбурсна вимогу виконуючого банку після перевірки у встановленому порядку автентичності надійшов вимоги, за наявності попереднього валютного покриття або коштів на рахунку "ЛОРО", достатніх для оплати рамбурсного вимоги і в межах суми або терміну дії рамбурсних повноважень.

Транзитні акредитиви випускаються з ряду причин:

• банк-емітент може бути позбавлений можливості зв'язатися безпосередньо з банком в країні бенефіціара з політичних причин;

• банк-емітент може не мати агентської угоди або бути невідомим банку продавця.

Завдяки розгалуженій мережі кореспондентських відносин і високої репутації значну частину транзитних акредитивів проводять англійські банки.

5.3.2.4. Передавальний акредитив

Акредитиви, призначені до розрахунку в названих банках, іноді спрямовуються банком-емітентом через третій банку інструкцією авизовать бенефіціара безпосередньо або через названий банк, і, якщо вони не є виконуваними шляхом вільної негоціації, містять мандат та інструкції з Рамбурс тільки для названого банку, третьому банку залишається тільки передати їх без зобов'язання, вказавши в авізо, що цим його роль обмежується. Такі акредитиви називаються передавальними.

Передавальний акредитив авізується через третій банк тому, що бенефіціар просив передати його через свій банк, або тому, що третій банк є банком-кореспондентом банку-емітента в країні бенефіціара (при цьому не є названим банком). Бенефіціар може прийняти рішення пред'явити документи в названий банк через третій банк, особливо якщо це його банк. Однак малоймовірно, що цей банк візьметься перевірити їх, хоча отримує за це комісію. У будь-якому випадку така перевірка повинна бути проведена без відповідальності або зобов'язань, хоча розбіжності в документах можуть бути виявлені і виправлені до пред'явлення в названий банк і надалі можуть виявитися інші розбіжності. Третій банк буде нести відповідальність за втрату або затримку розрахунку, тим більше, якщо акредитив закінчується або приходить пізніше пред'явлення на проміжному етапі.

5.3.2.5. Акредитив "стенд-бай" (резервний акредитив)

Акредитиви "стенд-бай" застосовуються насамперед у США і замінюють там прийняті у нас гарантії, які відповідно до юрисдикції більшості федеральних штатів США не можуть бути видані банками.

Термін "резервний акредитив" має чисто американське походження. Його народженню сприяв акт Національного Банку від 03.06.1864. який перерахував види діяльності банків і встановив, що банки не відповідають за борги інших. Випуск гарантій подразумевался як ultravires, і був зарахований до діяльності страхових і поручительських компаній. Для того щоб обійти цю заборону, американські банки звернулися до таких інструментів, як акцепт векселя і випуск акредитивів, оскільки вони служили гарантією за потенційним боргами їх клієнтів. Поступово ця практика прижилася. Однак існувала ще одна проблема, яка полягає в тому, з якими видами гарантій можуть працювати банки. У Великобританії термін "гарантія", як правило, означав акцесорний тип забезпечення, тобто договір поруки. Банкам було заборонено випускати цей вид гарантій. Однак це не поширювалося на відповідальність банків, що витікає з умов взятого ними на себе зобов'язання платити, особливо зобов'язання платити, обумовлене поданням певних документів, без будь-якого зв'язку з основоположною угодою (основним договором). Ця передумова про законність дій з гарантіями була також підтверджена роз'яснювальну Правилами (Interpretative Ruling) Фінансового Контролера в 1977 р, які офіційно підтвердили повноваження банків діяти в якості гарантів: "(d) зобов'язання банків платити виникає тільки за поданням документів або тратт, як передбачено в акредитиві, і банки не повинні втручатися в суперечки по суті справи або в юридичні спори, що виникають між приказодателем і бенефіціаром ". Зараз американські банки широко використовують можливість діяти в якості гарантів, оскільки техніка та інструменти акредитива добре відпрацьовані і сформульовані.

У Європі цей вид акредитива останнім часом знаходить застосування все частіше. Акредитиви "стенд-бай" є інструментом, подібним з гарантіями, які в силу свого документарного характеру підпорядковуються UCP № 600.

Існує широко поширена думка, що американський резервний акредитив відрізняється від європейської гарантії. Це помилка.

Функція американського резервного акредитива - надання забезпечення та механізм його дії - правило незалежності і документарна природа умов платежу точно такі ж, як і у європейської незалежної гарантії. Вони можуть використовуватися для тих же цілей і можуть містити ті ж умови платежу. Відповідно, американський резервний акредитив і європейська гарантія являють собою один і той же фінансовий інструмент.

Справедливості заради слід зазначити невеликі відмінності в тому, що стосується практики застосування та термінології. Наприклад, європейські гарантії вперше виникли з міжнародних угод, а американський резервний акредитив походить з внутрішнього ринку; гарантії спочатку використовувалися як засіб, що підтримує нефінансові зобов'язання, тоді як резервні акредитиви спочатку забезпечували лише фінансові зобов'язання. Далі, технологія резервних акредитивів більш тісно прив'язана до традиційних товарним акредитивам, ніж до гарантій: їх текстовий формат більше тяжіє до акредитивних, широко поширена практика підтвердження резервного акредитива третій банком і застосовуються деякі платіжні механізми, нехарактерні для гарантій.

Допомогою резервних акредитивів можуть бути гарантовані, наприклад, наступні платежі та послуги:

• виплата за векселями, що підлягає оплаті за пред'явленням;

• погашення банківських кредитів;

• оплата товарних поставок;

• постачання товарів за договором;

• виконання договорів підряду на виконання робіт чи надання послуг.

Якщо гарантоване платіжне зобов'язання не було виконано, бенефіціар може спонукати виконати його, представивши разом з усіма іншими документами (копіями відвантажувальних документів), відповідними акредитиву, заяву про те, що приказодатель акредитива не виконав свої зобов'язання.

На відміну від документарних акредитивів, що забезпечують насамперед інтереси експортера, резервний акредитив є більш гнучким і універсальним інструментом забезпечення платежу. Зокрема, резервний акредитив може використовуватися аналогічно документарному акредитиву для додаткового забезпечення платежів на користь експортера, наприклад, при розрахунках у формі інкасо або банківського переказу. Разом з тим такий акредитив може виступати в якості забезпеченні повернення раніше виплаченого імпортером (замовником) авансу або виплати неустойок та штрафів на користь імпортера при неналежному виконанні експортером контракту, тобто захищати інтереси імпортера аналогічно авансової гарантії або гарантії виконання.

Резервні акредитиви зазвичай не покривають відвантаження товару, і банки здійснюють платіж по них проти подання бенефіціарами тратт або спеціальних документів (заяв), що свідчать про те, що контрагент (приказодатель по резервним акредитивом) не виконав свої зобов'язання щодо платежу. При цьому банки не зобов'язані (і, як правило, не бажають) перевіряти дійсність такої заяви, тобто фактично здійснюють платіж безумовно.

Таким чином, резервний акредитив (як і банківську гарантію) на відміну від документарного акредитива можна віднести до непрямого забезпечення платежу: він може бути реалізований, якщо одна із сторін за контрактом (що є приказодателем резервного акредитива) не виконує свої зобов'язання. Резервний акредитив застосуємо практично до будь-якій угоді. Його можна використовувати замість гарантій виконання контрактів, виконання договорів підряду на роботи та послуги, оплати товарних поставок, а також для гарантування банківських кредитів або в якості гарантії однієї фірми іншою по міжфірмових кредитуванню. У широкому сенсі резервний акредитив випускається для покриття ризиків невиконання, пов'язаних з традиційними документарними акредитивами.

Резервні акредитиви отримали велике поширення у міжнародній практиці. Вони підпорядковуються UCP № 600, тому їх використання більш переважно в порівнянні з використанням банківських гарантій та поручительств, що підкоряються національним правилам та законодавству. При цьому резервні акредитиви належать до незабезпеченими кредитами, тому багато банків виставляють їх за дорученням тих клієнтів, які мають у них свої рахунки.

Резервний акредитив заснований на концепції відмови наказодавця від виконання контракту, тобто бенефіціар поданим акредитиву має право на отримання розрахунку тільки в разі відмови - нездатності покупця оплатити відвантажений товар або надані послуги або виконувати інші умови контракту. Якщо гарантоване платіжне зобов'язання не було виконано, бенефіціар може спонукати банк виконати його, представивши разом з копіями відвантажувальних документів, відповідних акредитиву, заяву про те, що аплікат не виконав свої зобов'язання. Відповідно до резервним акредитивом, навіть якщо приказодатель стверджує, що виконав вага умови, банк-емітент зобов'язаний провести розрахунок за умови, що бенефіціар може пред'явити узгоджуються документи (зазвичай тратту за пред'явленням або платіжна вимога).

5.3.2.6. Переказний (трансферабельний) акредитив

Переказний (трансферабельний) акредитив орієнтований на потреби міжнародної торгівлі. Він дозволяє торговельному посереднику передати своє право на отримання коштів з акредитива клієнта якого-небудь постачальнику і тим самим дозволяє йому оформляти операції з обмеженим використанням власних коштів. (Трансферабельний акредитив може бути використаний повністю або частково однією або кількома особами - крім самого бенефіціара другими бенефіціарами.) При цьому торговельному посереднику його покупець виставляє безвідкличний акредитив, який повинен бути чітко позначений як трансферабельний (Transferable L / C). Такі терміни, як "подільний" (Divisible), "дробовий" (Fractionable), "переуступає" (Assignable) і "передаваний" (Transmissible), не зроблять акредитив переказним. Якщо перераховані терміни використовуються, то вони не повинні прийматися до уваги.

Як тільки торговий посередник отримав від банку повідомлення про відкриття на його користь акредитива, він може доручити останньому перевести акредитив на свого постачальника - другого бенефіціара. Акредитив може бути переданий повністю або частинами одному або декільком третім особам (другим бенефіціарам), які не матимуть права на подальший переказ трансферабельного акредитива.

Широке поширення одержали трансферабельні акредитиви при поставках машино-технічних виробів, комплексного устаткування, коли в якості других бенефіціарів можуть виступати субпоставщики. У UCP № 600 прямо сказано, що акредитив може бути частково переведений більш ніж одному другому бенефіціару за умови, що часткові використання або часткові відвантаження за акредитивом дозволені. Перекладений акредитив може бути переведений на прохання другого бенефіціара подальшого бенефіціару. Перший бенефіціар не розглядається як подальшого бенефіціара. Але банк зобов'язаний перевести акредитив лише в межах і в порядку, на які він чітко і прямо дав свою згоду. Будь-яке прохання про переведення повинна містити вказівку на можливість та умови, на яких зміни можуть бути авізованого другому бенефіціару. У перекладеному акредитиві повинні бути ясно вказані ці умови. Витрати з перекладу акредитива, як правило, несе торговий посередник, і переводить банк має право дебетувати їх йому заздалегідь. Коли переводить банк згоден перевести акредитив, він не несе будь-яких зобов'язань з перекладу акредитива до оплати таких витрат.

Після того як постачальник відвантажив товар і представив документи, останні направляються далі в переводить банк, який запрошує у посередника і передає новий рахунок-фактуру, виставлений на покупця, що переводить банку для відсилання його банку-емітенту і покупцеві разом з іншими документами. Сума рахунку посередника, яка на торговельну маржу вище, ніж сума рахунку постачальника, записується в кредит торговельному посереднику.

Послідовність операцій по трансферабельного акредитиву представлена на рис. 5.3.

Послідовність проведення операцій з відкриття та виконанню трансферабельного акредитиву

Рис. 5.3. Послідовність проведення операцій з відкриття та виконанню трансферабельного акредитиву

Відкриття акредитиву: 1 - контракт на покупку передбачає товар (наприклад, нафта), суму контракту (2 млн дол.), Умови поставки (CAF New York), умови платежу (безвідкличний акредитив з виконанням в Аргентині); 2 - контракт на продаж передбачає товар (наприклад, нафта), суму контракту (2,2 млн дол.), Умови поставки (CAF New York), умови платежу (безвідкличний акредитив з виконанням в Швейцарії); 3 - заява на відкриття акредитива; 4 - повідомлення про відкриття первісного акредитива; 5 - підтвердження первісного акредитива; 6 - інструкція на переклад акредитива; 7 - переклад акредитива; 8 - повідомлення про переказ акредитива.

Виконання акредитива: 9 - рух товару; 10 - представлення первинних документів в банк; II - направлення документів в переводить банк (банк виробника виробляє телексом рамбурс на переводить банк і направляє йому документи); 12 - заміна рахунків і тратт (по отриманні платіжного авізо переводить банк вимагає у посередника негайного представлення свого рахунку-фактури (і тратт), виставленого на покупця у відповідності з початковим акредитивом); 13 - напрям нових документів в банк-емітент (після отримання від банку виробника і вивченні їх і за умови подання посередником своїх рахунків і тратт в переводить банк рахунки і тратти виробника видаються посереднику, після чого останній має право вимагати отримання різниці між сумами рахунків. Після цього підтверджує і переводить банк направляє всі документи в банк-емітент, завершуючи тим самим операцію переказу акредитива. Останній надсилає отримані документи покупцю); 14 - дебетование рахунку і здійснення платежу (банк-емітент здійснює списання суми акредитива з рахунку покупця і переводить платіж переводить банку); 15 - поставка покриття (підтверджуючий і переводить банк кредитує рахунок банку виробника, який надає покриття своєму клієнтові).

Документами з переказного акредитива можуть бути також проведені розрахунки за основним акредитивом. Тому умови переказного акредитива в принципі повинні збігатися з умовами основного акредитива. Правда, можливі відхилення:

• сума акредитива і ціни за одиницю товару можуть бути знижені;

• термін дії може бути скорочений;

• останній термін для пред'явлення документів може бути скорочений;

• якщо основний акредитив не наказує ніякої певної дати відвантаження, то термін відвантаження може бути скорочений;

• процентна ставка страхового покриття може бути підвищена таким чином, щоб підвищити ставку покриття, наказує в основному акредитиві;

• назва аппликата може бути замінене на назва першого бенефіціара;

• торговий посередник може зажадати додаткові документи, які залишаться у нього.

Крім того, за торговим посередником зберігається право замінювати власним рахунком виставлений постачальником рахунок-фактуру, сума якого збільшена на торговельну маржу. Тоді кінцевий покупець не отримає ніяких відомостей про прибутковою маржі торгового посередника. Правда, при обміні фактурою банк повинен мати можливість розраховувати на оперативне співробітництво торгового посередника: якщо він на першу вимогу не подасть новий рахунок, банк може направити банку, що відкрив акредитив, фактуру постачальника (другого бенефіціара). За певних обставин він навіть змушений зробити це, якщо хоче за правилами здійснити оплату основного акредитива. Щоб мати можливість уникнути подібних, вельми неприємних ситуацій, банк у багатьох випадках вимагає від торгового посередника представити рахунок-фактуру (можливо, бланк-фактуру) одночасно з дорученням на переклад акредитива. Крім того, якщо в оригіналі акредитива є спеціальне вимога, щоб найменування наказодавця акредитива було вказано на всіх документах, відмінних від рахунки-фактури, така вимога має бути виконане.

Термін дії основного акредитива зазвичай збігається з терміном дії переказного акредитива. Це означає, що постачальник, на користь якої був переведений акредитив, може подати документи до терміну дії основного акредитива тому банку, який повідомив йому про переведення акредитива (з підтвердженням або без підтвердження).

Основний акредитив і перекладної акредитив, як уже говорилося, можуть бути оплачені за одним і тим же документам. Якщо торговий посередник не хоче, щоб покупець і постачальник стали відомі один одному, він повинен зажадати від постачальника нейтральні документи, не дозволяють ідентифікувати його. Крім того, він повинен простежити, щоб основний акредитив наказував ніяких документів, що містять ім'я кінцевого покупця.

Переказний акредитив може перекладатися лише один раз. Другий бенефіціар перевести його вже не може, навіть якщо в основному акредитиві, наприклад у застереженні, чітко вказано "два рази перекладної". Зворотній переклад першого бенефіціару не є забороненим перекладом. Частини трансферабельного акредитива (що не перевищують в сукупності суму акредитива) можуть бути переведені окремо за умови, що часткові відвантаження (вибірки), а відповідно списання, за акредитивом заборонені і загальна сума всіх таких переказів буде розглядатися як складова тільки один переклад акредитива (ст. 38 UCP № 600). Таким чином, перший бенефіціар може перевести основний акредитив частковими частками на кілька постачальників, якщо часткові поставки дозволені (ст. 38 UCP№600).

Обмеження можливості перекладу покликане перешкодити зловживанням. Багато перекладні акредитиви містять обмежувальні застереження, наприклад такі: "перекладається тільки у Великобританії" або "даний акредитив може бути переведений тільки з нашого (банку-емітента) схвалення назви і доміцілія одержувача". Слід розуміти, що переклад акредитива повинен бути складений таким чином, щоб платіж можна було отримати за оригінальним акредитиву проти документів, представлених друге бенефіціаром з перекладу акредитива, якщо перший бенефіціар не зможе замінити рахунок другого бенефіціара.

Виконання перекладних акредитивів пов'язано з певними труднощами, до числа яких відносять такі:

• перший акредитив завжди підкоряється умовам, які визначає банк-емітент. Якщо переводить банк включає в перекладній акредитив вимоги перший бенефіціара і ці вимоги не можуть бути задоволені, то розрахунок поданим акредитиву буде припинений;

• опис товару в перекладеному акредитиві повинно в точності відповідати оригіналу акредитива. Якщо є явна невідповідність, то перший бенефіціар звертається до банку-емітенту з проханням внести відповідні зміни в перший акредитив або змінити свої інструкції щодо переказу;

• при необхідності наявності страховки в перекладеному акредитиві повинно міститися вказівка на страховий сертифікат (документ), що покриває фіксовану суму або зрослий відсоток, що перевищує перекладену суму, для отримання достатньої покриття та виконання умов оригінального акредитива. У рахунках-фактурах другого бенефіціара повинні міститися умови страхового покриття на випадок, якщо перший бенефіціар не замінить їх;

• якщо для підтвердження вартості товару потрібно представляти сертифікат походження, він повинен повністю узгоджуватися з вартістю товару, відвантаженого відповідно до першого акредитивом, і хоча перший бенефіціар прагне не повідомляти другу) маржу прибутку, він не зуміє представити такий документ для заміни під час трансферту. Вийти з положення можна, отримавши поправку до оригінального акредитиву (якщо це можливо) про виключення посилання на вартість товару;

• якщо остаточний покупець вказується як повідомляє Сторони в транспортному документі, його ім'я стає відомим другому бенефіціару. Щоб уникнути цього перший бенефіціар може просити вказати в якості повідомній боку якесь нейтральне підприємство, наприклад судноплавну компанію. Альтернативою цьому є внесення поправки, ліквідує будь-яке згадування Notify Party.

Практично переводить банк відіграє основну роль і бере на себе велику частину відповідальності з визначення найкращого способу перекладу (акредитива) з мінімальним ризиком для сторін з метою виконання оригінальних умов акредитива. Коли не існує відповідей на виникаючі питання або немає реальної можливості вирішити проблеми, що переводить банк не зобов'язаний проводити трансферт. У цій ситуації набуває чинності правило: переводить банк не зобов'язаний виконувати такий переклад акредитива інакше як в межах та в порядку, на які він прямо висловив свою згоду (ст. 38 (a) UCP № 600).

Перший бенефіціар має право не дозволити банку авизовать можливі зміни акредитива другому бенефіціару при зверненні до банку з проханням провести його переклад. У разі якщо акредитив був переведений на користь кількох другий бенефіціарів, відмова одного з них від отриманих змін не позбавляє інших других бенефіціарів права на прийняття змін умов акредитиву.

Випускаються перекладні акредитиви на користь бенефіціарів як агентів великих організацій, що віддають перевагу діяти через таких посередників-представників. У даній ситуації агент-бенефіціар передає акредитив цілком, не замінюючи рахунки-фактури і не претендуючи на відсотки: свій прибуток або комісію він отримує іншим способом. При такій схемі трансферт є всього лише простою заміною права розпорядження товаром.

При значній кількості посередників, субпостачальників і субпідрядників і відсутності реальних можливостей для здійснення переказного (трансферабельного) акредитива широко застосовуються різні конструкції акредитивів, за допомогою яких можна обійти існуючі обмеження або небажання банків виступати поручителями.

Фахівці за документарними операціями, працюючи з транзитними акредитивами, повинні знати типи повідомлень SWIFT, що відносяться до міжбанківського рамбурсування. Нижче наведені інформаційні потоки для наступних типів повідомлень: МТ 740 "Рамбурсна Повноваження" (рис. 5.4), МТ 742 "Рамбурсна вимога" (рис. 5.5), МТ 747 "Зміна до рамбурсное повноваження" (рис. 5.6), МТ756 "Повідомлення про рамбурсуванню або платежу "(рис. 5.7).

МТ 740

Рис. 5.4. МТ 740 "Рамбурсна повноваження" - інформаційний потік

МТ 742

Рис. 5.5. МТ 742 "Рамбурсна вимога" - інформаційний потік

МТ 747

Рис. 5.6. МТ 747 "Зміна до рамбурсное повноваження" - інформаційний потік

МТ 756

Рис. 5.7. МТ 756 "Повідомлення про рамбурсуванню або платежу" інформаційний потік

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Форми акредитива
Зміна умов акредитиву
Повідомлення авізуючого банку про відкриття акредитива
Форми акредитива
Застереження про поглинання
Зміна умов акредитиву
Форми акредитива
Зміна умов акредитиву
Повідомлення авізуючого банку про відкриття акредитива
Виконання транзитних акредитивів
Форми акредитива
Зміна умов акредитиву
Форми акредитива
Зміна умов акредитиву
Повідомлення авізуючого банку про відкриття акредитива
Конвенція про незалежні гарантії та резервні акредитиви
Форми акредитива
Зміна умов акредитиву
Форми акредитива
Зміна умов акредитиву
Повідомлення авізуючого банку про відкриття акредитива
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук